Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The limits of neuro-talk 20080324_TNA19Crawford

The limits of neuro-talk 20080324_TNA19Crawford

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by El Guardaparques
The limits of neuro-talk
The limits of neuro-talk

More info:

Published by: El Guardaparques on Mar 29, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/27/2014

 
U
JKVIR
 233> ~ ?9Jo ni bi ` g`k ike`eif jk `ky jgpdrt`kt jkqujry, ni gust n`vi ` gitndf, `kf ni wjhh bi ukfir ` strdke `kf ldkst`kt tigpt`tjdk td g`mi ` git`pnysjls dut do njs gitndf, tn`t js, td suppdsi tni ukjvirsi uhtjg`tihy do suln ` sdrt tn`t njs gitndf gust bi `pprdprj`ti `kf sullissouh.
 “I.@.Burtt,
Vni Git`pnysjl`h Odukf`tjdks do Gdfirk \ljikli 
 (0:29)
J
k tnjs k`slikt `ei do ‘kiurdh`w,‗ ‘kiurdg`rmitjke,‗ ‘kiurdpdhjly,‗ ‘kiurd-itnjls,‗ ‘kiurdpnjhdsdpny,‗ ‘kiurdildkdgjls,‗ `kf ivik ‘kiurdtnidhdey,‗ jt bildgis kiliss`ry td fjsikt`kehi tni sljikli ordg tni sljiktjsg. Vniri js ` ndst do luhtur`h iktriprikiurs lurrikthy er`spjke `t v`rjdus odrgs do `utndrjty tnrduen `pprdprj`tjdks do kiurdsljikli, prisiktif td us jk tni ldrrispdkfjke fj`hilts do kiurd-t`hm. \uln t`hm js dotik `lldgp`kjif by ` pjlturi do ` br`jk sl`k, tn`t o`st-`ltjke sdhvikt do lrjtjl`h o`luhtjis.Ihsiwniri jk tnjs jssui, D. L`rtir \ki`f dooirs ` lrjtjqui do tni usi do br`jk sl`ks jk tni ldurtrddg jk wnjln ni `hhufis td, but uhtjg`tihy br`lmits, quistjdks `bdut tni sljiktjojl rjedr do suln usi. Odr tni s`mi do `reugikt, ni prdliifs dk tni `ssugptjdk tn`t kiurdjg`ejke js ldgpitikt td fd wn`t jt js dotik lh`jgif td fd, k`gihy, prdvjfi ` pjlturi do nug`k ldekjtjdk.But tniri `ri sdgi b`sjl ldkliptu`h prdbhigs ndvirjke `bdut tni jktir-prit`tjdk do br`jk sl`ks `s pjlturis do gikt`tjdk. Jk p`rsjke tnisi prdbhigs, jt bildgis `pp`rikt tn`t tni lurrikt ‘kiurd‗ iktnusj`sg snduhf bi ukfir-stddf jk tni h`reir ldktixt do sljiktjsg, ` pirv`sjvi luhtur`h tikfikly wjtn jts dwk hdejl. @ prdgjkikt oi`turi do tnjs hdejl js tni dvirixtiksjdk do sdgi gdfi do sljiktjojl ixph`k`tjdk, dr gdfih, td fdg`jks jk wnjln jt n`s hjtthi prifjltjvi dr ixph`k`tdry pdwir. \uln ` h`lm do jktrjksjl ojt js dotik kd b`r-rjir td tni gdfih kdkitnihiss `lnjivjke eri`t `utndrjty jk tndsi fdg`jks, tnrduen ` mjkf do njstrjdkjls. @s @h`sf`jr G`lJktyri n`s sndwk jk `kdtnir ldktixt (tn`t do sdlj`h sljikli), `hh tn`t js riqujrif js ` lirt`jk mjkf do pir-odrg`kli by tndsi wnd odjst tni gdfih updk us, ` fr`g`tjl
jgjt`tjdk
do ixph`k`tdry ldgpitikli tn`t wdws us `kf ldws us wjtn jts siho-ldkojfikli. @t suln auklturis, tni nilmhir pirodrgs `k jgpdrt`kt pubhjl sirvjli.
Vni Hjgjts do Kiurd-V`hm
G`ttniw B. Lr`wodrf 
G`ttniw B. Lr`wodrf 
 js ` oihhdw `t tni Jkstjtuti odr @fv`klif \tufjis jk Luhturi `t tni Ykjvirsjty do _jrejkj` `kf ` ldktrjbutjke ifjtdr do
Vni Kiw @th`ktjs
.
Ldpyrjent 233>. @hh rjents risirvif. \ii www.VniKiw@th`ktjs.ldg odr gdri jkodrg`tjdk.
 
?? ~ V
NI
 K
IU
 @
VH@KVJ\
G
@VVNIU
 B. L
R@UODRF
Ldpyrjent 233>. @hh rjents risirvif. \ii www.VniKiw@th`ktjs.ldg odr gdri jkodrg`tjdk.
V`xdkdgjis do Gjkf
@
s `pphjif td gifjl`h fj`ekdsjs (odr ix`gphi, jk fj`ekdsjke ` br`jk tugdr), ` br`jk sl`k js sjgjh`r jk prjkljphi td ` g`ggder`g1 jt js ` w`y do siijke jksjfi tni bdfy. Jts sulliss `t fdjke sd js str`jentodrw`rf `kf jkfubjt`bhi. Ndwivir, tni usi do kiurdjg`ejke jk psylndhdey js ` oukf`-gikt`hhy fjooirikt mjkf do iktirprjsi1 jt js ` risi`rln gitndf tni v`hjfjty do wnjln fipikfs dk ` prigjsi. Vn`t prigjsi js tn`t gikt`h prdlissis l`k bi `k`hyzif jktd sip`r`ti `kf fjstjklt o`luhtjis, ldgpdkikts, dr gdfuhis, `kf ourtnir tn`t tnisi gdfuhis `ri jkst`ktj`tif, dr ri`hjzif, jk hdl`hjzif br`jk riejdks. Airry Odfdr, tni Ruteirs Ykjvirsjty pnjhdsdpnir do gjkf, biejks njs lh`ssjl 0:>< gdkder`pn
Vni Gdfuh`rjty do Gjkf 
 tnus1
O`luhty psylndhdey js eittjke td bi rispilt`bhi `e`jk `otir likturjis do n`kejke `rdukf wjtn pnrikdhdejsts `kf dtnir fubjdus typis. By o`luhty psylndhdey J gi`k, rduenhy, tni vjiw tn`t g`ky oukf`gikt`hhy fjooir-ikt mjkfs do psylndhdejl`h giln`kjsgs gust bi pdstuh`tif jk drfir td ixph`jk tni o`lts do gikt`h hjoi. O`luhty psylndhdey t`mis sirjdushy tni `pp`rikt nitirdeikijty do tni gikt`h `kf js jgprissif by suln
 prjg`  o`lji 
 fjooiriklis `s bitwiik, s`y, siks`tjdk `kf pirliptjdk, vdhjtjdk `kf ldekjtjdk, hi`rkjke `kf rigigbirjke, dr h`keu`ei `kf tnduent.
Ujtn jts fui rie`rf odr tni nitirdeikijty do dur gikt`h ixpirjikli, tnjs gdfuh`rjty tnisjs js jkfiif `ttr`ltjvi `s ` wdrmjke nypdtnisjs. Vni fjoojluhty hjis jk `rrjvjke `t ` spiljojl t`xdkdgy do tni gikt`h. Vni hjst do o`luhtjis Odfdr ejvis jk tni p`r`er`pn `bdvi lduhf bi riph`lif wjtn `k jkfiojkjti kugbir do ldgpitjke t`xdkdgjis‖`kf jkfiif, Odfdr ejvis ` t`xdkdgy do t`xdkdgjis. Vni fjsljphjki do psylndhdey ixnjbjts ` h`lm do `eriigikt dk tni gdst b`sjl ihigikts do tni gikt`h.Vni prdbhig do lh`ssjoyjke tni gikt`h js dki tn`t jkoilts tni kiurd-jg`ejke iktirprjsi `t jts viry rddts. \dgi dbsirvirs `reui tnjs prdbhig js o`t`h td tni jktirprit`tjdk do br`jk jg`eis `s riprisiktjke wihh-fiojkif ldekjtjvi prdlissis. Dki suln lrjtjl js Ujhhj`g Ytt`h, ` psylndhdejst `t @rjzdk` \t`ti Ykjvirsjty. Jk njs 2330 bddm
Vni Kiw Snrikdhdey1 Vni Hjgjts do Hdl`hjzjke Ldekjtjvi Srdlissis jk tni Br`jk 
, Ytt`h sndws tn`t tniri n`s biik kd ldkvireikli do gikt`h t`xdkdgjis dvir tjgi, `s dki gjent ixpilt jk ` g`turi sljikli. ‘R`tnir,‗ ni wrjtis, ‘` gdri dr hiss ixpifjikt `kf njenhy tr`ksjtdry systig do fiojkjtjdks n`s biik fivihdpif jk i`ln eikir`tjdk `s kiw pnikdgik` `ri dbsirvif dr nypdtnitjl`h iktjtjis lri`tif.‗ Ytt`h sueeists tn`t tni pirikkj`h kiif td fjvjfi psylndhdey tixt-bddms jktd tdpjl ln`ptirs‖‘p`ttirk rildekjtjdk,‗ ‘odl`h `ttiktjdk,‗ ‘vjsu`h
 
U
JKVIR
 233> ~ ?5V
NI
 H
JGJV\
 
DO
 K
IYRD
-V
@HM
Ldpyrjent 233>. @hh rjents risirvif. \ii www.VniKiw@th`ktjs.ldg odr gdri jkodrg`tjdk.
gigdry,‗ ‘spiiln pirliptjdk,‗ `kf tni hjmi‖n`s ripi`tifhy jkfulif `k ukwjttjke rijojl`tjdk do suln tirgs, wniriby tniy ldgi td bi ukfirstddf `s sip`r`bhi, jkfipikfikt gdfuhis do gikt`h oukltjdk. Vni `f ndl drjejk do suln gikt`h gdfuhis subsjfis ordg tni ldhhiltjvi gigdry do jkvistje`-tdrs, wnd tnik sit dut td si`rln odr tnijr spiljojl hdlj jk tni br`jk.Jfi`hhy, tni pnikdgikdhdejl`h wdrm do `rrjvjke `t ` t`xdkdgy do tni gikt`h wduhf bi `lldgphjsnif
 prjdr 
 td tni ioodrt td tji gikt`h oukltjdks td br`jk riejdks, bil`usi wjtndut suln ` t`xdkdgy jk n`kf, tniri js ` ri`h rjsm tn`t `rbjtr`ry oi`turis do tni jg`ejke tilnkdhdey wjhh yjihf `rtjo`lts tn`t g`y tnik, hjmi tixtbddm l`tiedrjis, eit rijojif `s gikt`h gdfuhis. \uln `rtjo`lts `ri aust tni tjp do ` git`pnysjl`h jlibire do tni sdrt Burtt w`rkif do jk tni ipjer`pn `bdvi.Gdridvir, `k ivik gdri oukf`gikt`h prdbhig n`ukts tni gdfuh`r tnidry do gjkf `ssugif jk ldekjtjvi kiurdsljikli1 jt g`y bi tn`t kijtnir gikt`h oukltjdks, kdr tni pnysjl`h systigs tn`t ri`hjzi tnig, `ri fildg-pds`bhi jktd jkfipikfikt gdfuhis. Ytt`h `reuis tn`t r`tnir tn`k fjstjklt
iktjtjis 
, tni v`rjdus oi`turis do ldekjtjdk `ri hjmihy td bi
 prdpirtjis 
 do ` gdri eikir`h gikt`h `ltjvjty tn`t js fjstrjbutif tnrduendut tni br`jk. Odr ix`gphi, js jt pdssjbhi ki`thy td fjstjkeujsn pirliptjdk ordg `ttiktjdk4 Ytt`h `sms do `ttiktjdk,
Js jt ` ‘stuoo‗ tn`t l`k bi fjvjfif, `hhdl`tif, `kf odlusif `kf tn`t js `v`jh`bhi dkhy jk hjgjtif `gdukts, `kf tnus l`k bi hdl`hjzif jk ` p`rtjluh`r p`rt do tni br`jk4 Dr, td tni ldktr`ry, js jt `k `ttrjbuti dr ln`r`ltirjstjl do pirliptjdk...jksip`r`bhi `s tni fj`gitir dr wnjtikiss do ` edho b`hh js ordg tni pnysjl`h b`hh jtsiho4...Jt siigs ph`usjbhi tn`t g`ky do tni psylndhdejl`h ldgpdkikts dr gdfuhis wi siim td hdl`ti jk ` p`rtjluh`r riejdk do tni br`jk snduhf bi tnduent do `s prdpirtjis do ` ukjojif gikt`h ‘dbailt‗ r`tnir tn`k `s `k`hyz`bhi `kf jsdh`t`bhi iktjtjis.
Vnjs `reugikt js, pirn`ps, ` bjt tikfiktjdus‖wnd jk tni kiurdjg`e-jke hjtir`turi sueeists `ttiktjdk js ` ‘stuoo‗4 R`tnir, `ttiktjdk js tnduent td bi `
 oukltjdk 
 ri`hjzif jk sdgi br`jk riejdk. But tnjs ldrriltjdk fdis kdt v`l`ti tni odrli do Ytt`h‚s lrjtjljsg, bil`usi oukltjdks, hjmi prdpirtjis, `ri fjstrjbutif (tniy riqujri ` wndhi systig dr giln`kjsg td bi ri`hjzif), `kf dki gust p`usi td `sm1 wn`t `ri tni bdukf`rjis do tni pirtjkikt systig4 @ f`keir jknirikt jk tni hdl`hjz`tjdk tnisjs g`y bi jhhugjk`tif by `k`hdey td `k jktirk`h ldgbustjdk ikejki. Jk fislrjbjke `k ikejki, dki gjent bi tigptif td s`y, ‘tni dpikjke do tni jkt`mi v`hvi js l`usif by tni gdvigikt do tni rdlmir `rg.‗ Ixlipt tn`t tni rdlmir js, jk turk, sit jk gdtjdk by

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->