Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31_Lectie_Demo_Cosmetica

31_Lectie_Demo_Cosmetica

Ratings:
(0)
|Views: 536|Likes:
Published by Ana Stefan

More info:

Published by: Ana Stefan on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
 Nevoia cur 
ăţ
eniei corporale
ş
i dorin
ţ
a omuluide a se înfrumuse
ţ
a au origini foarte îndep
ă
rtate.Ini
ţ
ial, acestea au fost manifest
ă
ri ale instinctuluide ap
ă
rare fa
ţă
de ac
ţ
iunile nefaste ale for 
ţ
elor supranaturale
ş
i fa
ţă
de condi
ţ
iile naturalevitrege. Treptat, interesul pentru între
ţ
inere
ş
i înfrumuse
ţ
are s-a extins, ca urmare acon
ş
tientiz
ă
rii rolului propriei imagini. Dac
ă
 în secolele trecute grija pentru cosmetic
ă
 constituia îndeosebi o preocupare a uneiminorit
ăţ
i privilegiate, în societatea modern
ă
 aceasta a devenit o necesitate.Femeia contemporan
ă
î
ş
i aloc
ă
o mare parte a timpuluis
ă
u trat
ă
rii, îngrijirii/prevenirii
ş
i înfrumuse
ţă
riicorpului. Tehnicile estetice s-au diversificat
ş
i perfec
ţ
ionat foarte mult, f 
ă
când posibil
ă
efectuareaunor interven
ţ
ii cosmetice super 
ciale sau profundeîntr-un timp scurt, cu rezultate uimitoare. Nici unadintre cele trei componente ale cosmeticii (cosmeticacu scop terapeutic, cosmetica de îngrijire-men
ţ
inere
ş
i cosmetica de înfrumuse
ţ
are) nu poate
neglijat
ă
.Fiecare perioad
ă
din via
ţ
a omului are avatarurile sale; în plus, uneori, ceea ce este natural are nevoie de un plusde corec
ţ
ie. Cosmetica ofer 
ă
solu
ţ
ii tuturor problemelor impuse de vârst
ă
 
ş
i nu numai. A
frumoas
ă
 
ş
i s
ă
n
ă
toas
ă
înseamn
ă
a
ş
ti care suntcele mai e
ciente mijloace prin intermediul c
ă
rora poate
atins acest deziderat.Cursul de
Cosmetic
ă
elaborat de Institutul EUROCOR reprezint
ă
ghidul perfect înacest sens. Sunt prezentate cele mai importante aspecte legate de îngrijirea corpului,
ind men
ţ
ionate atât aplica
ţ
iile cosmetice tradi
ţ
ionale, ce
ş
i-au demonstrat în timpe
cacitatea, cât
ş
i cele speci
ce cosmeticii moderne, aplicabile la domiciliu, dar 
ş
i în cabinetele cosmetice. Ve
ţ
i g
ă
si în materialul acestui curs informa
ţ
ii utile dinistoria cosmeticii despre structura pielii, a p
ă
rului, despre îngrijirea mâinilor 
ş
i aunghiilor, despre aromoterapie
ş
i tehnici de machiaj, iar lista subiectelor de mareinteres pentru femeia modern
ă
poate continua.
 
Cosmetic
ă
lecie demonstrativ
ă
2
Cursul, structurat în 12 caiete (24 de lec
ţ
ii), este elaborat la un nivel care satisface cerin
ţ
elecelor doritori s
ă
-
ş
i schimbe look-ul, s
ă
 
e frumo
ş
i
ş
i s
ă
n
ă
to
ş
i, oferind, în egal
ă
m
ă
su
ă
,cuno
ş
tin
ţ
ele de baz
ă
celor care vor s
ă
se ini
ţ
ieze în profesia de cosmetician. Structurasa clar 
ă
faciliteaz
ă
semni
cativ însu
ş
irea cuno
ş
tin
ţ
elor. În ceea ce prive
ş
te con
ţ
inutuls
ă
u, cursul are un pronun
ţ
at caracter practic, menit s
ă
v
ă
ajute în aplicarea corect
ă
 a tuturor tehnicilor prezentate. Reprezent
ă
rile gra
ce vin
ş
i ele în sprijinul înv
ăţă
rii,
ă
când procesul de asimilare a cuno
ş
tin
ţ
elor mai accesibil
ş
i mai pl
ă
cut. La sfâr 
ş
itul
ec
ă
rei lec
ţ
ii se a
ă
o scurt
ă
recapitulare referitoare la cele mai importante aspecte prezentate, având atât rolul de a sistematiza materia predat
ă
, cât
ş
i de a veri
ca modulîn care au fost asimilate cuno
ş
tin
ţ
ele. Pentru buna în
ţ
elegere a limbajului de specialitate,
nalul
ec
ă
rei lec
ţ
ii prevede o sec
ţ
iune de vocabular 
ş
i, acolo unde este cazul, anexecu men
ţ
ionarea tipurilor de substan
ţ
e sau produse necesare îngrijirii pielii. Fiecarelec
ţ
ie se încheie cu o tem
ă
pentru acas
ă
, pe care, dup
ă
rezolvare, o pute
ţ
i trimite sprecorectare profesorului dumneavoastr 
ă
personal, pe adresa Institutului EUROCOR;acesta v
ă
va asista pe întreg parcursul studiului, oferindu-v
ă
recomand
ă
rile necesare pentru a v
ă
îmbog
ăţ
i cuno
ş
tin
ţ
ele de specialitate.Lec
ţ
iile sunt elaborate astfel încât s
ă
v
ă
faciliteze la maximum studiul
ş
i s
ă
asigureob
ţ
inerea cât mai rapid
ă
a rezultatelor practice. Pentru aceasta, în lec
ţ
ii au fost introdusecâteva semne gra
ce speciale, care v
ă
vor ajuta s
ă
v
ă
orienta
ţ
i mai u
ş
or în materialelede studiu:
Textul tip
ă 
rit cu caractere italice
 ş
i înso
 ţ 
it de acest semn con
 ţ 
ine de
  fi
ni
 ţ 
ii
 ş
iinforma
 ţ 
ii esen
 ţ 
iale privind aspectele abordate.
În acest chenar sunt încadrate sfaturi, recomand
ă
riutile pentru
ecare dintre dumneavoastr 
ă
.
{TIA
Ţ 
 I C 
 Ă 
?
Astfel se marcheaz
ă
informa
ţ
iile suplimentare, curiozit
ăţ
ile din curs.
TEM
Ă
PRACTIC
Ă
Sub acest titlu v
ă
sunt propuse o serie de exerci
ţ
ii, pe care v
ă
 suger 
ă
m s
ă
le rezolva
ţ
i atunci când parcurge
ţ
i
ecare lec
ţ
ie.Scopul lor este de a v
ă
dezvolta abilit
ăţ
ile cosmetice corespun-z
ă
toare elementelor de teorie prezentate în cadrul cursului.Indic
ă
faptul c
ă
tema respectiv
ă
a mai fost abordat
ă
într-o lec
ţ
ie anterioar 
ă
(înacest caz, tema respectiv
ă
a mai fost prezentat
ă
în lec
ţ
ia 2, la pagina 15).Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizezecu metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini,ea reprezint
ă
aproape jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui modul de studiu. Ve
ţ
i g
ă
si aicifragmente din structura lec
ţ
iilor acestui curs, recomand
ă
ri, teme practice, precum
ş
i un model de recapitulare, de vocabular 
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
.
2 (15)
i

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Roxana Maria liked this
michellemmFp liked this
m_eva_f liked this
moromu liked this
auroraalina111 liked this
icoanamare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->