Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36_Lectie_Demo_Flori_si_Aranjamente_Florale

36_Lectie_Demo_Flori_si_Aranjamente_Florale

Ratings: (0)|Views: 7,392|Likes:
Published by Ana Stefan

More info:

Published by: Ana Stefan on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

 
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
INTRODUCERE
Prin
ş
i în vârtejul vie
ţ
ii cotidiene, rareori mai reu
ş
im s
ă
nerezerv
ă
m timp pentru a ne bucura de tot ceea ce ne înconjoar 
ă
, pentru a ne înfrumuse
ţ
a via
ţ
a. Mai p
ă
str 
ă
m câte un zâmbet de bucurie pentru momentele în care cei dragi, cu bra
ţ
ele pline de
ori, vin s
ă
ne felicite cu ocazia unei întâmpl
ă
ri fericite din via
ţ
anoastr 
ă
. Pentru clipele în care, în drumul nostru spre serviciu sauatunci când ie
ş
im la plimbare al
ă
turi de membrii familiei saude prieteni, trecem prin dreptul unei
or 
ă
rii sau str 
ă
 batem aleim
ă
rginite de ronduri de
ori me
ş
te
ş
ugit aranjate.Instinctiv, în
ecare dintre noi se a
ă
un mic artist, un creator defrumos. Important îns
ă
este s
ă
deprindem acele priceperi nec-esare pentru a ne valori
ca aceste aptitudini. Toate
orile suntfrumoase dac
ă
le cunoa
ş
tem, dac
ă
 
ş
tim cum trebuie cultivate,îngrijite
ş
i utilizate. Mai mult decât atât, le putem spori frumuse
ţ
ea prin asocierea maimultor specii în aranjamente
orale. Pentru a forma aranjamente
orale inspirate, suntnecesare cuno
ş
tin
ţ
e din diverse domenii, ce presupun familiarizarea cu no
ţ
iuni de design
oral, cu însu
ş
irile
ş
i semni
ca
ţ
iile
orilor, cu no
ţ
iuni de botanic
ă
, tehnologii de cultur 
ă
,cromatic
ă
, peisagistic
ă
, istoria artei etc. Toate aceste no
ţ
iuni pot
asimilate foarte u
ş
or 
ş
iconcentrate e
cient în deprinderi ce ne vor transforma în veritabili arti
ş
ti ai
orilor. Estenevoie doar de dorin
ţ
a de a face via
ţ
a mai frumoas
ă
 
ş
i de pasiunea pentru
ori, care sereg
ă
se
ş
te în
ecare dintre noi.Cursul de
Flori
ş
i aranjamente
orale
EUROCOR a fost special elaborat pentru aceiadintre dumneavoastr 
ă
care î
ş
i doresc s
ă
se bucure pe sine, s
ă
-i bucure pe ceilal
ţ
i, s
ă
-
ş
itransforme locuin
ţ
a, gr 
ă
dina sau biroul în spa
ţ
ii vii, care s
ă
le încânte ochii
ş
i su
etul;mai mult decât atât, pentru cei care doresc s
ă
-
ş
i valori
ce abilit
ăţ
ile formate în practicareafrumoasei meserii de
orist.
 
lec
ţ
ie demonstrativ
ă
Flori
ş
i aranjamente
orale2
Materialul cursului se compune din
16 caiete
(
ecare cu câte 2 lec
ţ
ii), care pot
 îndosariate într-o map
ă
special
ă
EUROCOR. Cursul a fost astfel conceput încât s
ă
  permit
ă
dobândirea în modul cel mai facil cu putin
ţă
a aspectelor practice necesarecultiv
ă
rii
ş
i aranj
ă
rii
orilor în ornamente potrivite pentru diverse spa
ţ
ii
ş
i ocazii.Fiecare lec
ţ
ie este conceput
ă
 
ş
i prezentat
ă
într-o manier 
ă
special
ă
, ce v
ă
va permite parcurgerea cu mai mult
ă
u
ş
urin
ţă
a materialului de curs. Structura didactic
ă
 a caietelor, care se p
ă
streaz
ă
de-a lungul întregului curs, cuprinde o parte de
introducere
, numeroase
exerci
ţ
ii
 
ş
i
 întreb
ă
ri
, dar 
ş
i
teme practice
de aplicare acuno
ş
tin
ţ
elor dobândite. În plus, pentru a v
ă
consolida cuno
ş
tin
ţ
ele, la sfâr 
ş
itul
ec
ă
reilec
ţ
ii ve
ţ
i g
ă
si o list
ă
de
 întreb
ă
ri de autoevaluare
 
ş
i o
recapitulare
, care prezint
ă
 succint cele mai importante aspecte analizate în cadrul acesteia. Pentru în
ţ
elegereano
ţ
iunilor noi prezentate v
ă
este de ajutor 
ş
i
dic
ţ
ionarul de specialitate
. Fiecare lec
ţ
iese încheie cu o
tem
ă
pentru acas
ă
, ce constituie o modalitate e
cient
ă
de veri
carea gradului de însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate; aceasta va
expediat
ă
pe adresaInstitutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal s
ă
aprecieze corectitudinea
ă
spunsurilor 
ş
i s
ă
v
ă
transmit
ă
comentariile sale pe marginea acestora. Pe lâng
ă
 
imaginile
 
ş
i
schemele
reprezentative, lec
ţ
iile con
ţ
in
ş
i
anexe
cuprinzând imaginiîn culori ale diverselor plante ornamentale
ş
i aranjamente
orale prezentate de-alungul cursului.Pentru ca studiul dumneavoastr 
ă
individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or 
ş
i e
cient, pe marginealec
ţ
iilor au fost introduse diferite
simboluri
:
desemneaz 
ă 
no
 ţ 
iunile, principiile
 ş
i informa
 ţ 
iile importante
marcheaz
ă
întreb
ă
rile prin care se valori
c
ă
experien
ţ
a anterioar 
ă
 
ş
i se orienteaz
ă
 înv
ăţ
areasemnaleaz
ă
exerci
ţ
iile pe care vi le propunem spre rezolvareindic
ă
temele practice pe care este recomandat s
ă
le realiza
ţ
i
 În chenare de acest tip vor 
  fi
încadrate observa
 ţ 
iile
 ş
i recomand 
ă
rile de careeste bine s
ă
 
 ţ 
ine
 ţ 
i seama.
Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cu metodade studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu. Ve
ţ
i g
ă
si aici fragmente din structuracaietelor de curs, exerci
ţ
ii, întreb
ă
ri, teme practice, precum
ş
i un model de recapitulare
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
.

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
enceu2002 liked this
Gherghina Doina liked this
Iana Mihaela liked this
Ioan Vladianu liked this
Barbu Iulia liked this
Bogdan Fratila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->