Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
44 Lectie Demo Engleza Pentru Copii

44 Lectie Demo Engleza Pentru Copii

Ratings: (0)|Views: 1,699|Likes:
Published by Ana Stefan

More info:

Published by: Ana Stefan on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
L  E  C   }  I  E  D  E  M   O  N  S  T  R  A  T  I  V   |   
Dragi p\rin]i,
O lume întreag\ st\ martor\ faptului c\ a cunoa[te cel pu]in o limb\ str\in\ nu maieste demult timp doar apanajul tân\rului care caut\ un job. Este la fel de important[i necesar ca fiecare dintre noi s\ cunoa[tem o limb\ de circula]ie interna]ional\:fie adul]i, fie copii.Cu atât mai mult, cunoa[terea limbii engleze este un
 must have
pentru oameniisecolului 21. Filmele artistice [i de desene animate, denumirile produselor,conversa]iile cu turi[tii sau cu cet\]enii str\ini sunt doar câteva din argumentelecare sprijin\ ideea c\ a cunoa[te limba englez\ este binevenit\ la orice vârst\. Dealtfel, nu pu]ine sunt gr\dini]ele care preg\tesc copiii de la o vârst\ fraged\ în artaconversa]iei într-o limb\ str\in\, fiind un model general acceptat la nivelul UniuniiEuropene.Dac\ citi]i aceste rânduri înseamn\ c\ a]i f\cut un prim pas pentru a-i fi al\turicopilului dumneavoastr\ în alegerile corecte ce trebuie f\cute în via]\. Una dintreele este chiar investi]ia în educa]ie, investi]ia în viitor.
EUROCOR
v\ sprijin\ în a luacea mai bun\ decizie, punându-v\ la dispozi]ie cursul de
Englez\ pentru copii
(recomandat pentru vârste cuprinse între 6 [i 11 ani), a c\rui lec]ie demonstrativ\gratuit\ o ve]i parcurge în continuare.V\ recomand\m s\ parcurge]i urm\toarele 20 pagini împreun\ cu copiluldumneavoastr\, pentru ca împreun\ s\ v\ pute]i convinge de atractivitatea [iutilitatea acestui curs.Materialul acestuia este structurat dup\ o metod\ special\ de studiu princoresponden]\, aplicat\ cu succes în SUA [i UE de-a lungul multor ani. Nu estenevoie s\ face]i drumuri obositoare pân\ la centrele specializate de predare, ci înlini[tea casei dvs., în parc sau chiar în vacan]\, chiar sub ochii vo[tri, copilul sepoate ini]ia în tainele limbii engleze.Caracteristicile studiului prin coresponden]\ sunt:structura special\ a lec]iilor care ajut\ la însu[irea corect\ a vorbitului, scrisului[i cititului;pronun]ia corect\ este u[or de deprins mul]umit\ casetelor [i CD-urilor înregistrate cu vorbitori nativi;îndrumarea atent\ a profesorului personal cu fiecare tem\ pentru acas\rezolvat\ [i trimis\ spre corectare;în plus, pentru o atent\ supraveghere a efortului de înv\]are a copilului dvs.,ne-am gândit s\ introducem
Ghidul pentru p\rin]i
, un îndrumar de rezolvarea exerci]iilor din caietele de curs, care va înso]i gratuit fiecare caiet de curs. Cuajutorul acestuia [i copilul î[i poate verifica r\spunsurile. Acestea fiind spuse, v\ învit\m la r\sfoit paginile ce urmeaz\, cu speran]a c\ v-amconvins deja de utilitatea cursului de
Englez\ pentru copii
. Îi a[tept\m deci pe ceimici s\ se al\ture familiei cursan]ilor EUROCOR.
1
 
Lec]ie demonstrativ\
2
Caracteristicile cursului nostru
Drag\ cursantule,
Cursul de
Englez\ pentru copii
este alc\tuit din 9 caiete a câte dou\ lec]ii fiecare.Fiecare caiet de curs este înso]it de o caset\ audio sau CD care te ajut\ s\ înve]imai u[or pronun]ia, ascultând înregistr\rile f\cute cu vorbitori nativi de limba englez\.Prima parte a fiec\rei lec]ii curprinde materia nou\, urmând ca la finalul acesteia s\repe]i cuno[tin]ele acumulate cu ajutorul recapitul\rilor. Materialul fiec\rei lec]ii este împ\r]it la rândul lui în sec]iuni scurte, u[or de asimilat în timpul recomandat de unsfert de or\ zilnic (aceste sec]iuni sunt dup\ cum urmeaz\: de la A1 la F1 [i de la A2 la F2 în prima lec]ie a unui caiet, iar în cea de-a doua lec]ie sec]iunile sunt A3-F3[i A4-F4). Î]i va fi de ajutor în înv\]are [i filtrul ro[u, pe care îl folose[ti în rezolvarea corect\ aexerci]iilor. Cum îl utilizezi? Simplu! Atunci când vrei s\ verifici ce anume ai re]inutdin ce ai înv\]at, suprapui filtrul ro[u peste textul indicat [i faci s\ dispar\ rezolvareacorect\.Important este c\ nu e[ti singur în procesul de studiu. Vei observa c\ fiecare lec]iese încheie cu o o sec]iune de Exerci]ii de verificare, a c\ror rezolvare o po]i efectuape formularul de tem\ [i o trimi]i apoi prin po[t\ profesorului desemnat specialpentru tine de EUROCOR.Mai mult, pentru a te ajuta la înv\]at, lec]iile au o structur\ special\. Pe lâng\informa]iile noi de gramatic\ [i cuvintele noi, vei întâlni o scurt\ recapitulare aregulilor gramaticale, un vocabular, semnele grafice de pe marginea caietelor decurs care semnaleaz\ exerci]iile, informa]iile de re]inut sau referitoare la pronun]iacorect\, [i nu în ultimul rând o mul]ime de personaje haioase pe care le po]i vedea în premier\ mai jos.Haide s\ vedem în cele ce urmeaz\ o selec]ie din paginile acestui curs!

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
David liked this
rhadookan liked this
ela_ra2001 liked this
ciocotala liked this
Baiat Finutz liked this
Donici Eugen liked this
lantofi liked this
Angela Birdeanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->