Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
61 Lectie Demo Germana Intermediari

61 Lectie Demo Germana Intermediari

Ratings:
(0)
|Views: 4,232|Likes:
Published by Ana Stefan

More info:

Published by: Ana Stefan on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Lec 
ţ 
ie demonstrativ 
ă
1
INTRODUCERE
Zi de zi, cu to
ţ
ii suntem martorii permanentelor schimb
ă
ri care au loc în
ţ
ara noastr 
ă
în domeniileeconomic, social
ş
i politic. Astfel, noi posibilit
ăţ
i de a
rmare apar mereu, iar buna cunoa
ş
tere a uneilimbi de circula
ţ
ie interna
ţ
ional
ă
este esen
ţ
ial
ă
pentru consolidarea succesului profesional
ş
i pentru ocomunicare cât mai e
cient
ă
în condi
ţ
iile unei deschideri culturale tot mai mari.Interesul pentru cunoa
ş
terea limbii germane este actualmente din ce în ce mai mare, lucru delocsurprinz
ă
tor dac
ă
avem în vedere importan
ţ
a economic
ă
 
ş
i cultural
ă
a Germaniei, dar 
ş
i a celorlalte
ţă
ri din spa
ţ
iul germanofon. În
ţ
ara noastr 
ă
, noile posibilit
ăţ
i de afaceri au f 
ă
cut ca Germania s
ă
 
etot mai prezent
ă
pe plan economic
ş
i cultural, iar rela
ţ
iile din celelalte domenii s
ă
se înmul
ţ
easc
ă
 
ş
i ele sim
ţ
itor.Dumneavoastr 
ă
sunte
ţ
i deja familiarizat cu aceast
ă
limb
ă
, având un bagaj important de cuno
ş
tin
ţ
eîn domeniu. Pe parcursul celor 32 de lec
ţ
ii, cursul de
Limba german
ă
pentru nivelul intermediar
 v
ă
va ajuta s
ă
st
ă
 pâni
ţ
i mai bine gramatica acestei limbi
ş
i s
ă
v
ă
extinde
ţ
i aria de cuprindere avocabularului.Metoda de studiu gradat propus
ă
de EUROCOR 
ş
i-a veri
cat deja viabilitatea în Statele Unite aleAmericii
ş
i în numeroase
ţă
ri europene. Peste trei milioane de cursan
ţ
i
ş
i-au însu
ş
it limbile str 
ă
inefolosind-o.Iat
ă
de ce suntem convin
ş
i c
ă
acest curs v
ă
va convinge
ş
i pe dumneavoastr 
ă
de posibilitatea real
ă
aunui progres remarcabil prin folosirea consecvent
ă
a acestei metode.Fiecare lec
ţ
ie trateaz
ă
un anumit domeniu de interes, tematica abordat
ă
acoperind o multitudine deaspecte ce pot
întâlnite în via
ţ
a cotidian
ă
. O lec
ţ
ie cuprinde dou
ă
p
ă
ţ
i; la începutul
ec
ă
rei p
ă
ţ
ise a
ă
câteva
exerci
ţ
ii de recapitulare
a materiei înv
ăţ
ate în lec
ţ
iile corespondente din cursul deLimba german
ă
pentru încep
ă
tori, apoi este prezentat noul
vocabular
pentru domeniul pe care îlvizeaz
ă
lec
ţ
ia
ş
i v
ă
sunt propuse o serie de exerci
ţ
ii care v
ă
ajut
ă
s
ă
îl re
ţ
ine
ţ
i mai u
ş
or. Pentru o mai bun
ă
 
xare, cuvintele
ş
i expresiile noi sunt introduse în
scurte texte
sau
dialoguri
. Lec
ţ
ia cuprinde,de asemenea,
sec
ţ
iuni de prezentare teoretic
ă
a unor importante aspecte gramaticale
 
ş
i
exerci
ţ
ii
 corespunz
ă
toare. A doua parte din cea de-a doua lec
ţ
ie a caietului nu introduce elemente noi degramatic
ă
sau vocabular, ci este dedicat
ă
veri
c
ă
rii cuno
ş
tin
ţ
elor însu
ş
ite în caietul respectiv. Lasfâr 
ş
itul
ec
ă
rei lec
ţ
ii se a
ă
o
recapitulare
 
ş
i o
tem
ă
pentru acas
ă
, pe care o pute
ţ
i rezolva pe unformular special ata
ş
at, trimi
ţ
ând-o apoi spre corectare profesorului personal. Faptul c
ă
a fost acordat
ă
 o aten
ţ
ie deosebit
ă
îmbog
ăţ
irii vocabularului se re
ect
ă
în existen
ţ
a la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui caiet a unui
vocabular sintetic al cuvintelor
ş
i expresiilor nou introduse
.De asemenea, de-a lungul cursului sunt plasate, sistematic,
ş
i
patru caiete de exerci
ţ
ii
, carerecapituleaz
ă
materia prezentat
ă
de-a lungul lec
ţ
iilor propriu-zise. Aceste exerci
ţ
ii sunt foarte e
ciente pentru
xarea cuno
ş
tin
ţ
elor dobândite.
L  E  C  
Ţ   
I   E  D  E  M   O  N   S  T  R  A  T  I   V   
Ă   
 
Lec 
ţ 
ie demonstrativ 
ă
2
Lec
ţ
ia de fa
ţă
constituie o lec
ţ
ie demonstrativ
ă
, care dore
ş
te s
ă
v
ă
familiarizeze cu materialele destudiu EUROCOR. Pentru a v
ă
forma o imagine cât mai clar 
ă
asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr 
ă
câteva fragmente din lec
ţ
iile acestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice,exemple
ş
i exerci
ţ
ii, precum
ş
i un model de recapitulare
ş
i o tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul de vedereal num
ă
rului de pagini, ea reprezint
ă
mai pu
ţ
in de jum
ă
tate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.Pentru a v
ă
u
ş
ura înv
ăţ
area, pe marginea
ec
ă
rei pagini sau în interiorul acestora au fost plasateanumite
simboluri
, care vor prezenta exerci
ţ
iile sau no
ţ
iunile de gramatic
ă
ori vocabular introduse, pentru a v
ă
 
mai u
ş
or s
ă
le recapitula
ţ
i:
Textul scris cursiv con
 ţ 
ine noi reguli gramaticale sau informa
 ţ 
ii referitoare lacaracteristicile
 ş
i pronun
 ţ 
ia limbii
 ş
i la regulile de pronun
 ţ 
ie
Semnaleaz
ă
exerci
ţ
iile de control, pe baza vocabularului
ş
i a gramaticii prezentateSemnaleaz
ă
cuvintele noi care sunt prezentate în cursul lec
ţ
iilor Problematica supus
ă
aten
ţ
iei se reg
ă
se
ş
te în compendiul de gramatic
ă
la punctul 5.2.Informa
ţ
iile importante, referitoare la regulile gramaticale sau lafonetic
ă
, vor 
prezentate în chenare speciale.Unele exerci
ţ
ii solicit
ă
folosirea
ltrului ro
ş
u pentru veri
care. Textul scris 
cu caractere ro
ş
ii
,  precedat de semnul „>”, dispare atunci când este acoperit cu acest
ltru.
 În completarea cursului prin coresponden
 ţă
pute
 ţ 
i opta pentru un scurt program de consulta
 ţ 
ii fa
 ţă
în fa
 ţă
 ,la sfâr 
 ş
itul c
ă
ruia ve
 ţ 
i ob
 ţ 
ine în plus un certi 
  fi
cat de absolvire,emis împreun
ă
cu Ministerul Muncii 
 ş
i Ministerul Educa
 ţ 
iei.
5.2.

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Madalina Ilascu liked this
19681972 liked this
Tinita Leonte liked this
Dinu Andrei liked this
Tania Berdila liked this
jacopany liked this
nicoletab102991 liked this
Banica Luminita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->