Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
22Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
radiologie

radiologie

Ratings: (0)|Views: 5,093|Likes:
Published by anna_2423

More info:

Published by: anna_2423 on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
19.1 STRUCTURA MATERIEI.
t>f ab
«JiîsîgiaB sie fî Isqioniiq îoi
Razele Rontgen, ca şi alte radiaţii, îşi au sursa-,în sma|ţerie. Pentru a putea înţelege natura, proprietăţile şi întrebuinţările practice ale razelor-Rontgen, aleizotopilor radioactivi, va trebui să cunoaştem în prealabil câteva noţiuni desprestructura materiei şi despre legătura materiei cu energia.Atomul este cea mai mică părticică specifică unui element şi nu poate fi scindat în elemente asemănătoare lui.Studiul corpului radioactiv a arătat că atomul este complex, fiind constituit dinparticule, dintre care unele cu sarcină electrică.Rutherford (completat mai târziu de Bohr şi alţii) a conceput atomul, în 1911, caun mic sistem planetar: un nucleu central încărcat pozitiv, în care seconcentrează, se pare, toată greutatea atomului, iar la periferie - straturiconcentrice de electroni, particule cu greutate infimă, încărcate electric negativ,care gravitează cu mare viteză în jurul acestui nucleu central. Electronii circulărapid în jurul nucleului şi dezvoltă o forţă centrifugă capabilă de a anihila atracţiaelectrică pozitivă a nucleului.Masa unui electron este foarte mică şi, de aceea, când vorbim de masa atomului,neglijăm pe aceea electronilor şi ne referim numai la nucleu.
 
Nucleul conţine protoni şi neutroni, particule care au aceeaşi masă, de aceeasuma protonilor şi a neutronilor arată masa atomică.Protonii au încărcătura electrică egală cu cea a electronilor, dar de semn contrar(pozitivă).Numărul protonilor fiind egal cu al electronilor face ca atomul să fie din punct devedere electric neutru. Numărul lor (al electronilor sau protonilor) reprezintă ceeace numim numărul atomic. El indică locul elementului respectiv în sistemulperiodic al elementelor lui Mendeleev.De aceea, spunem că electronul este constituentul universal al materiei, fiind ceamai mică particulă materială. De numărul şi aşezarea în straturi a electronilorperiferici depind proprietăţile fizice şi chimice ale elementului respectiv. Numărulelectronilor situaţi în stratul cel mai periferic condiţionează valenţa unui element.Reacţiile chimice şi unele proprietăţi fizice - de exemplu absorbţia radiaţiilor - auloc fără intervenţia nucleiţlui, petrecându-se numai în diferite straturi electronice.Cel mai simplu şi uşor atom este cel de hidrogen - nucleul său este format dintr-un singur proton, iar peri 232w2211c feria este constituită dintr-o singură orbită,pe care se găseşte un singur electron (fig. 87).Fig. 87 - Atom de hidrogenNOŢIUNI DE RADIOLOGIE 747Protonii din nucleu, deşi au încărcătura electrică identică, nu se resping - contrarlegilor lui Colomb ale respingerii şi atracţiei electrostatice -, datorită distanţelorinfinit de mici ce despart particulele nucleare.Imediat ce aceste distanţe cresc, protonii se resping între ei şi nucleul sedezagregă. Aşa se întâmplă cu nucleul de uraniu - corp radioactiv, care, având 92
 
de protoni, se dezagrează spontan din cauza numărului mare de particule şi prinslăbirea forţelor care le leagă. în nucleu se concentrează şi marea majoritate aenergiei pe care o reprezintă atomul.Sub acţiunea unei radiaţii corpusculare sau electromagnetice se pot smulge unuiatom unul sau mai mulţi electroni, obţinându-se ceea ce se cheamă ion.Ionul este un atom care a pierdut sau a câştigat unul sau mai mulţi electroni;poate fi pozitiv, când a pierdut electrorfi/'sâu'fie'gativ când câştigă electroni.19.2. RAZELE RONTGENRazele Rontgen poartă numele savantului german care le-a descoperit, lasfârşitul secolului trecut, cu ocazia unor experienţe cu raze catodice. Bănuind căeste vorba de radiaţii necunoscute în vremea aceea, le-a denumit raze X.Razele Rontgen fac parte din grupa radiaţiilor electromagnetice, adică aradiaţiilor care se propagă la distanţă sub forma unor oscilaţii cu lungime de undăfoarte mică, de zeci de mii de ori mai mică decât a luminii.19.2.1. PROPRIETĂŢILE RAZELOR RONTGENRazele Rontgen au o serie de proprietăţi - unele comune tuturor razelorelectromagnetice, altele particulare.Proprietăţile fizice cele mai importante sunt:- se propagă în linie dreaptă şi au viteza de 300 000 km/sec;- intensitatea scade cu pătratul distanţei: dacă distanţa creşte de două ori,intensitatea scade de patru ori;

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andrei Pantaz liked this
Ady Astilean liked this
Andrei Cojocaru liked this
Cozma Ionela liked this
33701 liked this
puideren liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->