Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cristina Tineghe (Ed.) - Dezmembrarea Maramuresului Istoric - 2009

Cristina Tineghe (Ed.) - Dezmembrarea Maramuresului Istoric - 2009

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by romulus13
Maramuresul, pamant romanesc stravechi, astazi mai mult de jumatate sub ocupatie ucrainiana.
Maramuresul, pamant romanesc stravechi, astazi mai mult de jumatate sub ocupatie ucrainiana.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: romulus13 on Mar 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2015

pdf

text

original

 
Dezmembrarea Maramureşului istoric:
decizii politice, reacţii şi consemnări în mărturii
contemporane
(1919-1923)
Editor: Cristina Ţineghe
Bucureşti, 2009
 
STUDIU INTRODUCTIV
Subscrisă problematicii revendicărilor teritoriale cu care s-au prezentat reprezentanţii României la Conferinţa de Pace de la Paris, problema Maramureşului istoric a înregistrat fluctuaţii în ceea ce  privte poziţia diplomilor roni faţă de trasarea frontierei nordice a României, acestea situându-se într-un registru delimitat pe de o parte de prevederile tratatului din 1916, care prevedea Tisa ca limită nordică, iar pe de altă parte de revendicarea întregului Maramureş de la Nord de Tisa. Istoriografia românească si străină au acreditat ideea conform căreia Ion I.C. Brătianu, ca şef al delegaţiei ce a reprezentat România la Conferinţa de Pace, a promovat o politică de respectare a  prevederilor tratatului din 1916. Conform acestui acord, grana nordică a României urma să fie fixată  pe talvegul Tisei astfel înt doar o parte a Maramureşului să fie integrat în teritoriul naţional
românesc
1
.
Tratatul din 1916 a fost interpretat ca expresie a revendicărilor impuse Aliaţilor de către Ion I.C. Brătianu pentru intrarea României în război. Abordată prin prisma acestei interpretări, concepţia lui Brătianu ar indica interesul politicianului român doar pentru partea sudică a comitatului Maramureş. Dar, afirmaţia pe care acesta o face în cadrul Consiliului de Coroană din 27 august 1916 că, în virtutea drepturilor câştigate prin intrarea în război, România va ocupa teritoriul „până la Tisa, Banat, Crişana, partea slavă a Maramureşului şi Bucovina până la Prut"
2
 indică faptul că doar prezenţa Rusiei în alianţă şi interesul acesteia pentru rutenii din zonă l-au determinat să accepte Tisa ca frontieră. Ipoteza este confirmată de Constantin Diamandi, ministrul român acreditat în Rusia, care consemnează atitudinea protectoare a Rusiei faţă de elementele slave pe tot parcursul desfăşurării negocierilor ce au precedat semnarea tratatului din 1916
3
. Referindu-se la acestea consemnează că „în  prima întrevedere cu Sazonov acesta mi-a prezentat o hartă minusculă dintr-un atlas din 1859 în care culoarea verde care marca elementele slave din Bucovina, Maramureş şi Banat era  preponderentă. In cursul negocierilor Sazonof nu rea dispus cedeze nici una din cele trei  provincii: nici Bucovina, nici Maramureş, nici Banat deoarece acestea coineau insule de populaţie slavă"
4
. Cu toate acestea Rusia va fi obligată, datorită situaţiei concrete de pe front, să faconcesii României, prima dintre acestea fiind chiar în Maramureş
5
.
1. Viorica Moisuc,
 Basarabia, Bucovina, Transilvania. Unirea 1918. Documente,
 Bucureşti, 1996, p. 41; C. Hamangiu,
Codul General al României,
 voi. III,
 p.
 1210-1211;
 Desăvârşirea unităţii national-statale a poporului român.  Recunoaşterea ei internaţională. Documente interne şi externe,
 Bucureşti, 1986, voi. I, p. 763, V.V. Tilea,
 Acţiunea diplomatică a României. Noiembrie 1919-Martie 1920.,
 Sibiu, 1925, p. 149.
2. Alexandru Marghiloman,
 Note Politicc.
 1897-1924, Bucureşti, Institutul de arte grafice „Eminescu", 1927, voi. II, p. 87. 3. Arhivele Naţionale Istorice Centrale
 (în
 continuare A.N.I.C.),
 Fond Constantin Diamandi,
 dosar 105, fila 8. 4.
 Ibidem,
 dosar 108, fila 1.
5.
 Ibidem,
 dosar 130, fila 7.
3
 
Dezmembrarea Maramureşului istoric: decizii politice,
Take Ionescu justifide asemenea trasarea Tisei ca linie de frontieră prin faptul că la 1916 s-a tratat cu Rusia care se erijase în apărătoarea intereselor rutenilor din zonă
6
. Deschiderea lucrărilor Conferinţei de Pace de la Paris a ridicat în fa diplomaţilor români  probleme legate de atitudinea Puterilor Aliate faţă de pacea de la Bucureşti şi a tratatului din 1916, interpretarea acestora urmând să decidă statutul României şi să orienteze discuţiile în ceea ce priveşte îndeplinirea promisiunilor teritoriale stipulate în acordul de alianţă din 1916. Luând act de decizia Marilor Puteri de dezavuare a tratatelor secrete, Ion I.C. Brătianu susţine în faţa Conferinţei îndeplinirea prevederilor tratatului din 1916 insistând ca Aliaţii să-şi îndeplinească promisiunile. La 31 ianuarie 1919, Consiliul Suprem a ascultat cererile României şi ale Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor referitoare la Banat
7
 iar la 1 februarie 1919 Ion I.C. Brătianu a prezentat revendicările teritoriale complete ale statului român
8
. Frontiera nordică a României a fost formulată în memoriul „Le territoire revendique par Ies Roumanins dans nord-ouest de la Transylvanie  proprement-dite" prezentat Consiliului Suprem la 1 februarie 1919 şi preconiza să rănă în teritoriul românesc „părţile situate la sud de Tisa ale comitatelor Maramureş şi Ugocea, comitatele Sălaj, Sătmar, Bihor şi Arad şi partea de Sud-Est a comitatului Bichiş şi comitatul Cenad"
9
. Prezentând revendicările României în faţa Conferinţei de Pace de la Paris, Ion I.C. Brătianu s-a bazat în fapt, doar în parte pe tratatul secret din 1916. Invocând drepturile istorice, etnice şi  bandu-se pe dreptul la autodeterminare, Brătianu va solicita ulterior Bucovina întreaprecum şi Basarabia, teritorii care nu faceau obiectul convenţiei politice încheiate cu Aliaţii. Totodată, provinciile româneşti au hotărât unirea lor cu ţara-mamă iar hotărârile de unire revendicau mult mai mult teritoriu decât era prevăzut în tratatul din 1916
10
. Din această perspectivă opţiunea maramureşenilor s-a exprimat prin intermediul delegaţilor la Adunarea de la Alba Iulia care au solicitat includerea Maramureşului românesc de peste Tisa şi stabilirea unei graniţe cu Galiţia
11
. Continuând această acţiune ce viza păstrarea unităţii Maramureşului istoric în cadrul României Mari, Consiliul Naţional Român din Maramureş înaintează lui Ion I.C. Brătinu un memoriu privind evoluţia istorică a Maramureşului si dorinţele populaţiei din această zonă pentru a fi prezentate Conferinţei de Pace
12
. Mandatul politic al şefului delegaţiei române nu se mai putea reduce în aceste condiţii doar la recunoaşterea convenţiei din 1916 şi aplicarea prevederilor acesteia. Deşi Ion I.C. Brătianu, în audierea sa din 1 februarie 1919, a susţinut în faţa Consiliului Suprem trasarea frontierei nordice pe talvegul Tisei, ulterior va depune eforturi pentru alipirea întregului Maramureş la România. în depoziţia sa din 22 februarie 1919 în faţa Comisiei teritoriale
6. Document 54 din 17 august 1920.
7. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare: A.M.A.E.),
 Fond 71/1914, E2, Partea a Il-a, Conferinţa Păcii,
1914-1924, voi. 57, f. 17, Sherman David Spector,
 România şi Conferinţa de Pace de la Paris Diplomaţia lui Ion
 I.C.Brătianu,
 Iaşi, Institutul European, 1995, p. 101-107.
8.
 La Roumanie devant le congres de la paix, II: Ses revendications territoriales,
 ediţie de Alexandru Lapedatu, Paris,
1919; S.D. Spector,
 op. cit.,
 p. 108-112; Valeriu Florin Dobrinescu,
 România şi sistemul tratatelor de pace de la
 Paris (1919-1920),
 Iaşi, 1993, p. 51. 9. A.N.I.C.,
 Colecţia de microfilme Franţa,
 rola 184, c. 689-706..
10. Tilea,
 op. cit.,
 p.ll
11. Alexandru Filipaşcu,
 Istoria Maramureşului,
 Bucureşti, 1940, p. 237.
12. Vezi document 1 din 3 ianuarie 1920
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->