Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alchimistul

Alchimistul

Ratings: (0)|Views: 436|Likes:
Published by Nadia

More info:

Published by: Nadia on Oct 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
PAULOCOELHO
Alchimistul
(ALQUIMISTA,1988)
PREFA 
ŢĂ 
Esteimportants
ă
spunemtevalucruridesprefaptulc
ă
Alchimistul
esteocartesimbolic
ă
,diferit
ă
de
Jurnalulunuimagician,
caren-afostolucraredefic
ţ
iune.Unsprezeceanidevia
ţă
amdedicatAlchimiei.SimplaideedeatransformametaleleînaursaudeadescoperiElixirultinere
ţ
ii
ă
r
ă
b
ă
trîne
ţ
eerapreafascinant
ă
cas
ă
treac
ă
neobservat
ă
deoricenoviceînalemagiei.M
ă
rturisescc
ă
Elixirultinere
ţ
ii
ă
r
ă
b
ă
trîne
ţ
em
ă
seduceacelmaitare:înaintedeaîn
ţ
elege
ş
isim
ţ
iprezen
ţ
aluiDumnezeu,ideeac
ă
totulsevasfîr
ş
iîntr-obun
ă
zim
ă
aducealadisperare.Astfel,afnddespreposibilitateadeaob
ţ
ineunlichidînstares
ă
-miprelungeasc
ă
pentrumul
ţ
ianiexisten
ţ
a,amhot
ă
ts
ă
m
ă
dedictrup
ş
isufletfabric
ă
riilui.Eraoperioad
ă
demaritransform
ă
risociale
― 
începutulanilor'70
― 
ş
iînc
ă
nuexistaupublica
ţ
iiserioasecuprivirelaAlchimie.Amînceput,lafelcaunuldintrepersonajelec
ă
r
ţ
ii,s
ă
cheltuipu
ţ
iniibanipecareîiaveampecump
ă
rareaunorc
ă
r
ţ
idinstr
ă
in
ă
tate,
ş
i-midedicammulteoredinzistudiuluisimbologieilorcomplicate.Amc
ă
utatdou
ă
-treipersoaneserioasedinRiodeJaneirocaresededicaser
ă
înmodseriosMariiOpere,daracesteaaurefuzats
ă
m
ă
primeasc
ă
.I-amcunoscut
ş
ipeal
ţ
iicareî
ş
ispuneaualchimi
ş
ti,î
ş
iaveaulaboratorulpropriu
ş
ipromiteaus
ă
m
ă
înve
ţ
etaineleArteiînschimbuluneiadev
ă
rateaveri;aziîn
ţ
elegc
ă
ace
ş
tianu
ş
tiaunimicdinceeacepretindeaus
ă
m
ă
înve
ţ
e.Darcutoat
ă
st
ă
ruin
ţ
amea,rezultateleaufostzeroabsolut.NuseîntîmplanimicdinceeacemanualeledeAlchimieafirmauînlimbajullorcomplicat.Eraun
ş
irnesfîr
ş
itdesimboluri,dedragoni,delei,sori,luni
ş
iargintviu,iareuaveammereuimpresiac
ă
mergeampeundrumgre
ş
it,pentruc
ă
limbajulsimbolicpermiteocantitateuria
şă
deerori.În1973,disperatdeabsen
ţ
aoric
ă
ruiprogres,amcomisunactdeoiresponsabilitatesuprem
ă
.ÎnaceltimperamangajatlaSecretariatulpentruEduca
ţ
iedinMatoGrosso,pentrua
ţ
inecursurideteatruînacelstat,a
ş
ac
ă
amhot
ă
ts
ă
-mifolosescstuden
ţ
iilani
ş
teatelieredeteatrucareaveaucatem
ă
TabladeSmarald.Aceasta,împreun
ă
cuuneleincursiunialemeleînzonelemocirloasealemagiei,au
ă
cutcaînanulurm
ă
tors
ă
potsim
ţ
ipepropriapieleadev
ă
rulproverbului:"Dup
ă
fapt
ă
,
ş
ir
ă
splat
ă
".Totulînjurulmeus-apr
ă
bu
ş
itcomplet.Mi-ampetrecuturm
ă
torii
ş
aseanidinvia
ţă
într-oatitudinedestuldesceptic
ă
înceeaceprive
ş
tetotceeralegatdemistic
ă
.Înacestexilspiritualamînv
ăţ
atmultelucruriimportante:c
ă
accept
ă
munadev
ă
rnumaidup
ă
cel-amnegatdintotsufletul,c
ă
nutrebuies
ă
fugimdepropriulnostrudestin
ş
ic
ă
naluiDumnezeuesteinfinitdegeneroas
ă
,înpofidaseverit
ăţ
iiei.În1981,am
ă
cutcuno
ş
tin
ţă
cuRAM,organiza
ţ
iaocult
ă
undemi-amg
ă
sit
ş
iunMaestru,careaveas
ă
m
ă
readuc
ă
pedrumulce-mierascris.
Ş
iîntimpceelm
ă
preg
ă
teaînînv
ăţă
turamea,m-amapucatdinnous
ă
studiezAlchimiapecontpropriu,într-onoapte,ndst
ă
teamdevorb
ă
dup
ă
oepuizant
ă
sesiunedetelepatie,amîntrebatdecelimbajulalchimi
ş
tiloreraatîtdevag
ş
idecomplicat.
 ― 
nttreitipuridealchimi
ş
ti,spuseMaestrulmeu.Aceiacarentimpreci
ş
ipentruc
ă
nu
ş
tiucevorbesc;aceiacarentimpreci
ş
ipentruc
ă
ş
tiucevorbesc,dar
ş
tiu
ş
ic
ă
limbajulAlchimieiesteunlimbajadresatinimii
ş
inura
ţ
iunii.
 ― 
Ş
ialtreileatip?amîntrebat.
 ― 
Aceiacarenuauauzitniciodat
ă
vorbindu-sedespreAlchimie,darcareaureu
ş
it,prinexperien
ţ
alor,s
ă
descoperePiatraFilosofal
ă
.A
ş
as-ahot
ă
tMaestrulmeu
― 
careapar
ţ
ineaceluide-aldoileatip
― 
s
ă
-mipredealec
ţ
iideAlchimie.Amdescoperitc
ă
limbajulsimbolic,carem
ă
irita
ş
im
ă
descump
ă
neaatît,erauniculmoddeaatingeSufletulLumii,sauceeaceJungadenumit"incon
ş
tientulcolectiv".AmdescoperitLegendapersonal
ă
ş
iSemneleluiDumnezeu,adev
ă
ruripecarera
ţ
ionamentulmeuintelectualrefuzas
ă
leacceptedincauzasimplit
ăţ
ii.Amdescoperitc
ă
aajungelaMareaOper
ă
nuestemisiuneaunorale
ş
i,ciatuturorfiin
ţ
eloromene
ş
tidepefa
ţ
aP
ă
mîntului.Sigurc
ă
nutotdeaunavedemMareaOper
ă
subformaunuiousauaunuiflaconculichid,darto
ţ
iputem
― 
ă
r
ă
umbr
ă
deîndoial
ă
― 
s
ă
necufund
ă
mînSufletulLumii.Deaceea
Alchimistul
este
ş
iuntextsimbolic.De-alungulpaginilorsale,înafar
ă
defaptulc
ă
amtransmistotceamînv
ăţ
atdespreaceasta,amîncercats
ă
aducunomagiumarilorscriitoricareaureu
ş
its
ă
ajung
ă
laLimbajulUniversal:Hemingway,Blake,Borges(careafolosit
ş
ielistoriapersan
ă
într-una
 
dinpovestirilelui),MalbaTahan
ş
ial
ţ
ii.Pentruacompletaaceast
ă
lung
ă
prefa
ţă
ş
iailustraceeaceMaestrulmeuvoias
ă
spun
ă
cualtreileatipdealchimi
ş
ti,merit
ă
s
ă
amintimoînmplarepecareelînsu
ş
imi-apovestit-oînlaboratorullui.SfîntaMaria,cuprunculIsusînbra
ţ
e,s-ahot
ă
ts
ă
vin
ă
peP
ă
ntcas
ă
vizitezeon
ă
stire.ndrifoarte,c
ă
lug
ă
riiau
ă
cutun
ş
irlung
ş
ifiecares-aînf 
ăţ
i
ş
atînfa
ţ
aSfinteiFecioarepentruaIseînchina.Unuladeclamatpoemefrumoase,altulI-aar
ă
tatminiaturilesalepentruBiblie,altreileaI-arecitatnumeletuturorsfin
ţ
ilor.
Ş
ia
ş
aunuldup
ă
altul,fiecarec
ă
lug
ă
r
ş
i-aadusomagiulMaiciiDomnului
ş
iPrunculuiIsus.Darultimuldin
ş
ireracelmaiumilc
ă
lug
ă
rdinn
ă
stire,careniciodat
ă
nuînv
ăţ
aseîn
ţ
eleptelescrierialeepocii.P
ă
rin
ţ
iiluifuseser
ă
oamenisimplicarelucraulaunvechicircdinîmprejurimi
ş
itotce-lputuser
ă
înv
ăţ
aeras
ă
aruncemingiînsus
ş
is
ă
fac
ă
tevajonglerii.ndavenitndulacestuia,ceilal
ţ
ic
ă
lug
ă
riauvruts
ă
pun
ă
cap
ă
tînchin
ă
ciunilor,pentruc
ă
fostulscamatornuaveanimicimportantdespus
ş
iputeastricaimaginean
ă
stirii.Darc
ă
lug
ă
rulsim
ţ
ea,înadînculsufletului,odorin
ţă
arz
ă
toares
ă
d
ă
ruiasc
ă
cevaluiIsus
ş
iSfinteiFecioare.Ru
ş
inat,sim
ţ
indprivireamustr
ă
toareafra
ţ
ilorlui,ascostevaportocaledinsutan
ă
ş
iaînceputs
ă
learunceînsus
ş
is
ă
jonglezecuele,a
ş
acum
ş
tiael.
Ş
idoarînacelmomentPrunculIsusazîmbit
ş
iaînceputabatedinpalmeînbra
ţ
eleSfinteiMarii.
Ş
iMaicaDomnuluinumailuii-aîntinsbra
ţ
ele,l
ă
sîndu-ls
ă
-lating
ă
pePrunc.
AUTORUL 
Ş 
ipecîndmergeauei,Elaintratîntr-unsat,iarofemeie,cunumeleMarta,L-aprimitîncasaei.
Ş 
ieaaveaoso
ă 
cesenumeaMaria,care,
ş 
ezîndu-selapicioareleDomnului,ascultacuvîntulLui.IarMartasesileacumul
ă 
slujire
ş 
i,apropiindu-se,azisDoamne!aunusocote 
ş 
ti
ă 
sorameam-a
ă 
satsingur 
ă 
ă 
slujesc?Spune-ideci
ă 
-miajute.
Ş 
i
ă 
spunzînd,Domnuli-azis: Marto,Marto,teîngrij
ş 
ti
ş 
ipentrumultetesile 
ş 
ti.Darunlucrutrebuie:
ă 
ciMariaparteaceabu
ă 
aales,carenusevaluadelaca.
LUCA,10:38-42
PROLOG 
Alchimistullu
ă
ocartepecareoadusesecinevadincaravan
ă
.Tomulera
ă
r
ă
copert
ă
,darreu
ş
is
ă
-iidentificeautorul:OscarWilde.Întimpce-ir
ă
sfoiapaginile,g
ă
siopovestiredespreNarcis.Alchimistulcuno
ş
tealegendaluiNarcis,frumosulb
ă
iatcare-
ş
icontemplazilnicpropriafrumuse
ţ
eîntr-unlac.Eraatîtdefascinatdeelînsu
ş
ic
ă
într-obun
ă
ziac
ă
zutînlac
ş
iamuritînecat.Înloculacela,aap
ă
rutofloarecares-anumitnarcis
ă
.Darnua
ş
aî
ş
iîncheiaOscarWildepovestirea.Elspuneac
ă
atuncindamuritNarcis,auvenitnaiadele
― 
zei
ţ
eleizvoarelor
ş
ialep
ă
durii
― 
ş
iauv
ă
zutlacultransformatdintr-unulcuap
ă
dulce,într-unulciorculacrimis
ă
rate.
 ― 
Deceplîngi?auîntrebatnaiadele.
 ― 
PngpentruNarcis,r
ă
spunselacul.
 ― 
Ah,nu-idemirarec
ă
pngipentruNarcis,continuar
ă
ele.Laurmaurmelor,de
ş
inoiamalergatmereudup
ă
elprinp
ă
dure,tueraisingurulcareputeais
ă
-icontemplideaproapefrumuse
ţ
ea.
 ― 
DarNarciserafrumos?întreb
ă
lacul.
 ― 
Cinealtulpoate
ş
timaibinedecîttine?r
ă
spunser
ă
,surprinse,naiadele.Laurmaurmelor,doarpemarginiletaleseaplecaelînfiecarezi.Laculr
ă
maset
ă
cutovreme.Într-unrziu,zise:
 ― 
ÎlpngpeNarcis,darniciodat
ă
n-am
ş
tiutc
ă
elerafrumos.ÎlpngpeNarcispentruc
ă
defiecaredat
ă
ndseaplecadeasupraapelormele,euputeams
ă
v
ă
dreflectat
ă
,înfundulochilorlui,propria-mifrumuse
ţ
e."Cepovestirefrumoas
ă
",spuseAlchimistul.
 
Parteaîntîi
B
ă
iatulsenumeaSantiago.Seîntunecatocmaindajunsecuturmaluiînfa
ţ
auneivechibisericip
ă
r
ă
site.Acoperi
ş
ulsepr
ă
bu
ş
isedemult,
ş
iinloculundepevremuriseaflasacristiacre
ş
teaacumunsicomoruria
ş
.Hot
ă
rîs
ă
petreac
ă
noapteaaici.Î
ş
in
ă
toateoileprinruinelepor
ţ
ii
ş
iapoipuseni
ş
tescînduripentrucaacesteas
ă
nufug
ă
întimpulnop
ţ
ii.Nueraulupipeacolo,darodat
ă
îisc
ă
paseunaîntimpulnop
ţ
ii
ş
iatrebuits
ă
-
ş
ipiard
ă
toat
ă
ziuaurm
ă
toarepentruag
ă
sioaiar
ă
t
ă
cit
ă
.Î
ş
iîntinsehainapejos
ş
isea
ş
ez
ă
,folosindcarteapecareoterminasedecititdreptpern
ă
.Î
ş
ispuse,înaintedeaadormi,c
ă
artrebuis
ă
înceap
ă
s
ă
citeasc
ă
ni
ş
tec
ă
r
ţ
imaigroase
― 
duraumaimultpîn
ă
sesfîr
ş
eau
ş
ieraupernemaiconfortabileîntimpulnop
ţ
ii.Eraînc
ă
întunericndsetrezi.Priviînsus
ş
iv
ă
zustelelecarestr
ă
luceauprinacoperi
ş
ulaproapen
ă
ruit."Voiams
ă
maidormpu
ţ
in",segîndiel.Avuseseacela
ş
ivisca
ş
is
ă
pt
ă
natrecut
ă
,
ş
iiar
ăş
isetreziseînaintedesfîr
ş
it.Seridic
ă
ş
ilu
ă
oînghi
ţ
itur
ă
devin.Apoiî
ş
ilu
ă
toiagul
ş
iîncepus
ă
-
ş
itrezeasc
ă
oilecareînc
ă
maidormeau.Observasec
ă
imediatcesetrezeael,ceamaimareparteaanimalelorsede
ş
teptau
ş
iele.Ca
ş
icumarfiexistatoenergiemisterioas
ă
careîiuneavia
ţ
adeaceeaaoilorcucarestr
ă
b
ă
tusep
ă
mîntuldedoianiîncoaceînc
ă
utaredehran
ă
ş
iap
ă
.
 ― 
S-auobi
ş
nuitatîtacuminec
ă
-micunoscobiceiurile,î
ş
ispuseîn
ş
oapt
ă
.Darst
ă
tuoclip
ă
ş
isendic
ă
arfipututs
ă
fie
ş
iinvers:s-ofiobi
ş
nuitelcuoraruloilor.Darerau
ş
iuneleoicareîntîrziaus
ă
sescoale.B
ă
iatulletrezipendcutoiagul,strigînd-opefiecarepenume.Totdeaunacrezusec
ă
oilesîntînstares
ă
în
ţ
eleag
ă
cevorbe
ş
teel.Deaceeaobi
ş
nuiauneoris
ă
leciteasc
ă
p
ă
r
ţ
idinc
ă
r
ţ
ilecareîlimpresionaser
ă
,saus
ă
vorbeasc
ă
despresingur
ă
tatea
ş
ibucuriaunuiciobanpemp,oris
ă
comentezeultimelenout
ăţ
ipecarelevedeaprinora
ş
elepeundeseîntîmplas
ă
treac
ă
.Îns
ă
înultimeledou
ă
zileavuseseosingur
ă
grij
ă
:fatanegustoruluicarelocuiaînora
ş
ulundeaveas
ă
ajung
ă
pestepatruzile.Nufusesedecîtosingur
ă
dat
ă
acolo,anultrecut.Negustorulaveaopr
ă
v
ă
liedestofe
ş
i
ţ
es
ă
turi
ş
iîipl
ă
ceatotdeaunas
ă
vad
ă
cuochiiluicumntoiletunse,cas
ă
sefereasc
ă
deho
ţ
ii.Îispuseseunprietendesprepr
ă
v
ă
lie,a
ş
ac
ă
ciobanulî
ş
iduseseoileacolo.
 ― 
Vreaus
ă
ndcevalîn
ă
,îispusenegustorului.Pr
ă
v
ă
liaeraplin
ă
declien
ţ
i
ş
inegustorulîlrug
ă
s
ă
a
ş
teptepîn
ă
seara.Elsea
ş
ez
ă
pecaldarîmuldinfa
ţ
amagazinului
ş
iscoaseocartedindesagi.
 ― 
Nu
ş
tiamc
ă
ciobaniicitescc
ă
r
ţ
i,seauziunglasfemininlîng
ă
el.Eraofat
ă
cear
ă
taleitcaaceleadinAndaluzia,cup
ă
rulnegru
ş
ineted
ş
iochiceaminteauvagdevechiicuceritorimauri.
 ― 
Astapentruc
ă
oileteînva
ţă
maimultedecîtc
ă
r
ţ
ile,r
ă
spunseb
ă
iatul.Austatdevorb
ă
maibinededou
ă
ore.Eaîispusec
ă
erafatanegustorului,
ş
i-ivorbidesprevia
ţ
adinaceaa
ş
ezareundefiecarezieralafelcucealalt
ă
.Ciob
ă
na
ş
ulîipovestidesprecîmpiileAndaluziei,despreultimelenout
ăţ
ipecarelev
ă
zuseînora
ş
elepeundetrecuse.Eramul
ţ
umitc
ă
vorbea
ş
icualtcineva,nunumaicuoile.
 ― 
Cumaiînv
ăţ
ats
ă
cite
ş
ti?întreb
ă
fatalaunmomentdat.
 ― 
Catoat
ă
lumea,r
ă
spunseb
ă
iatul.La
ş
coal
ă
.
 ― 
Dardac
ă
ş
tiis
ă
cite
ş
ti,cumdee
ş
tidoarunsimplucioban?B
ă
iatulb
ă
lm
ă
 jicevacas
ă
ocoleasc
ă
r
ă
spunsul.Eraîncredin
ţ
atc
ă
fatanuvaîn
ţ
elegeniciodat
ă
.Î
ş
icontinu
ă
pove
ş
tiledec
ă
l
ă
torie
ş
iochi
ş
oriiceimauriclipeaudefric
ă
ş
imirare.Pem
ă
sur
ă
cetreceatimpul,b
ă
iatulî
ş
idoreas
ă
nusemaisfîr
ş
easc
ă
ziua,s
ă
-lvad
ă
totocupatpetat
ă
lfeteicares
ă
-icear
ă
s
ă
a
ş
teptetreizile.Aîn
ţ
elesc
ă
sim
ţ
eaunlucrupecarenu-lmaisim
ţ
ise:dorin
ţ
adear
ă
mîneîntr-unsingurlocpentrutotdeauna.ng
ă
fataceaoache
şă
zilelen-arfifostniciodat
ă
lafelunacucealalt
ă
.Darnegustorulveni
ş
iîicerus
ă
tund
ă
patruoi.Apoiîipl
ă
titîidatora
ş
i-icerus
ă
revin
ă
anulurm
ă
tor.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->