Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Информатор о раду школе

Информатор о раду школе

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Информатор о раду школе
Информатор о раду школе

More info:

Published by: Žika Savuljesković on Mar 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
 Информатор о раду ОШ „Вук Караџић“ Неготин
 ,
април
 2014
.године страна
1
Р Е П
 
У Б Л И К А С Р
 
Б
 
И Ј А
 
O
СНОВНА ШКОЛА
 
„ВУК КАРАЏИЋ“
 
НЕГОТИН
 
Лоле Рибара 1
 
19300 Неготин
 
ИНФОРМАТОР
 
О
 
РАДУ
 
 
 Информатор о раду ОШ „Вук Караџић“ Неготин
 ,
април
 2014
.године страна
2
1. С А
 
Д Р
 
Ж А Ј:
 
1. Садржај
 2
2. Основни подаци
 
о државном
 
органу
 
и информатору
 3
3. Организациона
 
структура
 4
4. Опис
 
функција старешин
a 13
5. Опис правила
 
у
 
вези са
 
 јавношћу
 
 рада
 14
6. Списак најчешће
 
тражених информација од
 
 јавног значаја
 14
7. Опис
 
надлежности, овлашћења
 
и обавеза
 14
8. Опис
 
поступања
 
у
 
оквиру
 
надлежности, овлашћења
 
и обавеза
 20
9. Навођење
 
пропис
a 20
10. Услуге
 
које орган пружа
 
заинтересованим
 
лицима
 23
11. Поступак ради пружања
 
услуга
 23
12. Преглед података о
 
пруженим
 
услугама
 27
13. Подаци о приходима
 
и расходима
 27
14. Подаци о јавним
 
набавкама
 27
15. Подаци о државној
 
помоћи
 28
16. Подаци о исплаћеним
 
платама, зарадама
 
и другим
 
примањима
 28
17. Подаци о средствима
 
 рада
 29
18. Чување
 
носача
 
информација
 31 19.
Врсте информација у
 
поседу
 32 20.
Врсте информација којима
 
државни орган
 
омогућава
 
приступ
 32 21
. Информације о подношењу
 
захтева
 
за
 
приступ информацијама
 32
 
 Информатор о раду ОШ „Вук Караџић“ Неготин
 ,
април
 2014
.године страна
3
2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ
 
О ШКОЛИ И ИНФОРМАТОРУ
 
Основни подаци о школи
 
ПУН НАЗИВ:
 
Основна школа ,,Вук Караџић”
 
Неготин
 
СЕДИШТЕ:
 
Лоле Рибара 1, 19300 Неготин
 
ТЕЛЕФОН:
 
019/542-590, 543-374
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:
 
osvuk@ptt.rs
 WEB:
www.osvuk.edu.rs
МАТИЧНИ БРОЈ:
 
07129114
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
 
85.20 и 85.10
 
ПИБ:
 
100773881
 
ЖИРО РАЧУН:
 
840-1528660-17
 
ДИРЕКТОР:
 
Дамјановић Радмила
 
ДАН ШКОЛЕ:
 
8. новембар
 
 Верификација и регистрација установ
e
Школа је основана решењем о оснивању СО Неготин број 02
-
7960/1 од 26.05.1965. године.
 
Школа је уписана у регистар установа решењем Привредног суда у Зајечару број ФИ
-
2/66. Решењем Привредног суда у Зајечару број ФИ.65/11 од
06.102011.
године уписана је Радмила Дамјановић као директор и лице овлашћено за заступање.
 
На основу одлуке о мрежи основних школа на територији општине Неготин бр. 610
-152/2011-I/
05 од 02.12. 2011. дата је сагласност да се школа налази у мрежи основних школа.
 
Решењем Привредног суда у Зајечару број ФИ.106/10 од
08.12.2010.
уписане су делатности
:
основно образовање – 
 
85.20 и предшколско образовање – 
 85.10.
 Подаци о информатору
 
Особа одговорна за тачност података је директор школе
,
овлашћено лице за информације од јавног значаја.
 
Датум првог објављивања
 
информатора:
 31.03.2014
.године. Датум последње
 
измене
 
и допуне
 
информатора:
 04.04.2014.
године.
 
Информатор
 
о
 
 раду
 
Основне
 
школе
 
„Вук Караџић“
 
Неготин
 
сачињен
 
 је
 
у складу
 
са
 
чланом
 39.
Закона
 
о
 
слободном
 
приступу
 
информацијама
 
од
 
 јавног
 
значаја
 
(„Службени
 
гласник
 
РС“
 
бр.120/04,
 54/07, 104/09
и
 36/2010)
и
 
Упутством
 
за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број
 68/2010).
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси школе
 
www.osvuk.edu.rs.
Штампана верзија у виду брошуре не постоји, али се заинтересованом лицу доставља
 
последња верзија, одштампани текст
 
информатора.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->