Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Introduction

Introduction

Ratings: (0)|Views: 2,028 |Likes:
Published by Joan Rae Tan

More info:

Published by: Joan Rae Tan on Oct 25, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

 
Baywdishybda
Hlwdabh Dgxywshybpc _skfdamwr Ibxcmxc ,HD_I" ‘ m jwds d` ibxcmxcx ylmy hmsxcmbw`kdz gkdhemjc mai gwcmylbaj wckmyci wdgkcfx! By bx m xkdzkr wdjwcxxbpc ibxcmxc d` ylcmbwzmrx ylmy cpcaysmkkr kcmix yd m jwmismk kdxx d` ksaj `sahybda! Hlwdabh cwxbxycay hdsjl maixldwyacxx d` gwcmyl mwc ylc fmndw xrfydfx d` HD_I!Xfdebaj bx wcxdaxbgkc `dw ylc fmndwbyr d` HD_I hmxcx+ gsy ylcwc mwc xcpcwmk `mhydwxylmy hma sy cdkc my wbxe! By wcfmbax m fmndw sgkbh lcmkyl wdgkcf! By bx ylc `dswyl kcmibajhmsxc d` hlwdabh fdwgbibyr mai fdwymkbyr ba ylc Sabyci Xymycx mai bx wdnchyci yd wmae `b`yl ba7?7? ba gswica d` ibxcmxc hmsxc zdwkizbic mhhdwibaj yd m xysir sgkbxlci gr ylc ZdwkiLcmkyl Dwjmab~mybda ,ZLD"! Mhhdwibaj yd Icmwyfcay d` Lcmkyl ,IDL"+ HD_I bx xybkk ylcylbwi kcmibaj hmsxc d` fdwgbibyr mai wmaex cbjly yd ylc yd yca kcmibaj hmsxc d` fdwymkbyr lcwcba ylc _lbkbbacx!HD_I icpckdx xkdzkr! Xrfydfx d`yca zdwxca dpcwybfc mai hma kbfby ylc m``chycibaibpbismkx yd id wdsybac mhybpbybcx! Xcpcwc HD_I fmr wcpcay ylcf `wdf idbaj cpca gmxbhmhybpbybcx kbec zmkebaj+ hddebaj dw cpca ymebaj hmwc d` ylcfxckpcx! Fdxy d` ylc ybfc+ HD_I bxibmjadxci ba ylc fbiikc mjci dw dkicw cdkc! Ylc ibxcmxc bx ady mxxci `wdf cwxda yd cwxda!HD_I lmx ad ic`babyc hswc rcy! Ldzcpcw ywcmyfcay mai kb`cxyrkc hlmajcx hma fmecylc m``chyci baibpbismkx `cck gcyycw+ xymr fdwc mhybpc+ mai xkdz ylc wdjwcxx d` ibxcmxc!
Jdmk mai Dgnchybpcx
=
 
Da ylc hdfkcybda d` ylbx hmxc xysir+ ylc jwdszbkk gc mgkc yd lmpc fdwchdfwclcaxbpc saicwxymaibaj mgdsy hlwdabh dgxywshybpc skfdamwr ibxcmxc ,HD_I"+ maimkr aswxbaj hmwc wdhcxx mwdwbmyckr!Xchb`bhmkkr+ ylc jwds zbkk gc mgkc yd> =! Hdwwckmyc ylc mybcay*x wcxcay mai mxy fcibhmk mai xrhldxdhbmk lbxydwr yd ylc ibxcmxc wdhcxx!7! Id m lrxbhmk mxxcxxfcay yd m 3= rcmw dki fmkc mybcay zbyl HD_I+ mai bicayb`r ylc`baibajx ylmy hdwwckmyc yd ylc hdswxc d` ylc ibxcmxc!8! Bicayb`r ylc fmndw wbxe `mhydwx ylmy hdaywbgsyc ba ylc icpckdfcay d` HD_I gmxci da ylc mybcay*x wd`bkc mai lbxydwr!9! Icxhwbgc ylc xywshyswcx mai `sahybdax d` ylc wcxbwmydwr xrxycf mai bkksxywmyc ylc myldlrxbdkdjr d` hlwdabh dgxywshybpc skfdamwr ibxcmxc ,HD_I" mai hdwwckmyc ylc mybcay*xxbja mai xrfydfx+ wdcwkr!3! Bicayb`r ylc xbjab`bhmay cpcayx ylmy lmcaci yd ylc mybcay iswbaj ylc cbjly imrx hdswxc baylc zmwi!0! Bicayb`r ylc aswxbaj bfkbhmybdax d` pmwbdsx wdhciswcx sxci `dw ibmjadxybh cpmksmybda d` wcxbwmydwr `sahybda mai mxxdhbmyc by zbyl ylc mybcay*x hkbabhmk fmab`cxymybdax+ hdwwchykr!:! Icxhwbgc ylc baibhmybdax+ idxmjcx+ wdsycx+ wchmsybdax+ mai mipcwxc c``chyx d` ylcfcibhmybdax ylmy ylc mybcay lmx gcca wchcbpbaj+ mai cflmxb~c aswxbaj hdaxbicwmybdax dajbpbaj ylcxc fcibhmybdax yd Fw! _ mai lbx `mfbkr+ mhhswmyckr!<! @dwfskmyc m aswxbaj hmwc wdhcxx mx m `wmfczdwe `dw ylc hmwc d` ylc mybcay mai bfkcfcayby mhhdwibajkr!2! Icpckd ma c|hksxbpc ibxhlmwjc mai ldfc hmwc kma+ mai wdpbic lcmkyl ycmhlbaj yd ylc mybcay mai mybcay*x `mfbkr mgdsy ylc ibxcmxc+ byx fmndw wbxex `mhydwx+ xbjax mai xrfydfx+zmrx da ldz yd wcishc ibxhdf`dwyx+ mai ylc bfdwymahc d` kb`c&xyrkc fdib`bhmybda+wclmgbkbymybda+ mai `dkkdz&sx!
_mybcay*x _wd`bkc
7
 
Amfc>
Fw! _
Miiwcxx>
Xym! Hws~+ Hbyr d` Fmabkm
Xc|>
Fmkc
Gbwyl Imyc>
Msjsxy ==+ =23:
Mjc>
3= Rcmwx Dki
Lcbjly>
3 `ccy mai 2 bahlcx$=:7 hcaybfcycwx
Zcbjly>
803
 
 dsaix$=03 ebkdjwmfx
 Dhhspmybda>
_dkbhcfma
Hbbk Xymysx>
Fmwwbci
Gbwyl _kmhc>
Hbyr d` Fmabkm
Amybdamkbyr>
@bkbbad
Wckbjbda>
Wdfma Hmyldkbh
Imyc d` Mifbxxbda>
Nsac =<+ 7??2
Imyc d` Ibxhlmwjc>
Nskr ?<+ 7??2
Mifbyybaj Ibmjadxbx>
Hlwdabh Dgxywshybpc _skfdamwr Ibxcmxc ba Mhsyc C|mhcwgmybda
Lbxydwr
Hlbc` Hdfpkmbay>
Ib``bhskyr d` Gwcmylbaj
8

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jeremy Plochko liked this
chio0809 liked this
chio0809 liked this
blackhowling15 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->