Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KEPIMPINAN DALAM ISLAM

KEPIMPINAN DALAM ISLAM

Ratings:

4.92

(1)
|Views: 4,371|Likes:
NOTA KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI PTK52 DAN 54
NOTA KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI PTK52 DAN 54

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on Feb 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

 
KEPIMPINAN DALAM ISLAM
PENGENALAN
Secara tabie, kepimpinan adalah satu bentuk realiti yang senantiasa wujud di alam ini.Bermula daripada bentuk kepimpinan yang sebesar-besarnya, iaitu kepimpinan Allahterhadap keseluruhan alam ini, hinggalah kepada sekecil-kecilnya iaitu kepimpinanindividu.Pengiktirafan Allah kepada kepimpinan manusia merupakan satu bentuk amanah. Makakepercayaan untuk menguruskan alam ini perlulah difahami dan dilaksanakansepenuhnya oleh insan muslim itu sendiri. Firman Allah :Maksudnya : “ Sesungguhnya Aku (Allah) melantik manusia sebagai khalifah di atasmuka bumi.(al Baqarah : 30)
DEFINISI
Kepimpinan adalah sejenis hubungan perilaku manusia, pengaruh, daya tindakan sertapenghalangnya ke arah matlamat yang tertentu dengan cara yang boleh menjaminkepatuhan, kepercayaan dan penghormatan.Kedudukan kepimpinan adalah sangat penting dalam Islam. Para sahabat dan tabi’intelah ijmak bahawa amanah ini adalah tuntutan syarak selepas daripada kewafatanRasulullah. Para sahabat telah berbaiah kepada Abu Bakar untuk menjadi khalifahdengan tidak membiarkan masyarakat tanpa ada pemimpin meskipun pada ketika itu jenazah baginda belum lagi disemadikan.Oleh itu, kepimpinan dalam Islam bukan sahaja merupakan satu TASHRIF tetapi jugakebih daripada itu kerana ianya merupakan satu TAKLIF yang amat besar kepada insanyang terpilih. Ia hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan memenuhiprasyarat kepimpinan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tawakkalkepada Allah. Rasulullah pernah menegaskan :“ Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka melantiksalah seorang daripada mereka menjadi ketua”. (al Hadith)Inilah perintah baginda terhadap perlantikan ketua (pemimpin) walaupun dalam situasiyang kecil (bermusafir) dan maka apatah lagi dalam kumpulan yang besar atauorganisasi yang khusus dan mempunyai tugas, sudah pasti keperluan terhadappemimpin adalah terserlah.
 
KEPENTINGAN DAN MATLAMAT
Dalam perjalanan hidup insan, matlamat yang jelas merupakan satu elemen yangsangat penting kerana ia akan mendasari tindakan-tindakan yang dilaksanakan. Islamtelah menggariskan beberapa matlamat utama yang perlu dicapai dan ia memerlukansatu bentuk kepimpinan bagi memastikan perlaksanaan yang syarie dan jelas.1. MEMAKMURKAN BUMI DENGAN PERLAKSANAAN SYARIATPengiktirafan manusia sebagai khalifah disertakan “peruntukan-peruntukan kuasa” yangtertentu menjadikan tugas pemimpin untuk melaksanakan syariat merupakan satutuntutan yang pasti. Pemimpin wajib melaksanakan syariat Allah sepenuhnya, keranadengan cara ini sahaja kemakmuran akan dapat dikecapi. Pemimpin mestilah yakinuntuk mengaplikasi saranan-saranan Islam kerana ianya dijamin oleh Allahsebagaimana firmannya :Maksudnya : Sesungguhnya agama (yang diterima) di sisi Allah adalah Islam (al Imran :19)2. MENYAMBUNG TUGAS RASULKetetapan bahawa Rasulullah merupakan utusan terakhir menegaskan tiada lagipemimpin umat bertaraf rasul yag akan dibangkitkan hinggalah kebangkitan semulaNabi Isa, sedangkan tugas menegakkan syariat Allah merupakan kewajipan sepanjangzaman. Oleh itu, perlulah wujud pemimpin di kalangan manusia itu sendiri untukmengambil peranan baginda. Pemimpin yang dimaksudkan adalah pemimpin yangbenar-benar berkelayakan dan bertaraf ulamak. Diiktiraf dan dia sendiri menerima wala’daripada orang di bawah pimpinannya.3. BUKTI KEPATUHAN KEPADA ALLAHSetelah berjaya merealisasikan kedua-dua matlamat utama di atas secara tidaklansung terbuktilah kepatuhan insan muslim kepada Allah, yang dipelopori olehpemimpin-pemimpin yang berteraskan tauhid yang kukuh dan amalan yang benar.Masyarakat akan dibimbing supaya sentiasa taat kepada Allah dalam amalan seharianmereka dan mereka senantiasa diingatkan oleh pemimpin mereka agar sentiasaberlumba-lumba mencari keredhaan Allah.4. KEMASLAHATAN UMMAHKepimpinan yang wujud bertanggungjawab untuk memastikan hak-hak semua pihakterpelihara. Apabila keadaan ini dapat direalisasikan maka nasib ummat akan terbeladan maslahah akan terjaga. Ini adalah berdasarkan konsep keadilan di dalam Islamyang menuju ke arah keamanan sejagat dan kesejahteraan bersama.
CONTOH PANDUAN RASULULLAH
 
Keunggulan Rasulullah sebagai pemimpin terulung merupakan satu fakta yang takdapat disanggah. Ini dapat dibuktikan dari lipatan sejarah, akan kejayaan bagindamengubah anutan masyarakat jahiliyyah kepada keimanan dan ketauhidan kepadaAllah. Ini bermakna Rasulullah memiliki ciri-ciri pemimpin yang sejati dan baginda(dengan bantuan Allah) telah memimpin ummat Islam menuju kecemerlangan disamping membekalkan sahabat-sahabat baginda dengan bekalan-bekalan yangpenting untuk menyambung tugas baginda. Firman Allah :Maksudnya : Bahawa Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang terbaik untuk kamuteladani. Ketokohan Rasulullah juga diakui oleh semua pihak dan seorang orientalisbarat telah menyenaraikan baginda pada senarai yang pertama di dalam bukunya “ 100MOST INFLUNCEMAN IN HISTORY” sedangkan tokoh-tokoh utama lain seperti NabiIsa sendiri disenaraikan di tempat ke tiga. Kenyataan ini telah mengejutkan banyakpihak kerana sepatutnya pengarang mestilah bersifat diskriminasi terhadap Islam.Di samping itu kita juga boleh mencontohi sahabat-sahabat Rasulullah seperti Khulafa’Arrasyidin. Mengapa tidak kita mencontohi ketegasan Abu Bakar As Siddiq memerangigolongan murtad yang enggan mengeluarkan zakat dalam misi “Harbu Riddah”. Begitu juga keadilan Umar Al Khattab dalam empayar Islam. Tidak ketinggalan Saidina Usmandan Saidina Ali yang mempunyai kehebatan tersendiri yang sewajarnya kita mencontohimereka semua.
CIRI-CIRI UTAMA PEMIMPIN MUSLIM SEJATI
1. BERIMAN DAN ADIL
Keimanan yang mantap akan menjelmakan peribadi yang luhur dan pastinya dengansifat-sifat yang mulia dan terpuji. Pemimpin yang beriman akan menghalakan orang-orang di bawah tanggungjawab ke arah matlamat yang benar. Keadilan pula, akanmenjamin setiap hak individu terpelihara dan suasana yang murni akan dapat dibentukuntuk memastikan kesejahteraan bersama.
2. MENGENALI DAKWAH
Ciri ini sangat penting kerana pemimpin sebenarnya adalah seorang daie yangbertanggungjawab untuk menyeru ummat ke arah penghayatan Islam yang sebenar dan menyeluruh. Apabila seorang pemimpin dapat menampilkan imejnya sebagai daiedan murabbi yang baik, peranannya akan menjadi lebih berkesan dan matlamatnyauntuk melahirkan generasi yang menjadikan Islam sebagai landasan hidup akan lebihmudah tercapai. Oleh itu,aktiviti perorganisasian dan gerakan dakwah perludiselaraskan dan sebatikan dalam kepimpinannya.
3. MENGENALI JIWA
Di antara kewajipan pemimpin ialah mengetahui segi-segi kekuatan dan kelemahanyang ada pada dirinya. Pemimpin yang tidak tahu potensi-potensi dan keupayaan tidakakan dapat menjadi pemimpin yang berjaya. Malah barangkali akan menyebabkan

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
inuraznam liked this
akhmal_are liked this
Cempaka Indah Ayu liked this
armorphism liked this
armorphism liked this
aisyahkamil liked this
Atif Zack liked this
Zulfadhlee Kasim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->