Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Report

Report

Ratings: (0)|Views: 1,062|Likes:
Published by syazayasminismail

More info:

Published by: syazayasminismail on Oct 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

 
Tugasan:Dalam agama Islam dan agama Hindu, Buddha dan Kristian ada amalankerohanian tersendiri. Buat pembacaan dan laksanakan kajian tentang amalankerohanian dan moral dalam agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian.1.0Pengenalan
“Komponen Kerohanian dan Moral amat penting bagi pemupukan nilai Islam dan nilaimurni masyarakat berbilang kaum bagi melahirkan rakyat Malaysia yang percayakepada Tuhan, berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.Komponen Kerohanian dan Moral mengandungi Pendidikan Islam untuk muridIslam dan Pendidikan Moral untuk murid bukan Islam. Pendidikan Islam memberi fokuskepada penyampaian ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Manakala Pendidikan Moral memberi fokus kepadapenyampaian ilmu untuk menjadikan seseorang insan berakhlak mulia dan bermoraltinggi.”[Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2007]
1.1Amalan kerohanian agama Islam
Agama Islam telah menetapkan lima rukun Islam yang perlu dipatuhi dan menjadiamalan setiap umatnya. Berikut adalah amalan-amalan atau rukun yang wajib dipatuhioleh umat Islam;
,
iaitu fahaman asas atau ajaran Islam:
‘'ašhadu 'al-lā ilāha illā-llāhu wa 'ašhadu 'anna muħammadan rasūlu-llāh
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammadadalah pesuruh Allah”.
1
 
Wasiat ini adalah asas untuk semua kepercayaan lain dan amalan dalam Islam.Muslim harus mengulangi
syahadah
dalam sembahyang, dan bukan-Muslimyang ingin memeluk Islam diperlukan untuk membaca fahaman ini.
, atau upacara sembahyang, iaitu harus dilakukan lima kali sehari. Setiapsolat selesai mengadapKaabahdi Makkah. Solat dilakukan untuk memfokuskanminda pada Allah, dan dilihat sebagai komunikasi peribadi denganNya yangmeluahkan kesyukuran dan penyembahan. Solat adalah wajib tetapi fleksibilitidalam spesifik dibenarkan bergantung pada keadaan. Di kebanyakan negaraMuslim, peringatan yang dipanggilAdhan(panggilan kepada sembahyang)disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai. Ibadat inidilaksanakan dalambahasa Arab, dan terdiri dari ayat dari Al-Qur'an.
, ataupemberian-sedekah. Ini adalah amalan pemberian berdasarkanpada kekayaan yang dikumpul, dan wajib untuk semua Muslim yang mampu.Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yangmemerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam. Zakat dianggapkewajipan keagamaan (bertentangan dengan kebajikan sukarela) yang diluar berhutang kepada yang memerlukan kerana kekayaan mereka dilihat sebagai"amanah dari pemberian Allah". Al-Qur'an dan hadith juga mencadangkanseorang Muslim memberikan lebih sebagai tindakan pemberian-sedekah(
).
, atauberpuasa pada bulan Ramadan. Muslim harus tidak makan atauminum (dikalangan perkara lain) dari subuh hingga senja semasa bulan ini, danharus berwaspada dari dosa lain. Puasa ini ialah untuk menggalakkan rasa dekatpada Allah, dan semasanya Muslim patut meluahkan kesyukuran danbergantungan mereka kepada-Nya, bertaubat dari dosa mereka yang lalu, danmemikirkan pada yang memerlukan.
Puasa
tidak wajib untuk beberapakumpulan iaitu ia akan membawa kepada beban yang berlebihan. Untuk yanglain, fleksibiliti dibenarkan bergantung pada keadaan, tetapi tertinggal puasalazimnya harus diqadakkan segera.
2
 
, iaitu merupakan ziarah semasabulan Islamdari
 di bandar Makkah. Setiap Muslim yangberbadan-mampuyang boleh mampukannya harus membuat ziarah ke Makkah sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya.Apabila penziarah ialah sekitar 10 kilometer dari Makkah, dia harus berpakaiandalampakaian
, iaitu terdiri dari dua helai tak kelim putih. Upacara Hajitermasuk berjalan tujuh kali mengelilingiKaabah, menyentuhBatu Hitam, berjalan tujuh kali antaraGunung SafadanGunung Marwah, dan secara simboliknyamelontar jamrahdiMina. Penziarah, atau penghaji, dianugerahkan dalam komunitinya, walaupun guru Islam mengatakan bahawa Haji patutdijadikan luahan dari kebaktian pada Allah berbanding dari kenaikan kedudukansosial.
1.2Amalan kerohanian agama Hindu
Agama Hindu telah terpelihara sejak zaman Veda lagi dengan idea bahawa Tuhan(Brahman) wujud dan boleh dialami secara mendalam dengan mencapai keadaankesedaran transenden. Mereka percaya dengan kitaran kelahiran, kematian dankelahiran semula(
) di mana sistem ini bergantung dengan amalan-amalan(
) seseorang itu yang akan menentukan kehidupan seterusnya di alam yang lain.
(penyatuan) ialah amalan rohaniah untuk mencapai penyatuan antara
 Atman
(iaitu, roh dirih) dengan
Brahman
(Roh Agung atau Tuhan).Brahman, Satu Realiti yang Menyeluruh, menjadi
Isvara
(Tuhan) melalui tigasifatnya iaitu;
: Pencipta
: Pemelihara
: Tuhan Pemusnah dan Kelahiran semula.Ini mewakili Triniti Hindu atau
. Ini pula boleh ditambah dengan pemujaankuasa femininalam semesta, iaitu
Shakti 
yang juga dipanggil
Devi 
. Orang Hindumempunyai tiga kepercayaan utama:
3

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
jp sia liked this
Paul Winchester liked this
Ayub Abdul Rahim liked this
Thresha Tania liked this
wildchannel liked this
wildchannel liked this
ratulara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->