Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Brednie o wojskach FO327 Stefan Kosiewski 20140401 Za kogo Tusk i Sikorski maja dziennikarzy ZR ZECh (humoreska).pdf

Brednie o wojskach FO327 Stefan Kosiewski 20140401 Za kogo Tusk i Sikorski maja dziennikarzy ZR ZECh (humoreska).pdf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 91 |Likes:
Published by Stefan Kosiewski
1. April 2014. Tusk i Sikorski nie są wcale tacy ululani ułani, kiedy mówią głośno o tym, że chcą w Polsce baz NATO, dla potrzeb utrzymania władzy ukrytego żydostwa nad Polakami. Czytaj: chcą powrotu wojsk USA wycofanych z Europy, bo przecież nie pragną NATO-wskich Wojsk Polskich pod wodzą generałów takich, jak wsadzeni w kupie do jednej CASY i jak zarozumiały po alkoholu Blass w tupolewie. Kubański eksperyment na ludziach udowodnił natomiast wszystko, co tylko potrzeba ludziom niedouczonym, albo co chciałby ktoś udowodnić: na Kubie jest baza wojskowa Stanów Zjednoczonych, w Guantanamo i nikogo nie chcą za to osądzić w Hadze. Pogodzono na tej wyspie biedę z nędzą i równocześnie raj dla oligarchów rewolucyjnych z komunistycznym rodowodem masońskiej rodziny klanu Castro. Nikt nie woła jeść, jedźmy dalej... (jak Mickiewicz)...

Tusk, Sikorski i brednie laików, którzy nie znają zasad i kompromitują Polskę. Nie nadają się do polityki

Veröffentlicht am 3. April 2014
http://sowa.blogg.de/2014/04/03/tusk-sikorski-i-brednie-laikow-ktorzy-nie-znaja-zasad-i-kompromituja-polske-nie-nadaja-sie-do-polityki/

http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Brednie-o-wojskach-FO327-Stefan-Kosiewski-20140401-Za-kogo-Tusk-i-Sikorski-maja-dziennikarzy-ZR-ZECh-humoreska
1. April 2014. Tusk i Sikorski nie są wcale tacy ululani ułani, kiedy mówią głośno o tym, że chcą w Polsce baz NATO, dla potrzeb utrzymania władzy ukrytego żydostwa nad Polakami. Czytaj: chcą powrotu wojsk USA wycofanych z Europy, bo przecież nie pragną NATO-wskich Wojsk Polskich pod wodzą generałów takich, jak wsadzeni w kupie do jednej CASY i jak zarozumiały po alkoholu Blass w tupolewie. Kubański eksperyment na ludziach udowodnił natomiast wszystko, co tylko potrzeba ludziom niedouczonym, albo co chciałby ktoś udowodnić: na Kubie jest baza wojskowa Stanów Zjednoczonych, w Guantanamo i nikogo nie chcą za to osądzić w Hadze. Pogodzono na tej wyspie biedę z nędzą i równocześnie raj dla oligarchów rewolucyjnych z komunistycznym rodowodem masońskiej rodziny klanu Castro. Nikt nie woła jeść, jedźmy dalej... (jak Mickiewicz)...

Tusk, Sikorski i brednie laików, którzy nie znają zasad i kompromitują Polskę. Nie nadają się do polityki

Veröffentlicht am 3. April 2014
http://sowa.blogg.de/2014/04/03/tusk-sikorski-i-brednie-laikow-ktorzy-nie-znaja-zasad-i-kompromituja-polske-nie-nadaja-sie-do-polityki/

http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Brednie-o-wojskach-FO327-Stefan-Kosiewski-20140401-Za-kogo-Tusk-i-Sikorski-maja-dziennikarzy-ZR-ZECh-humoreska

More info:

Published by: Stefan Kosiewski on Apr 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
 
Frjlkij m wm`seghb
AM864
 Xtjagk Emsijwsei
6>7<><>7
Pg emdm \use  i Xiemrsei og`g lzijkkiegrzy=
 PV PJHb (buomrjseg)
 
Jshritm pmr smwg (µ) bmy jk 720:9 jk hgtjdmrïg Xtjagk Emsijwsei, cjïlm0 6Ô 7. Gpric 6>7<. \use i Xiemrsei kij s
¹
 whgcj tghy ucucgki u
ù
gki, eijly oøwi
¹
 d
ù
m
Ř
km m tyo,
½
j hbh
¹
 w ^mcshj fgz KG\M, lcg pmtrzjf utrzyogkig w 
ù
glzy uerytjdm
½
 ylmstwg kgl ^mcgegoi. Hzytg`0 hbh
¹
 pmwrmtu wm`se ZXG wyhmagkyhb z Jurmpy, fm przjhij
½
 kij prgdk
¹
 KG\M-wseihb Tm`se ^mcseihb pml wmlz
¹
 djkjrg
ù
øw tgeihb, `ge wsglzjki w eupij lm `jlkj` HGXY i `ge zgrmzuoig
ù
 y pm gcembmcu Fcgss w tupmcjwij. Eufg
÷
sei jespjryojkt kg culzighb ulmwmlki
ù
 kgtmoigst wszystem, hm tycem pmtrzjfg culzimo kijlmuhzmkyo, gcfm hm hbhig
ù
 fy etm
Ř
 ulmwmlki
è
0 kg Eufij `jst fgzg wm`semwg Xtgkøw P`jlkmhzmkyhb, w Dugktgkgom i kiemdm kij hbh
¹
 zg tm ms
¹
lzi
è
 w Bglzj. ^mdmlzmkm kg tj` wyspij fijl
à
 z k
à
lz
¹
 i røwkmhzj
Ř
kij rg` lcg mcidgrhbøw rjwmcuhy`kyhb z emoukistyhzkyo rmlmwmljo ogsm
÷
seij` rmlziky ecgku Hgstrm. Kiet kij wm
ù
g `j
Ř
è
,  `jl
à
oy lgcj`... (`ge Oiheijwihz) Kg Zergikij przj`
¹
ù
 mstgtkim w 
ù
glz
à
 
½
 ylmwsei Og`lgk i kij rmfi
¹
 smfij hbyfg puriomwyhb
½
grtøw z \useg, g Xiemrsei sgo ml sijfij hbyfg tge 
½
j kij `jst g
½
 tgei og
ù
mcgt, eijly twijrlzi kg wspøckj` emkajrjkh`i prgsmwj` zj szjagoi lypcmogh`i Kijoijh i Argkh`i,
½
j "kij og
½
glkyhb pmwmløw, gfy wmeø
ù
 drgkih Zergiky fy 
ù
 y zogsmwgkj wm`seg".
WV hmlj amr tbis rjhmrlikd0
 
Kiet o
¹
lry kg Erjocu kij pmwij przjhij
½
 lzisig`,
½
j kij og
 
BmojJlitimk\bis ^LA hrjgtjl witb tbj AVJJ Vmfm^LA Bmoj Jlitimk (kmt cjdgc amr fusikjss mr dmvjrkojkt usj)Djt Vmfm^LA0 Gk Jgsy, Gaamrlgfcj Gctjrkgtivj amr Hrjgtikd ^LAs - www.rmfmpla.hmo
 
BmojJlitimk\bis ^LA hrjgtjl witb tbj AVJJ Vmfm^LA Bmoj Jlitimk (kmt cjdgc amr fusikjss mr dmvjrkojkt usj)Djt Vmfm^LA0 Gk Jgsy, Gaamrlgfcj Gctjrkgtivj amr Hrjgtikd ^LAs - www.rmfmpla.hmo
 
 
pmwmløw, gfy wmeø
ù
 drgkih Zergiky zkg`lmwg
ù
 y si
à
 wm`seg pmcseij. ^utik i
£
gwrmw  wijlz
¹
,
½
j ^mcse 
à
 ml Zergiky mllzijcg przjhij
½
 drgkihg pg
÷
stwmwg tge sgom `ge Ajljrgh`
à
 Vmsy`se 
¹
 mllzijcg drgkihg pg
÷
stwmwg ml Zergiky i lcgtjdm tj
½
, lmpøei ^mcseg i Vms`g f
à
l
¹
 pmsiglg
ù
 y `jszhzj wm`seg i oi
à
lzy ^mcse 
¹
, g Vms`
¹
 f
à
lzij kijstgfickg, kijsgomsti`kg Zergikg, tm wmeø
ù
 drgkih Zergiky f
à
l
¹
 stgh`mkmwg
ù
 y si
ù
¹
 rzjhzy zgrøwkm wm`seg pmcseij `ge i wm`seg rmsy`seij g kgwjt i fig
ù
mruseij og`
¹
  `jszhzj prgwm stg
è
 z frmki
¹
 u kmdi.
 
Xiemrsei przj`
à
zyhzy 
ù
 si
à
 zgpjwkj, gcfm t
ù
uoghz przjer
à
hi
ù
 z gkdijcseijdm hm
Ř
 kij tge,  `ge trzjfg fy 
ù
m przjer
à
hi
è
 w ^riog Gpricis, gcfmwijo pmprgwkij pm pmcseu pmwikkg  frzjoijkkg wypmwijl
à
 agtgckjdm oikistrg i ag
ù
szywjdm ogdistrg gkdijcseij` uhzjcki (dly 
½
 kij og lmprgwly tgeij` uomwy oi
à
lzykgrmlmwj`, etørg zg
Ř
 wiglhzjkij m stgkij mlfyhig stuliøw wy 
½
szyhb kg gkdijcseij` uhzjcki, wyeupimkj zg 7> auktøw fryty`seihb, røwkg
ù
g fy w prgwghb z lypcmojo uem
÷
hzjkig w ^mcshj stuliøw hbmhig
½
 fy  wijhzmrmwyhb (i prywgtkj` uhzjcki) upmwg
½
kig`
¹
hyo lm u
½
 ywgkig tytu
ù
u ogdistrg, etøry tj
½
 kij `jst `jszhzj stmpkijo kguemwyo), okij`szg `jlkge `u
½
 m tm, hzyo  `jszhzj kijlmpijszhzjki hbcufi
¹
 si
à
 przjl wyfmrgoi5 wrghg`
¹
h lm pmcityei oicitgrkj`, pmwikkm tm dglgkj frzjoij
è
0 Kij og pmwmlu, gfy zg drgkih
¹
 Zergiky/ fjzpm
Ř
rjlkim zg drgkih
¹
/ stgh`mkmwg
ù
 y lu
½
j mllzig
ù
 y rmsy`seijdm wm`seg.  T iktjrjsij pmcseij` rgh`i stgku lu
½
j mllzig
ù
 y rmsy`seijdm wm`seg wikky rghzj` stgh`mkmwg
è
 kg rmsy`seij` Xyfjrii, dly 
½
 tgo oijszeg `u
½
 kg stg
ù
j : (s
ù
mwkij0 pi
à
è
) oicimkøw Hbi
÷
hzyeøw, zg
Ř
 pmcseg rgh`g stgku pgoi
à
tg fgrlzm lmfrzj soutk
¹
, trgdihzk
¹
 rmc
à
 pi
¹
tj` emcuoky mljdrgk
¹
 w Fyldmszhzy przjz kijoijheihb oijszeg
÷
høw Fyldmszhzy, m etørj` mfywgtjc fryty`sei Vmstmwsei wyrg
½
g si
à
0 "tjk
 
BmojJlitimk\bis ^LA hrjgtjl witb tbj AVJJ Vmfm^LA Bmoj Jlitimk (kmt cjdgc amr fusikjss mr dmvjrkojkt usj)Djt Vmfm^LA0 Gk Jgsy, Gaamrlgfcj Gctjrkgtivj amr Hrjgtikd ^LAs - www.rmfmpla.hmo
 
BmojJlitimk\bis ^LA hrjgtjl witb tbj AVJJ Vmfm^LA Bmoj Jlitimk (kmt cjdgc amr fusikjss mr dmvjrkojkt usj)Djt Vmfm^LA0 Gk Jgsy, Gaamrlgfcj Gctjrkgtivj amr Hrjgtikd ^LAs - www.rmfmpla.hmo
 
 
Fyldmszhz" kij lcgtjdm,
½
j z oi
ù
m
Ř
hi lm tjdm Fyldmszhzy f
à
lzij egklylmwg
ù
 (Djkljr,  w kio) lm pmp
ù
gtkjdm stm
ù
eg w ^grcgojkhij Jurmpj`seio, cjhz lcg hbgzgrseij` mloigky zgpm
½
 yhzmkj` zj
Ř
rjlkim-wysmem-kijoijheijdm, w etørj`
½
 yly kg oigstm msijlcjkig si
à
 w kio lmpijrm w em
÷
hu RQIII w. oøwi
¹
0 Frmofjrd, g Fjrd `jst  w `ilysz tjk, `ge tjk
ù
 y 
½
eg i tjk hyojs. \ycj `
à
zyemwg pmprgwkm
Ř
è
 zg
½
 ylg Oimleg, etøry wypgr
ù
 si
à
 wspø
ù
prghy zj swyoi, kgtmoigst cmdihzkg gkgcizg fj
ù
emtu Xiemrseijdm zgoyeg si
à
 zlgkijo0 `j
½
jci  wmeø
ù
 drgkih Zergiky z Ajljrgh`
¹
 Vmsy`se 
¹
 oig
ù
 yfy przjfywg
è
 wm`seg pmcseij i gojryeg
÷
seij, `ge `u
½
 tm smfij zj strghbu m w 
ù
gsk
¹
 l(.)p
à
 przjzmrkij uhbwgci
ù
g Vglg Kg`wy 
½
szg Zergiky, etørg zgtwijrlzi
ù
g whzj
Ř
kij` eryoikgcky, lmemkgky pm 7>7
 
BmojJlitimk\bis ^LA hrjgtjl witb tbj AVJJ Vmfm^LA Bmoj Jlitimk (kmt cjdgc amr fusikjss mr dmvjrkojkt usj)Djt Vmfm^LA0 Gk Jgsy, Gaamrlgfcj Gctjrkgtivj amr Hrjgtikd ^LAs - www.rmfmpla.hmo
 
BmojJlitimk\bis ^LA hrjgtjl witb tbj AVJJ Vmfm^LA Bmoj Jlitimk (kmt cjdgc amr fusikjss mr dmvjrkojkt usj)Djt Vmfm^LA0 Gk Jgsy, Gaamrlgfcj Gctjrkgtivj amr Hrjgtikd ^LAs - www.rmfmpla.hmo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->