Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
149. - 12

149. - 12

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
Na temelju
članka
 
31.
 
stavka
 
3.
 
Zakona
 
o
 
Vladi
 
Republike
 
Hrvatske
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
150/2011),
 
a
 
u
 
vezi
 
sa
 
člankom
 
42.c
 
stavkom
 
3.
 
Zakona
 
o
 
reviziji
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
146/2005,
 
139/2008
 
i
 
144/2012)
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
2014.
 
godine
 
donijela
 
ZAKLJUČAK
 
Prihva
ća
 
se
 
Izvješće
 
o
 
radu
 
Odbora
 
za
 
 javni
 
nadzor 
 
revizije
 
za
 
2013.
 
godinu,
 
u
 
tekstu
 
koji
 
 je
 
Vladi
 
Republike
 
Hrvatske
 
dostavio
 
Odbor 
 
za
 
 javni
 
nadzor 
 
revizije,
 
aktom
 
od
 
KLASA:
 
URBROJ:
 
Zagreb,
 
PREDSJEDNIK
 
Zoran
 
Milanović
 
 
ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE
IZVJEŠ
ĆE
 
O
 
RADU
 
ZA
 
2013.
 
GODINU
 
siječanj
 
2014.
 
 
PRAVNI
 
POLOŽAJ,
 
ORGANIZACIJA
 
I
 
ZADACI
 
Zakonom
 
o
 
izmjenama
 
i
 
dopunama
 
Zakona
 
o
 
reviziji
 
koji
 
 je
 
stupio
 
na
 
snagu
 
u
 
prosincu
 
2008.
 
godine
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
139/2008),
 
zakonodavni
 
okvir 
 
u
 
području
 
revizije
 
usklađen
 
 je
 
s
 
Direktivom
 
Europskog
 
parlamenta
 
i
 
Vije
ća
 
2006/43/EZ
 
o
 
zakonom
 
propisanim
 
revizijama
 
godišnjih
 
financijskih
 
izvještaja
 
i
 
konsolidiranih
 
izvještaja,
 
a
 
radi
 
ustrojavanja
 
učinkovitog
 
sustava
 
nadzora
 
i
 
provjere
 
kvalitete
 
rada
 
revizorskih
 
društava,
 
samostalnih
 
revizora
 
i
 
ovlaštenih
 
revizora
 
u
 
Republici
 
Hrvatskoj.
 
Javni
 
nadzor 
 
povjeren
 
 je
 
Odboru
 
za
 
 javni
 
nadzor 
 
revizije
 
(dalje
 
u
 
tekstu:
 
Odbor),
 
koji
 
 je
 
prema
 
odredbama
 
članka
 
42.
 
stavka
 
1.
 
Zakona
 
o
 
reviziji
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
146/2005,
 
139/2008
 
i
 
144/2012),
 
neovisno
 
i
 
samostalno
 
tijelo
 
 javnog
 
nadzora
 
nad
 
Hrvatskom
 
revizorskom
 
komorom,
 
revizorskim
 
društvima,
 
samostalnim
 
revizorima
 
i
 
ovlaštenim
 
revizorima.
 
Sukladno
 
članku
 
42.d
 
stavku
 
1.
 
Zakona
 
o
 
reviziji
 
Odbor 
 
ima
 
sedam
 
članova
 
koje
 
na
 
prijedlog
 
ministra
 
financija
 
imenuje
 
i
 
razrješava
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske.
 
Konstituirajuća
 
sjednica
 
Odbora,
 
sazvana
 
temeljem
 
Rješenja
 
o
 
imenovanju
 
članova
 
Odbora
 
koje
 
 je
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
donijela
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
26.
 
veljače
 
2009.
 
godine,
 
održana
 
 je
 
10.
 
ožujka
 
2009.
 
godine.
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
19.
 
travnja
 
2012.
 
godine
 
donijela
 
Rješenje
 
o
 
razrješenju
 
dužnosti
 
dijela
 
sljedećih
 
članova
 
Odbora:
 
Damir 
 
Kaufmana,
 
Ivana
 
Bubica
 
i
 
Danijele
 
Stepić
 
i
 
Rješenje
 
o
 
imenovanju
 
Željka
 
 Andrijanića,
 
mr.
 
se.
 
Žane
 
Pedić
 
i
 
Marije
 
Grbić-Padjen
 
članovima
 
Odbora
 
za
 
 javni
 
nadzor 
 
revizije
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
53/2012).
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
31.
 
listopada
 
2012.
 
godine
 
donijela
 
Rješenje
 
o
 
razrješenju
 
dužnosti
 
dijela
 
sljedećih
 
članova
 
Odbora:
 
prof.
 
dr.
 
se.
 
Siniša
 
Petrović
 
i
 
Marija
 
Grbić-Padjen
 
i
 
Rješenje
 
o
 
imenovanju
 
prof.
 
dr.
 
se.
 
Edite
 
Čulinović-Herc
 
i
 
Olivere
 
Novačić
 
članicama
 
Odbora
 
za
 
 javni
 
nadzor 
 
revizije
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
140/2012).
 
S
 
obzirom
 
kako
 
 je
 
26.
 
veljače
 
2009.
 
godine
 
istekao
 
mandat
 
 
Ivanu
 
Čevizoviću,
 
Željku
 
Faberu
 
i
 
prof.
 
dr.
 
se.
 
Lajošu
 
Žageru,
 
Vlada
 
Republike
 
Hrvatske
 
 je
 
na
 
sjednici
 
održanoj
 
22.
 
ožujka
 
2013.
 
godine
 
donijela
 
Rješenje
 
o
 
njihovom
 
razrješenju
 
radi
 
isteka
 
mandata
 
i
 
Rješenje
 
o
 
njihovom
 
ponovnom
 
imenovanju
 
(Narodne
 
novine,
 
broj
 
34/2013).
 
Slijedom
 
navedenih
 
odluka
 
Vlade
 
Republike
 
Hrvatske
 
članovi
 
Odbora
 
su:
 
Željko
 
 Andrijanić,
 
 
Ivan
 
Čevizović,
 
 
Edita
 
Čulinović-Herc,
 
-
 
Željko
 
Faber,
 
Olivera
 
Novačić,
 
mr.
 
se.
 
Žana
 
Pedić,
 
 
Lajoš
 
Žager.
 
Članovi
 
Odbora
 
imenuju
 
se
 
na
 
razdoblje
 
od
 
četiri
 
godine
 
s
 
mogućnošću
 
ponovnog
 
imenovanja,
 
najviše
 
dva
 
puta.
 
Članovi
 
Odbora
 
odlučuju
 
neovisno
 
i
 
samostalno.
 
 Aktivnosti
 
Odbora
 
te
 
novčane
 
naknade
 
za
 
rad
 
članova
 
Odbora
 
u
 
skladu
 
s
 
Poslovnikom
 
Odbora
 
financiraju
 
se
 
iz
 
državnog
 
proračuna.
 
Predsjednik
 
Odbora
 
do
 
15.
 
listopada
 
2013.
 
godine
 
bio
 
 je
 
dr.
 
se.
 
Ivan
 
Čevizović.
 
Na
 
54.
 
sjednici
 
Odbora
 
koja
 
 je
 
održana
 
5.
 
prosinca
 
2013.
 
godine
 
za
 
predsjednicu
 
Odbora
 
izabrana
 
 je
 
mr.
 
se.
 
Žana
 
Pedić.
 
2
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->