Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GTNM Glossery begrippen Bas

GTNM Glossery begrippen Bas

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 380|Likes:
Published by PubliekeSfeer
Geschiedenis en Theorie van de Nieuwe Media. Thomas Poell en Mirko Tobias Schäfer.
Geschiedenis en Theorie van de Nieuwe Media. Thomas Poell en Mirko Tobias Schäfer.

More info:

Published by: PubliekeSfeer on Feb 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
Actor-network theory
#1De acteur-netwerk theorie is afgeleid van het werk van Bruno Latour(1993). De theorie is erginvloedrijk geweest op het gebied van wetenschappelijke studies, maar dankzij DonnaHaraway(1989) is het ook een belangrijk element geworden van cyberculture studies. Deacteur-netwerk theorie betekent dat er niet alleen gekeken moet worden naar cultureleaspecten, maar ook naar fysieke aspecten. Het geeft dus een alternatief om:1) technologie te transformeren in een veelomvattende eenheid en deze te bediscussiëren inculturele en media studies;2) culturele fenomenen te behandelen als niet ter zake doend vanuit het gezichtspunt van de bouwkunde en wetenschap.De theorie geeft daarom ideaal gezien een gelijke behandeling aan zowel mensen als niet-mensen in de analyse van hoog getechnologiseerde sociaal-culturele fenomenen.Volgens Carl Mitcham(1994), slaat deze theorie een brug tussen de menselijke filosofie vantechnologie en de bouwkundige filosofie van technologie. Het doel van de theorie is hetvoorzien van een gelijke verantwoordelijkheid voor de relaties tussen menselijke en niet-menselijke acteurs. Veranderingen in deze relaties zijn moeilijk vast te stellen als je kijkt naar gelijkheid, aangezien zij vaak helemaal niet gelijk zijn.#2Begrip afkomstig van Bruno Latour.Latour geeft een diagnose van moderniteit als een staat/conditie waarin het mensendom zoverwikkeld is geraakt in vraagstukken over de sociale, taalkundige en logische constructie van betekenissen, dat we vergeten zijn hoe we vragen moeten stellen over wat dingen zijn. Wijmensen praten over praten, en ondertussen worden de dingen waarover we praten, nietkritisch onderzocht. Latours punt is dat teksten, betekenissen en intenties maar en gelimiteerddeel zijn van de buitenkant van de dingen. Een volledig verslag van dingen moet daaromgesitueerd zijn in het netwerk van andere dingen, teksten, discours en instituties waar het endeel van uitmaakt.In plaats van te denken aan dingen geïsoleerd van betekenissen, of betekenissen geïsoleerdvan dingen, wordt realiteit samengesteld door netwerken warin menselijke dingen steedsinwerken op niet-menselijke dingen. Cruciaal vor Latour is hierbij de verschillendetechnologieën die deze interacties vergemakkelijken. Omdat netwerken niet alleengestimuleerd worden door menselijke acties, denk bv. aan virussen, maar ook dor niet-menselije dingen, zet Latour het concept van niet-menselijke agentschap tegenover hetmenselijk begrip van agentschap die we in de sociale theorie van deze tijd vinden.(Agency= invloed uitoefenen op verandering, sturen van verandering)(Human agency>< non-human agency =debat Mc Luhan en Williams)MAAR belangrijk is dat Latour het heeft over de interactie tussen beide en ze niet als eenheidapart ziet…→ Actor Network Theory maakt het uitwisselen en delen van informatie en bestanden tussende verschillende actoren mogelijk.
Analoog
#1Een vorm van representatie, net als scheikundige fotografie of een film, waarin één materiaalaan de oppervlakte meerdere variaties van licht, geluid of andere signalen kan regelen.Verschil analoog en digitaal:- Analoge representatie is gebaseerd op een onverdeelde code. (kwaliteitsverlies)- Een digitaal medium is gebaseerd op een verdeelde code waarin informatie is verdeeld indiscrete elementen. (geen kwaliteitsverlies)
 
#2Een vorm van reprentatie, zoals een chemische foto, een film, of een vinyl grammofoonplaatdie een materiale oppervlakte bevat met diverse variaties in toon, licht, of een ander signaal.Analoge weergave is gebaseerd op een ongesegmenteerde code, terwijl een digitaal mediumgebaseerd is op een gesegmenteerde code, waarbij informatie verdeeld wordt in discreteelementen. Een goed voorbeeld is een traditionele (analoge) klok waar de wijzers continu inde rondte gaan, in tegenstelling tot de digitale klok die elke seconde apart aangeeft.
Kunstmatige intelligentie / artificial intelligence (AI)
Kunstmatige intelligentie is een lopend onderzoeksprogramma bedoeld om intelligente programma’s (soft AI) te produceren, of kunstmatig intelligente dingen (robots, hard AI). Deeerste twee belangrijke branches zijn ‘Good Old Fashioned AI’(GOFAI; zie Haugeland 1981)en ‘Connectionism’.
Auteurschap/schrijversbestaan/Authorship:
 Het idee dat de mening en kwaliteit van een tekst of ander product wordt verklaard in denaam, de identiteit en de onafscheidelijke bevoegdheid van een individueel persoon die eentekst zien als een kenmerk van culturele kracht of dat men een mening vormt bij het lezen vaneen tekst.
Handelswaren/ Commodities, commodification
Een handelswaar is en product of service die wordt gekocht of verkocht. Tijdens hetmarxistisch denken dat, ondersteunt het handelswaar de kapitalistische markt en de modernemaatschappij. Volgens Marx waren koopwaren niet zomaar objecten, maar waren het objectendie een waarde kregen zodra zei op de markt verschenen. Zo zouden zij een ‘eigen levenleiden’. Commodification(een object tot koopwaar maken) is, enerzijds, het proces dathierboven wordt beschreven, maar wordt vaak ook gebruikt bij vragen over decommersialisatie van cultuur. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de komst van reclame, onlineshopping enz. het WWW ‘tot koopwaar heeft gemaakt’.
Computer-mediated communication
#1Communiceren met andere individuen of groepen waarbij gedigitaliseerde informatie wordtgetransformeerd door telefoon en andere telecommunicatie zoals kabel en satelliet. Dit isafgeleid van e-mail, in samenwerking met gedeelde communicatie forums zoalsnieuwsgroepen of bulletin groepen en chatrooms. Het is een belangrijke studiegebied in deontwikkeling van nieuwe media studies.CMC = alle communicatie die via computers plaatsvindt.#2Het communiceren met andere individuen of groepen d.m.v. telecommmunicatie ( telefoon,kabel, satelliet). Dit bedekt alles van e-mail, deelname aan forums (nieuws-groepen) totchatrooms en communicatie gebaseerd op avatars.Dit geheel neemt een belangrijke plek in bij de ontwikkeling van Nieuwe Media-studiesAanvulling (via webct gepost door Koen Leurs):De computer is een mechanisme dat berichten kan uitruilen. De capaciteit van de computer,de software en de bandbreedte hebben invloed op hoe de berichten uitgeruild worden. Metandere woorden: De computer kan als kanaal voor het ruilen van berichten dienen, en tevenshet communicatieve gedrag van de gebruiker bepalen.
 
Constructionism
#1Een belangrijk theoretische benadering van sociale en culturele fenomenen. Constructionismekeurt grote firma’s met concepten als ‘identiteit’, ‘geslacht’ enz. af, omdat zij denken dat hetvoor die firma’s makkelijk te begrijpen is als aangroei van sociale en culturele interactie,meestal (maar niet altijd), met een taalkundig en veelomvattend karakter.#2Een belangrijk theoretische benadering van de sociale en culturele fenomenen, contructionism bestaat uit de afwijking van het idee van film fondsen voor concepten zoals ‘identiteit’,‘geslacht’ etc., in poging om ze te begrijpen als verschijning van sociale en cultureleinteractie, meestal (maar niet altijd), van een taalkundig en discussief karakter.Het is daarom het tegenover gestelde tot elke en alle vormen van het physische of noodzakelijke/essentiele, wat gezien wordt als onrechtvaardige claims van autoriteit op grondvan een veroorloofd pretaalkundig en prediscussief uitgang tot een ungestuctureerdewerkelijkheid.Vergis je niet met contructiovism…
Constructivism
#1Dit concept, ontleend aan het filosofische werk van Giles Deleuze en Félix Guattari(1988) enIsabelle Stengers(1997), vindt (weer) plaats tijdens de drang naar fysieke ‘verbouwing’ van dekunstmatige studies, zowel AI als kunstmatig leven, en bij biotechnologie. Deze studies latenzien dat dingen op zichzelf zijn geconstrueerd, gemaakt, en daarom hergeconstrueerd kunnenworden. Anders dan het constructionisme, benadrukt het constructivisme echter dat deconstructie fysiek is en niet alleen sociaal of veelomvattend.#2Het concept constructivisme is afkomstig uit het filosofische werk van Gilles Deleuze en F
י
lix guattari (1988) en Isabelle Strengers (1997). Het komt voort uit inbreuk door de techniek van het artifici
כ
le (artificial intelligence en artificial life en het gebruik van biotechnologie opde fysische machinebouwkunde.De wetenschappen van het artificiële en van biotechnologie maken ons duidelijk dat dingenzelf geconstrueerd zijn en dat dit betekend dat ze ook opnieuw geconstrueerd kunnen worden.Anders dan bij het constructionisme wordt hierbij benadrukt dat de constructie iets fysieks isen niet alleen maar iets veelomvattend of sociaals is.
Convergence
Deze term wordt gebruikt om de manieren te beschrijven waarop verschillende mediavormenen -processen worden samengetrokken en worden gecombineerd met digitale technologieën.Dit gebeurt op het niveau van productie, distributie en bedrijfsvoering.
1. Convergentie in productie:
- kranten, tv, muziek en films kunnen voor een groot deel op de computer wordengeproduceerd, terwijl zij eerder veel verschillende fysieke productieprocessen doorliepen.- mediaproductie is een nieuwe mogelijkheid van de consument(consument heeft invloed)
2. convergentie in distributie:
- mogelijk om alle mediaobjecten via het web te verspreiden- kranten een hele snelle ontwikkeling- muziek, films en tv langzamer: laatste jaren komt ook tv kijken via internet e.d. hier verandering in.
3. convergentie in bedrijfsvoering:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->