Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svet_2009_06_72

Svet_2009_06_72

Ratings: (0)|Views: 1,443|Likes:
Published by Ľubomír
The latest news about popular science, technology, history, nature and society
The latest news about popular science, technology, history, nature and society

More info:

Published by: Ľubomír on Oct 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2011

pdf

text

original

 
Extrémní stavby budoucnosti 
červen 2009
 
technika
 vědatechnika
&
 poznání
 
   4   9 ,   9   0   K   č ,   n   a   S   l   o  v   e   n   s   k  u  :   2 ,   3   2
   €
   (   6   9 ,   9   0   S   k   )  v  y   c   h   á  z   í   2   2 .   5 .   2   0   0   9
  B les k n i kd y ne u hodí d va krá t Mo b i l  v y hodí  benz in k u do  vzd uc h u  Es k ymác i ma jí 100  v ýraz ů  pro sní h  Žra lo ka zažene rána do  t lam y
„vědeckých pravd“,které vás připraví i o život! 
Je to pravda,nebo pověra? 
 
Proč lidstvo tloustne? Za obezitu mohou i viry 
 věda
 
Indonésie: nosiči síry umírají už po třicítce 
cestování
 
Nejpodivnější savci: lenochod a mravenečník 
příroda
 
Nafukovací automobil: prostor podle potřeby 
 
technika
 
Bořiči mýtů
 
Mhbuses
e spolupráci s
 
35 
 
Palác LucernaPalác Lucerna
Štěpánská 61Štěpánská 61
Velký sálVelký sálPraha 1Praha 1
OD 13. KVĚTNA 2009
Otevřeno denně:
od 10.00 - 18.00 h
Otevřeno denně:
od 10.00 - 18.00 h
OD 13. KVĚTNA 2009
TICKETPRO, www.ticketpro.cz, ticket@ticketpro.cz
www.terakotovaarmada.cz
Válečníci Čchin Š‘-chuang-ti objevují Evropu.Mistrovská napodobenina armády, vypálená z originální hlínyv prastarých pecích
 
3
 VĚDATECHNIKAČLOVĚKPŘÍRODAHISTORIE6/2009 
SVĚT
ČERVEN 2009
PODEZŘELÍ Z OBEZITY 
Na stranách 24–26 se seznámíte s poně-kud neobvyklými „viníky“ lidské obezity
, jako jsou viry nebo škodlivé látky. Nad tím,do jaké míry mohou mít tyto faktory vliv na světovou pandemii obezity, sezamyslel
biolog prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
„Těžko ukázat prstem na jediný faktor a obvinit jej z toho,že lidstvo nezadržitelně tloustne. Po celé generace byly organismy našich předků přírodním výběrem formovány tak, aby 
z potravy vytěžily maximum
. Kdo to nedokázal,dostával se do potíží podle zásady: „Kdo je tlustý, budehubený. Kdo je hubený, bude studený.“ Vše se změnilos rozvojem civilizace, která nabízí značné části lidstvadostatek vydatné stravy s vynaložením minima námahy. K tomuto obecnémutrendu
mohou přispívat další faktory
, jako jsou „tukotvorné“ viry, narušeníregulace příjmu potravy při nedostatku spánku, vlivem konzumace umělýchsladidel nebo látek znečišťujících životní prostředí. Obezita je gordický uzel, ve kterém se sbíhá celá řada vlivů. Řešením je návrat k životnímu stylu, nakterý máme „vyladěné“ tělo – méně vydatně jíst a více se pohybovat. Fakt,že tenhle recept pořád zabírá, dokazuje, že
„netradiční“ faktory pro vznikobezity zřejmě nehrají klíčovou roli
.“
NÁZOR
N Á ZOR
ČÍSLA
ČÍSL A 
DJINUD
OD JINUD
DRSNÁ A NĚŽNÁ ANTARKTIDA 
Antarktida je místo, které vám nedá spát. Neustálese mní. Cení na vás zuby, ledov štípe, prudký vítrvám vráží drobné kamínky do tváe, ale bhem chvíle vás pak neÿekan zahrne pízní a zasype vás sluneÿní koupelí a pohledem na z vody vyskakující keporkaky. Dodá vaší duši prostor a pocit, který jste dosud nepoznali.Souostroví Jižní Shetlandy i s ostrovem Krále Jiíhospadají do zóny tzv. antarktické konvergence. Tedypásu, kde se prochladlé vody kolem Antarktidy stýkají s teplejšími vodami ze severnjších a teplejšíchpilehlých oceán. Je to území pekvapiv bohaté naživot. Celá oblast totiž nejvíce z celé Antarktidy peky-puje hojností krillu, velryb, hnízdních kolonií tuÿák,všelijakých ploutvonohých leviatan a v neposlední ad i zelenými mechorosty a lišejníky. Na rozdíl odextrémn nehostinného a ledem zmáÿknutého konti-nentu to zde zkrátka žije.
Celý ÿlánek najdete v aktuálním vydání ÿasopi-su Píroda ÿerven 2009 na stran 38.
Zprávy o miliardo-vých škodách a
hrozběhladomoru v důsledku vymírání včelstev 
kvůlichorobám a parazitůmstraší celý svět. Podledůkladné studie vědcůz Argentiny a Kanady  je to ale trochu jinak – jednak nám
kvůli úbytku včel hladomor nehrozí 
,protože většina skutečnědůležitých pěstovanýchobilovin
na opylení včela-mi závislá není 
. A přede-vším:
celosvětově počty domestikovaných včelrostou
– za posledních50 let o 45 %. Je pravda,že za tuto dobu se takéztrojnásobila poptávkapo „luxusních“ plodi-nách, jako jsou maliny,třešně, mango, káva, ka-kao, takže celkově můžebýt s opylením problém.Ovšem nikoliv u základ-ních potravin.
Vážení čtenáři,
 jarní úklid svých domácností už máte nejspíš za seboua teď přichází ten pravý čas vysmýčit trochu i v našichhlavách. Všechno, co k tomu potřebujete, právě držítev rukou – stačí nalistovat stranu 18, kde začíná naše
utkání s nejzatvrzelejšími mýty a pověrami
. Pravda,která vyjde najevo, vás nejspíš mnohdy překvapí.A z údivu nevyjdete ani o pár stránek dál, až se dozvíte,že
za nadváhou nemusí vždy stát jen slabá vůle
, kterázkrátka nezvládne zkrotit chuť na zákusek po oběděa konečně začít využívat tu starou permanentku naplavání. Tím vás ale nechceme uchlácholit k rozhodnutí strávit život raději
po vzoru lenochoda
, nejpodivněj-šího – a samozřejmě nejpomalejšího – savce planety,který sleze ze stromu jednou za týden. Mimochodem– a máme tady další překvapení – lenochod umí velmidobře plavat, i bez permanentky. Takže raději obraťmezase pár stránek a začněme s tím pohybem hned. Před-stavíme vám
novou internetovou aplikaci GoogleOcean
, která vám umožní prozkoumat dna oceánůa plavat třeba s velrybami nebo se želvami. A když užbudete pod vodou, můžete rovnou navštívit i podmořský hotel v Dubaji – ovšem pokud šejkové tento
extrémní stavitelský projekt 
s extrémně vysokými náklady zvlád-nou do té doby vybudovat. Na nedostatek extrémů sinemůžou stěžovat ani
nosiči síry ze sopečného kráteru v Indonésii
. Nejnebezpečnější povolání jim sice zkrátí život asi na třicet let, zato si ale dobře vydělají – asi stokorun denně. A to bohužel mezi nesmyslné mýty nepatří.Přejeme vám co nejméně střetů s nesmysly a pověrami
 za redakci Světa Kateřina Sedláková Droščínová 
 JE HMOTNOST VŠECHMRAVENCŮ A LIDÍ VYROVNANÁ?
NADĚJE 
N A DĚ JE 
MĚSÍCE
MĚSÍCE
Výherci soutže o dva lístky na výstavuAch, ty ženy z minulého ÿísla:
Martina Zajacová, þeský Tšín; Petra Ržiÿková,Karlovy Vary; Leo Matjka, Jihlava

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yoduvan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->