Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ndp Beques Carnet Jove Disseny Fotografia Grafisme i Còmic.doc

ndp Beques Carnet Jove Disseny Fotografia Grafisme i Còmic.doc

Ratings: (0)|Views: 308|Likes:
Published by El Tio Berni

More info:

Published by: El Tio Berni on Apr 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
Nota de premsa
Barcelona, Març de 2014
EL CARNET JOVE LLANÇA LES BEQUES CONNECTA’T 2014.
Les Beques Carnet Joe Conne!ta’t a" #$ssen%& a "a 'oto(ra)$a& a" *ra)$s+e $ a" C,+$!& s-n a"(unes e "es on/e eques que ""ana e" Carnet Joe aquest 2014 a+ "’oe!t$u e 3ro+oure "a 3art$!$3a!$- $ $nser!$- e"s oes a" +-n 3ro)ess$ona".
Aquest mes s’ha obert el període d’inscripció a les
Beques Carnet Joe 2014& "es qua"s o)ere$en una estaa )or+at$a ’un an% en una e+3resa re)erent e" se!tor a+ una ota!$- e 5.0006 !aas!una.
La convocatòria ja és oberta als titulars del
Carnet Joe
 que tenen entre 16 i 30 ans !ins al "# de mai$ de "01%&
 
'ls joves seleccionats col(laboraran amb empreses de re!er)ncia en el món de la in!ormació* el dissen* les tecnolo$ies* l’en$ineria i la comunicació amb beques de
5.000 euros
 per un termini dun an& 'mpreses com
La Van(uar$a 
*
Te"e$s$- e Cata"un%a 
 o
E$!$ones E" Juees
* !an possible aquestes convocatòries&
Cara!ter7st$ques ’a"(unes e "es Beques Carnet Joe Conne!ta’t 20148
Be!a Carnet Joe Conne!ta’t a" C,+$!
+ ,ublicacd’on-e tires miques a la revista 'l .ueves i on-e més al /eb de la mateia publicació& A més* la persona $uanadora de la beca o una de les quatre !inalistes* podran editar un llibre amb una editorial re!erent del sector&
Be!a Carnet Joe Conne!ta’t a" #$ssen%
+ ol(laboració amb l’estudi de dissen $r2!ic del ,ro$rama onnecta’t del arnet .ove& La persona bene!ici2ria elaborar2 el dissen i la il(lustració de les convocatòries del pro$rama per a l’an "01& La jove 4ictoria 5amora ha estat la creadora de tota la imat$e $r2!ica del ,ro$rama onnecta’t d’en$uan&
Be!a Carnet Joe Conne!ta’t a "a 'oto(ra)$a 
+ ol(laboració amb la secció de !oto$ra!ia del diari La 4an$uardia* on publicar2 un mínim de "0 !oto$ra!ies&
Be!a Carnet Joe Conne!ta’t a" *ra)$s+e
+ Accedir2 al n del dissen $r2!ic dins del sector televisiu* amb una estada !ormativa en pr2ctiques a 43* orporació atalana de mitjans Audiovisuals* 7A&,er con)ier el total d’on-e 8eques arnet .ove onnecta’t "01%+ http+99///&carnetjove&cat9beques:connectat
9er7oe e so":"$!$tu $ requ$s$ts
Les sol(licituds s’hauran d’acompanar de projectes i treballs que els joves aspirants ha$in desenvolupat anteriorment en la modalitat de beca a la qual opten&;urant els % mesos posteriors al tancament de cada convocatòria* es resoldran i es comunicaran les adjudicacions de les beques a les persones bene!ici2ries&
 
L’inici de l’estada de la persona becada a les di!erents empreses col(laboradores ser2 pels volts del setembre de "01% <juliol en el cas de la 8eca . onnecta=t a la >oto$ra!ia? i s’allar$ar2 durant un an&
;nser!$- 3ro)ess$ona" $ !asos ’<$t
'ntre els joves que han $audit de la beca* hi ha casos en qu) han assolit un
<$t 3ro)ess$ona"
 molt remarcable durant i desps de la seva estada a l’empresa&'ntre aquests casos* hi ha el cas del dibuiant
A"e$ Sa"-
 <@ipollet* 1#3?* $uanador de la convocatòria
9re+$ T$ra C,+$!a =>?s Joe@ 200
* precursora de la 8eca arnet .ove onnecta’t al òmic& Aquesta !ita li va permetre publicar el "00 el llibre B>ill dels #0* la Ceneració 8ombollaD amb
Ediciones Glénat 
& ,osteriorment* el "011* la mateia editorial va publicar el seu se$on llibre B
Españistán, de la burbuja inmobiliaria a la crisis
D* que va tenir un notable )it arreu de l’'stat espanol* amb més de 11&000 eemplars venuts& A més* el vídeo penjat al Eoutube sobre el còmic ha tin$ut $airebé %*6 milions de visionats& Fn altre cas destacat és el de les joves
Raque" C-r!o"es
 <@eus* 1#6? i
>arta Raan
 <ocentaina* 1#3?* $uanadores de la se$ona ronda de la
;; Be!a Carnet Joe Conne!ta’t a" C,+$! 2010
* que van publicar el llibre B7óc de ,obleD amb 'diciones Clénat& 'l còmic* que satirit-a la !rivolitat de les noves tend)ncies
urbanites
* ha venut %&000 eemplars aproimadament& L’an passat varen llenGar el seu se$on llibre+ BLos apullos no re$alan !loresDambé és remarcable el cas de
a$ Ca/or"a
<7abadell* 1#3?* que va ser seleccionat per $audir de la
Be!a Conne!ta’t a "a RD$o e" 200
& 'l jove va col(laborar al pro$rama de @2dio >lai8ac B'l matí i la mare que el va parirD* i el "011 va entrar al pro$rama d’humor radio!ònic B>ricandó HatinerD de @A 10 on ha col(laborat com a $uionista i humorista&>inalment* l’en$iner de telecomunicacions
Car"os A"erto Re%es
 <8arcelona* 1#I?* mitjanGant la beca arnet .ove va col(laborar amb
 Aquology 
 el "013 i s’ha inte$rat al departament d’JK; de l’empresa&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->