P. 1
Istoria mantuirii - E.G. White

Istoria mantuirii - E.G. White

Ratings: (0)|Views: 1,527 |Likes:
Istoria mantuirii - E.G. White
Istoria mantuirii - E.G. White

More info:

Published by: Ciprian-Florin Barsan on Oct 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

IUBIREA LUI DUMNEZEU TRIUMF\u0102TOARE \u00ceN CELE DIN URM\u0102

\u201eIstoria M\u00e2ntuirii\u201d, de \u00eenzestrata autoare Ellen G. White, este o carte scris\u0103 pentru aceste timpuri. Pe m\u0103sur\u0103 ce ne apropiem de anul 2000, evenimentele din lume las\u0103 un semn de \u00eentrebare suspendat la orizont. Suntem noi o lume de fiin\u0163e omene\u015fti chinuit\u0103, os\u00e2ndit\u0103 la multe \u00eencerc\u0103ri \u015fi \u00eengrijor\u0103ri, sau se va schimba \u00een mai bine viziunea zilei de m\u00e2ine?

Cei mai de frunte oameni politici \u015fi de \u015ftiin\u0163\u0103 ofer\u0103 ceva speran\u0163\u0103, dar vocile celor mai mul\u0163i filozofi, oameni de stat \u015fi fe\u0163e biserice\u015fti par s\u0103 sune \u00eentr-o gam\u0103 minor\u0103.

Exist\u0103 undeva speran\u0163\u0103 \u015fi siguran\u0163\u0103? Da, pentru aceia care refuz\u0103 s\u0103 dispere \u015fi care ra\u0163ioneaz\u0103 c\u0103 Dumnezeu, cu siguran\u0163\u0103, trebuie s\u0103 \u015ftie despre situa\u0163ia grea a omenirii \u015fi va ac\u0163iona \u00een mod dramatic s\u0103 schimbe cursul evenimentelor pentru ei va fi o cale de ie\u015fire. Dar cititorul acestui volum va g\u0103si mai mult dec\u00e2t ra\u0163ionament omenesc care s\u0103 sus\u0163in\u0103 vederea optimist\u0103. Credin\u0163a va izvor\u00ee \u00een inima sa pe m\u0103sur\u0103 ce cite\u015fte aceast\u0103 relatare clar\u0103 \u015fi plin\u0103 de putere a luptelor \u00eenfl\u0103c\u0103rate ale omului \u00eempotriva puterilor \u00eentunecate ale r\u0103ului. Nara\u0163iunea este bazat\u0103 pe tema biblic\u0103 a conflictului de veacuri dintre for\u0163ele divine \u015fi satanice pentru a st\u0103p\u00e2ni voin\u0163a \u015fi destinul omului. Aici este recapitulat\u0103 istoria cre\u0103rii omului \u015fi a c\u0103derii lui \u00een p\u0103cat, precum \u015fi a controlului demonic ce a inspirat r\u0103zboaie, a instigat crima, tragedia \u015fi suferin\u0163a universal\u0103. La baza c\u0103r\u0163ii st\u0103 m\u00e2ntuirea omului \u00eenf\u0103ptuit\u0103 de Hristos pe cruce.

Fiecare pagin\u0103 a acestei nara\u0163iuni asigur\u0103 p\u0103trunderi \u00een istorie, cu o \u00een\u0163elegere a adev\u0103ratei naturi a lucrurilor, rar \u00eencercate de vreun autor, cu excep\u0163ia scriitorilor Sfintelor Scripturi. \u201eIstoria M\u00e2ntuirii\u2019\u2018 este o adev\u0103rat\u0103 istorie a r\u0103zboiului - istoria lui Dumnezeu, a demonilor \u015fi a omului \u00een conflict. Ea culmineaz\u0103 printr-un deznod\u0103m\u00e2nt triumf\u0103tor, cu pace \u015fi restaurare pentru to\u0163i aceia care \u00cel urmeaz\u0103 pe Isus Hristos, \u00cemp\u0103ratul \u00eemp\u0103ra\u0163ilor care se \u00eentoarce victorios pe p\u0103m\u00e2nt.

Compilatorii acestui volum au extras selec\u0163iuni din patru c\u0103r\u0163i scrise anterior de Ellen G. White pe aceast\u0103 tem\u0103 impresionant\u0103. Aceste pasaje au fost aranjate \u00een ordine cronologic\u0103. Nara\u0163iunea cuprinde \u00eentreaga durat\u0103 a existen\u0163ei umane \u015fi asigur\u0103 cele mai cuprinz\u0103toare \u015fi relevante capitole ale acestui subiect.

Timpul este pre\u0163ios. Este pe sf\u00e2r\u015fite. Ve\u015fnicia ne cheam\u0103 pe to\u0163i. Cititorul acestei c\u0103r\u0163i va descoperi c\u0103 viitorul este luminos Dumnezeu \u015fi for\u0163ele drept\u0103\u0163ii vor c\u00e2\u015ftiga biruin\u0163a final\u0103.

Editorii
1. C\u0102DEREA LUI LUCIFER

\u00cenainte de r\u0103zvr\u0103tirea lui \u00een cer, Lucifer a fost un \u00eenger \u00een\u0103l\u0163at \u015fi sl\u0103vit, urm\u0103torul \u00een onoare dup\u0103 Fiul prea iubit al lui Dumnezeu. \u00cenf\u0103\u0163i\u015farea lui, ca \u015fi a celorlal\u0163i \u00eengeri, era bl\u00e2nd\u0103 \u015fi exprima fericire. Fruntea lui era \u00eenalt\u0103 \u015fi lat\u0103, ar\u0103t\u00e2nd un intelect plin de putere. Forma lui era perfect\u0103, iar statura nobil\u0103 \u015fi maiestuoas\u0103. O lumin\u0103 deosebit\u0103 \u00eei radia pe fa\u0163\u0103 \u015fi str\u0103lucea \u00een jurul lui, mai luminoas\u0103 \u015fi mai frumoas\u0103 dec\u00e2t \u00een jurul celorlal\u0163i \u00eengeri; totu\u015fi Domnul Hristos, pre\u0163iosul Fiu al lui Dumnezeu, era superior \u00eentregii o\u015ftiri \u00eengere\u015fti. El era una cu Tat\u0103l \u00eenainte ca \u00eengerii s\u0103 fi fost crea\u0163i. Lucifer era invidios pe Domnul Hristos \u015fi treptat a preluat comanda care-I revenea numai lui Hristos.

Marele Creator a convocat \u00eentreaga o\u015ftire cereasc\u0103 pentru ca, \u00een prezen\u0163a tuturor \u00eengerilor s\u0103-I acorde onoare deosebit\u0103 Fiului S\u0103u. Fiul a fost a\u015fezat pe tron cu Tat\u0103l \u015fi mul\u0163imea cereasc\u0103 a \u00eengerilor sfin\u0163i era adunat\u0103 \u00een jurul Lor. Tat\u0103l a f\u0103cut cunoscut faptul c\u0103 El \u00censu\u015fi a r\u00e2nduit ca Hristos, Fiul S\u0103u, s\u0103 fie egal cu El a\u015fa \u00eenc\u00e2t, oriunde era prezen\u0163a Fiului, era ca propria Lui prezen\u0163\u0103. Cuv\u00e2ntul Fiului trebuia s\u0103 fie ascultat la fel ca \u015fi cuv\u00e2ntul Tat\u0103lui. El L-a investit pe Fiul S\u0103u cu autoritate s\u0103 comande oastea cereasc\u0103. \u00cen mod deosebit Fiul trebuia s\u0103 lucreze \u00een unire cu Tat\u0103l \u00een planul de crea\u0163iune a p\u0103m\u00e2ntului \u015fi a fiec\u0103rei vie\u0163uitoare care avea s\u0103 existe pe p\u0103m\u00e2nt. Fiul va \u00eendeplini voia \u015fi planurile Tat\u0103lui, dar nu va face nimic de unul singur. Voia Tat\u0103lui va fi \u00eemplinit\u0103 \u00een El.

Lucifer era invidios \u015fi gelos pe Domnul Isus Hristos. Totu\u015fi, atunci c\u00e2nd to\u0163i \u00eengerii s-au plecat \u00eenaintea lui Isus ca s\u0103-I recunoasc\u0103 suprema\u0163ia, \u00eenalta autoritate \u015fi dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat \u00eempreun\u0103 cu ei, dar inima \u00eei era plin\u0103 de invidie \u015fi ur\u0103. Hristos a fost luat \u00een sfatul special al lui Dumnezeu ca s\u0103 colaboreze la planurile Sale, \u00een timp ce Lucifer nu le cuno\u015ftea. El nu \u00een\u0163elegea \u015fi nici nu i-a fost permis s\u0103 cunoasc\u0103 planurile lui Dumnezeu. Domnul Hristos \u00eens\u0103, a fost recunoscut ca suveran al cerului, iar puterea \u015fi autoritatea Sa trebuiau s\u0103 fie acelea\u015fi cu ale lui Dumnezeu \u00censu\u015fi. Lucifer credea c\u0103 el era un favorit \u00een cer, printre \u00eengeri. El a fost mult \u00een\u0103l\u0163at, dar aceasta nu l-a f\u0103cut s\u0103 aduc\u0103 recuno\u015ftin\u0163\u0103 \u015fi laud\u0103 Creatorului s\u0103u. El aspira la \u00een\u0103l\u0163imea lui Dumnezeu \u00censu\u015fi. S-a \u00eencrezut \u00een pozi\u0163ia lui \u00eenalt\u0103. \u015etia c\u0103 era onorat de \u00eengeri. Avea de \u00eendeplinit o misiune deosebit\u0103. El fusese l\u00e2ng\u0103 Marele Creator, iar razele nesf\u00e2r\u015fite de lumin\u0103 glorioas\u0103 care \u00cel \u00eenv\u0103luiau pe Dumnezeul cel ve\u015fnic str\u0103luceau \u00een mod special asupra lui. El se g\u00e2ndea la felul \u00een care \u00eengerii \u00eei ascultau ordinul cu pl\u0103cere \u015fi promptitudine. Nu erau oare hainele lui str\u0103lucitoare \u015fi frumoase? De ce ar trebui ca Hristos s\u0103 fie onorat astfel \u00eenaintea lui?

A p\u0103r\u0103sit prezen\u0163a imediat\u0103 a Tat\u0103lui, nemul\u0163umit \u015fi plin de invidie \u00eempotriva Domnului Hristos. Ascunz\u00e2ndu-\u015fi planurile adev\u0103rate, el a adunat oastea \u00eengerilor. Relat\u00e2ndu-\u015fi subiectul, el s-a prezentat de fapt pe sine. Ca unul m\u00e2hnit, el a subliniat preferin\u0163a pe care Dumnezeu I-a acordat-o lui Isus, spre neglijarea lui. Le-a spus c\u0103 toat\u0103 dulcea libertate de care \u00eengerii s-au bucurat era pe sf\u00e2r\u015fite. C\u0103ci nu a fost oare desemnat un conduc\u0103tor peste ei c\u0103ruia trebuiau de acum s\u0103-i dea \u00een mod slugarnic onoare? Le-a spus c\u0103 i-a chemat laolalt\u0103 s\u0103-i asigure c\u0103 el nu se va mai supune acestei viol\u0103ri a drepturilor lui \u015fi ale lor; c\u0103 niciodat\u0103 nu se va mai pleca lui Hristos; c\u0103 va lua asupra lui onoarea ce ar fi trebuit s\u0103-i fie conferit\u0103 \u015fi va fi comandantul tuturor acelora care se vor supune s\u0103-l urmeze \u015fi s\u0103 asculte de vocea lui.

A fost disput\u0103 printre \u00eengeri. Lucifer \u015fi simpatizan\u0163ii lui se luptau s\u0103 reformeze conducerea lui Dumnezeu. Ei erau nemul\u0163umi\u0163i \u015fi neferici\u0163i pentru c\u0103 nu puteau s\u0103 priveasc\u0103 \u00een \u00een\u0163elepciunea Lui de nep\u0103truns ca s\u0103-I descopere planurile cu privire la \u00een\u0103l\u0163area \u015fi \u00eenzestrarea Fiului S\u0103u cu o a\u015fa putere \u015fi suveranitate. Ei s-au r\u0103zvr\u0103tit \u00eempotriva autorit\u0103\u0163ii Fiului.

\u00cengerii care erau loiali \u015fi sinceri au c\u0103utat s\u0103 \u00eempace acest \u00eenger puternic \u015fi r\u0103zvr\u0103tit cu voin\u0163a Creatorului lui. Ei au \u00eendrept\u0103\u0163it ac\u0163iunea lui Dumnezeu de a acorda onoare Domnului Hristos \u015fi, cu argumente puternice, c\u0103utau s\u0103-l conving\u0103 pe Lucifer c\u0103 el nu avea mai pu\u0163in\u0103 onoare acum dec\u00e2t \u00eenainte ca Tat\u0103l s\u0103 declare cinstea pe care a oferit- o Fiului S\u0103u. Ei au ar\u0103tat cu claritate c\u0103 Hristos era Fiul lui Dumnezeu, exist\u00e2nd cu Tat\u0103l \u00eenainte ca \u00eengerii s\u0103 fie crea\u0163i, c\u0103 El a stat \u00eentotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, c\u0103 autoritatea Lui bl\u00e2nd\u0103 \u015fi iubitoare n-a fost pus\u0103 la \u00eendoial\u0103 niciodat\u0103 p\u00e2n\u0103 acum \u015fi c\u0103 El n-a dat niciodat\u0103 porunci care nu ar fi adus bucurie o\u015ftirii cere\u015fti dac\u0103 le \u00eemplinea. Ei au insistat asupra faptului c\u0103 onoarea pe care a primit-o Hristos de la Tat\u0103l, \u00een prezen\u0163a \u00eengerilor, n-a \u015ftirbit cu nimic onoarea pe care a primit-o Lucifer p\u00e2n\u0103 acum. \u00cengerii au pl\u00e2ns. Au c\u0103utat cu \u00eengrijorare s\u0103-l fac\u0103 s\u0103 renun\u0163e la planul lui r\u0103u \u015fi s\u0103 se supun\u0103 Creatorului lor, pentru c\u0103 \u00eenainte era numai pace \u015fi armonie \u015fi ce ar putea produce aceast\u0103 voce r\u0103zvr\u0103tit\u0103 \u015fi nesupus\u0103?

Lucifer a refuzat s\u0103 asculte. Apoi s-a \u00eentors de la \u00eengerii loiali \u015fi sinceri pe care i-a numit drept sclavi. Ace\u015fti \u00eengeri, credincio\u015fi lui Dumnezeu au r\u0103mas uimi\u0163i v\u0103z\u00e2nd cum Lucifer avea succes \u00een efortul lui de a st\u00e2rni revolt\u0103. El le-a promis o guvernare nou\u0103, mai bun\u0103 dec\u00e2t cea pe care o aveau acum \u015fi \u00een care totul va fi libertate. Foarte mul\u0163i \u015fi- au f\u0103cut cunoscut planul de a-l accepta pe Lucifer drept conduc\u0103tor \u015fi comandant suprem al lor. V\u0103z\u00e2nd c\u0103 avansurile i-au fost primite cu succes, el se m\u0103gulea c\u0103 dac\u0103 ar avea pe to\u0163i \u00eengerii de partea lui \u015fi ar fi egal cu \u00censu\u015fi Dumnezeu, vocea lui autoritar\u0103 ar fi auzit\u0103 comand\u00e2nd \u00eentreaga oaste a cerului. Din nou \u00eengerii loiali l-au avertizat \u015fi i-au

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
adina2gs liked this
Ionut Radeanu liked this
Iulius Cezar liked this
Azo2012 liked this
Vasilache Anaiss liked this
Reva Eugen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->