Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Principiile fundamentale - E.G. White

Principiile fundamentale - E.G. White

Ratings: (0)|Views: 391|Likes:
Principiile fundamentale - E.G. White
Principiile fundamentale - E.G. White

More info:

Published by: Ciprian-Florin Barsan on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE EDUCA\u0162IEI CRE\u015eTINE
Traducere: ELENA OPRI\u0162A
Titlul c\u0103r\u0163ii \u00een original
Fundamentals of Christian Education
Prefa\u0163\u0103

Prima colec\u0163ie de articole scrise de Ellen G. White, av\u00e2nd ca subiect educa\u0163ia
cre\u015ftin\u0103, a fost publicat\u0103 \u00een 1886. Bro\u015fura care con\u0163inea aceste instruc\u0163iuni s-a numit
"Selec\u0163iuni din M\u0103rturii cu privire la subiectul educa\u0163iei". Retip\u0103rirea acestei bro\u015furi cu
ad\u0103ugiri a fost realizat\u0103 \u00een 1893, sub titlul "Educa\u0163ia cre\u015ftin\u0103". Mai t\u00e2rziu, a ap\u0103rut un
supliment la "Educa\u0163ia cre\u015ftin\u0103", care con\u0163inea materiale \u00een plus. \u00cen 1897 au fost
publicate "M\u0103rturiile speciale cu privire la educa\u0163i". Aceast\u0103 lucrare de dimensiuni mici
con\u0163inea articole de o valoare inestimabil\u0103 pentru profesorii no\u015ftri. Instruc\u0163iunile date \u00een
aceast\u0103 carte nu au ap\u0103rut niciodat\u0103 \u00eenainte \u015fi au cuprins majoritatea scrierilor autoarei cu
privire la educa\u0163ie din perioada 1893-1896. \u00cen anul 1900, a fost emis dreptul de autor
pentru "M\u0103rturii"vol.6 . Lucrarea cuprindea o mare parte a celor scrise cu referire la
educa\u0163ie \u015fi accentua nevoia unei reforme \u00een educa\u0163ie. Cartea Educa\u0163ie a ap\u0103rut \u00een 1903 \u015fi
trata problemele \u015fi principiile de baz\u0103 ale lucr\u0103rii din \u015fcoli, iar \u00een 1913 a ap\u0103rut pentru
prima dat\u0103 lucrarea "Sfaturi pentru p\u0103rin\u0163i, educatori \u015fi elevi", care se ocup\u0103 de multe
probleme de detaliu care sunt frecvent \u00eent\u00e2lnite \u00een practica educa\u0163ional\u0103.Articolele din
volumul de fa\u0163\u0103 au fost extrase din surse variate. Ele au fost selectate din "Educa\u0163ia
cre\u015ftin\u0103", "M\u0103rturii speciale cu privire la educa\u0163ie", "Cump\u0103tarea cre\u015ftin\u0103 \u015fi igiena
biblic\u0103", "Review and Herald", "Semnele timpului", "Instructorul de tineret" \u015fi "Ecoul
biblic". Cu excep\u0163ia unui singur articol, "Educa\u0163ia corespunz\u0103toare", nu s-au mai f\u0103cut
selec\u0163iuni din nici o alt\u0103 lucrare din scrierile deja tip\u0103rite ale autoarei. Cele dou\u0103 articole
\u00een manuscrise, "Suspendarea elevilor" \u015fi "Disciplina corect\u0103 \u00een \u015fcoal\u0103", au fost introduse
cu permisiunea Consiliului de administra\u0163ie al patrimoniului E. G. White \u015fi la \u00eendemnul
fra\u0163ilor de la Conferin\u0163a General\u0103. Aceste dou\u0103 manuscrise au fost scrise cu mai mult de
dou\u0103zeci \u015fi cinci de ani \u00eenainte \u015fi la data aceea erau la dispozi\u0163ia directorilor de \u015fcoli.
Aceste dou\u0103 articole trebuie citite \u00eempreun\u0103.

Toate articolele sunt tip\u0103rite f\u0103r\u0103
prescurt\u0103ri \u015fi sunt aranjate \u00een ordine cronologic\u0103. Avantajul de a citi articolele \u00een
\u00eentregime, aranjate \u00een ordinea \u00een care au fost scrise, este deosebit datorit\u0103 valorii
conferite de a\u015fezarea \u00een cadrul istoric. Lista suplimentar\u0103 de articole de la sf\u00e2r\u015fitul
diferitelor capitole \u015fi cuprinsul vor constitui o list\u0103 rezonabil de complet\u0103 a autoarei cu
privire la subiectul educa\u0163iei cre\u015ftine.

Aceast\u0103 carte este elaborat\u0103 cu speran\u0163a de a
fi de o inestimabil\u0103 valoare pentru sutele de profesori care nu au avut privilegiul s\u0103
citeasc\u0103 aceste instruc\u0163iuni. Fie, de asemenea, ca ea s\u0103 trezeasc\u0103 un mare interes \u015fi s\u0103
\u00eendrume spre studii pe aceia care poate au citit-o \u00eenainte \u015fi fie ca noi s\u0103 fim profund
mi\u015fca\u0163i pentru a urma cu mai mult\u0103 credincio\u015fie \u00een practica de zi cu zi principiile
enun\u0163ate at\u00e2t de clar \u00een aceast\u0103 lucrare.

"Departamentul Educa\u0163ie al Conferin\u0163ei Generale "
EDUCA\u0162IA CORESPUNZ\u0102TOARE

Cea mai pl\u0103cut\u0103 responsabilitate pe care \u015fi-o pot asuma oamenii este aceea de a se
ocupa de min\u0163ile tinere. Trebuie s\u0103 se aib\u0103 cea mai mare grij\u0103 \u00een educa\u0163ia tinerilor,
variind \u00een a\u015fa fel metodele de instruire, \u00eenc\u00e2t s\u0103 fie puse la lucru cele mai \u00eenalte \u015fi nobile
puteri ale min\u0163ii. P\u0103rin\u0163ii \u015fi profesorii din \u015fcoli dau gre\u015f desigur \u00een educarea
corespunz\u0103toare a copiilor, dac\u0103 nu au \u00eenv\u0103\u0163at ei mai \u00eent\u00e2i lec\u0163ia st\u0103p\u00e2nirii de sine, a
r\u0103bd\u0103rii, \u00eeng\u0103duin\u0163ei, bl\u00e2nde\u0163ii \u015fi iubirii. Ce chemare \u00eenalt\u0103 pentru p\u0103rin\u0163i, tutori \u015fi
profesori! Sunt foarte pu\u0163ini cei care realizeaz\u0103 nevoile cele mai importante ale min\u0163ii \u015fi
\u00een ce fel s\u0103 direc\u0163ioneze dezvoltarea intelectului, g\u00e2ndurile \u015fi sentimentele \u00een formare ale
tinerilor.

Exist\u0103 un timp pentru instruirea copilului \u015fi un timp pentru educarea t\u00e2n\u0103rului; \u015fi
este esen\u0163ial ca, \u00een \u015fcoal\u0103, ambele s\u0103 fie combinate \u00eentr-o mare m\u0103sur\u0103. Copiii pot fi
\u00eenv\u0103\u0163a\u0163i s\u0103 slujeasc\u0103 ori p\u0103catului, ori neprih\u0103nirii. Educa\u0163ia din primii ani ai copiilor le
modeleaz\u0103 caracterul at\u00e2t \u00een privin\u0163a celor vremelnice, c\u00e2t \u015fi \u00een privin\u0163a celor religioase.
Solomon spune: "\u00cenva\u0163\u0103 pe copil calea pe care trebuie s\u0103 o urmeze \u015fi c\u00e2nd va \u00eemb\u0103tr\u00e2ni
nu se va abate de la ea" (Prov. 22,6). Acest limbaj este pozitiv. Instruirea pe care o cere
\u00een mod imperios Solomon este de a direc\u0163iona, de a educa \u015fi de a dezvolta. Pentru ca
p\u0103rin\u0163ii \u015fi profesorii s\u0103 poat\u0103 face aceast\u0103 lucrare, ei \u00een\u015fi\u015fi trebuie s\u0103 \u00een\u0163eleag\u0103 calea pe
care trebuie s\u0103 mearg\u0103 copilul. Aceasta \u00eenseamn\u0103 mai mult dec\u00e2t o cunoa\u015ftere din c\u0103r\u0163i,
\u00eenseamn\u0103 tot ceea ce este bun, virtuos, neprih\u0103nit \u015fi sf\u00e2nt, \u00eenseamn\u0103 cump\u0103tare, evlavie,
bun\u0103tate fr\u0103\u0163easc\u0103 \u015fi dragoste fa\u0163\u0103 de Dumnezeu \u015fi unul fa\u0163\u0103 de altul. Pentru a atinge
acest obiectiv, trebuie acordat\u0103 aten\u0163ie educa\u0163iei fi-zice, mintale, morale \u015fi religioase a
copiilor.

Educa\u0163ia copiilor, \u00een c\u0103min \u015fi la \u015fcoal\u0103, nu trebuie s\u0103 semene cu dresarea
animalelor necuv\u00e2nt\u0103toare, deoarece copiii au o voin\u0163\u0103 inteligent\u0103, care trebuie c\u0103l\u0103uzit\u0103
spre a controla toate puterile. Animalele necuv\u00e2nt\u0103toare au nevoie s\u0103 fie dresate, pentru
c\u0103 ele nu au ra\u0163iune \u015fi intelect. \u00cens\u0103 mintea omului trebuie s\u0103 fie \u00eenv\u0103\u0163at\u0103 st\u0103p\u00e2nirea de
sine. Ea trebuie s\u0103 fie educat\u0103 s\u0103 conduc\u0103 fiin\u0163a omeneasc\u0103, \u00een timp ce animalele sunt
\u0163inute \u00een fr\u00e2u de c\u0103tre un st\u0103p\u00e2n \u015fi sunt \u00eenv\u0103\u0163ate s\u0103 se supun\u0103 acestuia. St\u0103p\u00e2nul constituie
mintea, judecata \u015fi voin\u0163a pentru animalul s\u0103u. Un copil poate fi educat, ca \u015fi un animal,
astfel \u00eenc\u00e2t s\u0103 nu aib\u0103 voin\u0163a sa proprie. Chiar individualitatea lui se poate confunda cu
cea a celui care supravegheaz\u0103 cre\u015fterea lui; voin\u0163a lui, cu toate inten\u0163iile \u015fi scopurile
sale, este supus\u0103 voin\u0163ei \u00eenv\u0103\u0163\u0103torului.

Copiii care sunt educa\u0163i astfel vor fi \u00eentotdeauna deficitari \u00een ceea ce prive\u015fte
energia moral\u0103 \u015fi responsabilitatea individual\u0103. Ei nu au fost \u00eenv\u0103\u0163a\u0163i s\u0103 ac\u0163ioneze din
ra\u0163iune \u015fi principiu; voin\u0163a lor a fost st\u0103p\u00e2nit\u0103 de o alt\u0103 persoan\u0103, iar mintea nu a fost
solicitat\u0103 ca s\u0103 se poat\u0103 dezvolta \u015fi \u00eent\u0103ri prin exerci\u0163iu. Ei nu au fost c\u0103l\u0103uzi\u0163i \u015fi
disciplina\u0163i cu respect, \u00een func\u0163ie de constitu\u0163ia lor specific\u0103 \u015fi capacitatea intelectual\u0103,
spre a-\u015fi pune la lucru cele mai puternice for\u0163e atunci c\u00e2nd li se cere. Profesorii nu

trebuie s\u0103 se opreasc\u0103 aici, ci trebuie s\u0103 acorde o aten\u0163ie special\u0103 cultiv\u0103rii facult\u0103\u0163ilor
mai slabe, astfel \u00eenc\u00e2t toate puterile s\u0103 fie puse la lucru, ajut\u00e2ndu-i s\u0103 \u00eenainteze treapt\u0103 cu
treapt\u0103, ca mintea s\u0103 poat\u0103 atinge m\u0103sura potrivit\u0103.

Sunt multe familii cu copii care par bine educa\u0163i at\u00e2ta vreme c\u00e2t sunt sub
disciplin\u0103; \u00eens\u0103, atunci c\u00e2nd sistemul care i-a \u0163inut \u00een fr\u00e2u prin reguli nu mai exist\u0103, ei
sunt incapabili s\u0103 g\u00e2ndeasc\u0103, s\u0103 ac\u0163ioneze sau s\u0103 decid\u0103 pentru ei \u00een\u015fi\u015fi. Ace\u015fti copii au
fost at\u00e2t de mult timp sub toiag de fier, nefiindu-le \u00eeng\u0103duit s\u0103 g\u00e2ndeasc\u0103 sau s\u0103 ia decizii
\u00een probleme care-i priveau \u00een mod direct, \u00eenc\u00e2t ei nu mai au \u00eencredere \u00een ei \u00een\u015fi\u015fi s\u0103
ac\u0163ioneze potrivit cu propria lor judecat\u0103 \u015fi s\u0103 aib\u0103 o p\u0103rere proprie. Iar atunci c\u00e2nd
pleac\u0103 de la p\u0103rin\u0163i \u015fi trebuie s\u0103 ia singuri decizii, sunt u\u015for influen\u0163a\u0163i de judecata
altora \u015fi condu\u015fi \u00eentr-o direc\u0163ie gre\u015fit\u0103. Ei nu au un caracter stabil. Ei nu s-au bazat pe
propria lor judecat\u0103 \u00een practic\u0103 \u015fi de aceea min\u0163ile lor nu s-au dezvoltat \u015fi \u00eent\u0103rit \u00een mod
corespunz\u0103tor. At\u00e2t de mult timp ei au fost \u00een mod absolut st\u0103p\u00e2ni\u0163i de p\u0103rin\u0163ii lor, \u00eenc\u00e2t
se bizuie numai pe ace\u015ftia; p\u0103rin\u0163ii lor constituie minte \u015fi judecat\u0103 pentru ei.

Pe de alt\u0103 parte, tinerii nu trebuie l\u0103sa\u0163i s\u0103 g\u00e2ndeasc\u0103 \u015fi s\u0103 ac\u0163ioneze independent
de judecata p\u0103rin\u0163ilor \u015fi profesorilor lor. Copiii trebuie \u00eenv\u0103\u0163a\u0163i s\u0103 respecte judecata care
are experien\u0163\u0103 \u015fi s\u0103 se lase c\u0103l\u0103uzi\u0163i de p\u0103rin\u0163ii \u015fi profesorii lor. Ei trebuie educa\u0163i \u00een a\u015fa
fel, \u00eenc\u00e2t min\u0163ile lor s\u0103 fie unite cu min\u0163ile p\u0103rin\u0163ilor \u015fi profesorilor lor \u015fi s\u0103 fie astfel
instrui\u0163i, s\u0103 vad\u0103 c\u00e2t este de potrivit ca ei s\u0103 dea aten\u0163ie sfaturilor lor. Iar atunci c\u00e2nd ei
pleac\u0103 de sub m\u00e2na c\u0103l\u0103uzitoare a p\u0103rin\u0163ilor \u015fi profesorilor lor, caracterele lor nu vor fi
precum trestia care tremur\u0103 \u00een v\u00e2nt. Instruirea cu severitate a copiilor, f\u0103r\u0103 ca ace\u015ftia s\u0103
fie c\u0103l\u0103uzi\u0163i \u00een mod corespunz\u0103tor s\u0103 g\u00e2ndeasc\u0103 \u015fi s\u0103 ac\u0163ioneze singuri, \u00een func\u0163ie de c\u00e2t
le \u00eeng\u0103duie capacitatea min\u0163ii lor, pentru ca \u00een acest fel ei s\u0103 se poat\u0103 dezvolta \u00een ceea ce
prive\u015fte g\u00e2ndirea, sentimentele, legate de valoarea personal\u0103 \u015fi \u00eencrederea \u00een propriile lor
puteri, va produce \u00eentotdeauna o categorie slab\u0103 \u00een ce prive\u015fte puterea mintal\u0103 \u015fi moral\u0103.
\u015ei c\u00e2nd ajung \u00een societate \u015fi este nevoie s\u0103 ia singuri decizii, se va da pe fa\u0163\u0103 faptul c\u0103 ei
sunt dresa\u0163i ca animalele, \u015fi nu educa\u0163i. Min\u0163ile lor, \u00een loc s\u0103 fie \u00eendrumate, au fost for\u0163ate
s\u0103 se supun\u0103 prin disciplina aspr\u0103 a p\u0103rin\u0163ilor \u015fi profesorilor.

Acei p\u0103rin\u0163i \u015fi profesori care se laud\u0103 c\u0103 au st\u0103p\u00e2nire deplin\u0103 asupra min\u0163ii \u015fi
voin\u0163ei copiilor care sunt \u00een grija lor ar \u00eenceta s\u0103 se laude dac\u0103 ar putea urm\u0103ri \u00een viitor
via\u0163a copiilor care sunt astfel adu\u015fi \u00een st\u0103p\u00e2nire prin for\u0163\u0103 sau prin team\u0103. Ace\u015fti copii
sunt aproape total nepreg\u0103ti\u0163i s\u0103 ia asupra lor responsabilit\u0103\u0163ile grele ale vie\u0163ii. C\u00e2nd
ace\u015fti tineri ies de sub grija p\u0103rin\u0163ilor \u015fi profesorilor lor \u015fi sunt nevoi\u0163i s\u0103 g\u00e2ndeasc\u0103 ei
\u00een\u015fi\u015fi ce au de f\u0103cut, este aproape o certitudine c\u0103 apuc\u0103 pe o cale gre\u015fit\u0103 \u015fi cedeaz\u0103 sub
puterea ispitei. Nu au succes \u00een via\u0163\u0103 \u015fi acelea\u015fi deficien\u0163e pot fi reg\u0103site \u015fi \u00een via\u0163a
religioas\u0103. Dac\u0103 profesorii copiilor ar putea vedea rezultatele viitoare ale disciplinei
gre\u015fite pe care o folosesc, desf\u0103\u015furate \u00een fa\u0163a lor, ei \u015fi-ar schimba planul de educa\u0163ie.
Ace\u015fti profesori, care sunt satisf\u0103cu\u0163i c\u0103 au st\u0103p\u00e2nire deplin\u0103 asupra elevilor lor, nu sunt
ni\u015fte profesori cu succes \u00een munca lor, chiar dac\u0103 pe moment lucrurile par \u00eenc\u00e2nt\u0103toare.

Dumnezeu nu a planificat niciodat\u0103 ca mintea unui om s\u0103 fie sub st\u0103p\u00e2nirea
deplin\u0103 a altuia. Iar aceia care fac eforturi pentru a uni individualitatea copiilor cu a lor,
\u015fi s\u0103 fie minte, voin\u0163\u0103 \u015fi con\u015ftiin\u0163\u0103 pentru ei, \u00ee\u015fi asum\u0103 responsabilit\u0103\u0163i \u00eenfrico\u015f\u0103toare.
Ace\u015fti elevi s-ar putea s\u0103 apar\u0103 \u00een anumite ocazii ca ni\u015fte solda\u0163i bine instrui\u0163i. \u00cens\u0103, c\u00e2nd
este \u00eendep\u0103rtat\u0103 restric\u0163ia, se vede \u00een ei dorin\u0163a de a ac\u0163iona independent de principiul
ferm care a fost s\u0103dit \u00een ei. Cei care au ca obiectiv s\u0103-\u015fi educe \u00een a\u015fa fel elevii, \u00eenc\u00e2t
ace\u015ftia s\u0103 devin\u0103 b\u0103rba\u0163i \u015fi femei care ac\u0163ioneaz\u0103 din principiu, califica\u0163i pentru orice
pozi\u0163ie \u00een via\u0163\u0103, sunt cei mai folositori \u015fi de succes profesori. S-ar putea ca lucrarea lor
s\u0103 nu fie considerat\u0103 folositoare de c\u0103tre conservatorii nechibzui\u0163i, iar eforturile lor s\u0103 nu

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
Andrei Rusnak liked this
val63 liked this
nickname777333 liked this
Burcan Adrian liked this
George Uba liked this
cnliviu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->