Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
37Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Puterea rugaciunii - E.G. White

Puterea rugaciunii - E.G. White

Ratings: (0)|Views: 1,062 |Likes:
Puterea rugaciunii - E.G. White
Puterea rugaciunii - E.G. White

More info:

Published by: Ciprian-Florin Barsan on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

Puterea rug\u0103ciunii
Introducere
Ce este mai important \u00een aceast\u0103 via\u0163\u0103, dec\u00e2t rug\u0103ciunea? Rug\u0103ciunea este
leg\u0103tura noastr\u0103 cu Dumnezeu, t\u0103ria noastr\u0103, podul nostru c\u0103tre cer!

Atunci c\u00e2nd "oamenii au \u00eenceput s\u0103 cheme Numele Domnului", L-au g\u0103sit. (Gen. 4:26) Ni se spune c\u0103 El "ascult\u0103 rug\u0103ciunile" (Ps. 65:2). Ce f\u0103g\u0103duin\u0163\u0103 minunat\u0103! \u00cen timp ce noi ne rug\u0103m, \u00censu\u015fi Duhul Sf\u00e2nt se une\u015fte cu noi pentru a prezenta cererile noastre \u015fi "mijloce\u015fte pentru noi" (Rom. 8:26,27). \u00cen lupta vie\u0163ii noastre, nu suntem singuri: tot cerul este de partea noastr\u0103.

C\u00e2t de multe f\u0103g\u0103duin\u0163e ne sunt date pentru a st\u0103rui! "C\u0103uta\u0163i pe Domnul \u015fi sprijinul Lui, c\u0103uta\u0163i necurmat fa\u0163a Lui!" (1 Cronici 16:11). "Veghea\u0163i \u015fi ruga\u0163i-v\u0103 ca s\u0103 nu c\u0103de\u0163i \u00een ispit\u0103." (Matei 26:41). "P\u00e2n\u0103 acum n-a\u0163i cerut nimic \u00een Numele Meu. Cere\u0163i \u015fi ve\u0163i c\u0103p\u0103ta, pentru ca bucuria voastr\u0103 s\u0103 fie deplin\u0103." (Ioan 16:24). "Cere\u0163i \u015fi vi se va da; c\u0103uta\u0163i \u015fi ve\u0163i g\u0103si; bate\u0163i \u015fi vi se va deschide." (Matei 7:7).

"\u015ei Domnull a zis: "\u00ce\u0163i ascult rug\u0103ciunea \u015fi cererea pe care mi-ai f\u0103cut-o ..."

1 \u00cemp\u0103ra\u0163i 9:3. "...rug\u0103ciunea ta a fost ascultat\u0103". Luca 1:13. "A\u015fa vorbe\u015fte Domnul Dumnezeul lui Israel: "Am auzit rug\u0103ciunea pe care mi-ai f\u0103cut-o..." 2 \u00cemp\u0103ra\u0163i 19:20.

Mai sunt \u015fi alte f\u0103g\u0103duin\u0163e! "C\u00e2nd M\u0103 va chema, \u00eei voi r\u0103spunde; voi fi cu el \u00een str\u00e2mtoare, \u00eel voi izb\u0103vi \u015fi-l voi prosl\u0103vi." Psalmi 91:15. "Atunci tu vei chema \u015fi Domnul va r\u0103spunde, vei sriga \u015fi El va zice: "Iat\u0103-M\u0103!" Isaia 58:9. "\u00cenainte ca s\u0103 ispr\u0103veasc\u0103 vorba, \u00eei voi asculta! Isaia 65:24. "Ei vor chema Numele Meu \u015fi Eu \u00eei voi asculta. Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu!". \u015ei ei vor zice: "Domnul este Dumnezeul meu". Zaharia 13:9.

Ruga\u0163i-v\u0103 \u00een tain\u0103, dar c\u00e2nd ave\u0163i ocazia ruga\u0163i-v\u0103 \u00eempreun\u0103. "... \u015fi-au ridicat glasul to\u0163i \u00eempreun\u0103 c\u0103tre Dumnezeu... " Fapte 4:24. "To\u0163i ace\u015ftia st\u0103ruiau cu un cuget \u00een rug\u0103ciune ..." Fapte 1:14. "... mul\u0163i erau aduna\u0163i laolalt\u0103 \u015fi se rugau." Fapte 12:12.

"Am \u00eengenunchiat pe mal \u015fi ne-am rugat." Fapte 21:5.

Acum, mai mult ca niciodat\u0103, este nevoie de rug\u0103ciune st\u0103ruitoare. Ruga\u0163i-v\u0103 a\u015fa cum s-a rugat Ilie, Iacov \u015fi Isus. "... el s-a rugat cu st\u0103ruin\u0163\u0103 ... ". Iacov 5:17. "Nu Te voi l\u0103sa s\u0103 pleci p\u00e2n\u0103 nu m\u0103 vei binecuv\u00e2nta." Geneza 32:26. "A ajuns \u00eentr-un chin de moarte \u015fi a \u00eenceput s\u0103 Se roage \u015fi mai fierbinte." Luca 22:44.

Minunatul Tat\u0103 Ceresc, va asculta \u015fi va trimite ajutorul. Fie ca aceast\u0103 bro\u015fur\u0103

s\u0103 v\u0103 \u00eencurajeze zilnic spre idealul cre\u015ftinului st\u0103ruitor \u015fi credincios. (Luca 18:1, Efeseni 6:18, 1 Tesaloniceni 5:17.) Da, \u00eentr-adev\u0103r, "cere\u0163i \u0163i ve\u0163i primi, pentru ca bucuria voastr\u0103 s\u0103 fie deplin\u0103." Ioan 16:24. \u00cen timp ce v\u0103 ruga\u0163i, cu deplina \u00eencredere c\u0103 ve\u0163i primi r\u0103spuns, aminti\u0163i-v\u0103 de condi\u0163iile men\u0163ionate \u00een 2 Cronici 7:14, Ieremia 29:13, Marcu 11:24, Iacov 5:16, \u015fi 1 Ioan 3:22.

1. Privilegiul rug\u0103ciunii
Ar\u0103tareasl avei. "Nimeni nu poate vedea descoperirea slavei lui Dumnezeu, \u015fi

s\u0103 tr\u0103iasc\u0103; dar lui Moise i se d\u0103du asigurarea c\u0103 va vedea din slava dumnezeiasc\u0103 at\u00e2t c\u00e2t va putea suporta, \u00een starea sa muritoare. M\u00e2na care a creat lumea, care p\u0103strez\u0103 mun\u0163ii la locurile lor, a luat pe acest om din pulbere, pe acest b\u0103rbat cu credin\u0163\u0103 puternic\u0103 - \u015fi cu mult\u0103 duio\u015fie l-a ascuns \u00een cr\u0103p\u0103tura unei st\u00e2nci, \u00een timp ce slava lui Dumnezeu \u015fi toat\u0103 bun\u0103tatea Sa a trecut pe dinaintea lui. Ne mai putem mira oare c\u0103 "slava peste m\u0103sura" a celui Atotputernic se reflecte pe fa\u0163a lui Moise cu at\u00e2ta str\u0103lucire, \u00eenc\u00e2t poporul nu putea privi la el? Slava lui Dumnezeu era \u00eentip\u0103rit\u0103 pe fa\u0163\u0103 lui, a\u015fa \u00eenc\u00e2t \u00eenf\u0103\u0163i\u015farea lui p\u0103rea a fi a unui \u00eenger str\u0103lucitor de la tronul ceresc."

"Aceast\u0103 experien\u0163\u0103, mai presus de orice alt\u0103 asigurare c\u0103 Dumnezeu \u00eei va
asculta rug\u0103ciunea, \u015fi c\u0103 prezen\u0163a divin\u0103 \u00eel va \u00eenso\u0163i, era de mai mare valoare
pentru Moise, \u00een calitate de conduc\u0103tor, dec\u00e2t \u00eenv\u0103\u0163\u0103tura sa din Egipt, sau dec\u00e2t

toate realiz\u0103rile sale din \u015ftiin\u0163a militar\u0103. Nici o putere, nici o dib\u0103cie, nici o \u00eenv\u0103\u0163\u0103tur\u0103 p\u0103m\u00e2nteasc\u0103 nu poate \u00eenlocui prezen\u0163a direct\u0103 a lui Dumnezeu. \u00cen istoria lui Moise, putem vedea c\u0103 omului i s-a dat privilegiul de a se bucura de o str\u00e2ns\u0103 comuniune cu Dumnezeu. Pentru un c\u0103lc\u0103tor de lege, este ceva \u00eenfrico\u015f\u0103tor a c\u0103dea \u00een m\u00e2inile Dumnezeului Celui Viu; dar lui Moise nu-i era fric\u0103 s\u0103 stea singur cu Autorul Legii care fusese rostit\u0103 cu at\u00e2ta solemnitate pe muntele Sinai, c\u0103ci sufletul s\u0103u era \u00een armonie cu voin\u0163a Creatorului s\u0103u."

" Rug\u0103ciunea este deschiderea inimii \u00eenaintea lui Dumnezeu, ca unui prieten. Prin credin\u0163\u0103 putem vedea pe Dumnezeu foarte aproape; iar prin rug\u0103ciune, putem dob\u00e2ndi dovezi pre\u0163ioase ale dragostei \u015fi grijii sale." M\u0103rturii, vol. 4, p. 533.

Minunatul privilegiu. " P\u00e2n\u0103 atunci, ucenicii nu cunoscuser\u0103 puterea \u015fi

posibilit\u0103\u0163ile nem\u0103rginite ale m\u00e2ntuitorului lor. El le-a spus:" P\u00e2n\u0103 acum n-a\u0163i cerut nimic \u00een Numele Meu." Ioan 16, 24. El le-a explicat c\u0103 secretul succesului lor va depinde de cererea puterii \u015fi a harului \u00een Numele S\u0103u. El urma s\u0103 fie prezent \u00eenaintea Tat\u0103lui, pentru a face cereri \u00een numele lor. Rug\u0103ciunea \u00eenchin\u0103torului umil, va fi prezentat\u0103 de El ca fiind propria Sa rug\u0103ciune, \u00een beneficiul acelei fiin\u0163e. Orice rug\u0103ciune sincer\u0103 se aude la cer. Poate c\u0103 nu este exprimat\u0103 curg\u0103tor; dar dac\u0103 inima este \u00een ea, ruga se va \u00een\u0103l\u0163a spre Sanctuarul \u00een care sluje\u015fte Hristos \u015fi El o va \u00eenf\u0103\u0163i\u015fa Tat\u0103lui f\u0103r\u0103 nici un cuv\u00e2nt st\u00e2ng\u0103ci, b\u00e2lb\u00e2it, ci \u00eenfrumuse\u0163at\u0103 \u015fi pl\u0103cut\u0103 prin parfumul propriei Sale des\u0103v\u00e2r\u015firi."

" C\u0103rarea sincerit\u0103\u0163ii \u015fi a cinstei nu este lipsit\u0103 de piedici; dar \u00een fiecare greutate noi trebuie s\u0103 vedem o chemare la rug\u0103ciune. Nu exist\u0103 suflet care s\u0103 aib\u0103 putere f\u0103r\u0103 s\u0103 o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine ea este deschis \u015fi pentru cea mai slab\u0103 fiin\u0163\u0103 omeneasc\u0103. " Orice ve\u0163i cere \u00een Numele Meu" a zis Isus, " voi face pentru ca Tat\u0103l s\u0103 fie prosl\u0103vit \u00een Fiul.. Dac\u0103 ve\u0163i cere ceva \u00een Numele Meu, voi face."

" \u00cen Numele Meu", i-a \u00eendemnat Isus pe ucenici s\u0103 se roage. \u00cen Numele lui Isus vor sta urma\u015fii Lui \u00een fa\u0163a lui Dumnezeu. Datorit\u0103 valorii jertfei adus\u0103 pentru ei, au \u015fi ei valoare \u00een fa\u0163a Domnului. Pentru c\u0103 li s-a atribuit dreptatea lui Hristos, sunt privi\u0163i ca av\u00e2nd pre\u0163. Pentru Numele lui Hristos, Domnul iart\u0103 pe aceeia care se tem de El. El nu vede \u00een ei tic\u0103lo\u015fia p\u0103catului. El recunoa\u015fte \u00een ei asem\u0103narea cu Fiul S\u0103u \u00een care cred."

Hristos Lumina Lumii p. 667.
\u00cencrez\u0103tori \u00een viitor. "Ucenicii nu aveau nici o \u00eendoial\u0103 cu privire la viitor. Ei

\u015ftiau c\u0103 Isus este \u00een cer \u015fi c\u0103 El continu\u0103 s\u0103-i iubeasc\u0103. Ei \u015ftiau c\u0103 au un prieten la tronul lui Dumnezeu \u015fi erau ner\u0103bd\u0103tori, s\u0103 prezinte Tat\u0103lui cererile lor \u00een Numele lui Isus. \u00cen temere sf\u00e2nt\u0103 \u015fi-au plecat capetele \u00een rug\u0103ciune, repet\u00e2nd asigurarea: "Orice ve\u0163i cere de laTat\u0103l \u00een Numele Meu, v\u0103 va da. P\u00e2n\u0103 acum n- a\u0163i cerut nimic \u00een Numele Meu; cere\u0163i \u015fi ve\u0163i c\u0103p\u0103ta pentru ca bucuria voastr\u0103 s\u0103 fie deplin\u0103." Ioan 16, 23. 24. Ei \u00een\u0103l\u0163ar\u0103 m\u00e2na credin\u0163ei mai sus \u015fi tot mai sus, cu argumentul puternic:" Ba mai mult, El a \u015fi \u00eenviat, \u015fi st\u0103 la dreapta lui Dumnezeu \u015fi mijloce\u015fte pentru noi." Romani 8, 24. - Hristos Lumina Lumii p. 833.

S\u0103 mergem la Isus. "Nu sunt dec\u00e2t pu\u0163ini care pre\u0163uiesc sau folosesc cum

se cuvine \u00eenaltul privilegiu al rug\u0103ciunii. Noi trebuie s\u0103 mergem la Isus \u015fi s\u0103-I spunem toate nevoile noastre. Noi putem s\u0103-I aducem micile noastre griji \u015fi greut\u0103\u0163i cum \u015fi necazurile noastre mai mari. Dac\u0103 sim\u0163im c\u0103 avem nevoie de prezen\u0163a lui Hristos la orice pas, Satana va avea pu\u0163ine ocazii ca s\u0103 ne ispiteasc\u0103. Str\u0103duin\u0163a sa bine chibzuit\u0103 este de a ne \u0163ine departe de cei mai buni prieteni ai no\u015ftri, care simpa\u0163izeaz\u0103 cu noi. S\u0103 nu ne facem pe nimeni altul duhovnicul nostru, dec\u00e2t pe Isus. \u00cen fa\u0163a lui ne p\u015futem despov\u0103ra sufletul nostru." M\u0103rturii vol 5 p. 200, 201.

Asemenea cu Hristos. "A\u015feza\u0163i-v\u0103 \u00een totul \u00een m\u00e2inile lui Isus. Contempla\u0163i marea

Sa iubire \u015fi \u00een timp ce medita\u0163i asupra sacrificiului S\u0103u de Sine- a sacrificiului S\u0103u infinit f\u0103cut \u00een favoarea noastr\u0103 pentru ca noi s\u0103 putem crede \u00een El- inima voastr\u0103 va fi plin\u0103 de o bucurie sf\u00e2nt\u0103, de pace, lini\u015fte \u015fi de o iubire indescriptibil\u0103. \u00cen timp ce vorbim cu Isus, c\u00e2nd \u00cel chem\u0103m la rug\u0103ciune, \u00eencrederea oastr\u0103 c\u0103 El este M\u00e2ntuitorul nostru personal, iubitor, ne va \u00eent\u0103ri \u015fi caracterul S\u0103u va fi mai pl\u0103cut \u015fi tot mai pl\u0103cut... Noi ne putem bucura de o mas\u0103 bogat\u0103 a iubirii \u015fi c\u00e2nd

credem pe deplin c\u0103 suntem ai Lui prin adop\u0163iune, putem avea o pregustare a cerului. A\u015ftepta\u0163i pe Domnul \u00een credin\u0163\u0103. Domnul atrage sufletul \u00een rug\u0103ciune \u015fi ne face s\u0103 sim\u0163im pre\u0163ioasa Lui iubire. Atunci suntem mai aproape de El \u015fi putem avea o dulce comuniune cu El. Ob\u0163inem asfel o \u00een\u0163elegere deosebit\u0103 a bun\u0103t\u0103\u0163ii \u015fi milei Sale \u015fi inimile noastre se fr\u00e2ng \u015fi se topesc \u00een contemplarea iubirii ce ne este dat\u0103. Sim\u0163im \u00een adev\u0103r c\u0103 Isus tr\u0103ie\u015fte \u00een suflet ...

Pacea noastr\u0103 este ca un r\u00e2u, val dup\u0103 val de slav\u0103 se rostogole\u015fte \u00een inim\u0103 \u015fi \u00een adev\u0103r cin\u0103m cu Isus \u015fi El cu noi. Noi avem un sentiment al \u00een\u0163elegerii iubirii lui Dumnezeu \u015fi ne odihnim \u00een dragostea Lui. Nici o limb\u0103 nu o poate descrie, ea este mai presus de cunoa\u015fterea noastr\u0103. Noi suntem una cu Hristos, iar via\u0163a noastr\u0103 este ascuns\u0103 cu Hristos \u00een Dumnezeu. Avem asigurarea c\u0103 atunci c\u00e2nd Acele care este via\u0163a noastr\u0103 va ap\u0103rea, vom ap\u0103rea \u015fi noi cu El \u00een slav\u0103. Cu o puternic\u0103 \u00eencredere, putem numi pe Dumnezeu, Tat\u0103l nostru. Fie c\u0103 tr\u0103im, fie c\u0103 murim, noi suntem ai Domnului. Spiritul S\u0103u ne face asemenea lui Hristos \u00een temperament, dispozi\u0163ie \u015fi reprezent\u0103m atunci pe Isus altora. C\u00e2nd Hristos locuie\u015fte \u00een suflet, acest lucru nu poate fi ascuns; c\u0103ci El este ca un izvor de ap\u0103 curg\u00e2nd \u00een via\u0163\u0103 ve\u015fnic\u0103. Noi nu putem dec\u00e2t s\u0103 reprezent\u0103m asem\u0103narea cu Hristos, iar cuvintele \u015fi caracterul nostru produc \u00een al\u0163ii o iubire profund\u0103, statornic\u0103, mereu cresc\u00e2nd\u0103 fa\u0163\u0103 de M\u00e2ntuitor. Noi m\u0103rturisim c\u0103 suntem

asemenea chipului Lui."
Fii \u015fi fiice ale lui Dumnezeu, p. 311.
2. Sinceritatea \u00een rug\u0103ciune
Deschiz\u00e2nd inima \u00eenaintea lui Dumnezeu. "Rug\u0103ciunea este deschiderea inimii

noastre lui Dumnezeu, ca unui prieten. Aceasta nu pentru c\u0103 este necesar s\u0103 inform\u0103m pe Dumnezeu cu privire la persoana noastr\u0103, cine suntem noi, ci pentru ca noi s\u0103 putem fi capabili s\u0103-L primim. Rug\u0103ciunea nu coboar\u0103 pe Dumnezeu la noi, ci ne \u00eenal\u0163\u0103 pe noi la El." Calea c\u0103tre Hristos p. 93.

Rug\u0103ciunea, cheia \u00een m\u00e2na credin\u0163ei. "\u00centunericul celui r\u0103u \u00eenv\u0103luie pe

aceia care neglijeaz\u0103 rug\u0103ciunea: \u015foaptele ispititoare ale vr\u0103jma\u015fului \u00eei am\u0103gesc la p\u0103cat. \u015ei toate acestea pentru c\u0103 ei nu folosesc privilegiile rug\u0103ciunii pe care Dumnezeu li le-a dat \u00een aceast\u0103 r\u00e2nduial\u0103 divin\u0103. De ce oare fiii \u015fi fiicele lui Dumnezeu s\u0103 fie at\u00e2t de lene\u015fi la rug\u0103ciune, \u015ftiind c\u0103 rug\u0103ciunea este cheia \u00een m\u00e2na credin\u0163ei care deschide tezaurul cerului, unde se g\u0103sesc depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? F\u0103r\u0103 rug\u0103ciuni st\u0103ruitoare \u015fi continu\u0103 veghere, noi suntem \u00een primejdia de a deveni din ce \u00een ce mai nep\u0103s\u0103tori \u015fi de a devia de la calea dreapt\u0103." Calea c\u0103tre Hristos p. 94, 95.

Sufletul religiei. "Nu neglija\u0163i rug\u0103ciunea , pentru c\u0103 ea este sufletul religiei. Cu

rug\u0103ciune serioas\u0103, fierbinte st\u0103rui\u0163i pentru cur\u0103\u0163ia sufletului. Ruga\u0163i-v\u0103 serios \u015fi cu ardoare ca \u015fi c\u00e2nd via\u0163a voastr\u0103 muritoare ar fi \u00een joc. R\u0103m\u00e2ne\u0163i \u00eenaintea lui Dumnezeu p\u00e2n\u0103 ce un dor nespus dup\u0103 m\u00e2ntuire s-a n\u0103scut \u00een sufletul vostru, p\u00e2n\u0103 c\u00e2nd a\u0163i ob\u0163inut dovada c\u0103 vi s-a iertat p\u0103catul." M\u0103rturii vol. 1 p. 163.

Secretul puterii spirituale. "Rug\u0103ciunea este respira\u0163ia sufletului. Este secretul

puterii spirituale. Rug\u0103ciunea aduce inima noastr\u0103 \u00eentr-o str\u00e2ns\u0103 leg\u0103tur\u0103 cu Izvorul Vie\u0163ii, \u015fi \u00eent\u0103re\u015fte mu\u015fchii experien\u0163ei religioase. Dac\u0103 vom neglija exerci\u0163iul rug\u0103ciunii, angaj\u00e2ndu-ne \u00een rug\u0103ciune \u00een mod dezordonat, numai atunci c\u00e2nd ne convine, vom pierde leg\u0103tura cu Dumnezeu." Lucr\u0103torii Evangheliei p. 254, 255. *

3. Rug\u0103ciunea zilnic\u0103 - o necesitate.
O preg\u0103tire necesar\u0103."De mai multe ori pe zi, clipe de aur pre\u0163ioase, ar

trebui consacrate rug\u0103ciunii \u015fi studiului Scripturilor, c\u0103ci numai \u00eencredin\u0163\u00e2nd memoriei mereu c\u00e2te un text, poate exista \u00een suflet via\u0163\u0103 spiritual\u0103. Diferitele interese ale lucr\u0103rii, ne alimenteaz\u0103 cu hran\u0103 pentru cugetare \u015fi inspira\u0163ie pentru rug\u0103ciune; numai prin rug\u0103ciune putem ob\u0163ine \u00een\u0163elepciunea \u015fi judecata s\u0103n\u0103toas\u0103, at\u00e2t de necesare \u00een \u00eendeplinirea fiec\u0103rei datorii."

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waltdisne liked this
Emanuela Tudose liked this
nickname777333 liked this
Marina Vaduva liked this
Marina Vaduva liked this
dragomir claudia liked this
Emilian Birsan liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->