Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tezaur Omiletic I - E.G. White

Tezaur Omiletic I - E.G. White

Ratings: (0)|Views: 483 |Likes:
Tezaur Omiletic I - E.G. White
Tezaur Omiletic I - E.G. White

More info:

Published by: Ciprian-Florin Barsan on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

Acest tezaur de resurse este un \u00eenceput \u015fi o provocare pentru membrii Bisericii Adventiste. Cartea se adreseaz\u0103 tuturor acelora care iubesc Cuv\u00e2ntul lui Dumnezeu \u015fi sunt dornici s\u0103 sondeze mai ad\u00e2nc \u00een Scriptur\u0103, c\u0103ut\u00e2nd m\u0103rg\u0103ritare ale adev\u0103rului.

Preocuparea principal\u0103 a autorului acestei c\u0103r\u0163i nu a fost prezentarea unor predici alc\u0103tuite dup\u0103 toate regulile omileticii. Scopul principal al c\u0103r\u0163ii este acela de a trezi interesul pastorilor, interesul prezbiterilor \u015fi al slujba\u015filor pentru o predicare calitativ\u0103, nu at\u00e2t din punct de vedere omiletic, c\u00e2t din punct de vedere spiritual. Predicile, devo\u0163ionalele \u015fi ilustra\u0163iile pentru predic\u0103 sunt adresate, \u00een primul r\u00e2nd, categoriilor amintite mai sus, dar sunt disponibile cercet\u0103rii oricui este interesat de predicare.

De asemenea, resursele din acest prim
volum, \u015fi din volumele care vor ap\u0103rea \u00een
5

continuare, pot fi lecturate \u00een acele comunit\u0103\u0163i mici unde nu exist\u0103 vorbitori sau pot fi folosite doar ca studiu devo\u0163ional personal. Nevoia unei astfel de colec\u0163ii de predici, devo\u0163ionale \u015fi ilustra\u0163ii pentru predic\u0103 a fost eviden\u0163iat\u0103 \u015fi de Ellen G. White:

\u201eMarea lips\u0103 de oameni, care s\u0103 mearg\u0103 din loc \u00een loc pentru a predica adev\u0103rul, trebuie suplinit\u0103 de bro\u015furi \u015fi reviste, printr-o coresponden\u0163\u0103 inteligent\u0103.

Mul\u0163i dintre cei \u00eempr\u0103\u015ftia\u0163i pretutindeni pe p\u0103m\u00e2nt care au v\u0103zut rareori un predicator \u00een carne \u015fi oase, pot face \u00eent\u00e2lnirile lor extrem de interesante \u015fi profitabile aleg\u00e2nd pe cineva care cite\u015fte bine, pentru a lectura articole sau predici publicate \u00een revistele sau c\u0103r\u0163ile noastre.\u201d ( Semnele Timpului, Jan 2, 1879)

Materialul omiletic oferit \u00een acest prim volum este preluat, \u00een general, din articole, predici, povestiri \u015fi alte resurse de pe Internet. Materialul cules de pe Internet a fost tradus, prelucrat \u015fi adaptat specificului comunit\u0103\u0163ilor rom\u00e2ne\u015fti, poate cu mici excep\u0163ii. Acest volum se limiteaz\u0103 doar la un num\u0103r de aproximativ o sut\u0103 de pagini, dar volumele viitoare pot dep\u0103\u015fi cu mult acest num\u0103r, \u00een func\u0163ie de contribu\u0163ia dvs.

Cititorii pot contribui cu predici,
devo\u0163ionale sau ilustra\u0163ii scurte, dup\u0103 modelul
6

celor prezentate deja \u00een acest volum. Resursele trimise de cititori vor fi analizate, \u015fi publicate \u00een volumele urm\u0103toare.Tezaur

Omiletic

poate deveni un mijloc de comunicare \u00eentre pastori, prezbiteri, slujba\u015fi \u015fi membrii bisericii. Reac\u0163iile \u015fi contribu\u0163iile dvs. pot fi trimise deocamdat\u0103 doar prin email, la adresa:sori@fx.ro .

De pe v\u00e2rful unei st\u00e2nci, un colec\u0163ionar
de mesaje din natura, d\u0103 drumul unei pietre
\u015fi-i spune: "caut\u0103-mi \u00een vale \u015fi alte \u00een\u0103l\u0163imi!"
Piatra , \u00een rostogolirea ei love\u015fte o alta mai
mare, care la r\u00e2ndul ei \u00eempinge un bloc de
marmor\u0103 ce se opre\u015fte \u00een curtea unui om.
Acesta o socote\u015fte inutil\u0103 \u015fi o \u00eempinge pe
terenul vecinului . Noul proprietar o detest\u0103
\u015fi o rostogole\u015fte mai departe. Cel din urm\u0103
care o g\u0103se\u015fte iese fericit din cas\u0103 cu o dalt\u0103

7

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
the3rd_wave821 liked this
Dan liked this
miculaluca liked this
nickname777333 liked this
MarconPress liked this
Burcan Adrian liked this
Burcan Adrian liked this
George Uba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->