Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
brosur

brosur

Ratings:
(0)
|Views: 1,351|Likes:
Published by leezaley

More info:

Published by: leezaley on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
Pengenalan
Dalam setiap kehidupan manusia, perhubungan memainkan peranan pentingmempermudahkan manusia berinteraksi sesama sendiri. Dalam konteksperhubungan, istilah komunikasi merupakan ungkapan yang tepat dalammenentukan bentuk perhubungan tersebut. Sejak berabad-abad dahulu, manusiaberhubung di antara satu dengan lain menggunakan perantaraaan komunikasi.Manusia memang mengetahui kepentingan komunikasi sesama manusia.Kepentingan komunikasi telah menjadi wadah menggerakkan perhubunganmasyarakat sehingga masyarakat manusia hidup maju, dinamik dan berdaya-saing. Masyarakat manusia berkomunikasi untuk mencapai hasrat masing-masingdalam kehidupan mereka sehingga terbentuk komunikasi tradisi sesuatu kaum.Sesuatu kaum pula mempunyai kod-kod bahasa tertentu yang digunakan dalamkomunikasi mereka. Pada asalnya bahasa adalah satu proses komunikasi yangberakar-umbi sejak manusia lahir sehingga dapat bertutur dengan lancar. Dalamhubungan ini, pertuturan yang menggunakan bahasa yang difahami oleh orang lainmerupakan satu proses komunikasi. Manusia memahami sesuatu bahasa mengikutbangsa mereka dan proses komunikasi tersebut dapat berjalan lancar tanpasebarang gangguan. Namun begitu, setiap kaum mempunyai kod-kod bahasatertentu yang tidak diketahui oleh kaum yang lain. Walau bagaimanapun, kaum-kaum tersebut masih dapat berinteraksi di antara satu dengan lain jika merekamempelajari kod-kod bahasa kaum yang lain. Menurut Beryl William, setiapmanusia ada repertoir skil komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Skiltersebut boleh dipelajari dan dipertingkatkan sehingga berkesan
Ceramah
Terdapat beberapa jenis wacana lisan dalam bahasa Melayu antaranya perbahasan,perundingan, ceramah, ucapan dan taklimat. Menurut Maimunah Haji Omar,1993,ucapan merupakan sebahagian kategori perucapan umumnya dalam aspekperutusan. Ceramah merupakan satu proses komunikasi yang menggunakanpercakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima.
 
Prinsip komunikasi dalam brosur adalah seperti berikut, iaitu pesanan hendaklahterkawal, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Tindakan yang tidakmenimbulkan ketidakselesaan, dan perhatian ditumpukan sepenuhnya.Faktor peningkatan pemahaman komunikasi ialah kesedaran iaitu pemahamantentang sesuatu konsep, kedua pengukuran iaitu tingkah laku yang selaras dengantujuan komunikasi dan terakhir maklum balas iaitu respon/ tanda-tanda penerimaanmesej serta pemahamannya.Ceramah merupakan komunikasi sehala iaitu di mana penceramah berucap danpenonton/ audiens mendengar. Kandungan ceramah itu haruslah mempunyaipenerangan, penjelasan dan fakta tentang sesuatu. Biasanya situasi bila ceramahdiadakan adalah ketika majlis perasmian, perpisahan, perhimpunan dan keraian.Antara kebaikan komunikasi melalui ceramah adalah mesej boleh melalui salurankomunikasi dengan cepat di mana maklumat dapat disampaikan dengan cepat, tepatdan berkesan kepada audiens. Alat bantuan komunikasi boleh digunakancontohnya seperti mikrofon yang mana ia berfungsi bersama set audio untukmembesarkan suara penyampai kepada audiens. Penggunaan alat bantuankomunikasi dapat menolong penyampai menyampaikan kandungan teks ucapandengan jelas dan berkesan terutamanya dalam suatu majlis atau perhimpunan yangdihadiri oleh ramai audiens. Melalui ceramah juga, maklum balas yang diterima olehpenyampai daripada audiens adalah cepat. Ini kerana sekiranya audiensmempunyai kemusykilan, mereka boleh mengemukakan soalan kepada penyampaipada sesi soal jawab setelah selesai ceramah berkenaan dan ini membolehkanmereka memperolehi maklumat yang diingini dengan cepat dan tepat. Kosmengadakan ceramah juga adalah lebih murah di samping itu meyakinkan audienstentang apa yang disampaikan.Keburukan ceramah ialah sekiranya penceramah tidak mempunyai kemahirankomunikasi yang baik, penceramah susah untuk menyampaikan mesej dan mungkinapa yang disampaikan kurang jelas. Ceramah tidak mempunyai rekod kekal keranatidak nyata.Halangan luaran bagi penyampaian ceramah ialah tingkah laku, tindakan ataurungutan yang dibuat oleh penghantar maklumat semasa menyampaikan maklumatdan persekitaran di mana komunikasi itu mengambil tempat seperti pasar borong
 
yang bising. Bagi halangan dalaman pula, kekurangan yang dihadapi oleh penerimamaklumat atau pendengar itu sendiri berbentuk emosi, salah sangka, gaya atauketika menerima maklumat, tidak berminat untuk mendengar dan rasa bimbang.
Brosur 
Proses komunikasi yang tidak menggunakan percakapan tetapi menggunakantulisan dan gambar-gambar untuk menyampaikan maklumat kepada penerima.Proses komunikasi bukan lisan terbahagi kepada empat bahagian utama iaitubertulis, bercetak, penggunaan isyarat/ simbol, dan pergerakan anggota badan.Brosur merupakan sebahagian daripada proses komunikasi bukan lisan.Penulisan pada brosur ini merupakan kegiatan merakamkan idea, pandangan ataupendapat dalam bentuk lambang-lambang bertulis untuk disimpan atau digunakanpada masa hadapan, dan ia dilakukan secara terancang dan teratur. Penulisanyang baik dan sempurna akan melibatkan beberapa faktor seperti isi atau fakta,gaya dan laras, pegolahan dan bahasa.Fakta ialah isi yang hendak dipamerkan bagi tatapan pembaca. Bagi karyaberbentuk ilmiah, fakta yang diketengahkan mestilah berdasarkan sesuatu yangdapat dipegang kebenarannya. Fakta digarap melalui pembacaan, hasilpenyelidikan ataupun daripada pengalaman penulis. Faktor –faktor tersebut diadun,disusun dan dirancang persembahan sebelum ia dapat diketengahkan contohnyaseperti dalam brosur Negeri Johor. Fakta yang sempurna mempunyai nilaikebolehpercayaannya yang tinggi. Pandangan dan pendapat yang berasaskanprinsip, falsafah, ideologi dan teori-teori juga merupakan bahan-bahan yang dapatdigunakan sebagai fakta. Paling penting, fakta-fakta yang dipamerkan hendaklah jelas, bermutu, terbukti kesahannya, meyakinkan dan dapat disampaikan secaramudah, logik, dan penuh bertanggungjawab.Gaya ialah stail atau cara sesebuah penulisan itu diolah dan disampaikan. Iamelibatkan penggunaan bahasa yang tertentu yang biasanya diadun denganpengolahan yang menarik dan berkesan. Gaya yang menarik dan baik

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dali Fah liked this
zaidupsi liked this
Nurul Octavia liked this
Khairunisa Haron liked this
Nurul Aini Fajrin liked this
Wong Kheng Leong liked this
Alex Rahma liked this
Pinky Chan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->