Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Influenza Like Illness Medical Documentation Template

Influenza Like Illness Medical Documentation Template

Ratings: (0)|Views: 1,281|Likes:
Published by e-MedTools
Medical documentation template for evaluating patients with influenza like illnesses including the common cold, seasonal influenza, and H1N1 Influenza (swine flu)
Medical documentation template for evaluating patients with influenza like illnesses including the common cold, seasonal influenza, and H1N1 Influenza (swine flu)

More info:

Published by: e-MedTools on Oct 26, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/07/2014

 
Ifearbfwo Ainb Iaafb||Buoarozihf
Pozibfz Fokb JHD KTF
 
©KD ofj TT 4005+4009 b+kbjzhha|&lhk Tbui|bj 4Hlz09 Mboazm Lotb Pthuijbt \icfozrtb
Tbuibs he \y|zbk|Lmibe lhkpaoifz(Tbo|hf eht lhf|raz
\zotz Zikb \zhp Zikb Jozb
Tbuibs he \y|zbk|Yb|FhLhf|zizrzihf
Eozicrb ht Koaoi|b
Ebubt ht lmiaa|
 Oppbzizb lmofcb|
Byb|
Lhfgrflziuizi|
Fbs byb poifDarttbj ui|ihf
 
BFZ(khrzm
 
\htb zmthoz\shaabf ruraoGos poif
Tb|pitozhty
 
Jy|pfboLhrcmPmabckMbkhpzy|i|SmbbwbPabrtizil \ykpzhk|
Lotjihuo|lraot 
 
Lmb|z poifJiopmhtb|i| Ofnab bjbko\yflhpbPoapizozihf|
Co|zthifzb|zifoa
 
For|bo ht uhkizifcSbicmz lmofcb|Jiottmbo Odjhkifoa poif
Cbfizhrtifoty
 
MbkozrtioJy|rtio
 
Rtbzmtoa ji|lmotcb
Kr|lrah|nbabzoa
 
Kyoacio| Otzmtoacio|Ghifz |sbaaifcTblbfz ztorko
 
\nif(Dtbo|z|
 
Ko||b|Fbs |nif ab|ihf|To|m
Fbrthahcil
 
Mbojolmb|\biwrtb|Kr|lab sbonfb||Frkdfb||Potb|zmb|io|
Bfjhltifhahcil
 
Moit ah||Phayjip|ioZtbkht|Fbln poif
Mbkb(Aykpm
 
Dabbjifc crk|Rfr|roa dtri|ifc\shaabf aykpm fhjb|
Oaabtcy(Ikkrfhahcy
 
Fo|oa lhfcb|zihfTmifhttmbo
P|ylmhahcil
 
 OcizozihfMoaarlifozihf|
Hzmbt 
 
Mi|zhty he Ptb|bfz Iaafb||
Pozibfz i| Fhfubtdoa& Mi|zhty hdzoifbj ethk
 
Eokiay
Kbjiloa tblhtj|
 
: ht khtb7
Ahlozihf _roaizy \bubtizy Jrtozihf Zikifc Lhfzb}z Khjieyifc eolzht| O||hliozbj \icf|(\ykpzhk|
HT |zozr| he < lmthfil lhfjizihf|
Lhrcm
If zmb po|z ? khfzm zmi| pozibfz mo| moj lah|b lhfzolz sizm hzmbt|
Jy|pfbo
Sizm |ikiaot |ykpzhk|
Jbltbo|bj oppbzizb
Smiab mh|pizoaiwbj ht o| o Frt|ifc Mhkb ht Tbmod tb|ijbfz
Ebubt ht lmiaa|
Zmthrcm ztouba -Oitaifb! Ltri|b! Ztoif! Prdail ztof|phtz)
Koaoi|b
Lmiajtbf if joylotb! |blhfjoty |lmhha ht ojraz| if lhaabcb
Kyoacio|
Smiab iflotlbtozbj
For|bo(uhkizifc
Zmi| pozibfz mo| tblbiubj o
 
\htb zmthoz
Lrttbfz ifearbfwo uollifb
M?F? ifearbfwo uollifb
Pfbrkhlhlloa uollifb
Hzmbt tblbfz uollifozihf
\przrk pthjrlzihf
Oaabtcib| ofj Kbjilozihf|
 Oaabtcy Ai|z tbuibsbj
Fh jtrc oaabtcib|
Fh ehhj oaabtcib|
 
Mi|zhty he aieb zmtbozbfifc oaabtcil tb|phf|b zh
Kbjilozihf| tbuibsbj
Kbjilozihf| tblhfliabjsizm Frt|ifc Mhkb jozo
 
Po|z Kbjiloa Mi|zhty! \hlioa Mi|zhty ofj Eokiay Mi|zhty
 O|zmko
Jiodbzb|
Hd|ztrlziub \abbp Opfbo
Hzmbt 
LHPJ
Mbpozil Jy|erflzihf
\biwrtb Ji|htjbt 

Lhfcb|ziub Mbotz Eoiartb-LME)
MIU(OIJ\
Zmythij ji|bo|b
Mypbt 
Myph
 
Lhthfoty Otzbty Ji|bo|b

Mypbtzbf|ihf
Zrdbtlrah|i|
Ztbozkbfz 
Koaicfofly
Yb|
Fh
 Ojtbfoa
Lhahf
Abrnbkio(Aykpmhko
Kbaofhko
Tbfoa lbaa
Zmythij
Dtbo|z
Arfc
Pizrizoty
Pth|zozb
Zb|zilraot 
\zocb Ztbozkbfz 
\rtciloa Tb|blzihf
Tojihodaozihf
Lmbkhzmbtopy Ao|z Z} 
Tojiozihf Ao|z Z} 
OJA|
 
Zmi| pozibfz i| odab zh pbtehtk zmb ehaahsifc ifjbpbfjbfzay 
Bozifc
 
Dozmifc
 
Jtb||ifc
 
Zhiabzifc
Ztof|ebt|
 
Uollifb|
Zmi| pozibfz i| lrttbfz hf zmb ehaahsifc 
\bo|hfoa Ifearbfwo
 
M?F? Ifearbfwo
 
Pbtzr||i|
Pfbrkhlhlloa
 
Uotilbaao
 
\rtcbtib|
LODC
\pabfblzhky
Htcof ztof|paofz
Arfc tb|blzihf
Hzmbt 
\hlioa Mi|zhty ( Ti|n eolzht|
Jbfib|
Yb|
Bubt |khnbt 
 XXX , Poln| ] XXXX , Yt|
Jbfib|
Yb|
Tbltbozihfoa jtrc r|b
 
Ifmoaozihf
 
Ifgblzihf
Ifcb|zihf
Jbfib|
Yb|
Lmbs| zhdollh
 
Jbfib|
Yb|
Jtrc jbpbfjbflb
 
Fotlhzil|
 
Dbfwhjiowbpifb|
 
Jbfib|
Yb|
_riz zhdollh r|b
_riz jozb XXXXXXXXX 
Jbfib|
Yb|
Oalhmha r|b
XXX 
Jtifn| pbt 
Joy
Sbbn
Siaaifcfb|| zh _riz
Rfsiaaifc
Lhf|ijbtifc
_riz drz tb|rkbj
Sizmif ? khfzm
Pozibfz mo| ztibj |khnifc lb||ozihf oij|
Filhzifb tbpaolbkbfz
Drpthptihf ht fhtztipzyaifb
Filhzifb tblbpzht dahlnojb
 
Odab zh pbtehtk zmb ehaahsifc OJA|
 
Bozifc
 
Dozmifc
 
Jtb||ifc
 
Zhiabzifc
Ztof|ebt|
 
Eokiay Kbjiloa Mi|zhty
 O|zmko
LME
LHPJ
Lhthfoty Otzbty Ji|
Pofltbozizi|
Pbtipmbtoa Otzbty Ji|bo|b
Tbfoa Jy|erflzihf
Zmthkdhzil ji|htjbt 
Zmythij Ji|bo|b
Koaicfofly
Hzmbt 
 
   A   B 
 
 p h zm
zm |i kpab |pi hm baLmia iiflot hizifc
po
 rlihf
 
 Oaabtcy Ai|z tb
 
 Oa zKbjilozihfhf
 
K
trc oaabtcib|c
 
tib| 
Fh ehh
 
h hh
bjilozihf| tblhfliabj zi 
 
h hf
a
iodbzb|
 
zb 
bpobpo
 
otz Eoiartb-LME)
 
-)
tzbty Ji|bo|b

ofly
Y|
Fh
 
F
jtbfoa
Lhahf
brnb
\zocb Ztbozkbfz f
 
OJA|
mi| pozibfz 
 
mi
Uollifb|ol
 
Zmi|
  h  k
dail phtz)az| i? wo
 
Ifearbfwo Ainb Iaafb||Buoarozihf
Pozibfz Fokb JHD KTF
 
©KD ofj TT 4005+4009 b+kbjzhha|&lhk Tbui|bj 4Hlz09 Mboazm Lotb Pthuijbt \icfozrtb
B}ok
Zh qroaiey o| o lhkptbmbf|iub b}ok7
Cbfbtoa Krazi|y|zbk tbqritb| pbtehtkifc OAA he 
 
9 htcof |y|zbk|! OFJ
 
4 babkbfz| jhlrkbfzbj if bolm htcof |y|zbkTb|pitozhty \ifcab Htcof \y|zbk B}ok tbqritb| jhlrkbfzozihf he OAA htcof |y|zbk babkbfz|! OFJ
 
? babkbfz if bubty hzmbt htcof |y|zbk i| b}pblzbj
Ubfziaozht Khjb
 OL
\IKU
PL
PTUL
Jozb he Ifzrdozihf XXXX ( XXXX ( XXXX Bfjhztolmboa zrdb |iwbXXXXX Tozb
 XXXXXX 
Zijoa Uha
 XXXXXX 
 PBBP
 XXXXXX 
P\
 XXXXXX 
EiH4
 XXXXXX 
PH4(EiH4
 XXXXXX 
 Paozbor
 XXXXXXX 
FhfIfuo|iub Ubfziaozht 
LPOP
DiPOP
IB 
 XXXX 
BB 
 
 XXXX 
IU Kbjilozihf|
Ofziottmyzmkil|
 
Fotlhzil|
 
Ofzimypbtzbf|iub|
 
Ptb||ht|
Jirtbzil|
 
\bjozihf
Jthztblhcif oaeo
 
\zbthij|
Mbpotif
 
Zmthkdhayzil
If|raif
 
ZPF
Ofzidihzil| ( Joy ,
 ?&4&<&:&
Aifb| % Khfizht|
Zbabkbzty
Lmb|z zrdb
Abez
 Oit abon
ptb|bfz
od|bfz
Ticmz
Oit abon
ptb|bfz
od|bfz
Ztolm ptb|bfz
\iwb
 
Bfjhztolmboa zrdb
\iwb
 
FC(FJ zrdb
PBC(PBG zrdb
Ehaby lozmbzbt 
H|zhky
Lbfztoa aifb(PILL
\izb
Fh |icf he ifeblzihf
 
Pbtipmbtoa ubfhr| ollb||
\izb
 
Fh |icf he ifeblzihf
Phtz ollb||
Fh |icf he ifeblzi 
hf
 
Aod|
 QXXXX( XXXX ( XXXX ( XXXX (( Q Q Q Q
Tojihahcy
L]T
LZ(Lmb|z
Hzmbt 
 
Lhf|zizrzihfoa
-
 
< uizoa|)
Dhjy modizr|
ofj
Cthhkifc 
tbqritbj he Cbfbtoa Krazi|y|zbk drz fhz Htcof \y|zbk B}ok
 
Mbicmz
 XXXXXXXXXXX 
 
if
lk
Sbicmz
 XXXXXXXXXXX 
ad
nc

Zbkpbtozrtb
 XXXXXXXXXX 
Pra|b
Tozb
XXXXXXXXXX OFJ
Tmyzmk
 
Tbcraot 
Ittbcraot 
Dahhj Ptb||rtb
|izzifc XXXXXXXXXX ( XXXXXXXXXX 
HT 
|zofjifcXXXXXXXXXX ( XXXXXXXXXX 
Dahhj Ptb||rtb
ayifc XXXXXXXXXX ( XXXXXXXXXX 
Tb|pitozhty Tozb
 XXXXXXXXXX 
Hpzihfoa
\oz|
 XXXXX 
" Lotjiol Hrzprz
 XXXXX 
\UT
 XXXXX 
Dhjy modizr| sfa
Lolmblzil
Hdb|b
Cthhkifc sfa
Rfnbkpz
BFZ
Fo|oa krlh|o! |bpzrk! ofj zrtdifozb|
Sizmif fhtkoa aikiz|
Bjbko ht btyzmbko ptb|bfzJbfzizihf ofj crk|
Sizmif fhtkoa aikiz|
Jbfzoa lotib|
Cifciuizi|Hthpmotyf}
Sizmif fhtkoa aikiz|
Bjbko ht btyzmbko ptb|bfz
Htoa ralbt|
Htoa PbzblmiobKoaaokpozi
I
II
III
IU
Fbln
Fbln
Sizmif fhtkoa aikiz|
Btyzmbko ht |lottifc lhf|i|zbfz sizm
tblbfz ht 
haj tojiozihf jbtkozizi|Zmythij
Sizmif fhtkoa aikiz|
Zmythkbcoay
Fhjrab| poapodab
Fbln ko|| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGrcraot Ubif|
Sizmif fhtkoa aikiz|
GUJ ptb|bfz
o! u ht loffhf o soub| ptb|bfz
Tb|p
Lmb|z i| etbb he jbeblz|! b}pofj| fhtkoaay ofj |ykkbztiloaay
Btyzmbko lhf|i|zbfz sizm tojiozihf jbtkozizi|
\lottifc lhf|i|zbfz sizm haj! mboabj tojiozihf jbtkozizi|Tb|p beehtz
Sizmif fhtkoa aikiz|
 Ollb||hty kr|lab r|b
Ifzbtlh|zoa tbztolzihf|
Potojh}il khubkbfz|Lmb|z pbtlr||ihf
Sizmif fhtkoa aikiz|
Jraafb|| zh pbtlr||ihf
Az
Tz
Mypbttb|hfoflb
Az
TzZolziab b}ok sfa Zolziab etbkizr|
 
Ifltbo|bj 
 
 
Jbltbo|bj 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Or|lrazozihf
Sizmif fhtkoa aikiz|

Dthflmioa dtbozm |hrfj|
Bchpmhfy
Toab|
Tmhflmi
Smbbwb|
Trd ptb|bfz
LU
Labot \? \4
Fh krtkrt! trd ht coaahp
Coaahp
Trd
Krtkrt ptb|bfz
\y|zhail
Jio|zhail
Ctojb
 
I
II
III
IU
U
UI
Pbtipmbtoa pra|b| poapodab
Fh pbtipmbtoa bjbko Pbtipmbtoa pra|b|
 Od|bfz
Sbon
CI
 Odjhkbf
Sizmif fhtkoa aikiz| Ko|| ptb|bfz
AR_
TR_
AA_
TA_ XXXXXXXXXXXXXX 
Pra|oziab
Aiubt ofj |pabbf poapozihf sfa Rfodab zh poapozb
Aiubt 
\pabbf Bfaotcbj
Aiubt 
\pabbf
Aykpm
4 otbo| kr|z db b}okifbj)
Aykpm fhjb b}ok sfa Otbo| b}okifbj
Fbln
 O}iaao
Cthif
Hzmbt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Aykpmojbfhpozmy fhzbj if
Fbln
 O}iaao
Cthif
Hzmbt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Kr|l
Kr|lab zhfb sizmif fhtkoa aikiz|! ofj fh ozthpmy fhzbj Zhfb i|
Ifltbo|bj
Jbltbo|bj
 Ozthpmy ptb|bfz
Coiz ofj |zozihf sfa
 Ozo}io
Sijb do|bj coiz
\mreeab Pozibfz abof|
Tz
Az
Ethfz
Doln
B}ztbk
B}ok sfa
Larddifc
Lyofh|i|
Pbzblmiob
\yfhuizi|
Tz
Az XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
\nif
Fh to|mb|! bllmykh|b|! fhjrab|! ralbt|
To|m
Draaob
Ptb||rtb Ralbt \zocb
?
4
<
:
Fbrth
Htibfzbj
2=-Pz| sizm Lhkkrfizy Olqritbj Dolzbtioa Pfbrkhfio)
 
FHZ
htibfzbj zh
Pbt|hf
Zikb
Paolb
 Oeeblz i| sizmif fhtkoa aikiz|
HT 
Pozibfz oppbot|
 Ocizozbj
 Of}ihr|
Jbptb||bj
Cao|chs Lhko \lhtb B XXXXX U XXXXX K XXXXX OPOLMB II \lhtb XXXXXXXXXX Ojjizihfoa Eifjifc|
 jbko ht bt j
 
 Btyzmbko ht |lottifc
 
|fkiz|
 
|
Zmythkbcoayf fhtkoa aikiz|f
 
fhtk iz
GU
 
Uhe jbeblz|! b}pofj| fh
 
jb! b\lottifc lhf|i|
 
tiehtz
Sizmif fhtkoa ai
 
Sif oa|z pbtlr||ihf
 
|z pbSizmif
 
izZolziab b}ok sfa Zol
 
b} f Or|lrazozihf
Siz

Dthflmio
 
Dth
abot K
 
tb|bbt|
 
toa Pbzbll
 
tblbfz ht 
 
b
haj toji
 
toodab
Fbln ko|||
 
ht loffhf o soub| pt f
 
o pt bztiloaay
Btyzmbko
 
Boabj tojiozihf jbtkozizi|y kr|lab r|ba
 
 
Ifzbtl
 
lJraafb|| zh pbtlr||iha
 
f h ih
fltbo|bjJbltbo|bbo
 
|
 Bchpmhfy
 
h
Toab
 
oartkrt! trd ht coaahp!
 
t aa\y|zhaily
 
|zJio|zhaiha
 
|b| poapodab
 
oFh pSizmif fhtkoa aikiz|
 
if aibt ofj |pabbf poapozihf|p
 
o
r b
Aykpm fhjb b}okf
 
j kAykpmojbfhpop
 
fh
Kr|lab z
 
r
Coiz
 
k

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->