Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
155Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional

Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 38,311|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on Feb 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

 
Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional : Suatu perbandingan
Oleh SABRI HARON
 
Abstrak
 Kertas ini cuba meninjau mengenai perbezaan asas antara sistem ekonomi Islam dan sistemekonomi konvensional terutamanya dari segi sumber, matlamat dan aktiviti. Perbezaan asasini telah membawa implikasi yang besar terhadap masyarakat dan negara.Berdasarkan takrif ini bolehlah dikatakan bahawa konvensional adalah suatu perkara yangsudah diterima pakai dan dipraktikkan di dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu apabiladihubungkan dengan ekonomi, maka sistem ekonomi konvensional bolehlah dikatakansebagai suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam sesebuahmasyarakat.Berdasarkan maksud ini ianya bolehlah dikatakan sebagai suatu sistem yang ditentukanoleh manusia di dalam sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai piawai yang mutlaktetapi bersifat anjal dan boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Disebabkan ianyamerupakan sistem manusia yang tidak tetap maka sudah tentulah ianya berbeza denganIslam yang mempunyai piawai yang tetap iaitu bersumberkan wahyu di dalam kesemuabidang termasuklah ekonomi.Di dalam sejarah dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begituberpengaruh antaranya:
Kapitalisme
 Sistem ini dikenali sebagai sistem perusahaan bebas. Di bawah sistem ini seseorang individuberhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehinya. Mencegahorang lain dari menggunakan barang-barang itu dan memutuskan bagaimana barang-barang itu diuruskan setelah dia mati.Dalam hal ini individu bebas berbuat apa sahaja dengan harta kekayaannya asal sahajakegiatannya tidak mengganggu hak orang lain. Oleh kerana hak-hak memiliki hartadibenarkan oleh masyarakat, keseluruhannya hak-hak ini boleh dibatasi melalui tindakanmasyarakat.Persaingan dianggap sebagai daya penggerak untuk menghasilkan operasi yang cekap. Padaumumnya persaingan dalam sistem kapitalis ini merupakan daya yang kuat dan dibenarkanberjalan lebih bebas berbanding dengan sistem-sistem ekonomi yang lain.Sifat-sifat istimewa sistem ini ialah:1.Ia menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia2.Pengambilan riba iaitu peminjaman wang melalui institusi kewangan (bank dan industrikredit) yang mengenakan riba (faedah)
 
3.Faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu-individu tertentu secara terus menerus ataudipunyai oleh sekumpulan manusia yang tidak dikenali melalui sistem saham4.Pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan ke atas aktiviti-aktiviti ekonomi dan seterusnya politik negara. Kuasa penentu dalam sistem kapitalisme dandemokrasi barat kebanyakannya mirip kepada pemilik modal5.Sebahagian besar dari barang-barang dan perkhidmatan yang dihasilkan di bawah sistemkapitalisme telah dibebankan bukan sahaja dengan faedah-faedah riba, tetapi juga denganbayaran-bayaran pengiklanan yang berlebihan6.Kapitalisme mempunyai unsur-unsur mengasas monopoli, kerana adalah menjadi hasratsetiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingandengannya
Sosialisme
 Kegelojohan dan ketamakan kapitalis yang luar biasa itu menghasilkan kezaliman ke atasmasyarakat. Kezaliman ini melahirkan ketegangan yang meluas di Barat. Kelahiransosialisme mula mendapat sambutan dan begitu laris. Prinsip sosialisme adalah:1.Mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan Borjuis (kapitalis) kepada golonganproliter (petani dan buruh)2.Menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada negara untuk diagihkansama rata kepada rakyatDi bawah sistem sosialisme, hakmilik kerajaan ke atas sumber dihadkan kepada tanah danmodal yang digunakan secara besar-besaran. Industri-industri besar dimiliki dan dikawaloleh negara manakala kebanyakan perniagaan kecil dimiliki oelh individu.Secara umumnya, individu dalam sebuah negara sosialis memiliki dan menguasai lebihbanyak harta berbanding dengan individu di bawah sistem komunisme tetapi sangat kurangberbanding dengan milik individu di bawah sistem kapitalisme.Oleh kerana di bawah sistem sosialisme banyak industri dimiliki dan dijalankan oleh negara,maka kebebasan menjalankan aktiviti hanya terdapat dalam kerja-kerja yang dijalankanoleh persendirian. Para pekerja masih bebas memiliki pekerjaan, namun begitu peluanguntuk menjadi ahli perniagaan dan mencari keuntungan sangat kecil berbanding dengansistem kapitalisme.
Komunisme
 Sosialisme berjuang untuk mengembalikan kuasa ekonomi kepada golongan proliter secarademokrasi dan sederhana. Walau bagaimanapun sehingga menjelang perang Dunia Ke-2(1940-1945) ia kurang berkesan mencapai matlamatnya. Pendekatan baharu menggunakankekerasan dicadangkan iaitu dikenali sebagai komunisme. Ianya mendapat sambutan diBarat sesudah kegagalan sosialisme dalam revolusi Perancis, yang bermotokan persamaan(equality), kemerdekaan (liberty) dan persaudaraan (fretinity).
 
Sistem komunis merupakan satu sistem ekonomi sosialis yang radikal dan satu doktrinpolitik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal samaada yang asli atau buatan manusia, berada di tangan negara sepenuhnya. Rakyat akanmenerima pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikut kebolehan mereka.Sebenarnya tidak ada perbezaan pokok antara fahaman sosialis dengan komunisme. Gurubagi kedua fahaman tersebut adalah Karl Marx. Tujuan utama penganjur sosialisme ialahuntuk menegakkan kerajaan dictator oleh sosialis: Karl Marx mengarahkan agar semuakomunis mestilah bekerja untuk mengasaskan fahaman sosialisme.Oleh itu penganjur komunis Rusia telah menamakan negara mereka ‘Union of Sovietsosialist Republic’ bukannya ‘Union of Soviet Communist Republic’. Dalam ‘The CommunistManifesto’ Karl Marx menyatakan bahawa revolusi proletariat akan mengasaskanpemerintahan dictator pekerja-pekerja sosialis. Untuk itu tiga perkara diperlukan:1.Menghapuskan semua hak milik persendirian2.Menghapuskan unit keluarga3.Menghapuskan segala agama
Ekonomi Campuran
 Di samping itu ada juga sistem ‘klon’ yang lahir dari sistem-sistem tersebut yang disebutsebagai ekonomi campuran. Sebenarnya sistem ekonomi konvensional tidak ada sebarangsistem ekonomi yang tulen. Dalam sistem komunis ada juga cirri-ciri kapitalis.Di Rusia para petani dibenarkan bercucuk tanam di atas tanah mereka di halaman rumahdan memiliki hasilnya. Mereka juga dibenarkan memiliki beberpaa ekor ternakan sepertiayam, babi dan biri-biri. Setengah-setengah negara seperti di Afrika dan Timur Tengahmembentuk sistem campuran bebas dan sosialisme.Di bawah sistem ekonomi campuran, hakmilik harta boleh berubah dari hak milik individusecara mutlak kepada hakmilik negara sepenuhnya. Nisbah di antara satu sama lainmungkin berubah dengan perkembangan ekonomi itu.Cara bagaimana sesebuah perusahaan itu dimulakan juga berbeza. Perusahaan kecil-kecilanmungkin dibiarkan kepada individu manakala perusahaan yang lebih besar menjadi hakmiliknegara dan dijalankan oleh negara.Malaysia mempunyai sistem ekonomi campuran yang terbuka, berorientasikan eksport danbergantung kepada mekanisma harga serta pasaran.
Perbezaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional
 Perbezaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudutiaitu:1.Sumber (epistemology)

Activity (155)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Much Rosid Anwar liked this
ZamEs Hui liked this
ZamEs Hui liked this
Cahaya Ramadhan liked this
Fitrya Ajah liked this
Har Yuni Emil II liked this
Lee Chuunkg Way liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->