Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mjp - pil

mjp - pil

Ratings: (0)|Views: 629|Likes:
Published by fufyfu

More info:

Published by: fufyfu on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
UNIVERZA V MARIBORU
PRAVNA FAKULTETA
MEDNARODNO JAVNO PRAVO
prevod Andrassy
Dragica Šteflic
MEDNARODNO JAVNO PRAVO – DRAGICA ŠTEFLIC – prevod Andrassy
1
 
Definicije:
OBICAJNO PRAVO
: obicaji, ki so postali obvezni, z zapisovanjem so prešli vpostavljeno pravo.
OBCE PRAVO
: rimsko pravo + kanonsko pravo + fevdalno pravo.
NARAVNO PRAVO
: je pravo objektivno dano od narave, prepojeno je z vrednotamiin zato nadrejeno vsakemu postavljenemu (pozitivnemu) pravu, temeljna vrednota jepravicnost in je kriterij pozitivnemu pravu.
POZITIVNO PRAVO
: predstavljajo celote pravnih pravil, ki veljajo v dolocenem casuin vsebuje dvoje primesi:
-
normativno
-
fakticno(pomembna je efektivnost prava, da ga naslovljenci udejanjajo).
RESOLUCIJA
je politicni akt, s katerim skupšcina opozori na stanje na dolocenempodrocju in tako oblikuje smernice, ki naj jih naslovljenci izvajajo, je neobvezujoc akt.
DEKLARACIJA
 je vecstranski pravni posel, ki predstavlja akt neobvezujocegaznacaja, v katerem so izvršena dolocena nacela.
MEDNARODNO JAVNO IN MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
sta dve razlicnipravni veji:
MZP
je notranje državno pravo, ki ureja vprašanja meja v prostoru: ko se v nekempravnem razmerju lahko uporabi pravo dveh ali vecih držav. MZP pove, katero pravose bo uporabilo (s kolizijskimi pravili). Ta kolizijska pravila so vedno notranje pravo,tudi ce se sporazumno uporabljajo med vec državami (npr. Haaške unificiranekoncencije).
MJP
pa je poskus z normami urediti mednarodne odnose, ki so v bistvu politicniodnosi. Je sklop pravnih pravil, ki urejajo
-
vzajemne odnose med državami,
-
odnose med mednarodnimi organizacijami in
-
o njihovem odnosu do držav,
-
mednarodni položaj/pravice in dolžnosti posameznikov (fiz. in pravni oseb), ce soregulirane z MP.
UVOD
Mednarodno pravo je poskus z normami urediti mednarodne odnose, ki so v bistvu političniodnosi. Termin: npr. International law.Že Grotius govori o “ius inter civitates” – t.j. pravo med državami.Mednarodno pravo je pravo: od pravil MP moramo razlikovati:
-
 pravi običaj
-
 pravila vljudnosti (kurtoazija), to so običaji obnašanja, ki niso pravno obvezni, ampak sonastali v želji za prijateljskimi srečanji in medsebojnim spoštovanjem; vendar udeležencelahko zelo močno obvezujejo, sicer lahko pride do političnih zapletov (njihovoneupoštevanje ne povzroča mednarodnopravne odgovornosti in se na to ne moreodgovoriti z represalijami,; sčasoma lahko postanejo obvezna in obratno: MP pravilalahko izgubijo pomen pravnih pravil in ostanejo samo pravila vljudnosti.2
 
Mednarodno pravo je sklop pravnih pravil, nekateri pravijo, da gre za sklop pravnih pravilmed državami, vendar niso samo države subjekti MP. Na drugi strani pa avtorji v MP vidijosamo odnose med ljudmi, po tem pojmovanju pa so samo posamezniki subjekti MP. Krogdržav, med katerimi se lahko gradijo pravne norme MP, se imenuje MEDNARODNASKUPNOST. MP ureja odnose med subjekti v tej skupnosti. Subjekti so nosilci pravic indolžnosti, in s tem naslovljenci MP.Danes obstoji samo ena mednarodna skupnost, ki obsega ves svet; v njej se izgrajuje en samenoten sklop MP, z mnogo partikularizmi. V preteklosti pa je obstajalo več mednarodnihskupnosti, ki pa med seboj niso bile povezane (vsaka je bila zaprta celota).MP obveznosti so pravne obveznosti! Kršitev mednarodne pogodbe pomeni mednarodnidelikt – posledice.
RAZMERJE MP – NOTRANJE PRAVO 
Postavlja se vprašanje o njunem odnosu in reševanju nasprotij med njima.Monistično gledanje: celotno pravo je enoten sklop, ki vsebuje tudi načela o reševanju sporovmed pravili. Prednost ima norma notranjega prava, država vedno sama odloča, kaj bospoštovala in kaj ne. Kogentnih norm MP sploh ni. To je teorija o primatu notranjega prava. Ne ustreza stvarnosti in praksi. Druga pa je teorija o primatu MP – notranje pravo temelji naMP.Dualistično gledanje: mednarodno in notranje pravo sta dva ločena sistema, med katerima selahko vzpostavi zveza. Predpisi MP ne morejo veljati za notranje pravo neposredno, možna pa je transformacija MP norm v notranji sistem. Norme MP privede v notranje pravo, lahko pa se opravi adopcija – MP obveznost velja za notranje pravo in zato učinkuje zanjo. Ninujno, da je pravilo MP izrecno pretvorjeno v notranje pravo.Države morajo uskladiti svoje notranje pravo z mednarodno obveznim. V notranjem pravu soorgani in posamezniki vezani, ne glede na to, ali je notranje pravo v skladu z MP ali ne.
DELITEV MP 
POZITIVNO IN NARAVNO PRAVO
Ta delitev izhaja iz šole naravnega prava, ki je smatrala, da je naravno pravo sklop od naravedanih predpisov, v katerega se lahko z odločitvijo ljudi vgradijo samo posameznosti. To pravo je mogoče spoznati s pojmovanjem, razumevanjem. Pozitivno pravo je danes edino priznano, pogosto pa se mu zoperstavlja pravo, ki bi ustrezalo logiki in naravi stvari.
OBICAJNO IN POSTAVLJENO PRAVOOBCE IN POSEBNO PRAVO
Ta delitev pove, ali velja neko pravilo v vseh državah mednarodne skupnosti ali samo meddoločenimi državami (partikularno pravo).3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
33tina88 liked this
mmarija82 liked this
Katarina Verdnik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->