Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI TẬP SÓNG CƠ

BÀI TẬP SÓNG CƠ

Ratings: (0)|Views: 2,789 |Likes:
Published by thangthomqb

More info:

Published by: thangthomqb on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2012

pdf

text

original

 
BÀI TẬP SÓNG CƠ 
Câu 121:
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học.A.Sóng cơ học sự lan truyền của dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất.B.ng học là sự lan truyền của vật chất theo thời gian.C.Sóng cơ hc là nhng dao động cơ hc.D.ng học là sự lan truyền của vật chất trong không gian.
.Câu 122:
Vận tốc truyền sóng trong một môi trườngA.phụ thuộc o bản chất môi tờng và tần số ng.B.phụ thuộc o bản chất môi tờng và biên độ ng.C.chphụ thuộc vào bn cht môi trưngD.tăng theo cưng đsóng.
.Câu 123:
Sóng ngang là sóng:A.Lan truyn theo phương nm ngang.B.c phần tử sóng dao động theo pơng nằm ngang.C.Có các phần tử sóng dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng.D.c phần tử sóng dao động theo ng phương với pơng truyền sóng.
Câu 124:
Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng dừng?A.Khi sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền theo cùng một phương, chúng giao thoa với nhau tạothành sóng dừng.B.Những điểm nút là những điểm không dao động.C.Bụng ng những điểm dao động với biên độ cực đại.D.A, B và C đu đúng.
Câu 125:
Chọn câu sai:A.ng âm chỉ truyền được trong i tờng klỏngB.ng âm tần số nhn 16Hz là sóng hạ âm.C.ng âm ng học có cùng bản chẩt vật lý.D.Vận tốc truyền ng âm phụ thuộc o nhiệt độ.
Câu 126:
Điều nào sau đây là đúng khi nói về bước sóng?A.Bước sóng khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.B.ớc sóng là qng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng.C.ớc sóng quãng đường mà pha của dao động truyền sau một chu kì dao động.D.CA, B và C.
.Câu 127:
Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:A.Hai sóng chuyển động ngược chiều nhau giao nhauB.Hai sóng dao động ng chiều, cùng pha gặp nhau.C.Hai ng xuẩt phát từ hai nguồn dao động cùng pha, ng tần số giao nhau.D.Hai ng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ giao nhau.
Câu 128:
Kết luận nào sau đây là không đúng khi nói về tính chất của sự truyền sóng trong môi trường?A.ng truyền được trong các i tờng rắn, lỏng và k.B.ng truyền đi không mang theo vật chất của môi trườngC.Quá tnh truyền ng quá tnh truyền ng ợng.D.Các ng âm có tần số khác nhau nhưng truyền đi với vận tốc như nhau trong một môi tờng.
Câu 129:
Chọn phương án đúng. Nguyên nhân tạo thành sóng dừng.A.Là do sự giao thoa ca hai sóng kết hp.B.do sự giao thoa của sóng tới ng phản xạ.C.Là do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương.D.Là do tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian.
Câu 130:
Hai nguồn dao động được gọi là hai nguồn kết hợp khi có:A.ng tần số và hiệu số pha kng thay đổi.
 
B.Cùng biên đvà cùng tn s.C.Cùng tn svà ngưc pha.D.Cùng biên đnhưng tn skhác nhau.
.Câu 131:
Khi có hiện tượng giao thoa của sóng nước những điểm nằm trên đường trung trực sẽ:A.Dao đng vibiên đln nhtB.Dao đng vi biên đnhnhtC.Dao đng vi biên đbt kD.Đng yên
Câu 132:
Âm sắc là:A.Mu sc ca âmB.Một tính chất của âm giúp ta nhận biết c nguồn âmC.Mt tính cht vt lý ca âmD.Tính cht sinh lý và vt lý ca âm
Câu 134:
Khi nguồn phát âm chuyển động laị gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy mộtâm có:A.Tn snhhơn tn số ca ngun âmB.Tn sln hơn tn số ca ngun âmC.ờng độ âm ln hơn so với khi ngn âm đng yênD.ớc sóng dài n so vi khi nguồn âm đứng yên
.Câu 135:
Trong các nhạc cụ, hộp đàn, than kèn, sáo có tác dụng:A.Vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc rng của âm động ng nhạc cụ đó phát raB.Làm tăng đcao và đto ca âmC.Giữ cho âm phát ra có tn số ổn đnhD.Lc bt tp âm và tiếng n
Câu 137:
Chọn câu sai trong các câu sau:A.Ngưng nghe thay đổi tùy theo tn số âmB.Đối với tai con người, ờng độ âm càng lớn thì âm càng toC.Miền nằm giữa nỡng nghe và nời đau là niền nghe đượcD.Tai con người nghe âm cao tính n nghe âm trầm
Câu 139:
Chọn câu sai:Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có:A.Cùng biên đ, cùng phaB.Hiu spha không đi theo thi gianC.Hiu lộ trình không đổi theo thời gianD.Khnăng giao thoa vi nhau
Câu 140:
Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:A.Giao thoa của hai ng tại một điểm của môi trườngB.Tng hp ca hai dao đng kết hpC.Tạo thanhg các n hình parabol trên mặt cD.Hai ng khi gặp nhau tại một đidẻm thể tăng cường hoặc triệt tu nhau
Câu 141:
Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì
:A.
Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi
B.
Bước sóng và tần số đều thay đổi
C.
Bước sóng và tần số không đổi
D.
Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi
Câu 142:
Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi một đầu cố định khi:A.Chiều i của y bằng một phần ớc ngB.Chiều dài của dây bằng bội số ngun lần nữa bước sóngC.Bưc sóng bng gp đôi chiu dài ca dâyD.Chiều dài của dây bằng một số bán nguyên nữa bước sóng
Câu 143:
Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhaunhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là:
 
A.14
λ 
B.12
λ 
C. Bội số của
λ 
D.
λ 
Câu 144:
Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do:A.Tn skhác nhauB.Đcao và đto khác nhauC.Slưng ha âm trong chúng khác nhauD.Số ợng và cường độ c họa âm trong cng khác nhau
Câu 145:
Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải:A. Tăng lc căng dây gp hai lnB. Gim lc căng dây gp hai lnC. Tăng lc căng dây gp bn lnD. Gim lc căng dây gp bn ln
Câu 146:
Phát biểu nào sau đây là không đúng:A.Trong quá trình truyền sóng, pha dao động được truyền đi còn các phần tử của môi trường thì daođộng tại chỗ.B.Quá tnh truyền ng quá tnh truyền ng ợngC.Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha.D.ng truyền trong các môi trường khác nhau giá trị bước sóng vẫn không thay đổi.
Câu 147:
Phát biểu nào sau đây không đúng:A.Dao động âm có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz.B.Về bản chất vật lý tng âm, sóng su âm, ng hạ âm đều là sóng .C.Sóng âm là song dc.D.ng siêu âm ng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được.
Câu 148:
Câu nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng.A.ng dừng là sóng có các bụng, các nút cố định trong không gian.B.Khoảng ch giữa hai nút hoặc hai bụng sóng ln tiếp là2
λ 
C.Khoảng ch giữa điểm t và điểm bụng ln tiếp là4
λ 
D.Điều kiện để ng dừng chiều của y phải thỏa l = (k+1)2
λ 
.
Câu 149:
Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?A.Cùng biên đB.Cùng bưc sóng trong mt môi trưngC.Cùng tn svà bưc sóngD.Cùng tn s
.Câu 150:
Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng:A. Cưng đâmB. Biên đdao đng âmC. Mc cưng đâmD. Áp sut âm thanh
Câu 151:
Chọn câu đúngHai điểm cùng nằm trên phương truyền sóng ma dao động ngược pha khi:A.Hiu spha ca chúng là(21)
π 
+
B.Hiu spha ca chúng là2
π 
C.Khoảng ch giữa chúng là một số nguyên lần nữa bước sóng.D.Khoảng ch giữa chúng là một số nguyên lần bước sóng.
.Câu 152:
Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. Tần số và chu kì của sóng là:A. f = 50Hz; T = 0,02sB. f = 0,05Hz; T = 200sC. f = 800Hz; T = 0,125sD. f = 5Hz; T = 0,2s
Câu 153:
Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạngasint(cm)
u
π 
=
. Vận tốc truyền sóng 0,5m/s. Gọi M, N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha vàngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M, N là :A. 25cm và 12,5cmB. 25cm và 50cm

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoa Le liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
maiyeucau liked this
dat_a3cbq91 liked this
kimsojisun liked this
haizzzzzz liked this
trungluoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->