Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pendidikan palang merah

pendidikan palang merah

Ratings: (0)|Views: 2,742 |Likes:
Published by aesha89

More info:

Published by: aesha89 on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
PENDIDIKAN PALANG MERAH / BULAN SABITMERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAANANTARABANGSA.
UNIT 1: SEJARAH PALANG MERAH
 JEAN HENRY DUNANT (1828-1910)
Jean Henry Dunant, terkenal sebagai bapa Palang Merah. Beliau dilahirkan pada 8Mei 1828, di Geneva, Switzerland. Beliau merupakan anak kepada seorang peniaga yang berjaya dan ibunya adalah seorang yang penyayang dan patuh pada agama. Beliau telahmendapat pendidikan yang baik sehinggalah beliau telah meningkat dewasa. Beliau jugatelah menikmati segala kesenangan sehingga dewasa, hasil daripada kedudukan sosialdan ekonomi keluarganya. Pada usia yang masih muda lagi, beliau telah mula patuhkepada ajaran agama dan mempunyai akhlak yang tinggi.Sejak awal usianya lagi, beliau telah terlibat dengan aktif dalam pelbagai pergerakan dengan membabitkan diri dalam aktiviti-aktiviti amal dan agama. Beliau juga bergerak aktif dalam pergerakan yang menyatukan orang-orang Kristian dan Yahudi.Beliau juga menjadi ahli sebuah organisasi yang dikenali sebagai “League of Aims” diGeneva. Persatuan tersebut bertujuan untuk memberi keselesaan rohani dan jasmani sertamembantu penduduk-penduduk yang miskin, sakit dan juga mereka yang serbakekurangan. Beliau juga sering melawat penjara-penjara untuk berusaha membantumenukarkan sikap dan perangai para banduan.Ketika usianya mencecah 30 tahun., minat Dunant adalah lebih tertumpu kepadasekumpulan organisasi di Switzerland, France dan Belgium yang terkenal dengan nama“Young Men’s Christian Association” (YMCA). Pada awal tahun 1853, satu pergerakanuntuk menyekutukan beberapa kumpulan di Eropah menjadi sebuah organisasi, telahdimulakan. Dunant menentang rancangan tersebut dan mencadangkan sebuah gagasansedunia termasuk YMCA di England patut diwujudkan dan tidak hanya terhad di Eropah1
 
sahaja. Hasil daripada desakan beliau, satu persidangan YMCA sedunia telah diadakandi Paris pada tahun 1855.Walaupun tumpuan beliau lebih banyak kepada aktiviti-aktiviti persatuan, namun beliau tidak hanya mengehadkan aktivitinya kepada bidang tersebut sahaja. Beliau jugamenceburkan diri dalam bidang perniagaan. Pada tahun 1849, beliau bekerja sebagai perantis dalam sebuah bank di Geneva untuk mempelajari perniagaan bank. Hasil dariketekunannya semasa bekerja, beliau telah diberi satu jawatan sementara sebagai pengurus besar di sebuah cawangan bank tersebut di Algeria, yang dikenali sebagai“Colonies Suisses de Setif”. Kemudian, beliau telah berhenti bekerja dengan bank tersebut dan memulakan perniagaannya sendiri.Sekitar tahun 1863 dan 1864, kerjayanya semakin meningkat ke kemuncak kegemilangannya dan selepas itu mula menurun. Orang ramai memberi sokongan, sebuahJawatankuasa telah ditubuhkan dan persidangan-persidangan telah diadakan. Tetapi,dalam transformasi impiannya kepada realiti, Dunant mula menyepikan diri dantempatnya telah diambil alih oleh orang-orang yang lebih praktik. Tahun 1865 dan 1866merupakan penyertaan Dunant yang merosot dalam pergerakan yang beliau sendiricetuskan melalui saranannya.Tahun 1865 dan 1866 merupakan penyertaan Dunant yang merosot dalam pergerkan yang beliau sendiri cetuskan melalui saranannya. Tahun 1867 merupakantahun yang malang bagi Dunant kerana urusan perniagaan yang diabaikannya sebelumini, menghadapi kemerosotan. Akhirnya, beliau terpaksa menyerahkan segala hartanyauntuk melangsaikan hutnag-hutangnya. Tidak lama kemudian, beliau telah meninggalkanGeneva buat selama-lamanya ketika beliau berusia 39 tahun.2
 
20 tahun berikutnya, Dunant menghadapi hidup yang lebih malang kerana beliauterpaksa bergantung hidup kepada belas kasihan sahabat-sahabatnya dan elaun yang kecildari keluarganya.. Namun, kadang-kala beliau akan menghadirkan diri di kalangan orangramai di Perancis, German, Itali dan England untuk diberi penghormatan atassumbangannya terhadap penubuhan Palang Merah atau bersabit dengan projek-projek lain yang ada kaitan dengannya. Pada tahun 1887, beliau tinggal di Hidden, Switzerland.Kemudian, pada tahun 1897, kerana gangguan kesihatan dan keadaan usianya yangsaemakin lanjut, beliau telah dimasukkan ke hospital tempatan dan di situlah beliautinggal selama 18 tahun.Walau bagaimanapun, jasa beliau masih dihargai oleh orang ramai. Pada tahun1895, seorang wartawan muda dalam ekspidisinya di pergunungan berdekatan Hidden,telah mendapat berita mengenai Dunant dan memohon untuk mewawancara beliau.Bermula saat itu, dunia mengetahui bahawa Dunant masih hidup walaupun tinggal dalamkeadaan daif serta serba kekurangan. Tawaran untuk membantu beliau semakinmencurah-curah.Kemudian, pada tahun 1901, Jawatankuasa Nobel menganugerahkan beliaudengan Hadiah Keamanan (Peace Prize) yang pertama, yang dikongsi bersama denganFrederic Passy, seorang warganegara Perancis.Pada hari Ahad, 30 Oktober 1910, Jean Henry Dunant telah menghembuskannafasnya yang terakhir di Hidden.3

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rex Lee liked this
Hana Salwa liked this
Hana Salwa liked this
Hana Salwa liked this
lmyee736837 liked this
Hashlin Akip liked this
Yi Xuan Chong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->