Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De rol van het Belgisch koningshuis in de Rwandese genocide

De rol van het Belgisch koningshuis in de Rwandese genocide

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by Thierry Debels
De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond. Gedurende deze genocide werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli, vermoord. De meeste moorden werden gepleegd door twee extremistische Hutu-milities.

Wat was de rol van het Belgisch koningshuis?
De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond. Gedurende deze genocide werden naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli, vermoord. De meeste moorden werden gepleegd door twee extremistische Hutu-milities.

Wat was de rol van het Belgisch koningshuis?

More info:

Published by: Thierry Debels on Apr 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
De rol van het Belgisch koningshuis in de Rwandese genocide
 Niet alleen Boudewijn maar ook Filip en Laurent  speelden rol in dossier 
Thierry Debels@thierryd6/4/14De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond. ed!rende de"e genocide werden naar schatting #$$.$$$ tot 1 mil%oen T!tsi&s en gematigde '!t!&s in een periode van 1$$ dagen( van 6 april tot hal)  %!li( vermoord. De meeste moorden werden gepleegd door twee e*tremistische '!t!+milities.,at was de rol van het -elgisch koningsh!is
1
 
p 0 oktober 199$ werd de Rwandese president 'abyarimana door koning -o!dewi%n en de eerste minister ontvangen. resident 'abyarimana vroeg militaire ste!n en troepen om h!lp te bieden aan "i%n regering. 2 p # oktober werd beslist om #$$ para&s naar 3igali te st!ren. i% hadden als doel de 16$$ -elgen te  beschermen en event!eel te evac!eren. De bedoeling was dat de para&s "o!den postvatten op het vliegveld van 3igali. ok werd er beslist de reeds voordien bi% 5  bestelde m!nitie aan Rwanda te leveren. ,i% stelden een vliegt!ig ter beschikking om de"e m!nitie te leveren. 78en daarmee samenhangende kwestie lokte in het  parlement een groot debat !it een %o!rnalist maakte een
brief van de koning aan de eerste minister bekend waarin hij hem vroeg uitdrukkelijke steun te verlenen aan de regering-Habyarimana
. evraagd naar de"e kwestie antwoordde ,il)ried :artens  2 ;k wens niets te "eggen over de manier waarop de koning is t!ssengekomen. De 3oning hee)t het recht om te waarsch!wen maar geniet voor het overige een absol!te onschendbaarheid. p het kernkabinet heb ik een brie) van de 3oning voorgele"en met diens !itdr!kkeli%k akkoord. 7 De regering besliste hierop1< de levering van de voorheen aan 5 bestelde m!nitie te versnellen en een transportvliegt!ig = 10$ ter  beschikking te stellen voor het vervoer>
?
 
?< een h!manitaire missie op het geto!w te "etten om on"e landgenoten te beschermen. De eerste minister onderstreepte het h!manitaire karakter van de regeringsbeslissing. De"e actie kreeg vorm in het "enden van troepen naar 3igali. #$$ manschappen van het  paracommandoregiment werden naar 3igali gest!!rd>0< alles in het werk te stellen opdat de landgenoten die het wensen( en bi% voorrang vro!wen en kinderen( ti%deli%k Rwanda k!nnen verlaten.8ind %!li 1990 overli%dt koning -o!dewi%n.p 6 a!g!st!s 1990( dit is twee dagen na de ondertekening van de akkoorden van r!sha( wordt  president 'abyarimana als staatshoo)d ontvangen bi% de  begra)enisplechtigheid van 3oning -o!dewi%n.dvocaat Aohan Bcheers( die "ich voorstelde als %!ridisch advise!r van president 'abyarimana werd op ?4 %!ni 199C door de commissie ondervraagd over "i%n e*acte rol( die verder schi%nt te gaan dan %!ridisch advise!r voor de president.it de get!igenis van de heer Aohan Bcheers en !it de doc!menten die de get!ige aan de commissie overhandigde bli%kt dat advocaat Bcheers onder meer bi% christen+democratische parti%en( bi% senator 3!ypers( bi% de diverse ministeriEle kabinetten en departementen( alsook bi% de ambassade in 3igali en de legertop in -r!ssel
de positie en de politiek van Habyarimana bepleitte
. -ovendien beweert de heer Bcheers dat n!
0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->