Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

P. 1
'the STONEMAN MURDERS' Screenplay & Dialogues by Manish Gupta (PDF)

'the STONEMAN MURDERS' Screenplay & Dialogues by Manish Gupta (PDF)

Ratings: (0)|Views: 965|Likes:
Published by PassionforCinema
The screenplay of The Stoneman Murders published on PassionforCinema.com
The screenplay of The Stoneman Murders published on PassionforCinema.com

More info:

Published by: PassionforCinema on Oct 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2015

 
 9 
PMB TPAHBGIH GRZ@BZT
T d z b b h ~ e i y # @ o i e a k r b t
j
G I H O T M K R ^ P I
gihotmkr~picoegtNkgioe(dag
 gihotmkr~picoegtNkgioe(dag
 
 
 :
B]P( TBI TMAZB ' @I_
A~bh ah pmb Jagji tfeohb(
JagjiyTb~pbgjbz 9% 9?=4
DZIHB @A[H ah i `zrk ~b``ebz RTGIH -0>/ ih` mot za{`obt ~eiohk i kigb ac diz`t( It pmb tbb tagbahb i~~zaidmohk pmbg% pmb tgozf igahktp pmbgtbesbt( Op ot ijbkkiz ja DMOHPR -93/ `zbttb` oh i heah fhodfbz ih` i `ozp taoeb`
jihoih
( Mbi~~zaidmbt pmb gbh oh i pbhpiposb gihhbz ih` mb pieft pa Rtgih(DMOHPR -zrhhohk mot mih` pmzarkm pmb jidf ac mot mbi`/@i`i‣pma`i kihli goebki fi‣1RTGIH -{opmarp eaafohk ip mog it mb ~eit mot diz`/^bmeb fi ~ioti eiiii ‣1DMOHPR -oh i zbyrbtpohk gihhbz/Dmrfi `aahki @i`i‣jit iil fb eob pma`i tii‣RTGIH Iil tmig pif ~ioti ~amihdmi `bhii% himoh pam pr -eaaft r~/‣Pmb iee eirkm( Dmohpr ot ebcp tpih`ohk pmbzb(
B]P( TBI TMAZB ' @I_
Ip ihapmbz t~ap ah pmb tbi tmazb% i jbkkiz koze KR@@O -90/ ot toppohk ah pmb kzarh`(Mbz mioz ot jza{h ih` `ozp ih` mbz deapmbt taoeb`( Mbz krhh jik% jbkkohk pzi ih`apmbz czrkie jbeahkohkt izb t~zbi` arp izarh` mbz( Dmohpr dagbt ih` topt `a{h {opmmbz(KR@@O -b}dopb`e a~bhohk i ~eitpod ~idfbp cree ac 
 @iie'Dmii{ie
/‣pbzb eob jidmi fb zifmo gioh‣Dmohpr ot hap ohpbzbtpb` oh pmb caa`( Mb `otgottbt op {opm i {isb ac mot mih`( [b dipdmi mohp ac dmbgotpz jbp{bbh pmb p{a(DMOHPR -dag~eiohohk pa mbz/Fi `oh mio‣jmbh`o‣bf dmoeerg fb eob jmo ~iotb himoh mio‣KR@@O -eaafohk ip mog oh i {i pmip pbeet rt pmip tmb fha{t mog sbz{bee/‣bm `mih`b gboh iikb ji`mhb fi mio hii% pam pbzbfagbmhip fizhi ~i`bki‣~iihdm jilb rpm% dmmb jilb pif gifb r~zbi` fiz% irz tiip jilb Toah ~amihdm lii ‣tiip jilb fb jii`tij likbm cree ma liipo mio simih‣DMOHPR -tmifbt mot mbi`/(((trjim'trjim firh rpmbki‣gioh ziip fa mbb liifb simih ta liibki‣trjim rpmbki‣likiim i~ho‣-dmrdfebt/
 gihotmkr~picoegtNkgioe(dag
 
 
 4Kr``o eaaft ip mog ih` tmifbt mbz mbi` — ―tr`mzbki himoh‗(
B]P( JAGJI_ B]PBZOAZT ' @I_
DZIHB @A[H czag ih bize gazhohk tf pa i kzih` deadf( I tr~bz ci`bt oh<
Toah Mat~opieTb~pbgjbz :
DZIHB @A[H crzpmbz pa pmb ieeb arpto`b pmb mat~opie‟t {iee( I eahb grhodo~iet{bb~bz ot ei|oe t{bb~ohk pmb kzarh` {opm mot eahk jzaag( [b gasb pa i deatb'r~ ac pmb t{bb~bz‟t cidb( Mb ot zarpohbe eaafohk `a{h ip pmb kzarh` it mb t{bb~t( Jrp pmbh' mot bbt tr``bhe ciee ah tagbpmohk( Mb tpa~t t{bb~ohk( I eaaf ac rhbitohbtt jroe`tah mot cidb it mb dahpohrbt eaafohk `a{h ip pmb kzarh`( [b gasb `a{h czag mot cidbpa pmb kzarh`( [b tbb i pmoh zb` eohb ac i zb``otm'jza{h eoyro` cea{ohk czagtagb{mbzb( [b caeea{ pmb eoyro` ih` pzidb opt azokoh( Op ot jeaa` cea{ohk czag i `bi`ja` eohk ah pmb to`b ac pmb caap~ipm( Pmb `bi` ja` ot Dmohpr‟t( Mb mit jbbh foeeb`oh mot tebb~( Pmbzb ot i jeaa`ob` {arh` ah Dmohpr‟t mbi`( Pmbzb ot i eizkb tpahb eohkj pmb to`b ac mot mbi`( Pmb tpahb ot tgbizb` {opm i zb` ~a{`bz
-toh`aaz/(
Pmottoh`aaz ot ieta tdippbzb` iee izarh` pmb tpahb oh i {boz` ih` dzbb~ gihhbz( Pmbzb ot itgiee ~obdb ac dadahrp ~eidb` ah pmb zadf(
OHP( DZOGB JZIHDM MY ' @I_
I sbz dahco`bhp TIHLI_ TMBEIZ -0>/ -`zbttb` oh ~eiohdeapmbt/ `zikt Rtgih oh{opm izzakihdb ih` cazdb( Tihli ot mae`ohk Rtgih‟t daeeiz it mb kbpt mog oh( JrpRtgih tbbgt `bcoihp(TIHLI_ -pa mot trjaz`ohipb Figjeb/Figjeb‣eadfr~ fmae‣)Figjeb a~bht pmb dbee `aaz caz mog( Tihli pmza{t Rtgih ohpa pmb dbee( Rtgih tpizbtip Tihli `bcoihpe( Rtgih tbbgt pa jb rh`bz mbis ohcerbhdb ac `zrkt% mb eaaftiegatp `bzihkb`( Tihli topt `a{h ah pmb tpaae ih` itft Rtgih pa top<TIHLI_ Jiopm‣Rtgih topt `a{h ah pmb dbee kzarh` jrp {opm ippopr`b(Tihli toppohk ah pmb tpaae jbkoht yrbtpoahohk mog(TIHLI_ Fie ziip fa fo`miz pmi pr‣1RTGIH -tpizohk ip Tihli `bcoihpe/Kmiz ~b‣Tihli ot tpizohk Rtgih oh pmb bb iegatp ~obzdohk ohpa mot goh`(Rtgih ot tpizohk jidf ip Tihli(
 gihotmkr~picoegtNkgioe(dag
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shubham Pednekar liked this
black jack liked this
black jack liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->