Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
"FARGHET" THEORY,MAREA TEORIE UNIFICATA A UNIVERSULUI

"FARGHET" THEORY,MAREA TEORIE UNIFICATA A UNIVERSULUI

Ratings:

4.77

(13)
|Views: 5,795|Likes:
Published by johnlord
Două forţe magnetice de acelaşi semn, generate de sarcinile electrice induse în lungul axei de rotaţie a două corpuri materiale sferice cu densităţi cumulate se atrag gravitaţional prin zonele lor de CASP POLAR şi determină comprimarea spaţiului şi a materiei dintre ele, asigurând astfel:

COERENŢA FIZICĂ DINTRE CELE PATRU FORŢE FUNDAMENTALE ALE UNIVERSULUI.
Două forţe magnetice de acelaşi semn, generate de sarcinile electrice induse în lungul axei de rotaţie a două corpuri materiale sferice cu densităţi cumulate se atrag gravitaţional prin zonele lor de CASP POLAR şi determină comprimarea spaţiului şi a materiei dintre ele, asigurând astfel:

COERENŢA FIZICĂ DINTRE CELE PATRU FORŢE FUNDAMENTALE ALE UNIVERSULUI.

More info:

Published by: johnlord on Feb 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
PRINCIPIUL DE BAZĂ AL TEORIEI ,, FARGHET
DEFINIŢIE:
SINTEZA TEORETICĂ:Teoria ,, FARGHET “ are ca bază de studiu rezultatele cercetării ştiinţifice asupra UNIVERSULUI,utilizând informaţia existentă în domeniu, din surse autorizate şi recunoscute pe plan ştiinţific mondial.În urma studiilor comparate asupra teoriilor existente despre UNIVERS, autorii Teoriei ,, FARGHET au realizat obiecţii privitoare la:1.Constanta de ,, forţă antigravitaţională introdusă de reputatul ALBERT EINSTEIN în TEORIARELATIVITĂŢII GENERALIZATE.2.Expansiunea continuă a Universului.
3.Ipoteza de îndertare a galaxiilor constataprin analiza spectrală a luminii ( efectulDOPPLER-FIZEAU ).4.Principiul de formare al Galaxiei CALEA LACTEE.5.Ipoteza de pierdere totala a informaţiilor materiei în structura generatoare de BIG-BANG.6.Stabilitatea activităţii solare pe durate de ordinul miliardelor de ani.Teoria ,, FARGHET “ propune soluţii susţinute ştiinţific pentru:
a)
Cauza temperaturilor generatoare ale momentului BIG-BANG. b)Cauza declanşării momentului BIG-BANG înainte de căderea găurii-negrecuantice spre singularitate zero.c)Toate obiecţiile formulate la punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale prezentei sinteze.
1
 
 Două forţe magnetice de acelaşi semn, generate de sarcinileelectrice induse în lungul axei de rotaţie a două corpuri materialesferice cu densităţi cumulate se atrag gravitaţional prin zonele lor de CASP POLAR şi determină comprimarea spaţiului şi a materieidintre ele, asigurând astfel:
COERENŢA FIZICĂ DINTRE CELE PATRU FORŢE FUNDAMENTALE ALE UNIVERSULUI.
 
FORŢA GRAVITAŢIONALĂ DIN UNIVERS
COMENTARIU:În concepţia fizicii clasice o serie de fenomene din natuau loc sub influea foeigravitaţionale.Forţa gravitaţională este o proprietate inerenta a tuturor particulelor cu masă proprie dinUNIVERS. Prin această relaţie fiecare particulă exercită o forţă de atracţie asupra altei particule.Caracterul forţei gravitaţionale este unic: forţa gravitaţională este întotdeauna o forţă deatracţie. Caracterul unic al forţei gravitaţionale este evidenţiat şi în cazul considerării antimateriei, alecărei urme au fost descoperite şi cercetate în Marele Accelerator de Particule de la CERN. Antimateria formează structuri din particule de antimaterie la fel cum materia formeazăstructuri din particule de materie. Pentru ca aceste structuri să existe este obligatorie o forţă iniţială deatracţie cu caracter UNIC.Considerând în cazul antimateriei o forţă antigravitaţională, ne-ar fi imposibil să realizămrelaţia coerentă a unei structuri de particule de antimaterie.Conform relaţiilor stabilite de fizica clasică, forţa gravitaţională acţionează prin undegravitaţionale care în totalitatea lor definesc câmpul gravitaţional. Unda gravitaţională este formatădin GRAVITONI. Aceştia nu au masă proprie, sunt neutri din punct de vedere electric şi se deplasează în spaţiul cosmic cu viteza luminii. Aceste proprietăţi ale gravitonului au fost stabilite prin observareaefectelor forţei gravitaţionale.Încercările fizicienilor de a intercepta şi observa gravitonii au rămas fără rezultate până înprezent.
CARACTERISTICILE SPECIALE ALE FORŢEIGRAVITAŢIONALE STABILITĂ PRIN TEORIA ,, FARGHET “
 VITEZA GRAVITONILOR Teoria ,, FARGHET ” demonstrează că UNIVERSUL a luat naştere sub acţiunea primordială aforţei gravitaţionale. Concentrarea materiei universale într-o gaură-neagcuantică şi temperaturilegeneratoare de BIG-BANG au drept cauză primordială acţiunea iniţială a forţei gravitaţionale.Limitarea masei din gaura-neagra cuantila strictul necesar care împiedică prăbuşireaacesteia spre singularitate zero este efectul primordial al forţei gravitaţionale. Având în vedere caracteristicile speciale ale forţei gravitaţionale, Teoria ,, FARGHET fundamentează noua concepţie despre viteza luminii în vid, stabilită de ALBERT EINSTEIN drept viteza-limita a oricărei particule din UNIVERS.
2
 
Sinteza de elaborare a acestui raţionament se fundamentează pe însăşi observaţiile lui ALBERTEINSTEIN asupra efectelor forţei gravitaţionale asupra luminii, conform relaţiei dintre masă şigravitaţie.Lumina este şi undă şi particulă – FOTONII sunt particulele care alcătuiesc unda de lumină. Eiau masă şi pot fi atraşi gravitaţional.Curbura undei de lumină sub acţiunea gravitaţiei a fost stabilită de ALBERT EINSTEIN şi afost recunoscută drept ,, cea mai mare descoperire ştiinţifică în problema gravitaţiei ” conformformulării lui Sir JOSEPH THOMSON JOHN în Şedinţa Comună a Societăţilor Regale Britanice de ASTRONOMIE, reunite la LONDRA la 06 noiembrie 1919. Acţiunea forţei gravitaţionale asupra FOTONILOR a fost observade astronomi şi înfenomenul identificat de fizicianul JOHN WHEELER în 1969 prin găurile-negre din UNIVERS.În cazul găurilor-negre, forţa gravitaţională are nu numai capacitatea de a devia FOTONII, ci şicapacitatea de a împiedica ieşirea FOTONILOR dintr-un câmp gravitaţional de mare intensitate.În accepţiunea observaţiilor asupra relaţiei dintre lumină şi acţiunea forţei gravitaţionaleasupra luminii, Teoria ,, FARGHET ” obţine certitudinea că gravitonii se deplasează în spaţiul cosmiccu VITEZE SUPERIOARE VITEZEI LUMINII. Această importantă calitate a forţei gravitaţionalestabilită prin Teoria ,, FARGHET trebuie determine o revizuire a concepţiilor despre VITEZA LIMITĂ a LUMINII în VID.Teoria ,, FARGHET ” stabileşte că VITEZA GRAVITONICĂ este cea mai mare VITEZĂ DINUNIVERS.Baza de fundamentare a VITEZEI GRAVITONICE prin Teoria ,, FARGHET ” este compusă dinurmătoarea SINTEZĂ asupra forţei gravitaţionale.Prin Teoria ,, FARGHET ”, UNIVERSUL se naşte în urma acţiunii a două forţe gravitaţionale. Aceste două forţe interacţionează prin undele gravitaţionale emise din zonele de CASP POLAR nordica două mase cosmice cu densităţi cumulate.Conform relaţiei stabilită prin LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE a lui ISAAC NEWTON:Modulul forţei de atracţie reciproce dintre două corpuri este direct proporţional cu produsulmaselor lor şi invers proporţional cu pătratul distanţei dintre ele.LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE se aplică în Teoria ,, FARGHET ” pentru definireaNODULULUI GRAVITAŢIONAL CENTRAL al UNIVERSULUI, care se formează pe axa comună acelor două mase cumulate considerate în teorie. În Teoria ,, FARGHET ” interacţiunea dintre undelegravitaţionale are aspecte multiple cu rezultat unic: formarea NODULILOR GRAVITAŢIONALI. Aspectele multiple evidenţiază că emisia difuză de unde gravitaţionale a celor două corpuriconsiderate, produce şi alţi NODULI ca rezultat al intersectării undelor. Având valori mai mici decât a NODULULUI CENTRAL care se formează pe linia dreapta ceuneşte centrele de simetrie a celor două corpuri considerate, îi vom numi NODULI SECUNDARI.Forţa gravitaţională a tuturor NODULILOR SECUNDARI, cumulată cu forţa de atracţie aNODULULUI CENTRAL, determină valoarea masei universale. Caracterul CREAŢIONIST-ŞTIINŢIFIC al Teoriei ,, FARGHET ” respectă atât conceptul biblic al CREAŢIEI UNIVERSULUI decătre DUMNEZEU cât şi conceptele fundamentale ale ştiinţelor fizice şi matematice moderne.Prin aspectul CREAŢIONIST, Teoria ,, FARGHET ” consideră apa ( H
2
O ) drept elementfundamental al originii UNIVERSULUI. Deci forţa gravitaţională a NODULILOR GRAVITAŢIONALIacţionează asupra unui VOLUM imens de APĂ.Prin Teoria RELATIVITĂŢII GENERALIZATE este stabilit că orice corp material care emiteunde gravitaţionale, pierde energie.În consecinţă în punctele de intersectare a undelor gravitaţionale se produce un schimb intensde gravitoni care are drept urmare eliberarea unei cantităţi de energie. Energia eliberată transformă APA în vapori, care vor fi atraşi gravitaţional spre trei puncte de atracţie:
3

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ionica Ion liked this
alexcojocaru72 liked this
danut26 liked this
robydown liked this
Dan liked this
lamasanu cezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->