Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
115Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập môn Kiểm toán TC

Bài tập môn Kiểm toán TC

Ratings: (0)|Views: 19,860 |Likes:
Published by phuonghuuvinh

More info:

Published by: phuonghuuvinh on Oct 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
 NỘI DUNG ÔN TẬPMôn: Kiểm toán tài chính------------------------
Phần 1 – Lý thuyết
1.Hệ thống kiểm soát nội b2.Thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản3.Các bước công việc của kiểm toán viên trong kiểm toán các chu trìnhkiểm toán4.Vai trò của các chu tnhPhần 2 – Bài tập
Bài 1:1.
Thủ quỹ nộp vào tài khoản TGNH số tiền lương chưa thanh toán theo thông báo số 115 ngày 11/1/2008 với số tiền 5.000.000đ. Nhưng theo lệnh về quỹ số119 ngày 18/1 đã ghi vào sổ quỹ 5.900.000đ.
2.
Thủ quỹ đã rút 78.000.000đ từ tài khoản tiền gửi ngân hàng ngày 16/2 theochứng từ số 304561 và theo phiếu thu số 394 ngày 19/7 đã ghi thu theo sổ quỹ18.000.000đ.
3.
Qua kiểm tra đã phát hiện những sai lệch trong các chứng từ sau: Trong phiếuthu số 201 ngày 15/3 số tiền 950.000đ đã chữa thành 650.000đ (Tiền thu về tiêuthụ sản phẩm). Trong phiếu chi 205 ngày 25/4 có số tiền là 5.900.000đ đã sửathành 6.900.000đ (tiền tạm ứng cho nhân viên thu mua).Trong phiếu chi số 212ngày 12/5 có số tiền là 1.400.000đ đã sửa thành 14.000.000đ (tiền thanh toán vềhợp đồng lao động)
4.
Dùng tiền mặt thanh toán theo phiếu chi số 401 ngày 22/5 cho việc mua sắmsố phụ tùng sửa chữa xe ô tô cho bộ phận bán hàng là 5.700.000đ. Số phụ tùngnày đã xuất ngay để sửa chữa và cũng ngày này ghi vào chi phí sửa chữa xe ô tôlà 9.700.000đ
5.
Phiếu chi số 467 ngày 20/7 chi trả tiền ơng không có bảng thanh toánlương đi kèm số tiền là 27.520.000đ
6.
Phiếu chi số 505 ngày 5/8 về mua ô tô trị giá 550.000.000đ không có hoáđơn gốc cũng như biên bản bàn giao ô tô.
7.
Trong phiếu chi số 535 ngày 1/9 về khoản thanh toán tạm ứng là 2.500.000đ,không có giấy thanh toán tạm ứng đi kèm và không có chữ ký cuả kế toántrưởng
8.
Lệnh chi số 710 ngày 15/10 số tiền là 6.500.000đ và bảng kê thanh toán lươngtrong tháng 10 không có chữ ký của giám đốc.
9.
Trong phiếu chi số 721 ngày 12/10 không có biên nhận, số tiền 800.000đ chitạm ứng đi công tác của cán bộ.
10.
Trong các phiếu chi số 850 và 15/11, số 895 ngày 7/12 và số 905 ngày 9/12:số 907 ngày 17/12 đã ghi số tiền để mua nguyên vật liệu của công ty Thanh Nguyên kèm theo lệnh chi có 10 hoá đơn số tiền từ 200.000đ đến 1.000.000đ.Tổng số tiền 15.800.000đ
 
Yêu cầu:
1. Lập bảng kê về vi phạm các nghiệp vụ về quỹ2. Xác định các điều khoản nào của cán bộ quản lý tiền mặt bị vi phạm3. Hình thành tờ trình để ghi vào biên bản kiểm
Bài 2:
Tài liệu về kiểm kê vật liệu cuối năm của một doanh nghiệp như sau:
Loại vật tư Đơn giá
(1000đ)
Kho s1 (tn)Kho s2 (tn)SsáchKim kêSsáchKim kê
Vt liu A25.00035,033,230,028,3Vt liu B15.00052,062,050,051,3Vt liu C9.00043,532,110,08,5Vt liu D7.0003130,522,521,6Tài liệu bổ sung về nhập xuất vật liệu theo sổ sách như sau:
Đơn vịLoại vậttư 31/12/06Nhập trongnăm 2007Xuất trongnăm 2007Ghi chú
Kho số 1Vật liệu AVật liệu BVật liệu CVật liệu D45,050,040,03620,030,050,03030,028,046,535Kho số2Vật liệu AVật liệu BVật liệu CVật liệu D45,055,030,02520,030,540,02035,035,560,022,5
Yêu cầu:
1. Lập bảng kê so sánh về kết quả kiểm 2. Nêu các chứng từ cần đính kèm3. Hình thành kiến nghị để ghi vào biên bản kiểm kê
Cho biết:
1. Định mức dự trữ vật liệu A: 30 tấn, vật liệu B: 70 tấn, vật liệu C: 60 tấn, vậtliệu D: 40 tấn2. Hao hụt trong định mức là 2%
Bài 3:
 
1.
Thủ quỹ nộp vào tài khoản TGNH số tiền lương chưa thanh toán theo thông báo số 115 ngày 12/1/2008 với số tiền 5.000.000đ. Nhưng theo lệnh về quỹ số119 ngày 28/2 đã ghi vào sổ quỹ 8.200.000đ.
2.
Thủ quỹ đã rút 90.000.000đ từ tài khoản tiền gửi ngân hàng ngày 16/3 theochứng từ số 204578 và theo phiếu thu số 325 ngày 19/7 đã ghi thu theo sổ quỹ60.000.000đ.
3.
Qua kiểm tra đã phát hiện những sai lệch trong các chứng từ sau: Trong phiếuthu số 201 ngày 20/3 số tiền 350.000.000đ đã chữa thành 250.000.000đ (Tiềnthu về tiêu thụ sản phẩm). Trong phiếu chi 205 ngày 25/4 có số tiền là6.000.00đã sửa thành 6.900.00(tiền tạm ng cho nhân viên thumua).Trong phiếu chi số 212 ngày 12/5 có số tiền là 1.400.000đ đã sửa thành10.400.000đ (tiền thanh toán về hợp đồng lao động)
4.
Dùng tiền mặt thanh toán theo phiếu chi số 401 ngày 22/5 cho việc mua sắmsố phụ tùng sửa chữa xe ô tô cho bộ phận bán hàng là 2.500.000đ. Số phụ tùngnày đã xuất ngay để sửa chữa và cũng ngày này ghi vào chi phí sửa chữa xe ô tôlà 3.500.000đ
5.
Phiếu chi số 427 ngày 20/7 chi trả tiền ơng không có bảng thanh toánlương đi kèm số tiền là 35.150.000đ
6.
Phiếu chi số 465 ngày 5/8 về mua ô tô trị giá 250.000.000đ không có hoáđơn gốc cũng như biên bản bàn giao ô tô.
7.
Trong phiếu chi số 497 ngày 1/9 về khoản thanh toán tạm ứng là 3.200.000đ,không có giấy thanh toán tạm ứng đi kèm và không có chữ ký cuả kế toántrưởng
8.
Lệnh chi số 510 ngày 15/10 số tiền là 5.200.000đ và bảng kê thanh toán lươngtrong tháng 10 không có chữ ký của giám đốc.
9.
Trong phiếu chi số 721 ngày 12/10 không có biên nhận, số tiền 800.000đ chitạm ứng đi công tác của công nhân viên.
10.
Trong các phiếu chi số 800 và 10/11, số 820 ngày 7/12 và số 832 ngày 9/12:số 890 ngày 17/12 đã ghi số tiền để mua nguyên vật liệu của công ty ChiếnThắng kèm theo lệnh chi có 10 hoá đơn số tiền từ 200.000đ đến 1.000.000đ.Tổng số tiền 20.800.000đ
Yêu cầu:
1. Lập bảng kê về vi phạm các nghiệp vụ về quỹ2. Xác định các điều khoản nào của cán bộ quản lý tiền mặt bị vi phạm3. Hình thành tờ trình để ghi vào biên bản kiểm
 Bài 4:

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lê Vinh liked this
Hoa Nguyen liked this
Thuha Tran added this note
môn này khó thế

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->