Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SCADA Statie Electrica

SCADA Statie Electrica

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Sara Potter

More info:

Published by: Sara Potter on Apr 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
UI2. ELEMENTE ALE SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
195
2.6. INSTALA
Ţ
II ELECTRICE LA CONSUMATOR
Cuvinte cheie Introducere
Consumatori: individuali, industriali, ter 
 ţ 
iari, mici, mari, vitali;  Bran
 ş
ament electric: monofazat, trifazat;
2.6.1. Instala
ţ
ii monofazate pentru consumatori individuali
 Racordul electric, firida de bran
 ş
ament,coloana electric
ă
; Punctul de delimitare; Siguran
 ţ 
e automate; Întrerup
ă
tor pentru protec
 ţ 
ie diferen
 ţ 
ial
ă
;  Bloc de m
ă
sur 
ă
 
 ş
i protec
 ţ 
ie.
2.6.2. Instala
ţ
ii trifazate pentru consumatori individuali
Tabloul de distribu
 ţ 
ie
 ES-TD2/16 -1000;
 Dulapul de distribu
 ţ 
ie trifazat 
 ES-CD1/4 – 630.
2.6.3. Instala
ţ
ii pentru consumatori industriali
Sta
 ţ 
ii de racord adânc.
Anexe
Introducere
 
O clasificare a consumatorilor se poate face dup
ă
 
natura consumului de energie electric
ă
:
 
industriali
ş
i asimila
ţ
i,
 
individuali sau casnici
,
 
ter 
 ţ 
iari
 (
ş
coli, spitale, administra
ţ
ie public
ă
,
ş
.a.). O alt
ă
 clasificare se face pe baza puterii instalate:
 
consumatori mici , cu puterea aparent
ă
 S< 100
kVA
,
 
consumatori mari cu puterea aparent
ă
 S> 100
kVA
. Indiferent de clasele de mai sus, consumatorii pot fi:
 
consumatori normali
,
 
consumatori vitali
. În cazul
consumatorilor vitali
 se iau m
ă
suri pentru ca s
ă
 nu se  întrerup
ă
 alimentarea cu energie electric
ă
 sau întreruperile s
ă
 fie de foarte scurt
ă
 durat
ă
. Una din m
ă
suri const
ă
 în utilizarea mai multor circuite de alimentare din surse independente (una este re
ţ
eaua de distribu
ţ
ie a SEN
ş
i cel pu
ţ
in una de rezerv
ă
 – generator diesel, acumulatori cu invertor).
 
UI2. ELEMENTE ALE SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
196 Consumatorii normali
 se alimenteaz
ă
 de la o singur
ă
 surs
ă
 (de la SEN), totu
ş
i pentru a sc
ă
dea durata întreruperilor , uneori, se prev
ă
d dou
ă
 c
ă
i de alimentare a receptorilor de la aceea
ş
i surs
ă
 de energie. Consumatorii
individuali
de
puteri mici
 
normali
 se racordeaz
ă
 la re
ţ
eaua de joas
ă
 tensiune JT prin intermediul instala
ţ
iei de bran
ş
ament electric. Dac
ă
 puterea electric
ă
 tranzitat
ă
 prin circuitele de racord furnizor – consumator nu dep
ăş
e
ş
te 6
kW 
 (30
 A
) se folose
ş
te un
bran
ş
ament monofazat
 (la tensiunea de 230
) altfel se folose
ş
te un
bran
ş
ament trifazat
.
Bran
ş
amentul electric
 (
 BE 
) reprezint
ă
 totalitatea elementelor care realizeaz
ă
 leg
ă
tura dintre o linie electric
ă
 de joasa tensiune, proprietate a furnizorului de energie electric
ă
,
ş
i tabloul electric general al consumatorului. Are rolul de a aduce energia electric
ă
 din re
ţ
ea la instala
ţ
ia electric
ă
 interioar
ă
. Consumatorii de
puteri mari
se racordeaz
ă
 în sta
ţ
iile de transformare sau posturile de transformare ale furnizorului de energie electric
ă
, prin instala
ţ
ii de racord la medie tensiune
 MT 
 sau înalt
ă
 tensiune
 IT 
.
Nota1.
Consumatorii de puteri mari de regul
ă
 sunt consumatori vitali, ceea ce însemn
ă
 c
ă
 se iau m
ă
suri pentru alimentarea acestora din cel pu
ţ
in dou
ă
 surse de energie.
Nota2.
Re
ţ
eaua intern
ă
 a consumatorilor de putere mare, poate con
ţ
ine sta
ţ
ii de transformare, posturi de transformare
ş
i puncte de alimentare.
2.6.1. Instala
ţ
ii monofazate pentru consumatori individuali (normali de putere mic
ă
)
Prin
consumatori individuali
 se în
ţ
eleg locuin
ţ
e familiale sau apartamente, f 
ă
r
ă
 a include imobilele colective sau întreprinderi. Astfel de consumatori (abona
ţ
i) sunt alimenta
ţ
i prin bran
ş
ament electric individual.
0,4kV
 
TD
Cofret Racord electric Coloana
Fig. 2.81.
 
UI2. ELEMENTE ALE SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
197
În figura 2.81 sunt prezentate elementele unui bran
ş
ament electric trifazat. Plecând de la re
ţ
eaua furnizorului avem, în ordine, urm
ă
toarele elemente: racordul electric, firida de bran
ş
ament (cofretul), coloana electric
ă
, tabloul de distribu
ţ
ie
TD
, re
ţ
eaua electric
ă
 intern
ă
 a consumatorului (conductori electrici, tablouri de distribu
ţ
ie secundare, doze, prize,
ş
.a.).
Racordul electric
 este o parte a bran
ş
amentului electric care conecteaz
ă
 linia electric
ă
 la firida de bran
ş
ament (sau la BMP). Linia electric
ă
 poate fi aerian
ă
 (în mediul rural) sau subteran
ă
 (în mediul urban). Sec
ţ
iunea minim
ă
 a conductorului aerian este de 2x6
mm
2
Al+4
mm
2
Cu . De regul
ă
 leg
ă
tura electric
ă
 dintre stâlpul liniei electrice aeriene
ş
i consumator se face prin cablu torsadat izolat, folosind aluminiul , spre exemplu TYIR 16
 mm
2
x 25
 mm
2
 (unde conductorul fazei are 16
 mm
2
 iar conductorul de nul are 25
 mm
2
). Se mai folosesc ACBYY 10x10 sau 16x16 sau 25x25 din aluminiu sau CCBYY 10x10 sau 16x16 sau 25x25 din cupru.
Firida de bran
ş
ament (cofretul)
 este componenta bran
ş
amentului în care se realizeaz
ă
 conexiunile între racordul electric
ş
i coloanele electrice. În firid
ă
 se monteaz
ă
 aparatele electrice de protec
ţ
ie la suprasarcin
ă
 a coloanelor electrice
ş
i aparatele de m
ă
surare a energiei electrice furnizate consumatorului (contorul de energie electric
ă
). Firidele de bran
ş
ament se monteaz
ă
 în spa
ţ
iul special amenajat în zid, în locuri accesibile personalului de exploatare. De fapt este un cofret cu o u
şă
 metalic
ă
 în interiorul c
ă
ruia, de regul
ă
, la instala
ţ
iile vechi se afl
ă
 numai siguran
ţ
a general
ă
 a racordului. La instala
ţ
iile din locuin
ţ
e reziden
ţ
iale
ş
i blocuri firida de distribu
ţ
ie este înlocuit
ă
 de blocul de m
ă
sur
ă
 
ş
i protec
ţ
ie (
 BMP
).
Coloana electric
ă
, este elementul prin care se realizeaz
ă
 leg
ă
tura între firida de bran
ş
ament
ş
i instala
ţ
ia electric
ă
 interioar
ă
 a abonatului (PE-155). Conductoarele electrice sunt montate într-un tub de protec
ţ
ie, din PVC.
Not
ă
.
 
Punctul de delimitare
 este zona care separ
ă
 echipamentele aflate în proprietatea (
ş
i responsabilitatea) furnizorului de energie electric
ă
 de re
ţ
eaua de distribu
ţ
ie a consumatorului. De regul
ă
 punctul de delimitare este la bornele de ie
ş
ire din contorul de m
ă
surare a energiei electrice. Contorul electric este montat în firida de bran
ş
ament sau este integrat în blocul de m
ă
sur
ă
 
ş
i protec
ţ
ie (
 BMP
). Contorul electric se monteaz
ă
 la limita propriet
ăţ
ii pentru a putea fi accesibil personalului de exploatare (al furnizorului).
Tabloul electric de distribu
ţ
ie
, este un cofret (cutie) din material plastic cu o
ş
in
ă
 metalic
ă
 pe care se monteaz
ă
 siguran
ţ
ele, uneori cu dou
ă
 rânduri de cleme pentru conexiuni între conductori, o u
șă
 transparent
ă
 de acces
ş
i dou
ă
 g
ă
uri pentru trecerea conductorilor, vezi figura 2.82.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->