Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
141Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ECDL (Modulul 3)

ECDL (Modulul 3)

Ratings: (0)|Views: 6,861 |Likes:
Published by gusteru1991
e foarte bun va garantez:P
e foarte bun va garantez:P

More info:

Published by: gusteru1991 on Oct 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
1
Modulul 3 – Procesare de text
Acest capitol asigur 
ă
cuno
ş
tin
ţ
ele necesare în lucrul cu o aplica
ţ
ie de editare text. Modulul asigur 
ă
informa
ţ
iile necesare înconformitate cu programa analitica pentru Modului III,
Procesare de text 
.Cuno
ş
tin
ţ
ele asimilate reprezint
ă
baza pentru testul practic in cadrul acestui modul.
Obiectivele ModululuiModul 3
 
Procesare de text 
– cursan
ţ
ii trebuie s
ă
-si demonstreze cuno
ş
tin
ţ
ele
ş
i competen
ţ
ele în utilizarea unei aplica
ţ
iide procesare de text pe un computer personal. Cursan
ţ
ii trebuie s
ă
în
ţ
eleag
ă
opera
ţ
iile de baz
ă
asociate cu crearea,formatarea
ş
i finalizarea unui document gata pentru a fi distribuit. Cursan
ţ
ii trebuie s
ă
-
ş
i demonstreze abilitatea înutilizarea aplica
ţ
iei: crearea tabelelor standard, folosirea imaginilor iîntr-un document, importarea obiectelor 
ş
ifolosirea op
ţ
iunilor pentru scrisori, po
ş
t
ă
etc.
 
2
 
3.1. Introducere3.1.1. Primii pa
ş
i în procesarea text
3.1.1.1. Cuno
ş
tin
ţ 
e necesare:
 
Deschiderea unei aplica
ţ 
ii de procesare de text.
 
Programul
WORD
este un produs software care face partedin pachetul de programe Microsoft Office, care reprezint
ă
unprocesor puternic de texte în mediul de operare Windows.Editorul de texte
WORD
este mai mult decât o „foaie dehârtie“ electronic
ă
. Acesta ofer 
ă
posibilitatea de a schimbaaspectul cuvintelor. Se pot modifica tipul fonturilor, culorile,dimensiunile acestora dar 
ş
i diferitele caracteristici aleparagrafelor. Se pot ad
ă
uga imagini, tabele
ş
i diagrame.Programul poate verifica din punct de vedere ortografic
ş
igramatical corectitudinea
ş
i în acela
ş
i timp furnizeaz
ă
multealte instrumente care pot face ca scrierea s
ă
aib
ă
un aspectdeosebit.Lansarea în execu
ţ
ie se face prin
apelarea butonului Start 
à
Programs
à
Microsoft WORD
 Programul se mai poate deschide
ş
i prin executarea unuidublu clic pe pictograma
Microsoft WORD
aflat
ă
pe desktop.
 
3
 Un ecran Word pentru Windows are urm
ă
toarele componente:
-
 
Bara de titlu 
apare în partea cea mai de sus a ecranului
ş
i con
ţ
ine numele aplica
ţ
iei (Microsoft Word)
ş
i numeledocumentului pe care îl edit
ă
m (activ);
-
 
Bara de meniuri 
con
ţ
ine numele meniurilor dinprogramul WORD. Selectarea meniurilor de pe bar 
ă
se poateface cu mouse-ul, sau cu tastatura (
 Alt + litera subliniat 
ă
) dinnumele meniului respectiv. Când este selectat un meniu sederuleaz
ă
în jos pe ecran o list
ă
de comenzi. Dac
ă
ocomand
ă
este scris
ă
cu o culoare
ş
tears
ă
înseamn
ă
c
ă
aceacomand
ă
nu este disponibil
ă
în acel moment.
-
 
Bara de instrumente standard 
con
ţ
ine o serie debutoane care ajut
ă
la executarea rapid
ă
a unor proceduri(deschidere, salvare document, etc.). Ea poate fi folosit
ă
 numai cu ajutorul mouse-ului;
-
 
Bara de instrumente de formatare a textului 
estefolosit
ă
pentru formatarea caracterelor selectate sau aleparagrafului curent. Poate fi folosit
ă
numai cu mouse-ul;
-
 
Rigla
ne arat
ă
marginile documentului, alinierile, loculunde sare cursorul când se apas
ă
tasta
Tab
;
-
 
Zona de lucru 
con
ţ
ine documentul în lucru;
-
 
Barele de defilare
(orizontal
ă
 
ş
i vertical
ă
), ajut
ă
ladeplasarea mai rapid
ă
în cadrul documentului, cu ajutorulmouse-ului;
-
 
Linia de stare
con
ţ
ine informa
ţ
ii referitoare la document(num
ă
rul paginii, num
ă
rul sec
ţ
iunii în care se lucreaz
ă
,pozi
ţ
ia punctului de inserare în cadrul documentului, oracurent
ă
etc.).

Activity (141)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matei Ioana liked this
Valentina Mirela liked this
okgb liked this
sturzy liked this
Bratu Dan liked this
Mihai Chris liked this
alina lascut liked this
angelo_badila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->