Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.RE-I-227-2002 Instructiuni de Determinare Prin Masurari a Tensiunilor de Atingere Si de Pas

1.RE-I-227-2002 Instructiuni de Determinare Prin Masurari a Tensiunilor de Atingere Si de Pas

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Bogdan Teodorescu
1.RE-I-227-2002 Instructiuni de Determinare Prin Masurari a Tensiunilor de Atingere Si de Pas
1.RE-I-227-2002 Instructiuni de Determinare Prin Masurari a Tensiunilor de Atingere Si de Pas

More info:

Published by: Bogdan Teodorescu on Apr 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
 2
INSTRUCŢIUNI DE DETERMINARE PRIN MĂSURĂRI A TENSIUNILOR DE ATINGERE ŞI DE PAS LA INSTALAŢIILE DIN SISTEMUL
 
DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE.
 
pag.
1. Generalităţi .....................................................................
 ........................................... 3
2. Condiţii tehnice...................... .................................................................................. 5
 
3. Metodologii de măsurare a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ şi a
 
tensiunilor de atingere şi de pas ......................................................................…...... 31
 
4. Tehnica de măsurare a parametrilor instalaţiei de legare la pământ .............….. 49
 
 
 3
INSTRUCŢIUNI DE DETERMINARE PRIN MĂSURĂ
RI A
TENSIUNILOR DE ATINGERE ŞI DE PAS LA INSTALAŢIILE DIN SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE.
 
1. Generalităţi
 
1.1. Obiectul şi domeniul de aplicare
 
1.1.1. Prezentele instrucţiuni reglementează metodele şi tehnica de măsurare pentru deter 
minarea
rezistenţelor de dispersie R 
 p
 şi a tensiunilor U
 p
 ale prizelor de pământ, respectiv ale instalaţiilor de legare la  pământ precum şi pentru determinarea tensiunilor U
a
 şi/sau de pas U
 pas
 în instalaţiile electrice de distribuţie.
 1.1.2. Prezentele
instrucţiuni se vor aplica la următoarele categorii de instalaţii electrice de distribuţie
 -
 linii electrice aeriene LEA de î.t. cu tensiuni nominale 1 ... 20 kV inclusiv, din reţelele electrice IT (cu neutrul izolat sau tratat cu bobină de compensare BC) şi din reţelele electrice TT (cu neutrul legat direct la pământ sau printr 
-un rezistor R 
n
 simbol T
2
T)
 - posturi de transformare PT, aeriene simbol PTA sau în cabine zidite PTZ, cu tensiuni nominale de 1 ... 20 kV/0,4 kV
 -
 puncte de alimentare PA cu tensiuni nominale de 1 ... 20 kV şi de 0,4 kV
 -
 staţii electrice de alimentare cu tensiuni nominale de 110 kV şi de 1 ... 20 kV
 - linii electrice aeriene LEA de j.t.
1.1.3. Prezentele instrucţiuni se vor aplica la verificările care se execută asupra instalaţiilor de legare la  pământ în conformitate cu prevederile din standardul STAS 12604/5
-
90. Se au în vedere următoarele verificări
 
a) înainte de darea în funcţiune/exploatare a instalaţiei electrice res
 pective
  b) periodice
 
c) ocazional la modificări care afectează parametrii instalaţiei de legare la pământ cum sunt
 -
 curentul de punere la pământ de calcul I
 p
 determinat cu respectarea prevederilor standardului STAS 12604/4-89
 -
 rezistenţa de dis
 persie R 
 p
 a instalaţiei de legare la pământ
 - tensiunile de atingere U
a
 şi/sau de pas U
 pas
 -
 coeficienţii de atingere k 
a
 şi/sau de pas k 
 pas
 -
 coeficienţii de amplasament de atingere
a
 şi/sau
 pas
 -
 continuitatea electrică a conductoarelor de legare la pământ şi a legăturilor electrice dintre aceştia şi electrozii prizelor de pământ
 -
 stabilitatea termică a conductoarelor de legare la pământ şi a prizelor de pământ.
 
1.1.4. La aplicarea prezentelor instrucţiuni, precum şi la stabilirea soluţiilor/măsurilor de remedieri (dacă este cazul) având la bază rezultatul determinărilor prin măsurări efectuate vor respecta prevederea prezentelor instrucţiuni şi a prescripţiilor din legislaţia tehnică arătate la subcap.1.2 (Legislaţia tehnică în vigoare).
1
.2. Legislaţia tehnică în vigoare
 
1.2.1
 .
 
STAS 8275 - 87 (12604/1-
87) Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie.
 1.2.2
 .
STAS 2612 - 1987 (12604/2 -
87) Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise;
 1.
 
2.3
 .
 STAS 12604 - 1987 (12604/3 -
 87) Protecţia împotriva electrocutărilor. Condiţii generale;
 
 
 4
1.2.5
 .
 STAS 12604/5-
90. Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare;
 1.2.6.
 
STAS 4102-1985
. Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ;
 1.2.7.
 
 Norme generale de protecţie a Muncii
- 1996 -
 Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale şi Ministerul sănătăţii. 1.2.8. Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.
 
65/1997 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
 
1.2.9. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a şi
1500 V c.c., I - 7 - 1998 MLPAT (în curs de revizuire). 1.2.10
 .
 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ,
 1RE - I
 p
 30/ 90 RENEL.
1.2.11. Normativ de încercări şi măsurări la echipamente şi instalaţii electrice,
PE 116- 94 RENEL.
1.2.12. Instrucţiuni de proiectare şi execuţie a legăturilor pilot din punct de vedere al protecţiei împotriva
 
influenţelor prin cuplaj inductiv şi rezistiv. E
-Ip31-86 MEE.
1.2.13. Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de legare la pământ,
MEE 3 RE - I - 23 - 88
1.2.14. Îndreptarele de proiectare şi de execuţie 1 RE
-I
 p
 35/1-
90 şi 1 RE
-I
 p
 35/2-92
 Reglementările din legislaţia tehnică în vigoare cuprind următoarele:
 
- standardul STAS 8275-
87 (12604/1) : definiţiile şi simbolurile noţiunilor folosite;
 - standardul STAS 2612-
87: limitele maxime admise ale tensiunilor de atingere şi de pas  şi a curenţilor prin corpul omului;
 - standardele STAS 12604/1-
89 şi STAS 12604/5
-90 : elementele care trebuie legate la
instalaţia de legare la pământ de protecţie;
- standardul STAS 12604/5-
90 : conţinutul procesului verbal de verificare;
 - normativul RENEL PE 116-
94 : verificarea instalaţiilor de legare la pământ ;
 - indreptarul RENEL 1RE - Ip 30-90, Anexa 9 : metoda de determinare a parametrilor
instalaţiilor de legare la pământ.
 
1.3 Terminologie şi simboluri
 
1.3.1. Terminologia din prezentele instrucţiuni este cea rezultată din standardul STAS 827
5-87 (pct.1.2.1)
şi îndreptarul de proiectare 1RE
-I
 p
 -30/90 (pct.1.2.10) 1.3.2. Se vor avea
 î 
n vedere şi parametri de mai jos care se pot determina prin măsurări
s
i care permit aprecierea bunei st
a
ri şi a eficien
t
ei instala
t
iei de legare la pământ care se verifia cu următoarele simboluri
 
k
a max
-
 coeficientul de atingere maximă;
 
k
pas max
-
 coeficientul de pas maximă;
 
a
- coeficientul de amplasament la atingere de calcul;
pas
- coeficientul de amplasament la pas de calcul;
R
da
- rezistenta de calcul a amplasamentului la atingere;
R
dpas
- rezistenta de calcul a amplasamentului la pas;
s
- rezistivitatea de calcul a solului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->