Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hastane otomasyonu nedir?

hastane otomasyonu nedir?

Ratings:
(0)
|Views: 3,126|Likes:
Published by uuraar
hastane otomasyonuna genel bir bakış
hastane otomasyonuna genel bir bakış

More info:

Published by: uuraar on Oct 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
HASTANE BİLGİ SİSTEMİ NEDİR
1.1. HASTANE BİLGİ SİSTEMİ NEDİRHastaneler birden çok fonksiyonun bir arada götürüldüğü kompleks işletmelerdir. Öncelikle hastane bir işletmedir,daha sonra tıbbi hizmet veren bir kuruluştur, ayrıca otelcilik hizmeti verirler. Binlerce kalemi bulan ilaç ve tıbbimalzemenin yönetilmesi bile başlı başına ayrı bir hizmet olarak alınabilir. Bu karmaşık yapı içerisinde bilgisayar kullanımı birçok sorunu çözebileceği gibi beraberinde bir çok sorunu da gündeme getirebilir. Hastanelerdekaynakların yerinde kullanılması ve israfın önlenmesi, oluşturulmaya çalışılan kalite ve standartların tesis edilmesive korunması, hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi, gelir ve giderlerin izlenmesi,gelir kaçaklarının önlenmesi, hastane yönetimine verilecek önemli kararlarda bilgi desteğinin sağlanması,sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru hedef belirlenmesi ve doğru kaynak yönetimi, eksiksiz tıbbi kayıt,muhasebe, depo, ambar, demirbaş kayıtları tutabilmek amacıyla kullanılan bilgi sistemleridir.Hastane Bilgi sistemleri kurulumu Networkler sayesinde mümkündür. Network kelime anlamıyla ağ demektir.Networkler bir çok bilgisayar ve bilgisayar aksesuarlarını birbirine bağlayan bunlar arasında veri alış-verişi vepaylaşımını sağlayan elektronik ağlardır. Temelde iki türü vardır LAN ( Local Area Network) yani yerel- küçükalanlı ağlar ve WAN (Wide Area Network) yani geniş alanlı ağ.1.2. LOCAL AREA NETWORK (LAN)Yerel ağ olarak tanımladığımız Local Area Network'e aynı yapı içindeki sınırlı bir alanda bir birine bağlanmışbilgisayarlardan oluşan bilgisayar ağına diyoruz. Örnek olarak hepimizin bildiği internet kafeler, otomasyonsistemleri elektronik hastane bilgi sistemleri yerel ağın oluşumuna güzel bir örnektir. LAN' larda temel amaç aynıyapı içinde kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandantasarruf edilmesi sayesinde bilginin hızlı bir şekilde okunması ve işlenmesini sağlamaktır. Örneğin bir odaiçersinde 10 bilgisayar var. Her bir bilgisayarın sürekli yazıcı kullanması gereklidir. Eğer ağ ortamı yoksa bunu yahepsine ayrı ayrı yazıcı bağlayarak halledersiniz ya da kim doküman çıkaracaksa o kişi dokümanını disketekaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu halleder. Burada bahsettiğimiz birinci yöntemmasraflı bir yöntemdir, ikinci yöntem ise çalışma performansını düşüren ve çok zaman kaybına sebep olabilecekbir yöntemdir. Bu sorunu ufak bir ağ kurarak ve yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağa bağlı bir yada iki bilgisayara yazıcı kurup bu yazıcıları da ağdaki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açabiliriz.Böylece hem maddi yönden tasarruf sağlarız hem de çalışma performansını arttırırız.1.3. WİDE AREA NETWORK (WAN)Wide Area Network ise; farklı bölgelerdeki yerel ağların bağlanması sonucu oluşan bilgisayar ağıdır. Mesela; Bir kargo şirketinin İstanbul, İzmir,Ankara ... şubelerinde ki yerel ağlarının bir birbirine bağlanması gibi. Eğer bir kargoşirketine sahipseniz bir çok ilde yada ülkede geniş bir ağa sahip olmanız gerekir. Çünkü kargo için girilen her hangi bir kaydın rahatlıkla diğer şubelerde de eş zamanlı okunabilmesi gerekir. Aynı durum bankalarda dageçerlidir. Toparlayacak olursak; Network, birbirine bağlanmış server, printer, pc yada benzeri haberleşmeekipmanlarının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır diyebiliriz. Bu bağlamda networkun bizlere yararlarıda zamandan ve maliyetten tasarruf ederek ortak çalışma ortamı sağlamasıdır.1.4. NEDEN NETWORK'E GEREKSİNİM DUYULUR?Network zaman ve para kazancı sağlar. Başarı için işletmenin sadece ofis içinde değil, tüm dünya ilehaberleşmesi gerekir. Paylaşım söz konusu olduğundan donanım tüm personel tarafından kullanılabilir, her bir birey için extra printer, modem, disk ünitesi gerekmez.
 
1.5. NETWORK TOPOLOJİLERİAğdaki bilgisayarların birbirine göre bağlantı şekline network topolojisi .denir. Temelde 3 türü vardır Bunlar:" Bus" Ring" Star dır.1.5.1. BUSBus topolojisinde merkezi bir işlemci (server yoktur) Her bilgisayar bir server vazifesi görür. Bus yapı, omurgayapı olarak ta adlandırılır. Ağ üzerindeki tüm bilgisayarlar bir hat üzerindedir. Veri bu bilgisayarlardan geçerekistenilen bilgisayara ulaşır. Ağ bağlantısı tek bir koaksiyel kablo ile yapılır. Bu kablonun uçlarına BNC denilenkonnektörler bağlanır.Bus Topolojisinin Artıları Ve Eksileri:Basit ağ genişlemesi sağlar, Hub, swich gibi elemanlara ihtiyaç yoktur. Ancak hattın belli bir yerinde kopuklukolduğu zaman tüm ağı etkiler.Ağın toplam uzunluğu 185m'yi geçemez. Standartlarından dolayı En fazla 35bilgisayar bağlamaya izin verir. Arıza tespiti zordur.1.5.2. RINGRing topoloji adından anlaşılacağı gibi halka bir biçimde sıralanmış bilgisayarlardan oluşan bir topolojidir. Ring tipiağlarda da bir merkezi işlemci yoktur. Burada kablonun belli bir tarafında arıza olsa dahi veri kablonun öbür tarafından gelerek iletim devam eder. Bu topolojinin dezavantajı ise kompleks bir yönetim sisteminin olmasıdır.1.5.3. STARAdından anlaşılabileceği gibi yıldız mimarisindedir. Yani yıldızın merkezinde bir hub veya switch, bunlara bağlıolan tüm noktaları birbirine bağlar (UTP kablo ile). Kablonun bir ucu Ağ adaptör kartına bağlı iken, diğeri hub veyaswitch'e takılır. Star,en çok kullanılan topoloji biçimidir.Star topolojini artı ve eksi yanları;Ekonomik kablolama, hızlı kurulum,swich yada brige'lerle rahat genişleyebilmesi,Bağlantıda gelebilecek bir kablokopukluğunda tüm ağı etkilememesi, hub yada swich üzerindeki led'ler sayesinde hata tespitinin kolay olması artıyönleridir. Ancak UTP kablo ile bağlantı mesafesi 100m'yi aşması durumunda sinyal iletimi olamayacağındanbağlantı gerçekleşemez.2. NETWORK DONANIMLARINetworkun iki temel bileşeni vardır: Bunlar yazılım ve donanım sistemleri. Bir networkten söz edebilmek için önceelimizde bu networku kuracak bir donanım parçaları yani en azından bilgisayarlar olması gereklidir. Eğer elimizdedonamın gerekleri olmadan bir yazılıma sahip olsak yada yazılım programı satın almak istesek rasyonel bir davranış sergilemiş olmayız.çünkü üzerine kurulacak parçalar olmadan bir yazılım sahibi olmak demek sadece bir cd ye sahip olmak demektir. Bir Network'u oluşturan donanım birleşenleri şunlardır;A) Merkezi İşlem BirimleriSunucu Makine (Hizmet Bilgisayarı "Server")Bilgi Depolama Üniteleri
 
B) Terminaller Personel computer (PC)Yazıcılar Scannerlar C) Bağlantı Elemanları (Konnektörler)Ethernet Kartlar Swicthler/Hublar Kablolar 2.1.ANA İŞLEMCİ ÜNİTESİ2.1.1SERVERServer, dosya depolamak ve bu dosyalara ağ üzerinden erişmek için kullanılan basit bir sistem olabileceği gibi,birçok hard-disk içeren, yedekleme üniteleri ve cd-rom sürücüleri olan kompleks sistemler olabilir. Printer, faxmakinaları modemler, internet erişimi, vs. gibi kaynakların ağ üzerinde paylaşılmasına yardımcı olur. Server'abağlanan bilgisayarlara terminal -istemci (client) denir. Sunucular genelde, veritabanı dosyalarını, birçok yazılımistemcisinin erişimine sunar. Server olarak tabir ettiğimiz ana bilgisayarlar, kullanım şekline göre farklı bir şekildesunuculuk görevini üstlenebilirler. Mesela bilginin belli bir havuzda toplanması amacıyla kurulan bir data server düşünelim. Buradaki amaç diğer kullanıcı dediğimiz yani terminallerin bu bilgilere rahatlıkla erişip kullanımyapmasıdır ve ortak bir data'nın kullanılmasıdır.2.1.2. VERİ DEPOLAMA ÜNİTLERİÖzellikle hastane bankalar devlet kuruluşları gibi büyük işletmelerde elde edilen verilerin sürekliliğini sağlamakiçin verilerin saklanması ve depolanması gereklidir. Günümüzde Networklerde veri depolaması serverler üzerinden yapılmaktadır. Veriler serverlerin geniş kapasiteli harddisklerine işlenmekte burada depolanmakta veistendiğinde sistem otomatik olarak veriri buradan paylaşıma sunmaktadır. Ama eğer verilerimizin özelliğindendolayı yani çokluğundan ve önemliliğinden dolayı verileri serverlerden başka bir yerde saklamak gerekiyorsabunun en iyi yolu veriyi manyetik ortamlı taşınabilir bantlara geçirmektir. Günümüzde bu teknolojinin en yaygınşekli compact disklerdir (CD). Gelişen teknoloji sayesinde her geçen gün CD lerin kapasiteleri ve dayanmaömürleri artmakta bu da veri depolamada süreklilik ve daha çok veriyi depolama imkânları vermektedir.2.2. TERMİNALLERBilgi sistemlerinde bilgiyi giren, işleyen, gerektiğinde tekrar geri ulaşan kişiler bu işlemleri yapmak için anamakineyi yani serveri kullanmazlar. Tüm bu işlemleri kendi bölümlerinde veya masalarında duran bilgisayarlarlayaparlar. İşte bu bilgisayarlara bir bilgi siteminden söz ediyorsak terminal denir. Temel terminallerin özellikleriiçerdikleri donanım parçaları aşağıda verilmiştir. Bilgi sitemi kurarken terminallerin kapasitesi, yapabildiğiişlemlere göre akıllı mı yoksa aptal mı olacağı önceden tasarlanması gerekir. Gerekli olmayan yerlere çokfonksiyonlu bilgisayar konulması ve bunların sisteme dâhil edilmesi hem maliyet olarak gereğinden fazla bir yükesebep olacak hem de işletim sisteminin gereğinden fazla yorulmasına sebep olacaktır.2.2.1 TERMİNALLERİN DAHİLİ DONANIM BİRİMLERİANAKART(Mainboard):Bilgisayarın elektronik parçalarının tümünün takıldığı , bağlandığı elektronik devredir. Başka bir ifadeyle devreelemanlarını üzerinde bulunduran (slot, soket, entegre, chip, genişleme yuvaları vs.) elektronik plakettir. Ayrıcaüzerinde işlemcinin, çeşitli kartların takılacağı yuvalar; kasanın arkasına açılan kısmında fare, klavye, monitör vs.bağlama noktaları [port veya kapı] bulunur. Anakart, diğer aygıtlardan gelen kabloları üzerinde barındırdığı için buadı almıştır. Son yıllarda işlemcilerin hızlanmasından sonra anakartların önemi arttı. Özellikle üzerindebulundurdukları chipset'ler büyük önem taşıyor. Önemi, anakartların çoğu zaman markası yada modeli yerineüzerlerindeki chipset'in adı ile anılmalarından da anlaşılıyor. Birçok anakart aynı chipseti kullanmasına rağmenher birinin kendine has özellikleri var. Anakart üzerindeki ön bellek miktarı, ön belleğin kullanım şekli,entegre

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pakizeatam liked this
onlyone0001 liked this
heroglu34 liked this
kartane3212 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->