Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental ECA- Decreto Supremo 003-2014-MINAM

Procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental ECA- Decreto Supremo 003-2014-MINAM

Ratings: (0)|Views: 179|Likes:
Decreto Supremo 003-2014-MINAM - Aprueban Directiva que establece procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental ECA.
Decreto Supremo 003-2014-MINAM - Aprueban Directiva que establece procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental ECA.

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ricardo Oswaldo Carrasco-Francia on Apr 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/10/2014

 
Ka Xkrucli
Ocrtks 4 fk c`rba fk 0836
;08;86
;0=
Vripbfurus crklcrbus
 CLGB@BI]
;06
 Catbnbus cabis
;0;
 Cokkrknc socrcnfblc (Kpbpkfi`ctks socnfblus)
‑rclc fcrfi coczýlbmc‟;07
 Cokkrknc ru`rbvkltrbs (Kpbpkfi`ctks ru`bvkltrbs)
‑rclc vklklisc‟;0>
 Ctkaipus pifimcrpus
;04
 Ctkaipus sbrclus
;02
Ismckmbabc eikpmekiruo
;=8
Mckmbabc cttkluctc
;=3
Mckmbabc blmc
;=0
Vkaocti`bus miaclklsbs
‑rclc cmuãtbmc fk Miaãl‟;==
Vkaocti`bus bltkrokfbus
;=6
Vkaocti`bus lkmipblus
‑rclc cmuãtbmc fk ^bkls‟;=;
Vkaocti`bus dimeblnb
38>36=>-3
 Cmkptcl rklulmbc c klmcrncturc fk ac Fbrkmmbýl fk ac Cutirbfcf  Cfoblbstrctbvc fka Cnuc Ocltcri
PK]IA[MBÝL JKGCV[PCALº 337-0836-CLC
Aboc, 6 fk c`rba fk 0836MIL]BFKPCLFI:Suk, okfbcltk Pksiaumbýl Jkgcturca L¸ 3=;-083=-CLC sk klmcrný acs gulmbilks fk ac Fbrkmmbýl fk ac Cutirbfcf  Cfoblbstrctbvc fka Cnuc Ocltcri (Mýfbni T), ca skóir Wïmtir Ocluka ]kvbaac Nbafkokbstkr5 Suk, ka oklmbilcfi gulmbilcrbi dc prkskltcfi su rklulmbc ca mcrni quk vklïc fkskopkóclfi, pir ai quk mirrkspilfk kobtbr ka cmti rksiautbvi mirrkspilfbkltk5Fk milgirobfcf mil ac Aky L¸ 0>;26, Aky quk rknuac ac pcrtbmbpcmbýl fka Xifkr Kjkmutbvi kl ka Lio`rcobklti y Fksbnlcmbýl fk Gulmbilcrbis Xú`abmis, y kl usi fk acs gulmbilks y ctrb`umbilks milgkrbfcs c kstk Fkspcmdi pir ka crtïmuai 33¸ fka Pknacoklti fk Irnclbzcmbýl y Gulmbilks fk ac Cutirbfcf Lcmbilca fka Cnuc, cpri`cfi pir Fkmrkti ]uprkoi L¸ 887-0838-CN.]K PK][KAWK:
 Crtïmuai Úlbmi.-
 Cmkptcr, c pcrtbr fka 8> fk c`rba fk 0836, ac rklulmbc prkskltcfc pir ka skóir Wïmtir Ocluka ]kvbaac Nbafkokbstkr c ac klmcrncturc fk ac Fbrkmmbýl fk ac Cutirbfcf Cfoblbstrctbvc fka Cnuc Ocltcri (Mýfbni T), fãlfiskak acs nrcmbcs pir ais bopirtcltks skrvbmbis prkstcfis.Pknïstrksk, mioulïquksk y pu`aïquksk.JIPNK A[B] OILVKLKNPI MDCWK]VCJkgk Cutirbfcf Lcmbilca fka Cnuc
38>3=76-3
 CO@BKLVK
 Cpruk`cl Fbrkmtbvc quk kstc`akmk primkfbobklti fk cfkmucmbýl fk ais blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca c lukvis Kstãlfcrks fk Mcabfcf  Co`bkltca (KMC)
FKMPKVI ][XPKOI L¸ 88=-0836-OBLCO
KA XPK]BFKLVK FK AC PKXÚ@ABMC MIL]BFKPCLFI: Suk, ka luokrca 00 fka crtïmuai 0¸ fk ac Milstbtumbýl Xiaïtbmc fka Xkrú kstc`akmk quk tifc pkrsilc tbklk fkrkmdi c nizcr fk ul co`bkltk kqubab`rcfi y cfkmucfi ca fkscrriaai fk su vbfc5Suk, ka crtïmuai =¸ fk ac Aky L¸ 04733, Aky Nklkrca fka  Co`bkltk, rkgkrbfi ca ria fk Kstcfi kl octkrbc co`bkltca, fbspilk quk âstk c trcvâs fk sus kltbfcfks y ýrnclis mirrkspilfbkltks fbskóc y cpabmc, kltrk itris, acs lirocs quk skcl lkmkscrbcs pcrc ncrcltbzcr ka kgkmtbvi kjkrmbmbi fk ais fkrkmdis y ka muopabobklti fk acs i`abncmbilks y rkspilsc`babfcfks miltklbfcs kl fbmdc Aky5Suk, csbobsoi, sknúl ka luokrca ==.6 fka crtïmuai ==º fk ac Aky Nklkrca fka Co`bkltk, Aky Lº 04733, kl ka primksi fk rkvbsbýl fk ais pcrãoktris fk miltcoblcmbýl co`bkltca, mil ac
lcabfcf fk fktkroblcr lukvis lbvkaks fk mcabfcf, sk cpabmc ka prblmbpbi fk ac nrcfucabfcf, pkrobtbklfi cjustks prinrksbvis c fbmdis lbvkaks pcrc acs cmtbvbfcfks kl mursi5Suk, fk milgirobfcf mil ais abtkrcaks k) y n) fka crtïmuai >¸ fka Fkmrkti Aknbsactbvi L¸ 383=, quk cpruk`c ac Aky fk Mrkcmbýl, Irnclbzcmbýl y Gulmbilks fka Oblbstkrbi fka  Co`bkltk, kstk Oblbstkrbi tbklk mioi gulmbilks kspkmï
mcs cpri`cr ais ablkcobkltis, acs oktifiainïcs, ais primksis y ais paclks pcrc ac cpabmcmbýl fk ais Kstãlfcrks fk Mcabfcf  Co`bkltca (KMC) y Aïobtks Oãxbois Xkrobsb`aks (AOX) kl ais fbvkrsis lbvkaks fk ni`bkrli, csï mioi kstc`akmkr ais mrbtkrbis y primkfbobkltis pcrc ac girouacmbýl, miirfblcmbýl y kjkmumbýl fk ais paclks fk fksmiltcoblcmbýl y rkmupkrcmbýl fk co`bkltks fknrcfcfis5Suk, kxbstkl blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca cpri`cfis kl `csk c kstãlfcrks fk mcabfcf co`bkltca quk dcl sbfi oifb
mcfis y, pir tclti, ks lkmkscrbi rknuacr ul primkfbobklti fk cfkmucmbýl fk fbmdis blstruokltis c ais lukvis kstãlfcrks fk mcabfcf co`bkltca, mil ka i`jktbvi quk ka Kstcfi, milgirok ca luokrca 3>.= fka crtïmuai 3>º fk ac Aky L¸ 04733, Aky Nklkrca fka Co`bkltk, csknurk ac midkrklmbc y ac miopakokltcrbkfcf kl ka fbskói y ac cpabmcmbýl nrcfuca fk ais blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca5Fk milgirobfcf mil ai fbspuksti kl ac Aky L¸ 04733, Aky Nklkrca fka Co`bkltk, ka Fkmrkti Aknbsactbvi L¸ 383=, quk cpruk`c ac Aky fk Mrkcmbýl, Irnclbzcmbýl y Gulmbilks fka Oblbstkrbi fka Co`bkltk y ka crtïmuai 334¸ fk ac Milstbtumbýl Xiaïtbmc fka Xkrú.FKMPKVC:
 Crtïmuai 3¸.- Cpri`cmbýl
 Cpruâ`ksk ac Fbrkmtbvc quk kstc`akmk ka primkfbobklti fk cfkmucmbýl fk ais blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca c lukvis Kstãlfcrks fk Mcabfcf Co`bkltca (KMC), quk giroc pcrtk bltknrcltk fka prkskltk Fkmrkti ]uprkoi.
 Crtïmuai 0¸.- Wbnklmbc
Ka prkskltk Fkmrkti ]uprkoi kltrcrã kl vbnklmbc ca fïc sbnubkltk fk su pu`abmcmbýl kl ka Fbcrbi I
mbca Ka Xkrucli.
 Crtïmuai =¸.- Pkgrklfi
Ka prkskltk Fkmrkti ]uprkoi skrã rkgrklfcfi pir ka Oblbstri fka Co`bkltk.Fcfi kl ac Mcsc fk Ni`bkrli, kl Aboc, c ais sbktk fïcs fka oks fk c`rba fka cói fis oba mctirmk.IAACLVC D[OCAC VC]]IXrksbfkltk Milstbtumbilca fk ac Pkpú`abmcOCL[KA X[ANCP-WBFCA IVCAIPCOblbstri fka Co`bkltk
FBPKMVBWC S[K K]VC@AKMK KA XPIMKFBOBKLVI FK CFKM[CMBÝL FK AI] BL]VP[OKLVI] FK NK]VBÝL CO@BKLVCA C L[KWI] K]VÃLFCPK] FK MCABFCF CO@BKLVCA (KMC) Crtïmuai 3¸.- Gblcabfcf
Ac
lcabfcf fk ac Fbrkmtbvc ks rknuacr, supaktirbcokltk, ka primkfbobklti fk cfkmucmbýl fk ais blstruokltis
Pbmcrfi Mcrrcsmi Grclmbc -rmcrrcsmiHpkruprifummbil.mio
 
Ka Xkrucli
Ocrtks 4 fk c`rba fk 0836
 ;08;8;
fk nkstbýl co`bkltca c lukvis kstãlfcrks fk mcabfcf co`bkltca (KMC), muclfi li sk dcyc milsbfkrcfi, kl ac liroc quk cpruk`c ais KMC i sus lirocs miopakokltcrbcs, ka primkfbobklti fk cfkmucmbýl c fbmdis kstãlfcrks. Kstk primkfbobklti `usmc csknurcr ac midkrklmbc, ac miopakokltcrbkfcf y ac cpabmcmbýl k
mcz fk ais blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca.
 Crtïmuai 0¸.- Ão`bti fk cpabmcmbýl
Ac prkskltk Fbrkmtbvc sk cpabmc c ais tbtuacrks quk mukltkl mil blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca cpri`cfis, yc skcl kstis blstruokltis mirrkmtbvis, fk cfkmucmbýl i prkvkltbvis, y quk tklncl mioi rkgkrklmbc ul fktkroblcfi KMC quk, pistkrbirokltk dcyc sbfi oifb
mcfi i cmtucabzcfi mil ul lukvi KMC, sbl dc`krsk kstc`akmbfi ka primkfbobklti fk cfkmucmbýl ca obsoi. Kl kstis mcsis fbmdi blstruoklti fk nkstbýl co`bkltca fk`krã pcscr pir ul primkfbobklti fk cfkmucmbýl ca lukvi kstãlfcr co`bkltca, scavi quk ka tbtuacr fka priykmti fk blvkrsbýl kvcaúk y miopruk`k quk su cmtbvbfcf muopak mil ka lukvi KMC cpri`cfi. 
 Crtïmuai =¸.- Xrimkfbobklti fk kvcaucmbýl
Ais tbtuacrks c quk dcmk rkgkrklmbc ka crtïmuai 0º, fk`krãl kvcaucr, kl `csk c ais oilbtirkis rkcabzcfis, sb ka fkskopkói fk su cmtbvbfcf miltrcvbklk ka lukvi KMC cpri`cfi5 kl muyi mcsi, fk`krãl prkskltcr, cltk ac cutirbfcf co`bkltca miopktkltk, ac pripukstc fk oifb
mctirbc fk su blstruoklti fk nkstbýl co`bkltca prkmbsclfi, kltrk itris, acs okfbfcs, prksupuksti y mrilinrcoc fk cfkmucmbýl mirrkspilfbkltk.
 Crtïmuai 6¸.- Xrimkfbobklti fk cfkmucmbýl
Ais tbtuacrks c quk dcmk rkgkrklmbc ka crtïmuai 0º, kl ul paczi li ocyir fk ul (3) cói, miltcfi c pcrtbr fk ac cpri`cmbýl fka lukvi KMC, fk`krãl prkskltcr cltk ac cutirbfcf co`bkltca miopktkltk pcrc rkvbsbýl y cpri`cmbýl, ac pripukstc fk oifb
mctirbc fk su blstruoklti fk nkstbýl co`bkltca, pripilbklfi acs okfbfcs fk cfkmucmbýl pcrc muopabr mil ka obsoi KMC.Mioi milskmuklmbc fk ac kvcaucmbýl tâmlbmc rkcabzcfc, ac cutirbfcf co`bkltca miopktkltk fk`krã cpri`cr ka mrilinrcoc fk cfkmucmbýl kl ka cmti cfoblbstrctbvi quk cpruk`k ac oifb
mcmbýl fka blstruoklti fk nkstbýl co`bkltca prkskltcfi.Ais tbtuacrks quk dc`bklfi prkskltcfi ulc oifb
mctirbc c su blstruoklti fk nkstbýl co`bkltca, sk klmukltrkl kl pkrïifi fk kvcaucmbýl pcrc su cfkmucmbýl i fkltri fka paczi fk cfkmucmbýl, li pifrãl skr sclmbilcfis pir blmuopabobklti fka lukvi kstãlfcr fk mcabfcf co`bkltca oitbvi fk ac cfkmucmbýl, rksuatãlfiaks cpabmc`ak ka KMC vbnkltk cltks fk ac cpri`cmbýl fka lukvi KMC.Kl mcsi sk fbmtcsk ul lukvi KMC, sbl primkfbobklti fk cfkmucmbýl ca obsoi, y ka tbtuacr fk ul priykmti fk blvkrsbýl sk klmukltrk kl ka paczi fk cfkmucmbýl ca KMC fbmtcfi mil cltkrbirbfcf, sk fk`krã rkspktcr ka paczi itirncfi y ac prkskltk fbrkmtbvc sk cpabmcrã mil pistkrbirbfcf ca vklmbobklti fka obsoi.
 Crtïmuai ;º.- ]upukstis fk cpabmcmbýl blokfbctc fka lukvi kstãlfcr fk mcabfcf co`bkltca kl blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca cpri`cfis
Fkltri fka ão`bti fk cpabmcmbýl fk ac prkskltk Fbrkmtbvc, ka lukvi kstãlfcr fk mcabfcf co`bkltca cpri`cfi skrã cpabmc`ak kl ais sbnubkltks mcsis:c) C ais tbtuacrks quk mukltkl mil blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca cpri`cfis, quk li sk dcl cminbfi ca primkfbobklti fk cfkmucmbýl c pkscr fk dc`krsk miopri`cfi, okfbcltk acs cmmbilks fk kvcaucmbýl y
smcabzcmbýl co`bkltca, quk su fkskopkói miltrcvbklk ka lukvi KMC cpri`cfi.`) C ais tbtuacrks quk mukltkl mil blstruokltis fk nkstbýl co`bkltca cpri`cfis, quk dc`bâlfisk cminbfi ca primkfbobklti fk cfkmucmbýl, li muopakl mil ka mrilinrcoc fk cfkmucmbýl fkltri fka paczi
 jcfi pir ac cutirbfcf co`bkltca miopktkltk.
Pbmcrfi Mcrrcsmi Grclmbc -rmcrrcsmiHpkruprifummbil.mio

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->