Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
27Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TNSA-2008_ana_Rapor-tr

TNSA-2008_ana_Rapor-tr

Ratings: (0)|Views: 6,924|Likes:
Published by Aydın Fenerli
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden mükemmel bir araştırma: "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008" - ana rapor
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden mükemmel bir araştırma: "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008" - ana rapor

More info:

Published by: Aydın Fenerli on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
TürkiyeNüfus ve Sa
ğlı
k Ara
ştı
rmas
ı
2008
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri EnstitüsüAnkara, Türkiye
 Katk 
ı
da bulunanlar:
Sa
ğlı
k Bakanl
ığı
Ana Çocuk Sa
ğlığı
ve Aile Planlamas
ı
Genel Müdürlü
ğ
üAnkara, Türkiye
ve
Ba
ş
bakanl
ı
Devlet Planlama Te
ş
kilat
ı
Müste
ş
arl
ığı
Ankara, Türkiye
 Mali kayna
 ğı
sa
 ğ 
layan:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara
ştı
rma Kurumu (TÜB
İ
TAK)
“Kamu Kurumlar
ı
Ara
ştı
rma ve Geli
ş
tirme Projelerini Destekleme Program
ı
(KAMAG)Ekim 2009
Hacettepe ÜniversitesiNüfus Etütleri EnstitüsüT.C. Sa
ğlı
k Bakanl
ığı
Anne ve Çocuk Sa
ğlığı
ve Aile Planlamas
ı
Genel Müdürlü
ğ
üT.C. Ba
ş
bakanl
ı
kDevlet Planlama Te
ş
kilat
ı
Müste
ş
arl
ığı
Türkiye Bilimsel ve TeknolojikAra
ştı
rma Kurumu
 
Yay
ı
n No: NEE-HÜ.09.01ISBN 978-975-491-274-6
 Bu yay
ı
nda yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve hiç bir 
 ş
ekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara
 ştı
rma Kurumu’nun (TÜB
 İ 
TAK) görü
 ş
ünü yans
ı
tmamaktad 
ı
r.
Türkiye Nüfus ve Sa
ğlı
k Ara
ştı
rmas
ı
, 2008 (TNSA-2008) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsütaraf 
ı
ndan gerçekle
ş
tirilmi
ş
tir. Projenin yararlan
ıcı
kurumlar 
ı
T.C. Sa
ğlı
k Bakanl
ığı
ve T.C. Ba
ş
 bakanl
ı
Devlet Planlama Te
ş
kilat
ı
Müste
ş
arl
ığı
’d
ı
r.TNSA-2008’in mali deste
ğ
i Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara
ştı
rma Kurumu (TÜB
İ
TAK) taraf 
ı
ndanKamu Kurumlar 
ı
Ara
ştı
rma ve Geli
ş
tirme Projelerini Destekleme Program
ı
kapsam
ı
nda sa
ğ
lanm
ıştı
r.TNSA-2008, dünya çap
ı
nda yürütülen Nüfus ve Sa
ğlı
k Ara
ştı
rmalar 
ı
(Demographic and Health Surveys,MEASURE/DHS+) projesinin model ve standartlar 
ı
çerçevesinde yürütülmü
ş
ve uluslararas
ı
kar 
şı
la
ştırı
labilir nitelikte bir ara
ştı
rmad
ı
r. Ana raporun tabülasyonu, format
ı
ve gözden geçirilmesindeICF Macro International Inc. teknik yard
ı
m sa
ğ
lam
ıştı
r.TNSA-2008 konusunda daha ayr 
ı
nt
ılı
bilgi için: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 06100Ankara, Türkiye (telefon: 312-305-1115; faks: 312-311-8141; e-posta:hips@hacettepe.edu.tr ; internet: www.hips.hacettepe.edu.tr 
 
).MEASURE/DHS+ projesi hakk 
ı
nda daha ayr 
ı
nt
ılı
bilgi için: ICF Macro,11785 Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD 20705 (telefon: 301-572-0200; faks: 301-572-0999;e-posta: reports@macroint.com; internet:www.measuredhs.com). Bu yay
ı
n için önerilen kaynak gösterim
ş
ekli:Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009)
Türkiye Nüfus ve Sa
 ğlı
k Ara
 ştı
rmas
ı
 , 2008.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sa
ğlı
k Bakanl
ığı
Ana Çocuk Sa
ğlığı
ve Aile Planlamas
ı
Genel Müdürlü
ğ
ü, Ba
ş
 bakanl
ı
k Devlet Planlama Te
ş
kilat
ı
Müste
ş
arl
ığı
ve TÜB
İ
TAK, Ankara, Türkiye.Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Bas
ı
mevi taraf 
ı
ndan bas
ı
lm
ıştı

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burak Sormageç liked this
MefistoMM liked this
MefistoMM liked this
coder_84 liked this
nermin79 liked this
Faruk Özcan liked this
Taner Özgür liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->