Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
WILLIAM H - Draw a Person

WILLIAM H - Draw a Person

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,297 |Likes:
Published by Vio
Testul DaP
Testul DaP

More info:

Published by: Vio on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
WILLIAM H. URBANTHE „DRAW – A - PERSON” CATALOGUEFOR INTERPRETATIVE ANALYSIS
ED. II 1967
CUPRINS:
-INTRODUCERE-CADRUL ISTORIC-ADMINISTRAREA PROBEI-INTERPRETAREA PROBEI-RAPORTUL FINAL-PRECAUŢII NECESARE-CATALOGUL DAP-ANEXĂ – PROTOCOLUL , RAPORTUL INTERPRETATIV
INTRODUCERE
Acest catalog este desemnat a fi un ajutor clinic pentru interpretarea tehnicii proiective Desenul omului. Ca atare, furnizează clinicianului, practicianului categorii de clasificare variate şi ipotezele interpretative sugerate, dezvoltate de specialişti în DAP. Este o compilaţie a unor materiale importante, organizată pentru uzul imediat şi practic în interpretare probei DAP.O mare parte din acest catalog derivă din lucrările lui Bender, Buck, Goodenough, Hammer, Jolles, Machover şi ale altor specialişti îndomeniul testelor proiective. Aranjamentul alfabetic derivă din lucrarea lui Jolles „Un catalog pentru interpretarea calitativă a probei HTP”.Catalogul lui Jolles şi lucrarea lui Machover „Proiecţia personalităţii în desenul figurii umane” asigură cea mai mare parte din conţinutulcatalogului.1
 
CADRUL ISTORIC
Observaţiile pertinente au putut întotdeauna detecteze conotaţii emoţionale în lucrări de artă. Nu este surprinzător faptul cănumeroşi clinicieni au fost interesaţi în clasificarea şi validarea unor trăsături intuitive ale personalităţii artiştilor. Încă din 1885 Ebenezer Cookeobservă că desenele copiilor relevă caracteristici ale acestora de personalitate. Între 1900 şi 1915 două proiecte de cercetare internaţională au fostiniţiate pentru a investiga desenele copiilor. S-au strâns materiale de la profesori şi clinicieni din mai multe ţări. Din nefericire, aceste studii nuau fost completate, deşi unele descoperiri preliminare au fost comunicate.În anii 20, Florence Goodenough a scris „Măsurarea inteligenţei prin desene”. Ea a arătat cum desenele oglindeau dezvoltarea intelectualăa copilului şi a creat o scală pentru aprecierea prin scor a desenelor pentru aflarea vârstei mentale. Goodenough a prevăzut o dezvoltare şiutilizare pe mai departe a desenelor pentru studiul personalităţii, insight-ul ei s-a dovedit foarte serios.Lucrările lui Bender, Buck, Hammer, Jolles, Machover şi alţii au lărgit cunoaşterea desenelor proiective. Mare parte din munca lor este prezentată în formă concisă şi redusă la ipotezele interpretative din acest catalog. Asemenea materiale pot fi utilizate de aceia cu o cunoaştere defond a teoriilor dinamice ale personalităţii pentru a săpa în tainiţele interioare ale subiectului, adică a descoperi impulsurile negate, inacceptabile,reprimate.
ADMINISTRAREA PROBEI
Administrarea probei DAP este extrem de simplă. Tot ceea ce se cere este un teanc de hârtie albă tip letter şi un creion bine ascuţitnegru, de plumb, nr. 2. Acestea sunt aşezate la îndemâna subiectului, astfel încât el poate alege o foaie de hârtie, o poate aşeza şi utiliza după cumdoreşte.I se spune: „Vă rog faceţi desenul unei persoane.” Ne este nevoie de alte indicaţii din moment ce scopul este să furnizăm subiectului o situaţie cât se poate de nestructurată. Întrebărilor pusede subiect li se va răspunde : „Aceasta depinde de tine, poţi face cum vrei”.DAP este bazat pe presupunerea că un individ va fi forţat să structureze această situaţie relativ nestructurată în concordanţă cu dinamica bazală, atipică a personalităţii sale relevând date esenţiale despre el însuşi prin abordarea de către el a sarcinii de a face desenul unei persoane.Se presupune că în desenul unei persoane vor fi prezente, într-o anumită măsură, atât imaginea sa despre sinele real cât şi cea despre sinele ideal.El va putea, desigur, să prezinte o persoană semnificativă pentru el: părinte, rudă, soţ, profesor etc.În timpul examinării, examinatorul observă îndeaproape comportamentul subiectului, înregistrând verbalizările spontane în cărticica de protocol. Întregul comportament dezvăluit în timpul situaţiei de testare are nevoie să fie cercetat, evaluat şi interpretat. Conştientizarea totalităţii personalităţii în interiorul cadrului de testare al probei DAP este de o importanţă capitală în interpretarea rezultatelor la testul DAP.În timpul testării DAP subiectul poate fi prea ocupat de calităţile artistice ale desenelor lui. Subiectul poate fi asigurat că nu este vorba deun test de abilităţi artistice şi că aceste abilităţi artistice nu sunt luate în consideraţie când testul este interpretat. Se pare că cel mai bine este să seexplice subiectului curios că desenele DAP sunt folositoare în înţelegerea gândirii şi afectivităţii subiectului.2
 
Este esenţial să se împărtăşească subiectului importanţa probei DAP, caracterul său confidenţial şi locul său în procedura de rutină. Astfelsubiecţii pot fi excesiv de rezistenţi la text, desenând figuri schematice sau stilizate, sau refuzând în întregime testarea.Când prima figură este desenată, examinatorul îl roagă pe subiect să deseneze o figură de sex opus. Examinatorul va avea grijă să evitefolosirea termenului „bărbat” sau „femeie”, permiţându-i subiectului să definească prima figură ca bărbat sau femeie. Ocazional, un subiect poate pretinde că prima lui figură nu are sex. Se poate permite subiectului să deseneze altă figură şi să continue cu un desen al sexuluii opus sau poateconsidera prima figură ca fiind de orice sex doreşte el.Dacă desenele subiectului sunt figuri stereotipizate, de exemplu figuri schematice, caricaturi sau desene stilizate se recomandă repetereatestului până la desenarea unei figuri complete.După completarea probei DAP, examinatorul mulţumeşte subiectului pentru cooperare şi marchează desenul pentru indicarea numeluisubiectului, vârstei, sexului, datei testării, şi ordinii desenelor.Există varietăţi interesante de DAP. De exemplu, uneori e folositor să fie folosite două foi de hârtie cu indigo între ele, astfel încât să fiefăcută o copie a desenului original. Copia relevă clar ştersăturile şi permite examinatorului să întrebe subiectul dacă ar vrea să facă modificări îndesenul original. Asemenea schimbări indică zone de preocupare sau dificultăţi. Indivizii normali tind să facă schimbări care îmbunătăţescdesenele arătând mai mult echilibru şi control; persoanele anxioase tind să facă modificări care relevă control slab, rigiditate, fragilitate şiconstrângere.Subiecţii rigizi şi evazivi tind, de obicei, să evite să se releve pe sine şi încearcă să devalorizeze situaţia de testare, desenând figurischematice sau reprezentări umane minimale. Acestor subiecţi e indicat să li se ceară să deseneze o figură completă.Un obiectiv al testării DAP este stimularea subiecţilor la producerea mai multor materiale, evazivitatea să nu poată acoperi toatedefectele.Este indicat să se ceară subiecţilor să deseneze capete sau busturi detaliate în cazul în care ei au desenat figuri cărora le lipsesc detaliilecapului. Zona capului este cel mai relevant indicator al concepţiei despre sine şi al abilităţii de a se descurca în mediul social.Alte variante DAP includ:1.desenează o persoană în ploaie2.desenează un animal3.desenează un membru al unui grup minoritaTotuşi aceste variaţii consumă timp şi adaugă puţin la standardul DAP.
INTERPRETAREA DAP
Interpretarea DAP apare unora ca dezamăgitor de simplă şi superficială, altora le pare a fi de o extremă dificultate şiincomprehensibilă. Un pas iniţial în interpretarea DAP este de a descrie pur şi simplu figurile desenate. Sunt tinere sau bătrâne? Active sauinactive? Flexibile sau rigide? Formale sau obişnuite? Masive sau mici? Vesele sau triste? Musculoase sau slabe şi atrofiate? Agresive şidominante sau pasive? Multe asemenea probleme pot fi ridicate şi pot sugera diferite ipoteze interpretative privind subiectul care a desenat3

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Dunhill liked this
Mihaela Rosculet liked this
Andreea Budescu liked this
Andreea Budescu liked this
Andreea Budescu liked this
Constanta Stama liked this
florentinu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->