Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG SAMAN 2009-2010

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG SAMAN 2009-2010

Ratings:
(0)
|Views: 531|Likes:
Published by aeSALNO
Pelan tindakan ini akan menggariskan beberapa tindakan perlu JKKK Kg. Saman bagi tahun 2009-2010.
Pelan tindakan ini akan menggariskan beberapa tindakan perlu JKKK Kg. Saman bagi tahun 2009-2010.

More info:

Published by: aeSALNO on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

 
 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PLINJ WCJGNBNJ PLAENJM\JNJ BNAP\JM (PWPB#) BNAP\JM [NANJ 5003!50>0 
>
>*0 TC[C GNJ AC[C BNAP\JM [NANJTc{c
Al}|o|gbnj {le|nh bnap|jm snjm elucgljwcwcbnj bla|gnhnj gnj ulbuln{c {lenmnc {nw| algc|a plupng|nj gnj {lwlu|{jsnalaeljw|b pljg|g|b snjm elu{ch) pufmul{cd {luwn pufg|bwcd gljmnj pljwngecunj bnap|jm snjm gcjnacb*
Ac{c
Aljongcbnj blufhnjcnj {lenmnc dfb|{ |wnan |jw|b alaeljw|b pljg|g|b*
Alaeljw|b an{snunbnw snjm elu{nw|!png| gnj elbluon{nan*
Aluljknjn plaenjm|jnj anapnj {lencb a|jmbcj) {lononu gljmnj blplui|nj gnj blpljwcjmnj pljg|g|b*
Aljcwcbelunwbnj pljgcgcbnj gnina alaeljw|b pljg|g|b snjm pufmul{cd gnj pufg|bwcd*
5*0 ANWINANW GNJ FEOLBWCD PLAENJM\JNJ BNAP\JMAnwinanw Plaenjm|jnj
 Al}|o|gbnj {le|nh bnap|jm snjm hnuafjc gnj {lonhwlun gljmnj bla|gnhnj snjm iljmbnp {luwn blenocbnj pljg|g|bsnjm wluplichnun) snjm {lwlu|{jsn aljongcbnj Bnap|jm [nanj {lenmnc bnap|jm kfjwfh gnina gnlunh W|nunj*
Feolbwcd Plaenjm|jnj
Alunjmbn {lwcnp plaenjm|jnj gnina {nw| onjmbn an{n snjm gcun{nbnj {l{|nc enmc al}|o|gbnj plaenjm|jnjsnjm wlunjknjm {lenmnc n{n{ wcjgnbnj snjm ilech {c{wlanwcb*
Aljmmlunbbnj nhic!nhic on}nwnjb|n{n blkci snjm gcinjwcb |jw|b unjknjmnj plaenjm|jnj snjm ilech {wunwlmcb gnjaljsli|u|h*
Alan{wcbnj {lwcnp pufolb plaenjm|jnj snjm enbni gcinb{njnbnj alalj|hc blplui|nj gnj blpljwcjmnj pljg|g|bbl{li|u|hnjjsn*
Alan{wcbnj {lwcnp plaenjm|jnj snjm gckngnjmbnj aljknpnc anwinanw snjm gchnunpbnj
 
 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PLINJ WCJGNBNJ PLAENJM\JNJ BNAP\JM (PWPB#) BNAP\JM [NANJ 5003!50>0 
5
;*0 WCJGNBNJ \JW\B ALJKNPNC AC[C BNAP\JM [NANJ 5003!50>0Eci Ac{c WcjgnbnjWlapfhWcjgnbnjNmlj{c Snjm Eluwcjgnb>Aljongcbnj Blufhnjcnj[lenmnc Dfb|{ \wnan \jw|bAlaeljw|b Pljg|g|b
! Alan{wcbnj pufmuna nwn| nbwctcwc nmnansnjm gcunjknjm gcinb{njnbnj {lencba|jmbcj wnjpn {lenunjm hninjmnj*! Aljmml{n pchnb elubljnnj |jw|b {nan!{nan aljsfbfjm gnj elbluon{nan |jw|bblpljwcjmnj pljg|g|b*Onjmbn An{nPnjonjm $Eluwlu|{nj! Blw|n Bnap|jm! OHLNCJ[ W|nunj! O&blkci Ble|gnsnnj $Blnmnannj) (OBBB#! Ecuf Blnmnannj (BUW#
 
5Alaeljw|b An{snunbnw SnjmElu{nw|!Png| GnjElbluon{nan
! Alunjknjm ilech enjsnb pufmunablan{snunbnwnj snjm alicenwbnj {lwcnpinpc{nj pljg|g|bCb|wBl{l{|ncnj! OBBB! MG] [nanj! BUW Olae|injm[nanj
 
;Aluljknjn Plaenjm|jnjAnapnj [lencb A|jmbcj)[lononu Gljmnj Blplui|njGnj Blpljwcjmnj Pljg|g|b
! [|nun pljg|g|b gcnaecibcun {leli|a{l{|nw| pluafhfjnj {lenunjm pufolbblunonnj gce|nw*! Alan{wcbnj pchnb plano| alaeluc wnbicanwucjmbn{ elubljnnj {l{|nw| pufolb snjmalicenwbnj Bnap|jm [nanj gnina {nw|al{s|nunw OBBB {leli|a gcinb{njnbnj*! Alacjwn plano| aljslgcnbnj inpfunj|jw|b anjn!anjn pufolb snjm wlinh {cnp{lplj|hjsn*Cb|wBl{l{|ncnj $Eluwlu|{nj! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Snjm Elubljnnj(BUW $ MG]#
 
7Aljcwcbelunwbnj PljgcgcbnjGnina Alaeljw|b Pljg|g|bSnjm Pufmul{cd Gnj Pufg|bwcd
! Aluljknjn pufmuna!pufmuna bhn{ wnh|jnj|jw|b njnb!njnb pljg|g|b snjm aljmnaeciplplucb{nnj el{nu {lpluwc \P[U) PAU $[PA*! [ljwcn{n plbn gljmnj pljknpncnj njnb!njnb pljg|g|b gc {lbfinh gnj alae|nwu|a|{nj |jw|b wcjgnbnj pchnb elubljnnj*
 
Onjmbn An{nPnjonjm $Eluwlu|{nj! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Pljgcgcbnj (BUW$ MG]#
 
! Onenwnj PlinonunjGnlunh W|nunj
 
! Pchnb [lbfinh SnjmElubljnnj
 
 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PLINJ WCJGNBNJ PLAENJM\JNJ BNAP\JM (PWPB#) BNAP\JM [NANJ 5003!50>0 
;
7*0 WCJGNBNJ \JW\B ALJKNPNC FEOLBWCD PLAENJM\JNJ BNAP\JM [NANJ 5003!50>0Eci Feolbwcd WcjgnbnjWlapfhWcjgnbnjNmlj{c Snjm Eluwcjgnb>Alunjmbn [lwcnpPlaenjm|jnj Gnina [nw|Onjmbn An{n Snjm Gcun{nbnj[l{|nc Enmc Al}|o|gbnjPlaenjm|jnj SnjmWlunjknjm [lenmnc N{n{Wcjgnbnj Snjm Ilech[c{wlanwcb*
! Alaeljw|b Plinj Wcjgnbnj Bnap|jm[nanj snjm aljmmnuc{bnj hnin w|o|plaenjm|jnj alicp|wc n{plb {f{cni)lbfjfac gnj dczcbni) gnina {nw| onjmbnan{n snjm gcwlwnpbnj*Eluwlu|{nj! OBBB! MG] [nanj! BUW Olae|injm[nanj
5Aljmmlunbbnj Nhic!NhicOn}nwnjb|n{n Blkci Snjmgcinjwcb \jw|b UnjknjmnjPlaenjm|jnj Snjm Ilech[wunwlmcb Gnj Aljsli|u|h*
! Alufaenb {la|in On}nwnjb|n{n Blkci{lgcn ngn*! Alan{wcbnj On}nwnjb|n{n Blkci {ljwcn{nelud|jm{c {lenmnc {fbfjmnj blpngn OBBB*Onjmbn An{nPnjonjm! OBBB! O&blkci SnjmElubljnnj
 
;Alan{wcbnj [lwcnp PufolbPlaenjm|jnj Snjm EnbniGcinb{njnbnj Alalj|hcBlplui|nj Gnj BlpljwcjmnjPljg|g|b Bl{li|u|hnjjsn
! Pljg|g|b gcanbi|abnj elubljnnj{lenunjm pufolb snjm gci|i|{bnj filhblunonnj gnina bn}n{nj bnap|jm*! Aljmngnbnj al{s|nunw bhn{ |jw|baljgljmnu {|nun pljg|g|b*Cb|wBl{l{|ncnj $Elubnin! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Snjm Elubljnnj(BUW $ MG]#
7Alan{wcbnj [lwcnpPlaenjm|jnj SnjmGcinb{njnbnj AljknpncAnwinanw Snjm Gchnunpbnj
! Alan{wcbnj pchnb snjm wluicenwaljmla|bnbnj inpfunj plj|h elubljnnjpufolb snjm wlinh {cnp {lplj|hjsn*[luwn!Aluwn! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Pljgcgcbnj (BUW$ MG]#
 
! Onenwnj Plinonunj
 
! Pchnb [lbfinh SnjmElubljnnj
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eijan Hizal added this note
en.blh saya dptkan salinan pelan tersebut nie email saya eijan1700@yahoo.com tq
Syahid Haji Abdul Rahman added this note
saya pn nak kalo ada.. syaharwanahar@yahoo.com tQ uploader
Eijan Hizal liked this
Ahmad Zaky Naimy Ismail liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->