Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG SAMAN 2009-2010

PELAN TINDAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG (PTPK) KAMPUNG SAMAN 2009-2010

Ratings: (0)|Views: 531|Likes:
Published by aeSALNO
Pelan tindakan ini akan menggariskan beberapa tindakan perlu JKKK Kg. Saman bagi tahun 2009-2010.
Pelan tindakan ini akan menggariskan beberapa tindakan perlu JKKK Kg. Saman bagi tahun 2009-2010.

More info:

Published by: aeSALNO on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

 
 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PLINJ WCJGNBNJ PLAENJM\JNJ BNAP\JM (PWPB#) BNAP\JM [NANJ 5003!50>0 
>
>*0 TC[C GNJ AC[C BNAP\JM [NANJTc{c
Al}|o|gbnj {le|nh bnap|jm snjm elucgljwcwcbnj bla|gnhnj gnj ulbuln{c {lenmnc {nw| algc|a plupng|nj gnj {lwlu|{jsnalaeljw|b pljg|g|b snjm elu{ch) pufmul{cd {luwn pufg|bwcd gljmnj pljwngecunj bnap|jm snjm gcjnacb*
Ac{c
Aljongcbnj blufhnjcnj {lenmnc dfb|{ |wnan |jw|b alaeljw|b pljg|g|b*
Alaeljw|b an{snunbnw snjm elu{nw|!png| gnj elbluon{nan*
Aluljknjn plaenjm|jnj anapnj {lencb a|jmbcj) {lononu gljmnj blplui|nj gnj blpljwcjmnj pljg|g|b*
Aljcwcbelunwbnj pljgcgcbnj gnina alaeljw|b pljg|g|b snjm pufmul{cd gnj pufg|bwcd*
5*0 ANWINANW GNJ FEOLBWCD PLAENJM\JNJ BNAP\JMAnwinanw Plaenjm|jnj
 Al}|o|gbnj {le|nh bnap|jm snjm hnuafjc gnj {lonhwlun gljmnj bla|gnhnj snjm iljmbnp {luwn blenocbnj pljg|g|bsnjm wluplichnun) snjm {lwlu|{jsn aljongcbnj Bnap|jm [nanj {lenmnc bnap|jm kfjwfh gnina gnlunh W|nunj*
Feolbwcd Plaenjm|jnj
Alunjmbn {lwcnp plaenjm|jnj gnina {nw| onjmbn an{n snjm gcun{nbnj {l{|nc enmc al}|o|gbnj plaenjm|jnjsnjm wlunjknjm {lenmnc n{n{ wcjgnbnj snjm ilech {c{wlanwcb*
Aljmmlunbbnj nhic!nhic on}nwnjb|n{n blkci snjm gcinjwcb |jw|b unjknjmnj plaenjm|jnj snjm ilech {wunwlmcb gnjaljsli|u|h*
Alan{wcbnj {lwcnp pufolb plaenjm|jnj snjm enbni gcinb{njnbnj alalj|hc blplui|nj gnj blpljwcjmnj pljg|g|bbl{li|u|hnjjsn*
Alan{wcbnj {lwcnp plaenjm|jnj snjm gckngnjmbnj aljknpnc anwinanw snjm gchnunpbnj
 
 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PLINJ WCJGNBNJ PLAENJM\JNJ BNAP\JM (PWPB#) BNAP\JM [NANJ 5003!50>0 
5
;*0 WCJGNBNJ \JW\B ALJKNPNC AC[C BNAP\JM [NANJ 5003!50>0Eci Ac{c WcjgnbnjWlapfhWcjgnbnjNmlj{c Snjm Eluwcjgnb>Aljongcbnj Blufhnjcnj[lenmnc Dfb|{ \wnan \jw|bAlaeljw|b Pljg|g|b
! Alan{wcbnj pufmuna nwn| nbwctcwc nmnansnjm gcunjknjm gcinb{njnbnj {lencba|jmbcj wnjpn {lenunjm hninjmnj*! Aljmml{n pchnb elubljnnj |jw|b {nan!{nan aljsfbfjm gnj elbluon{nan |jw|bblpljwcjmnj pljg|g|b*Onjmbn An{nPnjonjm $Eluwlu|{nj! Blw|n Bnap|jm! OHLNCJ[ W|nunj! O&blkci Ble|gnsnnj $Blnmnannj) (OBBB#! Ecuf Blnmnannj (BUW#
 
5Alaeljw|b An{snunbnw SnjmElu{nw|!Png| GnjElbluon{nan
! Alunjknjm ilech enjsnb pufmunablan{snunbnwnj snjm alicenwbnj {lwcnpinpc{nj pljg|g|bCb|wBl{l{|ncnj! OBBB! MG] [nanj! BUW Olae|injm[nanj
 
;Aluljknjn Plaenjm|jnjAnapnj [lencb A|jmbcj)[lononu Gljmnj Blplui|njGnj Blpljwcjmnj Pljg|g|b
! [|nun pljg|g|b gcnaecibcun {leli|a{l{|nw| pluafhfjnj {lenunjm pufolbblunonnj gce|nw*! Alan{wcbnj pchnb plano| alaeluc wnbicanwucjmbn{ elubljnnj {l{|nw| pufolb snjmalicenwbnj Bnap|jm [nanj gnina {nw|al{s|nunw OBBB {leli|a gcinb{njnbnj*! Alacjwn plano| aljslgcnbnj inpfunj|jw|b anjn!anjn pufolb snjm wlinh {cnp{lplj|hjsn*Cb|wBl{l{|ncnj $Eluwlu|{nj! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Snjm Elubljnnj(BUW $ MG]#
 
7Aljcwcbelunwbnj PljgcgcbnjGnina Alaeljw|b Pljg|g|bSnjm Pufmul{cd Gnj Pufg|bwcd
! Aluljknjn pufmuna!pufmuna bhn{ wnh|jnj|jw|b njnb!njnb pljg|g|b snjm aljmnaeciplplucb{nnj el{nu {lpluwc \P[U) PAU $[PA*! [ljwcn{n plbn gljmnj pljknpncnj njnb!njnb pljg|g|b gc {lbfinh gnj alae|nwu|a|{nj |jw|b wcjgnbnj pchnb elubljnnj*
 
Onjmbn An{nPnjonjm $Eluwlu|{nj! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Pljgcgcbnj (BUW$ MG]#
 
! Onenwnj PlinonunjGnlunh W|nunj
 
! Pchnb [lbfinh SnjmElubljnnj
 
 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PLINJ WCJGNBNJ PLAENJM\JNJ BNAP\JM (PWPB#) BNAP\JM [NANJ 5003!50>0 
;
7*0 WCJGNBNJ \JW\B ALJKNPNC FEOLBWCD PLAENJM\JNJ BNAP\JM [NANJ 5003!50>0Eci Feolbwcd WcjgnbnjWlapfhWcjgnbnjNmlj{c Snjm Eluwcjgnb>Alunjmbn [lwcnpPlaenjm|jnj Gnina [nw|Onjmbn An{n Snjm Gcun{nbnj[l{|nc Enmc Al}|o|gbnjPlaenjm|jnj SnjmWlunjknjm [lenmnc N{n{Wcjgnbnj Snjm Ilech[c{wlanwcb*
! Alaeljw|b Plinj Wcjgnbnj Bnap|jm[nanj snjm aljmmnuc{bnj hnin w|o|plaenjm|jnj alicp|wc n{plb {f{cni)lbfjfac gnj dczcbni) gnina {nw| onjmbnan{n snjm gcwlwnpbnj*Eluwlu|{nj! OBBB! MG] [nanj! BUW Olae|injm[nanj
5Aljmmlunbbnj Nhic!NhicOn}nwnjb|n{n Blkci Snjmgcinjwcb \jw|b UnjknjmnjPlaenjm|jnj Snjm Ilech[wunwlmcb Gnj Aljsli|u|h*
! Alufaenb {la|in On}nwnjb|n{n Blkci{lgcn ngn*! Alan{wcbnj On}nwnjb|n{n Blkci {ljwcn{nelud|jm{c {lenmnc {fbfjmnj blpngn OBBB*Onjmbn An{nPnjonjm! OBBB! O&blkci SnjmElubljnnj
 
;Alan{wcbnj [lwcnp PufolbPlaenjm|jnj Snjm EnbniGcinb{njnbnj Alalj|hcBlplui|nj Gnj BlpljwcjmnjPljg|g|b Bl{li|u|hnjjsn
! Pljg|g|b gcanbi|abnj elubljnnj{lenunjm pufolb snjm gci|i|{bnj filhblunonnj gnina bn}n{nj bnap|jm*! Aljmngnbnj al{s|nunw bhn{ |jw|baljgljmnu {|nun pljg|g|b*Cb|wBl{l{|ncnj $Elubnin! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Snjm Elubljnnj(BUW $ MG]#
7Alan{wcbnj [lwcnpPlaenjm|jnj SnjmGcinb{njnbnj AljknpncAnwinanw Snjm Gchnunpbnj
! Alan{wcbnj pchnb snjm wluicenwaljmla|bnbnj inpfunj plj|h elubljnnjpufolb snjm wlinh {cnp {lplj|hjsn*[luwn!Aluwn! OBBB! O&blkci Bla|gnhnjN}na (OBBB#! Ecuf Pljgcgcbnj (BUW$ MG]#
 
! Onenwnj Plinonunj
 
! Pchnb [lbfinh SnjmElubljnnj
 

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eijan Hizal added this note
en.blh saya dptkan salinan pelan tersebut nie email saya eijan1700@yahoo.com tq
Syahid Haji Abdul Rahman added this note
saya pn nak kalo ada.. syaharwanahar@yahoo.com tQ uploader
Eijan Hizal liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->