Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mladi Reporter - Septembar

Mladi Reporter - Septembar

Ratings: (0)|Views: 633 |Likes:
Published by MladiReporter

More info:

Published by: MladiReporter on Oct 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2011

pdf

text

original

 
Reporter 
    m    l    a    d    i
Kako je propa(da)o RNR? - str. 2
SEPTEMBAR 2009 - JUŽNA SRBIJA - PRAVA OMLADINSKA NOVINA - BESPLATNO IZDANJE
Cilj je da od tačke A do tačke B sgnete lagano, ekasno i brzo,koristeći sposobnos ljudskog tela.
strana 8
PARKOUR
DANGER MOUSE AND SPARKLEHORSE PRESENT: DARK NIGHT OF THE SOUL
strana 3
VOLONTERI SU PONOVO IN!
strana 4
BARBIE I BRATZ !
strana 7
 
Reporter 
    m    l    a    d    i
 strana 
2
SEPTEMBAR 2009.
 KAKO JE PROPA(DA)O RNR?
 BIRAM BEER FEST !!!
RNR je danas underground.Bio i ostao. Kada sam biomanji verovao sam da je krizabaš tada zahvala RNR, te dasu devedesete krive za sve.Međum iz ove perspekve,imam bitno drugačiji stav. RNR je upravo danas u najvećojmogućoj krizi.
Rock je u ex-SFRJ zapao je u krizu
pre raspada same države. Najstari
-
 je bendove neću pominja jer suprilično nepozna današnjim gener
-
acijama. Oni su imali klupske svirkepo urbanim sredinama, i uglavnomnisu ostvarili veći ucaj, kao kasnijiveliki kultni bendovi: Bijelo Dugme,Riblja Čorba, Azra, Smak i sl. Veliki jugo bendovi su se ili raspali krajemosamdeseh, ili im je jednostavnoponestalo ideja da budu originalni,kreavni i zanimljivi generacijamakoje dolaze. Tako se zagrebačka Azraraspada posle poslednjeg albuma“Zadovoljšna” (1988). Najveći jugobend, sarajevsko Bijelo Dugme, jedanod simbola države se takođe raspaoposle poslednjeg albuma Ćiribiribela(1988). Dugme mnogi kričari danas,nakon odlaska Željka Bebeka iz benda1984, opravdano krikuju za kasnijiindirektni ucaj na razvoj turbo-folka.Beogradska Riblja Čorba iako i dandanas postoji, za mene lično, poslealbuma “Koza nostra” (1990), nijeizdala dobar album. U proseku po
-
brojani bendovi su nam bili kreavni10-tak godina. Što se ostalih bendovače, oni su uglavnom prali sudbinuvelikih. RNR je denitno prestajao bimainstream krajem osamdeseh.Devedesete sa svojim sistemomvrednos, su ubrzale započet pro
-
ces. Naročito je situacija u Srbiji bilaloša. Za razliku od zagrebačkih Jugo
-
tona (danas Croaa records) i Suzy,sarajevskog Diskotona, beogradskaizdavačka kuća PGP RTB (danas PGP-RTS) je i u zajedničkoj državi važila zanarodnjačku, a devedeseh se bašpotrudila da opravda taj epitet. De
-
vedeseh pomenuta izdavačka kućase okreće novim trendovima. Nekakose muzika u Srbiji h godina naročitotrerala kao biznis a ne kao umetnost,a tako je, na žalost, ostalo do danas.Ipak krajem osamdeseh i početkomdevedeseh godina se u Srbiji jav
-
lja jedna serija kvalitetnih bendovakoji i dan danas, ukoliko postoje,imaju svoju publiku. Pored toga što je državna televizija kroz svoj udarnikanal RTS1 promovisala turbo-folkkao soundtrack režima, pored nastan
-
ka isključivo turbo-folk TV Pink koja je svoj program počela emitovanjemsvadbe Cece, postojao je svestan slojljudi koji je prao rock dešavanja ibendove. Taj sloj je ostao zdravo tkivonacije, nije dozvolio da RTS razmišljaumesto njega. Zahvaljujući njemu sekonačno i doslo do krične mase ipromena 2000.Devedeseh u Srbiji se armišu novibendovi, uglavnom alternavne ipunk orijentacije: Darkwood Dub,Atheist Rap, DLM, Dža ili Bu, Direk
-
tori, Ritam Nereda, Bjesovi, Blockout, Vampiri, Džukele, Del Arno bend,Osvajači, Rambo Amadeus, StraightJackin, Goblini, Love Hunters, Orto
-
dox Celts…. Većina ovih bendova jeizdavala albume, bez ikakve zarade, jer su brzo bankrorale izdavačkekuce tokom krize, a naglo se razvila ipiraterija. Iz New wave-a, tokom de
-
vedeseh nastavljaju da funkcionišui učvršćuju svoje mesto na sceni:Električni orgazam, Parbrejkers,Obojeni program, EKV (do 1994),Van Gogh. Od starih bendova krozdevedesete do danas uglavnom živena staroj slavi, iz osamdeseh: RibljaČorba, Smak, Bajaga & Instruktori,Kerber, Galija, Generacija 5 i sl. Većinapobrojanih bendova je iskazivalapoličke stavove, otvoreno istupalaprov režima i na taj način dala dopri
-
nos demokrazaciji društva.Devedeseh su snimljeni i neki kult
-
ni lmovi: Crni bombarder (1992),Mi nismo anđeli (1993), Dva satakvalitetnog programa (1994)A šta imamo danas? Paradoksalno jeda, kada na rock scenu ne vrši pri
-
sak polika, kada nema stega zakona,kada se vlast ne bavi RNR muzikomi njenim posledicama na razvoj om
-
ladine - novih bendova gotovo danema. Stari bendovi žive gotovoisključivo na staroj slavi, ili su jedvatek koncertno akvni, bez novih iz
-
danja koja zavređuju pažnju. Naravnopostoje izuzeci, koji se posle 2000. pomeni mogu nabroja na prste oberuke.Popularno je pisa i pljuva po turbo-folku, (u tu svrhu proporučujem svi
-
ma koji nisu videli “Sav taj folk” serijalTV B92) a niko da se zapita šta je sabudućnšću RNR-a u Srbiji? Ili ćemo zasve i dalje da krivimo turbo-folk, kojido mene i većine čitalaca nikad nijeni dopro? Da li je dovoljan razlog zakrizu RNR, taj što se i na svetskoj sceniputem npr. MTV-ja plasiraju neki novitrendovi, ili je u pitanju nedostatakideja ili je jednostavno problem no
-
vac kog u RNR-u ima najmanje? Od
-
govor leži negde u samim pitanjima.Dobro je sa druge strane, da ima sveviše kvalitetnih klupskih bendova nalokalu, možda će neki od njih posta jednog dana popularan i kao brendnašeg grada?Ako je za utehu, da tekst, završimopozivno, makar imamo prilike da vi
-
dimo sve više stranih kvalitetnih ben
-
dova koji nas više ne zaobilaze kaogubave, jer smo konačno postali (nekiće reći na korak da postanemo) nor
-
malna zemlja, budući član EU.
Miroslav Živković Kobac
Na štandovima se moglo naći preko40 vrsta piva domaćih i stranihproizvođača po pristupačnim ce
-
nama. Nesvakidašnja ponuda voćnihpiva, koktela i vina učinila je fesvalpotpunijim. Ulaz je, kao i do sada, biobesplatan a izmenjene i dodatne linijegradskog prevoza znatno su olakšaledolazak do Ušća. Redova i čekanja naulazima nije bilo.Muzički program je privukao velikupažnju. Nastupom grupe King sajzna Ušću je počeo ovogodišnji beo
-
gradski fesval piva, najveća evrop
-
ska pivska manifestacija južno odNemačke. Posle njih koncerte suodržali i Samostalni referen, ZvonkoBogdan, grupe Vikeda, Lajbah, StereoMC’s, a nešto pre ponoći usledio jevatromet. Drugog dana fesvala, pu
-
blici su se predstavili Darko Rundeksa svojim Kargo orkestrom, Divlje jagode, Rambo Amadeus, kanadskifank-soul bend LMT konekšn, SarajlijeLetu štuke, Esma Redžepova, O Đilai tribjut bendovi. Tradicionalni kon
-
cert Ortodoks Keltsa održan je trećegdana Beer festa, a iste večeri fesval je ponovo ugoso hrvatski sastavPsihomodo pop. Džez gitarista ToniKitanovski i romski Čerkezi orkestarnastupili su u subotu, kao i Tatu, po
-
bednici fesvala Bale of the bands,francuski rege-pank-rok bend Džouk,grupe Let 3 i Los ninjos de los ohosrohos koji su pored svojih pesamaizveli pesmu „Buđav lebac”. Poslednjidan ovogodišnjeg Beer festa bili su uznaku eks-ju roka, a na dobre starehitove poseoce će podse VlatkoStefanovski, Kiki Lesendrić i grupaValenno. Svake večeri program jepočinjao oko 18 časova nastupomdomaćih sastava, a završavao se okočeri ujutru di-džej žurkama. Fesval je pored zabavnog imao i edukavnikarakter.
 
Kampanja „Biram da recikli
-
ram” pokrenuta je početkomleta sa dva osnovna cilja: podi
-
zanje ekološke sves građanai prikupljanje sredstava za ku
-
povinu reciklažnih kontejneraza beogradske škole.
 
Sedmiporedu, većtradicionalni,Belgrade Beer festodr žanje od 12. do 16.avgusta2009.godine na U šću.Na danpočetka fesvalasveje uveliko bilospremnozaposetupreko600.000 l judi. 
Tokom Belgrade Beer festa kampanja je dosgla vrhunac i zainteresovalavećinu prisutnih. Pored toga kampan
-
 ja „Don’t drink and drive” je primetnopozivno ucala na broj saobraćajnihnesreća u vreme fesvala. Još jednakampanja koja uče na ekološkusvest građana bila je „Fesval bezopušaka” u okviru koje su deljenekartonske piksle.Kao i svake godineodržana su takmičenja u ispijanjupiva u više kategorija. U kategorijimuškaraca kriglu od 0,5l pobednik je ispio za 2, 30 sekunde, u kategorijižena 5, 6 sekundi, dok je u mskimtakmičenjima pobednički m popio 1,5l “zlatnog napitka” za neverovatnih13,85 sekundi. Komentara je puno,očekivanja ispunjena, a sledeći Bel
-
grade Beer fest se sa nestrpljenjemiščekuje.
Tijana Stanković
 
Reporter 
    m    l    a    d    i
 strana 
3
SEPTEMBAR 2009.
Nastao kao ideja mladog dizajneraMilana Saitovića Booden-Maye, la
-
bel “Street Studio” je oformljen uaprilu 2009. Znam da većina vas znaznačenje reči “label”, ali ću ipak po
-
 jasni. Naime, nije reč samo o odećikoju ja crtam i potpisujem, postojedve totalno drugačije kolekcije odeće:izrada klasične ženske odeće lake iteške konfekcije, da budem precizniji,haljine, blejzeri, kapu….. “Street Stu
-
dio by Booden-Maya”, kao i kolekcijaurbanwear odeće, pored toga “u igri” je i muzička produkcija koju “klepa
-
mo” moj rođeni brat Marko i ja.Već 17. maja 2009. pod eketom“Street Studio by Booden-Maya”bila je predstavljena kolekcija ženskeodeće “Bojana” na danima modeodržanim u Šapcu. Sredinom jula ovegodine “ Street Studio” je počeo dase konfekcionira-proizvodni pogonise nalaze u Šapcu i Novom Sadu,trenutno imamo trideset zaposlenihradnika, a u izgradnji su još dva proiz
-
vodna pogona. Trudimo se da sve štoradimo bude dobro i kvalitetno, uveksmo spremni da sarađujemo sa svimakoji imaju kreavne ideje.“Studio” je mesto gde svako može dadođe, nebitno je da li je fotograf, diza
-
 jner, pesnik ili je prosto došao da vidikako i šta mi to radimo. Da biste stupili ukontak sa nama možete pronaći fan page
na Facebooku, a iskreno se
Mračni hodnicidu še ivari jacijaagonijako jenasta ju usled strahazaudaraodmah naLinča, iako  je ta jsmrad ovdekaoiuvek paradoksalnopozivan.Okupljena ekipa muzičaraje impresivna. Tema univerzalna.Acelina već samouverenozauzima pozicijujednog od na jkreavnijih pro jekatagodine.Mivam ovdepru žamo presek, avi‘va šdiskiskoriste kakogodželite.
EMI, EMI, oh EMI! Album koji je nas
-
tao kao produkt saradnje poznatogproducenta umetničkog pseudonima‘Danger Mouse’ i ključne gure grupe‘Sparklehorse’, Marka Linkusa, a uz vi
-
zuelni identet za koji je zaslužan De
-
 jvid Linč (ohoho, sada kažete) moždanikada neće ugleda svetlost dana, štosimbolično i odgovara njegovom karak
-
teru. Jer ovaj čitav projekat denivnosušnski senzibilitet otkriva u naslovu.Ipak, zbog neslaganja sa izdavačkomkućom EMI (pogleda epizodu: SexPistols ako ste zaludni ili još gore setni)ovaj album je možda digao i još većuprašinu od očekivane. Umesto tradi
-
cionalnog izdanja, spomenu umetnicisu buntovno izdali knjigu koja sadržifotograje Linča insipirisane ovim pro
-
 jektom, a uz nju se pored postera delioi prazan CD sa porukom: Iz zakonskihrazloga, priloženi disk ne sadrži nikakvumuziku. Iskoriste ga kako god želite.I bi tako. Internet izdanja i torent fajlo
-
vi su uradili ono što EMI nije želeo.Međum, ako se okanemo tračanjao velikom zlom vuku i ugnjetenimumetničkim dušama, vraćamo se idejialbuma. Mračni hodnici duše i vari
-
 jacija agonija koje nastaju usled strahazaudara odmah na Linča, iako je tajsmrad ovde kao i uvek paradoksalnopozivan. Okupljena ekipa muzičara je impresivna. Tema univerzalna. A ce
-
lina već samouvereno zauzima poziciju jednog od najkreavnijih projekata go
-
dine. Mi vam ovde pružamo presek, avi ‘vaš disk iskoriste kako god želite’.Dejvid Linč je pored vizuelnog iden
-
tea sarađivao sa idejnim tvorcimana pesmama Dark night of the soul iStar eyes. Nama se pažnja nepravednoprema ovoj drugoj mora zadrža naimenjakinji albuma jer je ona to kojagovori sve i ništa o albumu. Ona nosilajt mov ili bolje rečeno dark mov ipažnju pre usmerila na pesmu ‘Ev
-
eryme I’m with you’, koja oživljavamračnu stranu mova sušnski tužnihcirkuskih i vašarskih melodija.Pesma ‘Revenge’ koju su uradiliuz pomoć grupe ‘Flaming Lips’ je,priznaćete, bezazlenog naslovau poređenju sa uobičajenim bi
-
zarnim naslovima ove grupe (naprimer,”Psychiatric Exploraons of the Fetus with Needles”, “Free Radi
-
cals (A Hallucinaon of the Christ
-
mas Skeleton Pleading with a SuicideBomber)” and “Yeah, I Know It’s aDrag... But Wasn’ Pigs Is Sll Radi
-
cal”). Toliko o tome.ako je preslušate prvu, stvorićete okvirza ancipiranje ostalih.Od h ostalih najpre bih izdvojila pesmu‘Grim augury’ koja je urađena u saradnjisa Vikom Česnatom, folk rokerom, jerpodseća na oniričnu prirodu Linčovihscena. Mračna slutnja, što bi bio prevodnaslova pesme, parira takvoj atmosferi.Zam imamo dva predstavnika tvrđegzvuka u Bleku Frensisu, frontmenučuvenog sastava ‘Pixies’ i Igi Popu. Onisu tu da doprinesu agresivnijem pristu
-
pu temi i rade to uspešno u numerama,‘Angel’s harp’ (Blek) i ‘Pain’ (Igi).Ovu pankersku notu bih onda razblažiladvema damama. Najpre, Ninom Per
-
son koja pesmom Daddy’s gone samoprodužava saradnju sa Sparklehorse-om, na naše zadovoljstvo, jer nežni glasove Šveđanke sjajan je kontrast čitavojideji. A zam i uz pomoć Suzan Vega,koja, da, da, nije samo ona žena kojapeva o zlostavljanom ‘Luki’. ‘The manwho played God’ u njenom vokalnomizvođenju, jedna je od stvari koja će vamodmah pozivno zapre evoluiranjemu vašu sopstvenu onomatopeju mozgakoji neće moći da se izbori sa njenom vi
-
rusnom prirodom. Ok, možda sam malosubjekvna ovde.Insane lullaby urađena u saradnji saDžejmsom Merserom iz grupe The Shinsdelovala bi tako pitomo da je slušamona svahiliju. Barem što se melodije če.Ali, bacite pogled na naslov, koji bihpretenciozno nazvala Dementna uspav
-
anka. Toliko o pitomos.Lile girl u vokalnom izvođenju DžulijanaKazablankasa, pevača grupe ‘TheStrokes’ donosi nam sjajnu promenu rit
-
ma i empaju usmerenu ka, ne želim daskrnavim prevodom, ‘tortured/twistedlile girl’.Zam imamo dve pesme urađene uzpomoć Džejsona Litla, iz grupe ‘Gran
-
daddy’. Jedna je ‘Jaykub’, ali bih vašuZavršavamo pesmom ‘Just war’,uz Grafa Riza, jer je ona posled
-
nja i na albumu. Pored svih mučnihkomešanja tokom mračne noći jedneprosečne ljudske duše, to je možda inajbolji epilog. Rat kao ulmavnanoćna mora na svim poljima i slikaposlednjeg preživelog koji puzi uprašini uz melodično tralala. Prostovam donosi osmeh na lice. Ne, oz
-
biljno, ovaj album to zaista radi, jernema veće utehe kada shvate daniste jedina izopačena, napaćenaljudska duša na ovom svetu.
Marija Pavlović
nadam da ću uhva malo vremenada „opravim“ i zvanični sajt. Trenut
-no je pri kraju izrada kolekcija za je-
sen/zimu 2009-2010, urbanwear-a iklasične odeće, takođe su u pripremi irevije na kojima će se predstavi novekolekcije kao i moja diplomska revija.Urbanwear program odeće za ciljnugrupu ima mlade ljude koji žele daizgledaju drugačije i budu originalni,pre svega skejtere i writere.Kada je reč o muziciranju, završen jemix tape za područje Vojvodine- upitanju su numere mladih rap i r’n’bizvođača sa ovog područja, neštopoput projekta “Jedan korak na
-
pred” (koji ću ovom prilikom javnopohvali-ljudi stvarno ste odradilidobar posao!!!)Uskoro će i naš projekat ugledasvetlost dana, što moram priznaočekujem sa velikim ponosom, jer jeglavni i odgovorni krivac za produk
-
ciju ovog nosača zvuka “Street Stu
-
dio”.Ako želite dobar duks ili majicu,možete je pazari u “Levis“ pro
-
davnicama u Suboci, Novom Sadu,Beogradu i Šapcu. Nadam se da će uskorije vreme bi dostupan i vama uLeskovcu i okolini.
Milan Saitović Booden-Maya
STREET STUDIO
DANGER MOUSE AND SPARKLEHORSE PRESENT: DARK NIGHT OF THE SOUL

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
milantoplica liked this
dsfsbm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->