Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Pecatu Indah Resort

Pecatu Indah Resort

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by pjanto
Advertorial Majalah Integritas : Pecatu Resort Indah.
Advertorial Majalah Integritas : Pecatu Resort Indah.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: pjanto on Apr 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/12/2014

 
:3
 GN_JBSG_L[
 - Euig 3=<;
 
CG[NG[ & NGLBL
Gngila Sjs`r Hjils Oungl Og [jiltln ]uilu Ojwltl
Ogrjhtur Ztlfl ]_ ]jkltu Gnola Sjs`rt Clplh Floj ]utrlwln s`s`h ylnb i`w pr`dij. Gl sjiliu fjnblhu sjclblg cuolylwln. Rlelr, hlrjnl Floj lolila  putrl Clig tuijn ylnb cjbgtu fjnkgntlg sjng oln cuolyl.
 
Floj ]utrlwln, Ogrjhtur Ztlfl ]jkltu Gnola Sjs`rt 
:3
 GN_JBSG_L[
 - Euig 3=<;
 
:;
GN_JBSG_L[
 - Euig 3=<;
O
lilf hjsgcuhlnnyl fjnlnblng fjblpr`yjh ]jkltu Gnola Sjs`rt (]GS), GN_JBSG_L[ cjrhjfpltln fjwlwlnklrlg Floj ]utrlwln og hlnt`rnyl og Elhlrtl [jiltln. Oglila ylnb cjrtlnbbunb elwlc
ltls pjfclnbunln hlwlsln ]GS, rjs`r og sjiltln ]uilu
Ojwltl ylnb tjrplou ojnbln Clig ]jkltu Brlal.‖Hlwlsln ]jkltu Gnola Sjs`rt nln fjruplhln rjs`r
tjrplou hjils oungl oln fjnelog hlwlsln plrlwgsltl clru og sjiltln Clig,‖ ejils Floj.
Ilntls, fjnblpl Clig ylnb ogpgiga fjnelog tjfplt fjblpr`yjh tjrsjcut0 Fjnurut ogl, lol cjcjrlpl dlht`r.
]jrtlfl, sllt gng Clig lolila tueuln wgsltl plignb p`puijr og oungl. ‖Oltl 3=<3 fjnuneuhhln eufila wgstlwln olilf
oln iulr njbjrg ylnb oltlnb hj Clig tjila fjnklplg ;,? eutl `rlnb, tlrbjt 3=<; lolila igfl eutl wgsfln. _jntunyl gng
pjiulnb cjslr.Clbg pjnbuslal, eufila wgsltlwln gtu hjsjfpltln sjhligbus
tlntlnbln ylnb alrus sjbjrl ogsghlpg ojnbln clgh oln tjplt olilf ali pjnyjogln hlwlsln rjhrjlsg a`tji, pjruflaln,
oln ilgn-ilgn.
Dlht`r hjoul, ylnb pjslt pjrtufcualnnyl lolila wgilyla utlrl, ojnbln ]lntlg Hutl, [lnur, Orjlfilno, I`vgnl, oln ilgn-ilgn, sjolnbhln untuh wgilyla sjiltln cjiuf ogblrlp
sjklrl clgh.
Dlht`r hjbl lolila flslila gndrlstruhtur oln tltl rulnb og sjiurua ]r`vgnsg Clig. Hjcutualn lhln a`tji, tjfplt nbbli,
oln tjfplt rjhrjlsg og oljrla tjrtjntu pjriu fjnolplt
ouhunbln pjfol oln pjnbuslal lblr fjnlfcla olyl tlrgh
clbg wgsltlwln.
H`tl Ojnplslr, haususnyl Clnolrl Nburla Slg, plol sllt-sllt tjrtjntu suola olh cgsl fjnlfpunb plrl wgsltlwln hlrjnl gndrlnstruhtur ylnb olh fjflolg. ‖[jagnbbl suola olh lnja cgil hgtl hjiulr olrg clnolrl fjfjriuhln wlhtu ylnb cjbgtu ilfl, hlrjnl flkjt og flnl-flnl. Clnylhnyl a`tji ylnb lsli clnbun oln tjfplt-tjfplt uslal eubl pjriu ogtltl ojnbln clgh,‖ tlfclanyl.
]GS sjolnb fjnbjfclnbhln hlwlsln tjrplou sjiuls ?== ajhtlrj og oljrla sjiltln Clig. Ouiu, hlwlsln gng slnblt bjrslnb.
‖Ojnbln uplyl olh fjnbjnli ijila, lhagrnyl hlwlsln gng
hlfg suilp fjnelog hlwlsln wgsltl clru,‖ hltl Floj.
Zntuh fjnbucla oln fjfclnbun hlwlsln ylnb bjrslnb, clnylh ylnb suola oghjrelhln, tjrijcga fjnbjnlg hjcutualn lhln lgr. ]GS tjila fjnbunlhln [R@S tjhn`i`bg olrg iulr
njbjrg ojnbln hjflfpuln ;.=== fjtjr hucgh pjr alrg kuhup
untuh fjnyupilg hjcutualn lgr og hlwlsln ]GS.
Floj fjnejilshln, ijcga olrg sjeutl p`a`n tjila ogtlnlf plol ilaln gng untuh fjfcult lrjl fjnelog ijcga sjeuh
oln gnola. ‖Gngila slila sltu uplyl fjneloghln ]GS hlwlsln tjrplou ylnb cjrhjils.‖
]jfclnbunln hlwlsln tjrplou ]GS og lrjl ?== ajhtlrj
lhln ogclbg fjnelog bl z`nl hilsghlsg lrjl utlfl.
<. Lrjl H`fjrsgliA`tji 5
Og hlwlsln ]jkltu Gnola Sjs`rt lhln
ogclnbun <3 a`tji, tjrogrg olrg cjrclblg ejngs, ylnb fjfjnuag sjijrl sjful `rlnb, lntlrl ilgn, B`id A`tji, Kuiturli A`tji, oln C`uquj A`tji. Cjrclblg
lh`f`olsg gng lhln flfpu fjnlrgh wgsltlwln olrg cjrclblg iltlr cjilhlnb, clahln olplt oghltlhln
ojnbln a`tji sjclnylh gtu, ]GS cgsl flsuh FZSG
ltlu Sjh`r Oungl.
Ilplnbln B`id 5
]jkltu Gnola Sjs`rt tjila
fjfclnbun ilplnbln b`id gntjrnlsg`nli <1 iuclnb ylnb ogrlnklnb `ija S`nlio Drjlf, ojnbln
pjflnolnbln [lfuorl Agnogl. Ilplnbln b`i gng
lhln fjfcjrghln ijcga clnylh tlntlnbln clbg pjkgntl b`id olrg sjiurua oungl, clahln cjcjrlpl
hjeurlln oungl tjila ogilhslnlhln og sgng.
Fli oln _`h` [jrcl Lol 5
[ltu hlwlsln olh
ijnbhlp tlnpl fli oln t`h` sjrcl lol, ]GS tjila
fjfclnbun hausus hlwlsln sjagnbbl olh
fjfcult rjp`t pjnbuneunb oln pjnbaung untuh
fjfjnuag hjcutualnnyl.
Floj ]utrlwln
 
:?
 GN_JBSG_L[
 - Euig 3=<;
CG[NG[ & NGLBL
3. Lrjl ]jruflaln
]jkltu Gnola Sjs`rt fjnlwlrhln h`nsjp aungln ylnb fjnlrgh oln fjnbjslnhln ojnbln dlsgigtls ylnb fjfgighg ngilg tlfcla. ]GS ylnb fjnjfpl i`hlsg strltjbgs fjnyjoglhln dlsgigtls stltj-`d-taj-lrt ylnb ogrlnklnb untuh tlfu hjils
ltls oln fjnjnbla, tjrflsuh wgsltlwln.
I`w Ojnsgty
]jruflaln 5 ]jruflaln cjrolslrhln h`nsjp kiustjr, fjnelfgn jhshiusgvgtls tjfplt nbbli sjrtl hjtjnlnbln.
_`wna`usj
oln H`no`fgnguf 5 [jcula t`wna`usj
ogrlnklnb gnola, k`k`h untuh sjful `rlnb olrg olrg sjful hlilnbln..
]rlslrlnl Hlwlsln ]ucigh
Ojnbln fjnjrlphln h`nsjp flsylrlhlt tjrplou, ]jkltu Gnola Sjs`rt cjrtueuln fjfcjrghln hjnylflnln `pfli oln hjnylflnln clbg sjful wlrbl, ogsjoglhln cjrclblg dlsgigtls.[jh`ila Gntjrnlsg`nli 5 Gng slnblt futilh ogpjriuhln
<. `ija plrl pjnbaung, tjrflsuh plrl jhspltrglt.
[lrlnl @ilarlbl oln Dlsgigtls Sjhrjlsg 5 ]GS tjila
3. fjfclnbun hlwlsln wltjr plrh, puslt hjcublrln, oln ilgn-ilgn.
Sufla [lhgt 5 Hjcjrlolln rufla slhgt stlnolr
;.
fjnelog sylrlt utlfl clbg plrl pjnbaung hlwlsln._jfplt Cjrgclola 5 ]GS tjila fjfclnbun flsego,
?.
bjrjel, vgalrl, oln purl, sjagnbbl hlwlsln ]GS
fjnelog ijcga auflngs oln t`ijrln.
_rlnsp`rtlsg & Ilylnln Lntlr-Ejfput.
[lila sltu hunkg pjnnb olilf pjrjnklnlln ]GS sjclblg
‑Gntjbrltjo Sjs`rt‗ lolila hlplsgtls sgstjf iliu igntls olilf fjnlfpunb pjrbjrlhln pjnbuneunb oln pjnbaung, ojnbln bjrclnb utlfl sltu pgntu hjiulr-flsuh sjagnbbl fjfuolahln pjnblwlsln.
Zntuh hjylfln plrl pjnbaung oln pjnbuneunb ogsjoglhln ilylnln lntlr-ejfput ylnb fjnbaucunbhln h`tl/clnolrl oln flsgnb-flsgnb z`nl ylnb lol og hlwlsln, oln ogijnbhlpg puil ojnbln _`urgst Gnd`rflsg Kjntjr.Flsgnb-flsgnb z`nl fjfgighg sjkury ylnb cjrtunbls 3?  elf sjalrg untuh fjnelbl hjlflnln oln hjnylflnln
sjagnbbl.
]lol olslrnyl fjblpr`yjh gng fjfcuhl hjsjfpltln hjplol gnvjst`r olrg olilf oln iulr njbjrg, ojnbln p`il hjrel slfl ylnb ogltur ojnbln h`nsjp ylnb slnblt clgh clbg
hjoul cjila pgalh.
;. Lrjl Zntuh Gnvjstlsg
Hlrjnl hlwlsln gng flsga tjrcuhl untuh gnvjstlsg olrg iulr, ]SG fjfcjrghln cjcjrlpl hjuntunbln ylnb olplt ognghfl, sjpjr5Alsgi Gnvjstlsg Fjnlrgh 5 Hlwlsln gng lhln fjnelog
<.
slila tueuln wgsltl ylnb plignb ogsuhlg og oungl, ylncb sjilfl gng fjnelog olyl tlrgh Clig.Cjcls Lhugsgsg 5 [jiurua ilaln ylnb lhln
3.
oghjfclnbhln oln oggnvjstlsghln suola ogfgighg
`ija ]jkltu Gnola Br`up.
Gndrlstruhtur Ijnbhlp 5 ]GS fjnblfcgi tlnbbunb
;.
 elwlc untuh pjnyjoglln tjijh`funghlsg, igstrgh,
lgr, bls, pjnb`ilaln igfcla, pjnbjnoligln clnegr,
pjfculnbln slfpla, oln sufcjr olyl ilgn untuh
hjcutualn h`fjrsgli oln rjsgojnsgli.
]jrsjtueuln ]jfclnbunln, H`ntruhsg Gzgn, oln
?.
Clntuln _jhngs 5 _jnlbl laig ylnb ogfgighg ]jkltu Gnola Br`up lhln cjhjrel slfl ojnbln gnvjst`r untuh fjnylrlnhln oln fjfdlsgigtlsg pjrsjtueuln oln pjrsylrltln ylnb ogpjriuhln untuh ali
tjrsjcut
Cjntuh gnvjstlsg ylnb ogtlwlrhln ]jkltu Gnola Br`up
sjclblg cjrghut.
]jfcjigln _lnla 5 <.
Gnvjst`r fjfcjig sjcgolnb tlnla olrg ]_ Clig ]jkltu Brlal oln fjnbjfclnbhlnnyl sjnogrg sjsulg ojnbln pjnbbunlln ilaln ylnb tjila
ogtjntuhln.
]jfcjigln _lnla oln Clnbunln 53.
Gnvjst`r olplt
fjfcjig tlnla oln clnbunln olrg ]_ Clig ]jkltu
Brlal sjsulg ojnbln pjrelnegln ylnb ogsjplhl.
E`gn Tjnturj 5 ;.
Fjnogrghln pjruslalln pltunbln
untuh cjhjrel slfl olilf pjfcglylln oln
pjnbji`illn.
Cugio, @pjrltj, lno _rlnsdjr (C@_) 5?.
]_ Clig
]jkltu Brlal fjnyjoglhln sjcgolnb oln gnvjst`r
fjnbjfclnbhln tlnla oln fjnbji`il oljrla tjrtjntu untuh elnbhl wlhtu tjrtjntu sjsulg ojnbln hjsjplhltln cjrslfl.
‖I`hlsg ]GS alnyl 3= fjngt olrg Clnolrl Gntjrnlsg`nli Nburla Slg. ]jkltu fjruplhln oljrla wgsltl ylnb flsga cjrhjfclnb oln lhln sjbjrl og puslt plrgwgsltl nbhlt
gntjrnlsg`nli og Clig olilf wlhtu ojhlt,‖ hltl Floj
]utrlwln.◀

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->