Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DS1307

DS1307

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,815|Likes:
Published by hutonline.net

More info:

Published by: hutonline.net on Feb 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
 Bách Khoa OnlineGiao l
ư 
u - H
c h
i - Chia s
kinh nghi
mc
a các th
ế
h
sinh viên Bách Khoahutonline.net
 
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net
 
1

ng h
RTC_DS1307_ HC3T
Môn vi x
 

tài :

ng h
th
 
i gian th
 
c dùng DS 1307
Giáo viên h
ư 
ng d
n: ThS Hàn Huy D
ũ
ng
Nhóm th
c hi
n: Sinh viên l
 
p
i
n t
2-K48Các thành viên:+ Lê Th
H
ng.+

Minh Châu.+ Nguy
n Anh Tu
n.+
inh Xuân Thu
.+ V
ũ
Anh Tu
n.
I, Ch
 
c n
ă
ng c
a m
ch
i
n:
- Hi
n th
: gi
 
,phút,giây, ngày , tháng,n
ă
m,th
trong tu
n- giao ti
p v
 
i 4 phím : status-mode-increase-decrease. Phím status dùng

chuy
n ch
 

t
hi
n th
 gi
 
,phút ,giây,th
sang ngày ,tháng, n
ă
m. Phím mode dùng

 
i
u ch
nh ngày, tháng, n
ă
m và gi
 
 ,phút ,giây,th
 
II, Mô t
m
ch:
-M
ch s
d
ng IC th
 
i gian th
c DS 1307 giao ti
p I2C v
 
i Pic.Pic16F877A-
 
Dùng 8 led 7 thanh lo
i 4 led/1 con.-
 
Dùng 8 Tranzito

 
i
u khi
n vi
c
óng ng
t các led.-
 
Vi
i
u khi
n
ư 
c dùng là PIC 16F877A-
 
Dùng th
ch anh 20MHz

t
o dao

ng cho PIC.
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net
 
2

ng h
RTC_DS1307_ HC3T-
 
Dùng m
t m
ch tiny Bootloader

t n
i gi
a pic và máy tính , n
p ch
ươ 
ng trình tr
c ti
p t
 máy tính vào PIC mà không c
n thông qua m
ch n
p cho PIC.
III/ C
ơ 
b
n v
tiny bootloader:
ây là bootloader cho các vi
i
u khi
n Microchip PIC* Nó là bootloader có kích th
ư 
c nh
nh
t, ít h
ơ 
n 100 word b
nh
 
ch
ươ 
ng trình* Nó là bootloader duy nh
t h
tr
 
t
t c
các dòng PIC: 16F, 18F, dsPIC (nh
ng dòngcó h
tr
 
ch
 

self-programming - t
n
p l
i).

c
i
m c
a firmware:* Kích th
ư 
c ch
có kho
ng 100word (cho t
t c
các dòng 16F, 18F, dsPIC, th
c ra là nó ít h
ơ 
n100 word);* Có th
ghi vào flash, eeprom, và có th
ghi vào các bytes cài
ă
t (configuration bytes) c
adòng 18F* Khi reset,
 
i 1 giây

nh
n ch
ươ 
ng trình n
p, n
u không nh
n
ư 
c thì chuy
n qua ch
ych
ươ 
ng trình* File .asm c
a bootloader r
t d
 

ch
nh s
a l
i,cho phù h
 
p v
 
i t
ng chip, t
c

truy
nnh
n.

c
i
m c
a ph
n m
m trên máy tính* Có th
t
i ch
ươ 
ng trình vào flash (trong phiên b
n này c
a bootloader, cho phép cài

t cácbyte cài

t (configuration bytes) và có th
thay

i d
dàng theo t
ng lo
i PIC)* Làm vi
c v
 
i t
t c
các dòng PIC
ã nêu trên; t
 

ng nh
n ra n
i dung file HEX và dòng PIC* Ghi nh
 
cài

t cu
i (thu
n ti
n cho ng
ư 
i dùng khi thao tác v
 
i m
t lo
i PIC)* Trong tr
ư 
ng h
 
p l
i, nó s
truy
n m
t tín hi
u ng
ư 
c l
i cho máy tính

tái

ng b
gi
amáy tính và PIC;* Ch
 

giao ti
p có th
 
ư 
c thay

i, có th
dùng b
t k 
c
ng COM nào v
 
i t
c

baud nàoKhái ni
m chung v
bootloader M
t bootloader là m
t ch
ươ 
ng trình n
m trong vi
i
u khi
n, vàgiao ti
p v
 
i máy tính (thông qua giao ti
p n
i ti
p). Bootloader nh
n m
t ch
ươ 
ng trình (
ã
ư 
cd
ch ra thành file HEX) t
máy tính và ghi nó vào b
nh
 
flash c
a vi
i
u khi
n thông qua m
tph
n m
m trên máy tính, sau
ó ch
y ch
ươ 
ng trình
ó trên vi
i
u khi
n. Bootloader ch
có th
 
ư 
c dùng v
 
i nh
ng vi
i
u khi
n nào cho phép ghi vào b
nh
 
flash thông qua ph
n m
m trênmáy tính. B
n thân bootloader ph
i
ư 
c ghi vào trong b
nh
 
flash b
ng m
t m
ch n
p khác.

 bootloader ho
t

ng, sau khi nh
n reset, m
t l
nh "goto bootloader" ph
i n
m
 
 

a ch
 

u tiênc
a ch
ươ 
ng trình vi
i
u khi
n. Có 2 lo
i bootloader, m
t s
lo
i
ôi khi c
n ng
ư 
i dùng

t l
i

ach
các dòng l
nh

u, m
t s
khác thì t
b
n thân nó

t nh
ng dòng l
nh

u c
a ng
ư 
i dùng vàom
t

a ch
khác khi mà bootloader
ã n
m s
n
 
 
ó, và quay tr
 
l
i ch
ươ 
ng trình c
a ng
ư 
i dùngkhi k 
t thúc
o
n ch
ươ 
ng trình bootloader.Trong tr
ư 
ng h
 
p này, tiny bootloader t
 

ng
em các v
trí 

u c
a ch
ươ 
ng trình ng
ư 
i vi
t, và

t
 
phía d
ư 
i cùng v
 
i ch
ươ 
ng trình bootloader (th
c ra
o
n ch
ươ 
ng trình này ch
t
i
a có 4dòng l
nh).

a ch
0x0004
ã là

a ch
b
t

u ng
t. Chính vì v
y, n
u l
p trình t
v
trí 0x0000thì c
ũ
ng ch
vi
t
ư 
c t
i
a 4 dòng l
nh, sau
ó ph
i nh
y

n ch
ươ 
ng trình chính. Nh
ư
v
y, tinybootloader s
th
c hi
n thao tác, c
t 4 dòng

u tiên t
0x0000

n 0x0003 , thay b
ng dòng l
nhGOTO BOOTLOADER. Và nó t
 

ng

t 4 dòng l
nh n
m ngay phía trên ch
ươ 
ng trìnhbootloader .Sau
ó, ch
y ch
ươ 
ng trình tinybootloader phía bên d
ư 
i. R
i nó quay lên ch
y 4 dòngl
nh . K
t thúc 4 dòng này, nó l
i tr
 
v
v
trí ch
ươ 
ng trình ch
y bình th
ư 
ng
 
bên trên. .
phiên
Tài liệu này được upload & download miễn phí tại website: http://hutonline.net

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tao Quang Binh liked this
h01688952789 liked this
caovanhuong liked this
duy89vn liked this
mkq_mdc liked this
lamdinhdat liked this
tranhoivov liked this
tranlenhatbinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->