Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ripoti Ya Kamati Namba 4 - Kigwangalla

Ripoti Ya Kamati Namba 4 - Kigwangalla

Ratings: (0)|Views: 17,022|Likes:
Published by Othman Michuzi

More info:

Published by: Othman Michuzi on Apr 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

 
TAARIFA YA KAMATI NA. 4 YA BUNGE MAALUM KUHUSU SURA YA KWANZA NA SURA YA SITA YA RASIMU YA KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
 ________________________ 
1.0UTANGULIZI
Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 kwa mujibu wa Kanuni ya 32 ya Kanuni za Bunge Maalum za Mwaka 2014, Kamati Namba 4 ilipokea kutoka kwako Sura ya Kwanza na Sura ya Sita ya a!imu ya Katiba ya "am#uri ya Muungano wa $anzania kwa ajili ya kuzija%ili na kutoa mapen%ekezo& Kamati yangu ilipokea Sura #izo mnamo tare#e 31 Mwezi wa Ma'#i, 2014&
Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 kwa mu%a wa !iku mbili, yaani tare#e 1 na 2 (prili, 2014, katika ukumbi Na& 13) uliopo katika jengo la *azina, +o%oma, kamati yangu ilizija%ili na kuzipigia kura bara zote 1- zilizopo kwenye Sura zilizotajwa, kati ya tare#e 3 na tare#e 4 (prili, 2014&
Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 katika kuzija%ili Sura mbili ulizozileta kwetu, Kamati ilizija%ili kwa ku'#ambua bara moja #a%i nyingine& *atimaye, Kamati imean%aa taari.a ambayo inazingatia maoni ya /ajumbe walio wengi na maoni ya /ajumbe walio wa'#a'#e& *iyo ba!i, naomba kuwa!ili!#a taari.a #ii kwa mujibu wa kanuni ya 2 1 ya Kanuni za Bunge Maalum la Katiba, 2014&
Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 
1
 
ki.ungu '#a 2 2 '#a S#eria ya Maba%iliko ya Katiba, !ura ya 3 kiki!omwa pamoja na Kanuni ya 4 1 ya Kanuni za Bunge Maalum za mwaka 2014, zimeaini!#a utaratibu wa ku.ikia maamuzi katika mija%ala ya Kamati& *iyo ba!i, Kamati imezingatia matakwa #aya ya !#eria na Kanuni katika maamuzi yake kama itakayoonye!#wa katiba kila ibara&
&.0 YALIYOJITOKEZA KWENYE MAJA'ILIANO&.1M(!i " W)*m+e W,i( We!-i&.1.1M(!i #w U)*m, ! S++*  K*/e!e#e Me#e+esh(Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 Kabla !ijaanza kuwa!ili!#a $aari.a ya maoni ya /ajumbe walio wengi naomba kwa ru#u!a yako niwatambue kwa majina wajumbe waliotoa maoni #ayo56 M#e& 7#ri!top#er 8lonyoike 8le6Sen%eka, M#e& +kt& Sira 9bwa Mamboya, M#e& +kt& *ami!i (n%rea Kigwangalla, M#e& Mo#ame% *ami!i Mi!anga, M#e& :o!bert Begumi!a Blan%e!, M#e& Salama (bou% $alib, M#e& Bure ;a#aran, M#e& *onorat#a Mbun%a 7#itan%a, M#e& Mwatoum K#ami! 8t#man, M#e& Ma!#au <a#ya, M#e& S#aban Suleman Muyombo, M#e& (mina (b%ulka%ir (li, M#e& :oo%lu'k "o!ep# 8le6Me%eye, M#e& Ma'#ano 8t#man Sai%, M#e& S#awana Buk#eti *a!!an,M#e& +kt& $erezya =& >uoga *ui!a, M#e& ?ak#aria K#ami! S#omar, M#e& M#e& @ng& amo Matala Makani, M#e& Salome +au%i Mwambu, M#e& ;akia *am%ani Meg#ji, M#e& Men%ra% >utengano Kigola,M#e& M'#& +kt& :etru%e =angalile wakatare, M#e& o!emary Ka!imbi Kirigini, M#e& =eter "o!ep# Serukamba,M#e& iziki Sai% >uli%a, M#e& "o!ep#at Sinkamba Kan%ege, M#e& +kt& ?e!tu! Bulugu >imbu, M#e& @ugen @li!#ininga Mwaipo!a&
Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 
2
 
ipoti ya $ume n%iyo kipimo '#a utekelezaji wa kazi iliyopewa katika m'#akato mzima wa kuan%aa mapen%ekezo ya Katiba mpya na ambao n%iyo m!ingi wa a!imu iliyopo mbele yetu kwa ajili ya kuongoza mja%ala wa Katiba& *iyo ba!i mapitio ya ripoti ya $ume ya.uatayo yanatoa majibu kwa wa!omaji juu ya kukamilika na ku.aa kwa mapen%ekezo yaliyomo kwa ajili ya utekelezaji&Katika ukura!a wa 1A wa ripoti yake, $ume inakiri kwamba jukumu lake kuu lilikuwa ni kuratibu na kuku!anya maoni ya wanan'#i ku#u!u maba%iliko ya Katiba ya "am#uri ya Muungano wa $anzania& $ume pia, katika ukura!a wa 1 wa ripoti yake inakiri juu ya mi!ingi mikuu ya kitai.a na maa%ili ya jamii kama iliyoaini!#wa katika !#eria& Kamati yangu imeipitia taari.a ya $ume na kubaini na #atimaye kupen%ekeza mambo ka%#aa kama taari.a #ii ya kamati itakayoeleza&
Mheshimiw Mwe!"e#i$i%
 muun%o wa muungano ni mojawapo ya mi!ingi mikuu ya kitai.a inayoku!u%iwa '#ini ya !#eria ya maba%iliko ya Katiba  ki.ungu '#a -2& Ki.ungu '#a - 3 kinaelekeza uku!anyaji wa maoni kutoka kwa wanan'#i kwa ajili tu ya kuen%eleza na kubore!#a Muun%o wa Muungano&
Mheshimiw Mwe!"e#i$i
, Mja%ala unaoen%elea, kwa ujumla wake umetekwa nyara kwa a!ilimia karibu 100 na !uala la Muun%o wa Muungano& Suala #ili #aliepukiki kwa !ababu mambo yote yanayobakia n%ani ya Katiba yanategemea aina ya Muun%o wa Muungano tutakaoamua&i&Kiten%awili '#a kama ;anzibar ni n'#i ama !i n'#iC$uki'#ambua maba%iliko ya 10 ya Katiba ya ;anzibar ya Mwaka 1-4 tunabaini ya.uatayo5
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->