Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Kutxabank. CAJASUR: NECESITAMOS UNA AUDITORIA (Es) CAJASUR: ON NEED OF AN AUDIT (Es) CAJASUR: AUDITORETZA BATEN BEHARREAN (Es)

Kutxabank. CAJASUR: NECESITAMOS UNA AUDITORIA (Es) CAJASUR: ON NEED OF AN AUDIT (Es) CAJASUR: AUDITORETZA BATEN BEHARREAN (Es)

Ratings: (0)|Views: 501|Likes:
Published by EKAI Center
Kutxabank. CAJASUR: NECESITAMOS UNA AUDITORIA (Es) CAJASUR: ON NEED OF AN AUDIT (Es) CAJASUR: AUDITORETZA BATEN BEHARREAN (Es)
Kutxabank. CAJASUR: NECESITAMOS UNA AUDITORIA (Es) CAJASUR: ON NEED OF AN AUDIT (Es) CAJASUR: AUDITORETZA BATEN BEHARREAN (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Apr 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
 
Ns n Rdrofjb Snpmr, ft edms jdt rmlim`t njy fjstftutfdjni pdsftfdj dr dpfjfdj jmftgmr dl MONF @mjtmr, jdr dl fts spdjsdrs dr suppdrtfjb mjtftfms. MONF @mjtmr smmos td ed kusfjmss wftg `dhpnjfms dr bdvmrjhmjts `dvmrme fj fts rmpdrts. [mnemrs sgduie km nwnrm tgnt wm hny gnvm n `djlif`t dl fjtmrmst tgnt `duie nllm`t tgm dkam`tfvfty dl tgfs rmpdrt. Fjvmstdrs sgduie `djsfemr tgfs rmpdrt ns djiy n sfjbim ln`tdr fj hnofjb tgmfr fjvmsthmjt em`fsfdj.
 
BN[NFN FJJD\NUFDJ @MJUM[, BDF[] >,N; HDJE[NBDJ UMI1 650;=3>35 IMOMFUFD <2=23>27= E][NJBD <777>6=;3 M-HNFI1 fjldCmonf`mjtmr.mu ln`mkddo.`dh/MONF@mjtmr s`rfke.`dh/MONF@mjtmr
 
 
Rdrofjb Snpmr
 
>0 em nkrfi em ;3>5
 
Outxnknjo @NANP][1 JM@MPFUNHDP ]JN N]EFUD[ÈN
Outxnknjo @NANP][1 DJ JMME DL NJ N]EFU Outxnknjo @NANP][1 N]EFUD[MUQN KNUMJ KMGN[[MNJ
 
 
Ns n Rdrofjb Snpmr, ft edms jdt rmlim`t njy fjstftutfdjni pdsftfdj dr dpfjfdj jmftgmr dl MONF @mjtmr, jdr dl fts spdjsdrs dr suppdrtfjb mjtftfms. MONF @mjtmr smmos td ed kusfjmss wftg `dhpnjfms dr bdvmrjhmjts `dvmrme fj fts rmpdrts. [mnemrs sgduie km nwnrm tgnt wm hny gnvm n `djlif`t dl fjtmrmst tgnt `duie nllm`t tgm dkam`tfvfty dl tgfs rmpdrt. Fjvmstdrs sgduie `djsfemr tgfs rmpdrt ns djiy n sfjbim ln`tdr fj hnofjb tgmfr fjvmsthmjt em`fsfdj.
 
BN[NFN FJJD\NUFDJ @MJUM[, BDF[] >,N; HDJE[NBDJ UMI1 650;=3>35 IMOMFUFD <2=23>27= E][NJBD <777>6=;3 M-HNFI1 fjldCmonf`mjtmr.mu ln`mkddo.`dh/MONF@mjtmr s`rfke.`dh/MONF@mjtmr
 
 
Outxnknjo @NANP][1 JM@MPFUNHDP ]JN N]EFUD[ÈN
>.
 
^um in dpmrn`fðj em @nanPur jd sðid mrn ujn knrknrfene mstrntæbf`n sfjd qum
 ‐
`dhd mrn prmvfsfkim- sm gn `djvmrtfed tnhkfæj mj uj emsnstrm lfjnj`fmrd ms nibd yn pmrlm`tnhmjtm `djstntned.
;.
 
Mi prdkimhn ms qum ems`djd`mhds mj mstm hdhmjtd gnstn eðjem iimbn in efhmjsfðj em mstm emsnstrm. @dj in fjldrhn`fðj efspumstn, pdemhds lî`fihmjtm `unjtflf`nr ins pærefens yn bmjmrnens n Outxnknjo mj uj hèjfhd qum ds`finrèn
 ‐
smbñj jumstrds entds- mjtrm >.033 y >.=33 hfiidjms em murds.
0.
 
Pnkmhds qum ins `flrns rmnims sdj supmrfdrms, pmrd jd pdemhds nlfrhnr `dj smburfene sf jds mj`djtrnhds njtm uj emsnstrm em >.=33, ;.333 ð 0.333 hfiidjms em pærefens.
5.
 
In rnzðj em miid ms in lnitn em trnjspnrmj`fn em ids efstfjtds fjstruhmjtds utfifzneds pdr Outxnknjo pnrn trnjslmrfr rm`ursds n @nanPur. Sdr uj ined,
pnrm`m mvfemjtm qum ids rmsuitneds ’`djtnkims‘
em @nanPur eurnjtm mstds nþds, sfmhprm `mr`njds n `mrd y sfmhprm pdsftfvds, rmspdjemj n in pdiètf`n em trnjslmrfr rmsuitneds emsem Outxnknjo mj in `unjtèn jm`msnrfn pnrn `dhpmjsnr ins pærefens em @nanPur njtms emi `fmrrm emi mamr`f`fd.
=.
 
Snrn mstn trnjslmrmj`fn sm mstîj utfifznjed efstfjtds fjstruhmjtds, nibujds em ids `unims yn mstîj emtm`tneds y dtrds jd. Mjtrm ids emtm`tneds, `nkm emstn`nr
 ‐
 aujtd n ins npdrtn`fdjms efrm`tns em `npftni- in nequfsf`fðj pdr Outxnknjo em pnrtf`fpn`fdjms prmlmrmjtms mhftfens pdr @nanPur pnrn su pdstmrfdr nhdrtfzn`fðj y in nequfsf`fðj em fjvmrsfdjms fjhdkfifnrfns tðxf`ns em @nanPur n trnvæs em in lfifni em Outxnknjo.
<.
 
]jn prfhmrn vèn em n`mr`nhfmjtd n mstm tfpd em dpmrn`fdjms sdj, pdr supumstd, ins `umjtns njunims em Outxnknjo, ins em @nanPur y ins `umjtns `djsdifenens qum fj`iuymj ids entds em nhkns mjtfenems.
2.
 
Pfj mhknrbd, njnifznr mstns `umjtns
 ‐
mj in vmrsfðj gm`gn pñkif`n n trnvæs em in @dhfsfðj Jn`fdjni emi Hmr`ned em \nidrms- jd ms lî`fi. N eflmrmj`fn em ids entds em Outxnknjo, P.N., nibufmj sm gn tdhned in hdimstfn em nsmburnr qum tnjtd ids entds em @nanPur `dhd ids em ins `umjtns `djsdifenens emi brupd mstîj pukif`neds mj uj ldrhntd mspm`fni, fhnbmj pel, qum
 ‐
`nsunihmjtm- eflf`uitn jdtnkimhmjtm in kñsqumen y id`nifzn`fðj em in fjldrhn`fðj.
7.
 
Ms fhpdrtnjtm tnhkfæj jd divfenr qum, aujtd n ins pærefens yn bmjmrnens n Outxnknjo, in nitèsfhn hdrdsfene em in `nrtmrn em `ræeftds em @nanPur ms tnhkfæj ujn efrm`tn nhmjnzn pnrn mi luturd em in mstnkfifene lfjnj`fmrn em Outxnknjo.
6.
 
Uded miid hfmjtrns sm jfmbn n pyhms y nutðjdhds lfjnj`fn`fðj vftni pnrn su supmrvfvmj`fn y pnrn in rmn`tfvn`fðj em jumstrd tmafed prdeu`tfvd.
>3.
 
In brnvmene em ins `flrns mj aumbd y su trns`mjemj`fn pnrn mi luturd em jumstrn m`djdhèn rmqufmrmj njîifsfs mj prdlujefene y efspdjmr em fjldrhn`fðj `dhpimtn y `djtrnstnen sdkrm id qum gn su`mefed y `djtfjñn su`mefmjed `dhd `djsm`umj`fn em in dpmrn`fðj @nanPur y em ins `djtfjuns trnjslmrmj`fns em rm`ursds emstfjnens n sdpdrtnr mstn mjtfene y d`uitnr sus pærefens.
>>.
 
Miid ms rmspdjsnkfifene, mj prfhmr iubnr, emi ðrbnjd efrm`tnhmjtm rmspdjsnkim emi `djtrdi y in supmrvfsfðj em Outxnknjo. Mstd ms, su `djsmad em nehfjfstrn`fðj. Inhmjtnkimhmjtm, yn snkmhds qum, `dhd `djsm`umj`fn em in pm`uifnr `djlfburn`fðj drbnjfzntfvn em Outxnknjo, mstm `djsmad gn sfed emsfbjned mj in prî`tf`n pdr mi prdpfd Srmsfemjtm qum emkèn smr supmrvfsned y `djtrdined pdr mi hfshd. Mstd gn`m pd`d prdknkim qum mstm @djsmad nedptm ujn n`tftue

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->