Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
133Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Guru Sebagai Role Model

Guru Sebagai Role Model

Ratings:
(0)
|Views: 10,704|Likes:
Published by mradzuan

More info:

Published by: mradzuan on Oct 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
GURU SEBAGAI “ROLE MODEL”
Oleh : MOHD RADZUAN ABDULLAHYAYASAN HARMONI
Pengenalan
Menurut Kamus Dewan, Guru ialah orang yang mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh. Ia juga boleh diertikan sebagai orang yang berpendidikan, berpengetahuan dan jawatan sebagai guru itu sendiri menyebabkan seorang guru akan dihormati serta menjadi perhatian masyarakat umum.Manakala Role pula bermaksud bahagian yang dilakonkan atau tugas seseorang dalamsatu-satu usaha mahupun peranan. Sementara Model bererti membentuk sesuatu atau bekerja sebagai contoh tauladan.
Persoalan
1. Benarkah seorang guru itu dapat dikatakan sebagai “role model”?2. Mengapakah seorang guru dianggap sebagai “role model”?Ia dapat dilihat melalui peranan-peranan yang dipikul oleh seorang guru, sekiranya iamelaksanakan tugasnya dengan cara yang baik dan betul maka ia layak menjadi “rolemodel” atau ikutan bagi masyarakat dan muridnya.Peranan guru sebagai “role model” sebenarnya bukan hanya tertumpu di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Ia dapat dibahagikan kepada dua iaitu;1) Guru sebagai “role model” kepada murid (di sekolah) , ada menyatakan bahawasebagai seorang pembimbing sayugia berusaha menjadikan dirinya (guru) sebagaiseorang insan contoh yang berilmu, berhemah tinggi dan mempunyai integrasi keranatingkah laku dan pembawaannya sentiasa terdedah kepada pengamatan murid-murid yangdiajar.2) Guru juga menjadi “role model” bagi masyarakat. Ini ditegaskan oleh Profesor Dr.Atan Long dalam kertas kerja beliau iaitu;“Guru diwujudkan oleh masyarakat untuk memberikan pendidikan secara formal dan bersistematik kepada generasi muda di dalam masyarakat itu”.Jelas di sini bahawa peranan seorang guru bukan saja dilihat daripada ilmunya, tetapi juga dilihat daripada keolahan dan perangainya sebagai model atau contoh kepadamasyarakat, terutama sekali kepada murid, pelajar dan generasi muda.
 
Peranan guru sebagai “Role Model”
Antara peranan dan sifat-sifat seorang guru yang melayakkan dirinya untuk menjadi “rolemodel” atau contoh tauladan yang baik kepada masyarakat dan pelajar itu ialah dapatdilihat melalui pelbagai peranan yang dipikulnya sama ada secara langsung mahupuntidak secara langsung, antaranya ialah; (Lihat Rajah).
Dari segi imej
Untuk menjadi seorangrole model yang baik,terlebih dahulu perkarayang perlu diberi perhatian utama olehguru ialah mempunyaikesihatan badan yang baik dan terjaga. Inikerana seorang guru yang sihat dari segi mental dan jasmani akan dapat memberikannyatenaga dan keupayaan untuk menjalankan serta melancarkan tugasnya dengan sempurna.Sekiranya seorang guru itu tidak sihat maka sudah tentulah ia tidak dapat menjalankantugasnya dengan baik dan tidak dapat mencapai objektif pembelajarannya dengan lebih berkesan. Selain itu kesihatan yang baik juga perlulah memiliki jiwa yang tenteram dandamai kerana melalui jiwa yang tenteram akan dapat menjalankan pengajaran dengan perasaan senang hati.Imej juga dapat diperlihatkan melalui peribadi yang baik, ini termasuk cara berbahasa,cara berhubung, tingkah laku, tatasusila yang tinggi, baik hati, ramah tamah, bolehdipercayai, berpendirian yang tetap, ikhlas dalam pengajaran, cara bertindak yangmengarah kepada sifat positif dan sebagainya. Ini kerana golongan guru adalah golonganyang menjadi perhatian dan ikutan murid serta masyarakat melalui imej positif yangditunjukkan oleh para guru itu sendiri.Selain itu imej luaran bagi seseorang guru juga memainkan peranan yang penting untuk membolehkannya dianggap sebagai “role model”, iaitu melalui cara berpakaian yang baik, sopan, berpatutan dan sentiasa kemas kerana cara berpakaian ini jugamencerminkan keperibadian bagi seorang guru.Guru juga perlu menampilkan imej yang mudah bekerjasama, bertimbang rasa dan selalumemberi galakan atau pujian kepada murid. Kerana tingkah laku yang baik, sedikitsebanyak akan dapat mempengaruhi tingkah laku murid yang dididiknya sama ada secaralangsung mahupun sebaliknya. Guru bukan saja menyuruh muridnya berkelakuan baik,tetapi turut mempraktikkannya, kerana kanak-kanak jarang sekali memulakan sesuatutanpa adanya dorongan atau contoh yang baik diperlihatkan oleh guru sebagai peniruanawal bagi kanak-kanak itu seperti mana pepatah Melayu ada mengatakan bahawa 'gurukencing berdiri anak murid kencing berlari' atau 'selangkah guru melangkah sejuta mata
 
memandang'. Pepatah ini amat sinonim dengan sifat guru itu yang sememangnya menjaditumpuan masyarakat dan menjadi pusat pemerhatian atau ikutan bagi murid-murid, dimana sekiranya seorang guru itu berkelakuan tidak senonoh sudah semestinyalah ia akanmenjadi buah mulut orang ramai dan membawa kesan buruk pada sesebuah sekolah.Bukan itu saja, seorang guru juga perlu memperlihatkan imej yang baik melalui tindak  balas atau respons yang positif apabila berhadapan dengan murid, misalnya melayansetiap soalan murid dengan baik dan sentiasa dapat menerima apa jua bentuk kritikandengan hati yang cekal. Malahan guru perlulah bersifat profesional dalam pengajarannyatanpa mengira latar belakang murid yang diajar, dengan erti kata lain iaitu melayansemua murid dalam situasi yang sama rata meskipun murid itu dari golongan elit.
Dari segi pengetahuan yang luas / mantap
Seorang guru yang baik dan patut menjadi contoh adalah guru yang mengetahui psikologikanak-kanak dan dapat menilai kekuatan murid dari segi badan dan jiwa serta tabiat dan perkembangannya. Guru juga hendaklah mempunyai pengetahuan umum tentang halehwal semasa sebagai persediaan apabila diajukan soalan yang mungkin di luar jangkaanatau di luar teks sukatan pelajaran.Seterusnya guru hendaklah memiliki banyak kebolehan dalam menghasilkan sesuatu pengajaran kerana kebolehan dalam memvariasikan pengajaran akan dapat mengelakkankebosanan pada murid dan sekali gus menimbulkan kekaguman bagi muridnya apabilamelihat kesungguhan pada guru mereka dan ini tidak mustahil seorang murid itu akanmenjadikan gurunya sebagai idola dalam mencapai kejayaannya. Selain itu, penyampaianguru juga mestilah mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang memerlukan perkembangan yang dinamik dan bukannya statik atau bersifat streotaip.Dari sudut yang lain pula, seorang guru juga boleh mempertingkatkan pengetahuannyadengan cara bersikap kreatif dan mempunyai imaginasi yang tinggi serta pandaimenggunakan pelbagai kaedah sebagai strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.Bahkan guru yang bermotivasi dan cintakan profesinya mampu membawa pandangan- pandangan baru yang lebih ke hadapan dan dapat membawa pembaharuan serta kemajuan(ejen perubahan). Sekali gus ia dapat melengkapkan dirinya dengan pelbagai pengetahuan serta bersedia melayani dan menggalakkan muridnya dalam apa juakemahiran sebagai sokongan dan dorongan dari seorang guru kepada muridnya. Lebih-lebih lagi apabila seorang guru itu jarang menghampakan muridnya.Untuk memantapkan pengetahuan sedia ada, seorang guru itu juga perlulah sentiasa berinisiatif untuk menambah pengetahuan dengan melakukan pelbagai kajian, percubaan, pembacaan, penyelidikan, mencari maklumat dan sebagainya. Guru yang menjadi ikutan bagi muridnya itu hendaklah sentiasa mempersiapkan dirinya mengikuti pembaharuandan kemajuan dalam pendidikan seperti menerima kemajuan teknologi denganmempelajari dan memahirkan lagi diri dalam teknologi yang dibawa oleh aruskemodenan agar seorang guru itu tidak ketinggalan dan maju ke hadapan. Ini secaralangsung dapat memainkan peranan seorang guru itu agar lebih terdedah dengan mutu

Activity (133)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Moysonz Niasya liked this
Nur Amirah liked this
Puan Khatimah liked this
Elwin Yu liked this
Farouk As-siddiq liked this
Moysonz Niasya liked this
saanahedi liked this
Hishamuddin Salim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->