Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pojam akcije

Pojam akcije

Ratings: (0)|Views: 3,617|Likes:
Published by jeka_jekica

More info:

Published by: jeka_jekica on Oct 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

 
ESEJ
AKCIJE
 
 Pojam akcije
Akcija je vlasnička hartija od vrednosti koja svom vlasniku daje određena prava uakcionarskom društvu.
Vrste akcija
Akcije se mogu podeliti na najrazličitije načine, ali osnovna podela akcija je na:
obične akcije- svom vlasniku daju određena pravo na udeo u godišnjojdobiti akcionarskog društva (dividenda), pravo glasa na Skupštini akcionara idruga prava
 prioritetne akcije- svom vlasniku ove akcije ne daju pravo glasa, ali mudaje prvenstvo isplate dividende u odnosu na vlasnika običnih akcija, kao i prvenstvo namirenja u slučaju likvidacije ili bankrotstva akcionarskog društva uodnosu na vlasnika običnih akcija
o
PRAVA AKCIONARA (*)
o
OBAVEZA OTVARANJA VLASNIČKOG RAČUNA
o
POSTUPAK PRODAJE AKCIJA (*)
o
POSTUPAK KUPOVINE AKCIJA (*)
o
 NEOPHODNA DOKUMENTACIJA
o
OBAVEZA UPISA VLASNIŠTVA NAD AKCIJAMA UCENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA ODVREDNOSTI
o
ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA
o
USKLAĐIVANJE BAZE AKCIONARA I DODELJIVANJE«CFI» KODA I «ISIN» BROJA
MALI AKCIONARI
PRAVA AKCIONARA:
 pravo kontrole (glasa)- ovo pravo podrazumeva pravo glasa na Skupštiniakcionara. Vlasnici prioritetnih akcija najčešće ne poseduju ovo pravo,
 pravo na deo dobiti- podrazumeva pravo na dividendu -isplata određenognovčanog iznosa po akciji na račun u banci članu Centralnog registra, i ureinvestiranju dobiti – učešće u emisiji akcija, definisane na osnovuopredeljenog dela dobiti za raspodelu po ovom osnovu,
 pravo preče kupovine- omogućava vlasniku akcije sa ovim pravom da prinovoj emisiji akcija iskoristi svoje pravo i kupi deo akcija iz nove emisije, kakose ne bi narušavala struktura vlasništva,
 
 pravo na uvid u poslovne rezultate akcionarskog društva- podrazumevaomogućavanje uvida akcionaru u osnovne finansijske izveštaje- bilans stanja, bilans uspeha...
 pravo na srazmerni deo stečajne ili likvidacione mase- podrazumevaisplatu akcionara u slučaju stečaja ili likvidacije akcionarskog društva. Ovo pravo je rezidualnog karaktera, tj. akcionarsko društvo nema zakonsku obavezuda isplaćuje akcionara. U slučaju stečaja ili likvidacije, akcionarsko društvo prvo isplaćuje vlasnike obveznica, zatim vlasnike prioritetnih akcija i na krajuvlasnike običnih akcija
 pravo na transfer akcija- podrazumeva pravo na slobodnu prodaju akcijatj. akcionarima nije potrebna saglasnost menadžmenta ili drugih akcionara da bi prodavali svoje akcije. Naravno, preduslov je da se akcije kotiraju naBeogradskoj Berzi.
POSTUPAK PRODAJE AKCIJA
Akcijama se trguje isključivo na Beogradskoj Berzi. Jedini način da prodate svojeakcije jeste da to uradite preko Berzanskog posrednika.Da biste dali nalog za prodaju svojih akcija morate posedovati original Potvrdu ovlasništvu nad akcijama dobijenu od strane Emitenta (do dematerijalizacije hartija odvrednosti, a u skladu sa Zakonom), kao i otvoren Namenski dinarski račun za prodajuakcija kod banke koja je član Centralnog registra. Ukoliko nemate otvoren Namenskiračun, "Intercity broker" a.d., Beograd će na Vaš zahtev, u Vaše ime i za Vaš račun,veoma brzo, efikasno i besplatno otvoriti ovaj račun u nekoj od banaka sa kojima ima poslovnu saradnju, a koje su naravno članovi Centralnog registra, kako Zakon i propisuje.Kod brokera donosite sledeću dokumentaciju:
original Potvrdu o vlasništvu nad akcijama,
 
original karticu Namenskog dinarskog računa za prodaju akcija- na uvid i
 
ličnu kartu- na uvid.
 Otvaramo vam vlasnički račun (ukoliko nemate već otvoren, ili ukoliko imate vlasničkiračun ali želite preko "Intercity brokera" a.d., Beograd da otvorite još jedan). Nakontoga, otvaramo vam trgovački račun hartija od vrednosti.Informišemo Vas o tome da li se akcijama koje posedujete trguje na Berzi, koja je cena,kada je naredno trgovanje i pružamo Vam niz drugih informacija i konsultantskihusluga. Nakon toga, broker "Intercity brokera" a.d., Beograd će Vas upoznati sa Pravilima poslovanja i dati Vam primerak istih.

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
corovics liked this
katarinababic liked this
Misel Milic liked this
miki7you liked this
Jasna Dzonlagic liked this
Jasna Dzonlagic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->