Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNOUCK VAN LOOSEN FONDS: Beheerders, eigenaren of criminelen?

SNOUCK VAN LOOSEN FONDS: Beheerders, eigenaren of criminelen?

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Genealogie Online
Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Snouck van Loosen of ook de Slavenhandel van Enkhuizen (http://www.genealogieonline.nl/de-familie-snouck-van-loosen/) van J. van Loosen.
Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Snouck van Loosen of ook de Slavenhandel van Enkhuizen (http://www.genealogieonline.nl/de-familie-snouck-van-loosen/) van J. van Loosen.

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: Genealogie Online on Apr 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

 
Zo werd het Snouck van Loosen Fonds , het enorme fortuin verkregen met de handel in slaven vanuit Enkhuizen door middel van de West-Indische Compagnie en de particuliere handel (uitrusten van eigen slavenschepen), in handen gegeven van enkele families (Lakenman, Wendelaar en Van Leeuwen) als beheerders, die echter als eigenaren van dit Fonds optraden. Het besturen van het Snouck van Loosen Fonds gebeurde dusdanig slecht en onverantwoord, dat van dit eens machtige miljoenen fonds alleen nog een papieren belegging is overgebleven. Belangrijke momenten in deze afbraak:
Beheerder Lakenman heeft met de bouw, de inrichting en de exploitatie van het Snouck van Loosen Ziekenhuis in het begin van de 20
e
 eeuw heel veel geld uit het Fonds weggesluisd. Dit prestige project was nodig omdat zijn vrouw Maria Alida Huffmeijer voorzitter was van een Comité tot stichting van een ziekenhuis in Enkhuizen.
1 Het comité - Mevr. Lakenman in het midden
 Dit was tegen de uitdrukkelijke wens van de erflaatster, die in haar testament had laten vastleggen dat het Fonds nimmer gebruikt mocht worden voor
‘stedelijke
 
uitgaven, gebouwen of inrichtingen’. Twijfel
over de integriteit van dat ziekenhuisproject wordt  gevoed door het feit dat het een initiatief was van de echtgenote van Lakenman, toen nog beheerder van het Fonds.
2 M.A. van Leeuwen (1873-1949)
 Marinus Adrianus van Leeuwen gehuwd in 1902 met Theodora Lakenman dochter van Wander Lakenman en Maria Alida  Huffmeijer. Directeur van Wed. S. Lakenman en zoons Bank te Enkhuizen 1905-1936 en Commissionair in Effecten 1936-1949.
 Na het Snouck van Loosen Park en het ziekenhuis had de heer Wander Lakenman  bijna genoeg eer en aanzien opgebouwd en vergrootte hij zijn macht als directeur bij de  bank met de naam Weduwe S.Lakenman & Zoons Bank te Enkhuizen. Hij benoemde rond 1907 als zijn opvolger zijn schoonzoon Marius Adrianus van Leeuwen (1873-1949) tot Beheerder van het Snouck van Loosen Fonds, die trouwens tot 1936 ook Directeur van  bovengenoemde bank was. Deze Van Leeuwen heeft in 1947 zijn zoon Wander tot opvolger  benoemd en vanaf 2000 is diens zoon Wander Frederik van Leeuwen (1941) de huidige  beheerder. De familie Wendelaar zit ook al generaties in het beheer van het Fonds, maar  beschouwt het meer als een prestige kwestie en laat normaal de zakelijke kant over aan de Van Leeuwen-familie .
 Wat gebeurde er nog meer onder het bestuur van Lakenman en Van Leeuwen?
De economische crisis van de jaren dertig in de 20ste eeuw betekende het einde van de industrie in Enkhuizen. Deze bedrijven hadden een groot deel van hun geldmiddelen en kredieten toevertrouwd aan de N.V. Wed. S. Lakenman en Zoons Bank.
 
 In 1936 ging Lakenmans Bank ten onder in een faillissement, naar de mening van de aangestelde bewindvoerders door
ONVOORZICHTIGE en ONREGELMATIGE
 kredietverlening. Niet alleen de grotere industriële bedrijven, maar ook de kleinere en vele andere belanghebbenden, waaronder duizenden gewone spaarders, werden hierdoor ernstig gedupeerd. De nasleep van deze "krach" was voor Enkhuizen rampzalig. Alle grote industrieën gingen ten gronde; alleen de  papierwarenfabriek heeft zich weten te handhaven. Ondanks zijn betrokkenheid als directeur bij het BANKROET van zijn  bank was Van Leeuwen van 1936-1949 gewoon weer commissionair in effecten en werd hij door niets en niemand gehinderd (ook niet zijn eigen geweten) om als Beheerder voor een miljoenenfonds op te treden. Daarmee was de grondslag gelegd voor verder slecht bestuur en de ondergang van het Snouck van Loosen Fonds.
Artikel 7 Snouck van Loosen Fonds:
“….een beheerder die
 de bevoegdheid tot beschikking over of beheer van zijn eigen vermogen verliest, treedt van rechtswege af, zonder dat daartoe eenige akte vereischt wordt. Een  gewezen beheerder kan niet opnieuw tot beheerder worden benoemd 
”.
 
De controle van het Fonds was volgens het testament in handen van de Accountantsdienst van de Provincie  Noord-Holland gegeven, maar werd de laatste 50 jaar in het geheel
NIET
 meer uitgevoerd omdat gebleken was dat vroegere controles alleen maar bestonden uit het ontvangen van een jaarrekening waaraan geen goedkeuring kon worden gegeven ook al
"omdat men geen zicht had op wat er werkelijk in dit Fonds omging ".
 In feite is er dus NOOIT controle op de handel en wandel van de Beheerders geweest!
3 Beheerder Wander van Leeuwen verkoopt laatste prestige project: het Snouck van Loosen Park -1977
 
SUBSIDIE VOOR BEJAARDENHUIS
De beheerders van het Fonds kwamen in steeds grotere problemen en in 1980 werd aangeklopt bij de Provincie Noord-Holland om subsidie te verkrijgen voor het openhouden van het bejaardenhuis. Deze subsidie werd verstrekt maar werd buiten de boeken van het Fonds gehouden. Ook de beloningen van de Beheerders werden opgevoerd als managementkosten. In 1996  besloot de Provincie het huis te sluiten en de subsidie te beëindigen. De laatste dames vertrokken naar een plaatselijk tehuis. Beheerder Wander van Leeuwen heeft met de hulp van zijn advocaat gepoogd om een afkoopsom (een gouden handdruk) van de Provincie te verkrijgen maar dat is mislukt.
Sindsdien staat het huis leeg ……………..
 
In tegenstelling tot wat door de Beheerders geregeld wordt beweerd, n.l. dat de familieleden proberen de erfenis in handen te krijgen en te verdelen, is het de begeerte van de belanghebbende Van Loosen-afstammelingen (
Erven Van Loosen
) om het eens zo krachtige Fonds weer volop tot leven te brengen, de (overgebleven) eigendommen waardevol te gebruiken, het cultuurbezit (de familieportretten) terug te vorderen en weer bij elkaar te brengen, de Beheerders verantwoordelijk te houden voor hun wanbestuur en om aan de werkelijke doelstellingen volgens de wil van Margaretha Maria Snouck van Loosen met kracht te werken.
 
󰁈󰁩󰁳󰁴󰁯󰁲󰁩󰁣󰁩.󰁮󰁬 > 󰁏󰁮󰁤󰁥󰁲󰁺󰁯󰁥󰁫 > 󰁐󰁵󰁢󰁬󰁩󰁣󰁡󰁴󰁩󰁥󰁳 > 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮, 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡 (1807󰀭1885)
󰂩 󰁄󰁖󰁎, 󰁥󰁥󰁮 󰁰󰁲󰁯󰁪󰁥󰁣󰁴 󰁶󰁡󰁮 󰁈󰁵󰁹󰁧󰁥󰁮󰁳 󰁉󰁎󰁇 󰁥󰁮 󰁏󰁇󰁃 (󰁕󰁕). 󰁂󰁲󰁯󰁮󰁶󰁥󰁲󰁭󰁥󰁬󰁤󰁩󰁮󰁧󰀺 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮, 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡, 󰁩󰁮󰀺 󰁄󰁩󰁧󰁩󰁴󰁡󰁡󰁬 󰁖󰁲󰁯󰁵󰁷󰁥󰁮󰁬󰁥󰁸󰁩󰁣󰁯󰁮 󰁶󰁡󰁮 󰁎󰁥󰁤󰁥󰁲󰁬󰁡󰁮󰁤. 󰁕󰁒󰁌󰀺 󰁨󰁴󰁴󰁰󰀺//󰁷󰁷󰁷.󰁨󰁩󰁳󰁴󰁯󰁲󰁩󰁣󰁩.󰁮󰁬/󰁏󰁮󰁤󰁥󰁲󰁺󰁯󰁥󰁫/󰁐󰁲󰁯󰁪󰁥󰁣󰁴󰁥󰁮/󰁄󰁖󰁎/󰁬󰁥󰁭󰁭󰁡󰁴󰁡/󰁤󰁡󰁴󰁡/󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁛21/01/2013󰁝
󰁓󰁎󰁏󰁕󰁃󰁋 󰁖󰁁󰁎 󰁌󰁏󰁏󰁓󰁅󰁎󰀬 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡
 (󰁧󰁥󰁤. 󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮 6󰀭9󰀭1807 󲀓 󰁧󰁥󰁳󰁴. 󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮 30󰀭10󰀭1885), 󰁳󰁴󰁩󰁣󰁨󰁴󰁥󰁲󰁥󰁳 󰁶󰁡󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮󰁦󰁯󰁮󰁤󰁳. 󰁄󰁯󰁣󰁨󰁴󰁥󰁲 󰁶󰁡󰁮 󰁓󰁡󰁭󰁵󰁥󰁬 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 (1766󰀭1839), 󰁬󰁵󰁩󰁴󰁥󰁮󰁡󰁮󰁴󰀭󰁴󰁥󰁲󰀭󰁺󰁥󰁥, 󰁫󰁯󰁯󰁰󰁭󰁡󰁮, 󰁥󰁮 C󰁯󰁲󰁮󰁥󰁬󰁩󰁡 󰁐󰁥󰁴󰁲󰁯󰁮󰁥󰁬󰁬󰁡 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 (1772󰀭1846). 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁢󰁬󰁥󰁥󰁦 󰁯󰁮󰁧󰁥󰁨󰁵󰁷󰁤.󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡 󰁩󰁳 󰁶󰁯󰁯󰁲󰁡󰁬 󰁢󰁥󰁫󰁥󰁮󰁤 󰁧󰁥󰁷󰁯󰁲󰁤󰁥󰁮 󰁶󰁡󰁮󰁷󰁥󰁧󰁥 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁮󰁡󰁬󰁡󰁴󰁥󰁮󰁳󰁣󰁨󰁡󰁰. 󰁚󰁥 󰁷󰁡󰁳 󰁤󰁥 󰁪󰁯󰁮󰁧󰁳󰁴󰁥 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁺󰁥󰁳 󰁤󰁯󰁣󰁨󰁴󰁥󰁲󰁳 󰁶󰁡󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁥󰁣󰁨󰁴󰁰󰁡󰁡󰁲 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮. 󰁈󰁡󰁡󰁲 󰁶󰁡󰁤󰁥󰁲 󰁷󰁡󰁳 󰁡󰁦󰁫󰁯󰁭󰁳󰁴󰁩󰁧 󰁵󰁩󰁴 󰁌󰁥󰁩󰁤󰁥󰁮 󰁥󰁮 󰁨󰁥󰁥󰁴󰁴󰁥 󰁥󰁩󰁧󰁥󰁮󰁬󰁩󰁪󰁫 󰁓󰁡󰁭󰁵󰁥󰁬 󰁓󰁮󰁯󰁥󰁣󰁫. 󰁔󰁯󰁥󰁮 󰁨󰁩󰁪 󰁩󰁮 1793 󰁴󰁲󰁯󰁵󰁷󰁤󰁥 󰁭󰁥󰁴 C󰁯󰁲󰁮󰁥󰁬󰁩󰁡 󰁐󰁥󰁴󰁲󰁯󰁮󰁥󰁬󰁬󰁡 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁫󰁯󰁣󰁨󰁴 󰁨󰁩󰁪 󰁤󰁥 󰁦󰁡󰁭󰁩󰁬󰁩󰁥󰁮󰁡󰁡󰁭 󰁶󰁡󰁮 󰁺󰁩󰁪󰁮 󰁶󰁲󰁯󰁵󰁷 󰁥󰁲󰁢󰁩󰁪. 󰁈󰁡󰁡󰁲 󰁭󰁯󰁥󰁤󰁥󰁲 󰁷󰁡󰁳 󰁥󰁥󰁮 󰁴󰁥󰁬󰁧 󰁵󰁩󰁴 󰁥󰁥󰁮 󰁧󰁥󰁲󰁥󰁮󰁯󰁭󰁭󰁥󰁥󰁲󰁤 󰁥󰁮 󰁷󰁥󰁬󰁧󰁥󰁳󰁴󰁥󰁬󰁤 󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮󰁳 󰁫󰁯󰁯󰁰󰁭󰁡󰁮󰁳󰀭 󰁥󰁮 󰁲󰁥󰁧󰁥󰁮󰁴󰁥󰁮󰁧󰁥󰁳󰁬󰁡󰁣󰁨󰁴, 󰁷󰁡󰁡󰁲󰁵󰁩󰁴 󰁯󰁯󰁫 󰁢󰁥󰁷󰁩󰁮󰁤󰁨󰁥󰁢󰁢󰁥󰁲󰁳 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁖󰁏C 󰁥󰁮 󰁗󰁉C 󰁫󰁷󰁡󰁭󰁥󰁮.󰁈󰁥󰁴 󰁧󰁥󰁺󰁩󰁮 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁷󰁯󰁯󰁮󰁤󰁥 󰁩󰁮 󰁥󰁥󰁮 󰁫󰁡󰁰󰁩󰁴󰁡󰁡󰁬 󰁰󰁡󰁮󰁤 󰁡󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁄󰁩󰁪󰁫 󰁩󰁮 󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮. 󰁖󰁡󰁮 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡󲀙󰁳 󰁶󰁩󰁪󰁦 󰁺󰁵󰁳󰁳󰁥󰁮 󰁺󰁯󰁵 󰁥󰁲 󰃩󰃩󰁮  󰁪󰁯󰁮󰁧 󰁯󰁶󰁥󰁲󰁬󰁩󰁪󰁤󰁥󰁮 (󰁩󰁮 1811) 󰁥󰁮 󰁺󰁯󰁵󰁤󰁥󰁮 󰁥󰁲 󰁴󰁷󰁥󰁥 󰁩󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁨󰁵󰁷󰁥󰁬󰁩󰁪󰁫 󰁴󰁲󰁥󰁤󰁥󰁮 (1828, 1835). 󰁎󰁡 󰁤󰁥 󰁤󰁯󰁯󰁤 󰁶󰁡󰁮 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁶󰁡󰁤󰁥󰁲 󰁩󰁮 1839 󰁥󰁮 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁭󰁯󰁥󰁤󰁥󰁲 󰁩󰁮 1846 󰁢󰁬󰁥󰁥󰁦 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁩󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁨󰁵󰁩󰁳 󰁡󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁄󰁩󰁪󰁫 󰁷󰁯󰁮󰁥󰁮 󰁭󰁥󰁴 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁴󰁷󰁥󰁥 󰁯󰁮󰁧󰁥󰁴󰁲󰁯󰁵󰁷󰁤󰁥 󰁺󰁵󰁳󰁴󰁥󰁲󰁳, A󰁮󰁴󰁨󰁯󰁮󰁩󰁡 󰁍󰁥󰁹󰁮󰁯󰁵󰁴󰁪󰁥 (1795󰀭1875) 󰁥󰁮 A󰁲󰁮󰁯󰁬󰁤󰁩󰁮󰁡 󰁕󰁲󰁳󰁵󰁬󰁡 (1803󰀭1876). 󰁖󰁯󰁯󰁲 󰁺󰁯󰁶󰁥󰁲 󰁢󰁥󰁫󰁥󰁮󰁤 󰁨󰁩󰁥󰁬󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁺󰁵󰁳󰁴󰁥󰁲󰁳 󰁺󰁩󰁣󰁨 󰁶󰁯󰁯󰁲󰁡󰁬 󰁢󰁥󰁺󰁩󰁧 󰁭󰁥󰁴 󰁡󰁬󰁬󰁥󰁲󰁬󰁥󰁩 󰁭󰁡󰁡󰁴󰁳󰁣󰁨󰁡󰁰󰁰󰁥󰁬󰁩󰁪󰁫󰁥 󰁷󰁥󰁲󰁫󰁺󰁡󰁡󰁭󰁨󰁥󰁤󰁥󰁮 󰁩󰁮 󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮. 󰁚󰁯 󰁳󰁴󰁩󰁣󰁨󰁴󰁴󰁥󰁮 󰁺󰁥 󰁡󰁡󰁮 󰁤󰁥 B󰁲󰁥󰁥󰁳󰁴󰁲󰁡󰁡󰁴 󰁥󰁥󰁮 󲀘󰁩󰁮󰁲󰁩󰁣󰁨󰁴󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁯󰁴 󰁨󰁥󰁴 󰁧󰁥󰁶󰁥󰁮 󰁶󰁡󰁮 󰁧󰁯󰁤󰁳󰁤󰁩󰁥󰁮󰁳󰁴󰁯󰁮󰁤󰁥󰁲󰁷󰁩󰁪󰁳󲀙 󲀓 󰁡󰁬󰁤󰁵󰁳 󰁤󰁥 󰁦󰁯󰁲󰁭󰁵󰁬󰁥󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁩󰁮 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡󲀙󰁳 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴 󲀓 󰁥󰁮 󰁩󰁮 1862 󰁡󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁗󰁥󰁳󰁴󰁥󰁲󰁳󰁴󰁲󰁡󰁡󰁴 󰁥󰁥󰁮 󰁮󰁡󰁡󰁩󰁳󰁣󰁨󰁯󰁯󰁬.󰁉󰁮 1876 󰁳󰁴󰁩󰁥󰁲󰁦 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡󲀙󰁳 󰁬󰁡󰁡󰁴󰁳󰁴 󰁯󰁶󰁥󰁲󰁧󰁥󰁢󰁬󰁥󰁶󰁥󰁮 󰁺󰁵󰁳󰁴󰁥󰁲, A󰁲󰁮󰁯󰁬󰁤󰁩󰁮󰁡 󰁕󰁲󰁳󰁵󰁬󰁡. A󰁡󰁮󰁧󰁥󰁺󰁩󰁥󰁮 󰁯󰁯󰁫 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁧󰁥󰁴󰁲󰁯󰁵󰁷󰁤󰁥 󰁺󰁵󰁳󰁴󰁥󰁲󰁳 󰁫󰁩󰁮󰁤󰁥󰁲󰁬󰁯󰁯󰁳 󰁷󰁡󰁲󰁥󰁮 󰁯󰁶󰁥󰁲󰁬󰁥󰁤󰁥󰁮, 󰁷󰁡󰁳 󰁺󰁩󰁪 󰁮󰁵 󰁤󰁥 󰁬󰁡󰁡󰁴󰁳󰁴󰁥 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁥󰁮 󰁫󰁷󰁡󰁭 󰁨󰁥󰁴 󲀓 󰁺󰁥󰁥󰁲 󰁡󰁡󰁮󰁺󰁩󰁥󰁮󰁬󰁩󰁪󰁫󰁥󲀓 󰁦󰁡󰁭󰁩󰁬󰁩󰁥󰁶󰁥󰁲󰁭󰁯󰁧󰁥󰁮 󰁩󰁮 󰁺󰁩󰁪󰁮 󰁧󰁥󰁨󰁥󰁥󰁬 󰁢󰁩󰁪 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁴󰁥󰁲󰁥󰁣󰁨󰁴. 󰁉󰁮 󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮 󰁳󰁴󰁯󰁮󰁤 󰁺󰁥 󰁢󰁥󰁫󰁥󰁮󰁤 󰁡󰁬󰁳 󲀘󰁤󰁥 󰁤󰁡󰁭󰁥󲀙. 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁳󰁴󰁩󰁥󰁲󰁦 󰁥󰁩󰁮󰁤 󰁯󰁫󰁴󰁯󰁢󰁥󰁲 1885; 󰁺󰁥 󰁷󰁡󰁳 78 󰁪󰁡󰁡󰁲 󰁯󰁵󰁤 󰁧󰁥󰁷󰁯󰁲󰁤󰁥󰁮.
󰁄󰁥 󰁮󰁡󰁬󰁡󰁴󰁥󰁮󰁳󰁣󰁨󰁡󰁰
B󰁩󰁪 󰁨󰁡󰁡󰁲 󰁤󰁯󰁯󰁤 󰁬󰁩󰁥󰁴 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁥󰁥󰁮 󰁶󰁥󰁲󰁭󰁯󰁧󰁥󰁮 󰁮󰁡 󰁶󰁡󰁮 󰁲󰁵󰁩󰁭 󰁡󰁣󰁨󰁴 󰁭󰁩󰁬󰁪󰁯󰁥󰁮 󰁧󰁵󰁬󰁤󰁥󰁮 󰁩󰁮 󰁷󰁡󰁡󰁲󰁤󰁥󰁰󰁡󰁰󰁩󰁥󰁲󰁥󰁮 󰁥󰁮 󰁯󰁮󰁲󰁯󰁥󰁲󰁥󰁮󰁤󰁥 󰁧󰁯󰁥󰁤󰁥󰁲󰁥󰁮. B󰁩󰁪 (󰁧󰁥󰁳󰁬󰁯󰁴󰁥󰁮) 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁬󰁥󰁧󰁡󰁴󰁥󰁥󰁲󰁤󰁥 󰁺󰁩󰁪 󰁴󰁥󰁧󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁴󰁷󰁥󰁥 󰁭󰁩󰁬󰁪󰁯󰁥󰁮 󰁡󰁡󰁮 󰁩󰁮󰁤󰁩󰁶󰁩󰁤󰁵󰁥󰁬󰁥 󰁰󰁥󰁲󰁳󰁯󰁮󰁥󰁮 (󰁥󰁮󰁫󰁥󰁬󰁥 󰁦󰁡󰁭󰁩󰁬󰁩󰁥󰁬󰁥󰁤󰁥󰁮, 󰁶󰁲󰁩󰁥󰁮󰁤󰁥󰁮, 󰁰󰁥󰁲󰁳󰁯󰁮󰁥󰁥󰁬) 󰁥󰁮 󰁩󰁮󰁳󰁴󰁥󰁬󰁬󰁩󰁮󰁧󰁥󰁮, 󰁷󰁡󰁡󰁲󰁯󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁤󰁥 󰁮󰁡󰁡󰁩󰁳󰁣󰁨󰁯󰁯󰁬 󰁥󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁳󰁣󰁨󰁯󰁯󰁬󰁴󰁪󰁥 󰁶󰁯󰁯󰁲 󰁧󰁯󰁤󰁳󰁤󰁩󰁥󰁮󰁳󰁴󰁯󰁮󰁤󰁥󰁲󰁷󰁩󰁪󰁳. 󰁏󰁰󰁶󰁡󰁬󰁬󰁥󰁮󰁤 󰁩󰁳 󰁤󰁡󰁴 󰁥󰁲 󰁬󰁥󰁧󰁡󰁴󰁥󰁮 󰁺󰁩󰁪󰁮 󰁶󰁯󰁯󰁲 󰁤󰁥 󰁡󰁲󰁭󰁥󰁮 󰁶󰁡󰁮 󰁺󰁯 󰁯󰁮󰁧󰁥󰁶󰁥󰁥󰁲 󰁥󰁬󰁫󰁥 󰁤󰁥󰁮󰁯󰁭󰁩󰁮󰁡󰁴󰁩󰁥. 󰁗󰁡󰁴 󰁥󰁲 󰁮󰁡 󰁡󰁦󰁴󰁲󰁥󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁬󰁥󰁧󰁡󰁴󰁥󰁮 󰁥󰁮 󰁤󰁥 󰁫󰁯󰁳󰁴󰁥󰁮 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁡󰁦󰁷󰁩󰁫󰁫󰁥󰁬󰁩󰁮󰁧 󰁶󰁡󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁯󰁶󰁥󰁲󰁢󰁬󰁥󰁥󰁦, 󰁷󰁡󰁳 󰁢󰁥󰁳󰁴󰁥󰁭󰁤 󰁶󰁯󰁯󰁲 󰁥󰁥󰁮 󰁯󰁰 󰁴󰁥 󰁲󰁩󰁣󰁨󰁴󰁥󰁮 󰁦󰁯󰁮󰁤󰁳 󲀘󰁴󰁯󰁴 󰁷󰁥󰁬󰁤󰁡󰁤󰁩󰁧󰁥 󰁤󰁯󰁥󰁬󰁥󰁩󰁮󰁤󰁥󰁮󲀙. 󰁄󰁡󰁴 󰁦󰁯󰁮󰁤󰁳, 󰁺󰁯 󰁢󰁥󰁰󰁡󰁡󰁬󰁤󰁥 󰁨󰁥󰁴 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴, 󰁭󰁯󰁥󰁳󰁴 󰁢󰁥󰁨󰁥󰁥󰁲󰁤 󰁷󰁯󰁲󰁤󰁥󰁮 󰁤󰁯󰁯󰁲 󰁴󰁷󰁥󰁥 󰁣󰁯󰁭󰁭󰁩󰁳󰁳󰁩󰁯󰁮󰁡󰁩󰁲󰁳 󰁩󰁮 󰁥󰁦󰁦󰁥󰁣󰁴󰁥󰁮, 󰁗󰁡󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁌󰁡󰁫󰁥󰁮󰁭󰁡󰁮 (󰁅󰁮󰁫󰁨󰁵󰁩󰁺󰁥󰁮) 󰁥󰁮 󰁇󰁥󰁲󰁲󰁩󰁴 󰁗󰁥󰁮󰁤󰁥󰁬󰁡󰁡󰁲 (A󰁭󰁳󰁴󰁥󰁲󰁤󰁡󰁭). 󰁄󰁥󰁺󰁥 󰁨󰁥󰁲󰁥󰁮 󰁷󰁡󰁲󰁥󰁮 󰁢󰁯󰁶󰁥󰁮󰁤󰁩󰁥󰁮, 󰁳󰁡󰁭󰁥󰁮 󰁭󰁥󰁴 󰁭󰁲. 󰁄. 󰁶󰁡󰁮 A󰁫󰁥󰁲󰁬󰁡󰁫󰁥󰁮 (󰁴󰁯󰁥󰁮 󰁬󰁩󰁤 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁥󰁥󰁲󰁳󰁴󰁥 󰁋󰁡󰁭󰁥󰁲), 󰁡󰁡󰁮󰁧󰁥󰁷󰁥󰁺󰁥󰁮 󰁡󰁬󰁳 󰁤󰁥 󰁥󰁸󰁥󰁣󰁵󰁴󰁥󰁵󰁲󰁳 󰁶󰁡󰁮 󰁨󰁥󰁴 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴.󰁇󰁥󰁬󰁥󰁴 󰁯󰁰 󰁤󰁥 󰁯󰁭󰁶󰁡󰁮󰁧 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁥󰁲󰁦󰁥󰁮󰁩󰁳 󰁨󰁯󰁥󰁦󰁴 󰁨󰁥󰁴 󰁧󰁥󰁥󰁮 󰁶󰁥󰁲󰁷󰁯󰁮󰁤󰁥󰁲󰁩󰁮󰁧 󰁴󰁥 󰁷󰁥󰁫󰁫󰁥󰁮 󰁤󰁡󰁴 󰁨󰁥󰁴 󰁴󰁥󰁳󰁴󰁡󰁭󰁥󰁮󰁴 󰁶󰁡󰁮 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮 󰁡󰁡󰁮󰁧󰁥󰁶󰁯󰁣󰁨󰁴󰁥󰁮 󰁷󰁥󰁲󰁤, 󰁯󰁮󰁤󰁥󰁲 󰁭󰁥󰁥󰁲 󰁤󰁯󰁯󰁲 󰁤󰁥 󰁦󰁡󰁭󰁩󰁬󰁩󰁥 󰁓󰁮󰁯󰁥󰁣󰁫. 󰁄󰁡󰁴 󰁨󰁡󰁤 󰁥󰁣󰁨󰁴󰁥󰁲 󰁯󰁯󰁫 󰁴󰁥 󰁭󰁡󰁫󰁥󰁮 󰁭󰁥󰁴 󰁤󰁥 󰁷󰁩󰁪󰁺󰁥 󰁷󰁡󰁡󰁲󰁯󰁰 󰁤󰁥 󰁨󰁥󰁲󰁥󰁮 󰁤󰁥 󲀘󰁢󰁥󰁲󰁥󰁤󰁤󰁥󰁲󰁩󰁮󰁧󲀙 󰁶󰁡󰁮 󰁤󰁥 󰁮󰁡󰁧󰁥󰁬󰁡󰁴󰁥󰁮 󰁢󰁯󰁥󰁤󰁥󰁬 󰁡󰁡󰁮󰁰󰁡󰁫󰁴󰁥󰁮. 󰁌󰁡󰁫󰁥󰁮󰁭󰁡󰁮 󰁥󰁮 󰁗󰁥󰁮󰁤󰁥󰁬󰁡󰁡󰁲 󰁳󰁴󰁥󰁬󰁤󰁥󰁮 󰁺󰁩󰁣󰁨 󰁯󰁰 󰁡󰁬󰁳 󰁥󰁲󰁦󰁧󰁥󰁮󰁡󰁭󰁥󰁮, 󰁴󰁥󰁲󰁷󰁩󰁪󰁬 󰁺󰁥 󰁶󰁯󰁬󰁧󰁥󰁮󰁳
 󰁰󰁡󰁧󰁩󰁮󰁡 󰀱 󰁶󰁡󰁮 󰀲󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 󰁶󰁡󰁮 󰁌󰁯󰁯󰁳󰁥󰁮, 󰁍󰁡󰁲󰁧󰁡󰁲󰁥󰁴󰁨󰁡 󰁍󰁡󰁲󰁩󰁡 (󰀱󰀸󰀰󰀷󰀭󰀱󰀸󰀸󰀵)󰀲󰀵󰀭󰀱󰀭󰀲󰀰󰀱󰀳󰁨󰁴󰁴󰁰󰀺󰀯󰀯󰁷󰁷󰁷󰀮󰁨󰁩󰁳󰁴󰁯󰁲󰁩󰁣󰁩󰀮󰁮󰁬󰀯󰁏󰁮󰁤󰁥󰁲󰁺󰁯󰁥󰁫󰀯󰁐󰁲󰁯󰁪󰁥󰁣󰁴󰁥󰁮󰀯󰁄󰁖󰁎󰀯󰁬󰁥󰁭󰁭󰁡󰁴󰁡󰀯󰁤󰁡󰁴󰁡󰀯󰁓󰁮󰁯󰁵󰁣󰁫 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->