Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Taxa_vamala

Taxa_vamala

Ratings: (0)|Views: 822 |Likes:
Published by claidic

More info:

Published by: claidic on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
Tema 8. Taxele vamale
1.Taxele vamale - caracteristigenera.2.Metodele de determinare a valorii mărfurilor în vamă..
3. Destinatie vamala4.Tehnika calcularii taxelor vamale5.Inlesniri la plata taxelor vamale
1. Taxele vamale - caracteristică generală.Taxă vamală
este plata obligatorie, percepută de autoritatea vamală laintroducerea sau la scoaterea rfurilor de pe teritoriului vamal alRepublicii Moldova. Teritoriul vamal este teritoriul asupra căruia RepublicaMoldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale.Scopul aplicării taxelor vamale este:• optimizarea structurii importului de mărfuri;• echilibrarea importului şi exportului de mărfuri;• protecţia producătorilor de mărfuri autohtoni;• crearea condiţiilor favorabile pentru integrarea Republicii Moldova îneconomia mondiala.Taxele vamale se apliconform tarifului
 
vamal.
Tarif vamal
reprezintă catalogul care cuprinde nomenclatorul de mărfuri introduse pesau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cotele taxei vamale aplicateacestor mărfuri. Nomenclatorul de mărfuri este lista care cuprinde codurile,denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificareaplicate în practica internaţională.
Obiect
al impunerii cu taxe vamale sunt rfurile importate,exportate sau care sunt în tranzit pe teritoriul RM.
Plătitori
ai taxelor vamale sunt persoanele fizice şi juridice care deţinobiectul impozabil. Cotele taxei vamale şi lista mărfurilor supuse acesteiase stabilesc de către Parlament. Ele se aplică în conformitate cu legislaţia şicu acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este parte. Coteletaxei vamale sunt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor  prevăzute de legislaţia în vigoare sau de acordurile internaţionale, la careRepublica Moldova este parte.În Republica Moldova,
în funcţie de cotele taxelor vamale,
se aplicăurmătoarele tipuri de taxe:
 
Taxa ad valorem
se calculează în cote procentuale faţă de valoarea învamă a mărfii.
Taxa specifică
se calculează în cote fixe pe unitate de marfă.
Taxa combinată
aplică concomitent cotele fixe şi cotele procentuale.În dependenţă
de marfa la care se apli, există taxe vamale
excepţionale, care se divizează în:
- taxa specială,
care se aplică cu scopul de a proteja mărfurile de origineautohtonă de introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţiestrăină în
 
cantităţi şi 
 
în condiţii 
care cauzează sau pot cauza prejudiciimateriale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;
- taxa antidumping,
se percepe în cazul introducerii pe teritoriul vamal aunor mărfuri
 
la preţuri mai mici 
decât valoarea lor în ţara exportatoare lamomentul importului, dacă sunt lezate interesele sau apare pericolulcauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de rfuriidentice sau similare ori apar predici pentru organizarea sau extinderea înţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;
-
taxa compensatorie,
se aplică în cazul introducerii pe teritoriul vamal amărfurilor,
 
la producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii,
dacă sunt lezate interesele sau apare pericolulcauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuriidentice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea înţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.Pentru serviciile acordate de lucrătorii vamali (oformarea documentelor, păstrarea mărfurilor în depozitele vamale, etc) se percep taxe pentruefectuarea procedurilor vamale.
2. Metodele de determinare a valorii mărfii în vamă
Valoarea în vamă a mărfii introduse pe teritoriul vamal se determină prin următoarele metode:
-
în baza valorii tranzacţiei cu marfă respectivă;
-
în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică;
-
în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară;
-
în baza costului unitar al mărfii;
-
în baza valorii calculate a mărfii;
-
 prin metoda de rezerve.
 
Principala metodă dintre cele specificate este metoda determinăriivalorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă respectivă. Dacăaceastă metodă nu poate fi aplicată, se folosesc alte metode.
 Metoda determinării valorii în vamă a mărfii în baza valorii tranzacţiei cu marfă respectivă.
La determinarea valorii mărfii în vamă prin metoda dată, în valoareatranzacţiei se include următoarele componente în cazul în care nu au fostincluse anterior în valoarea mărfii:
cheltuielile pentru transportul mărfii la aeroport sau alt loc deintroducere a rfii pe teritoriul vamal (cheltuielile aferenteasigurării, costul transportului, costul încărcării, descărcării şitransportului mărfii);
cheltuielile suportate de cumpărător (costul containerelor şi/saualtui ambalaj de folosiă repeta, da, în corespundere cu Nomenclatorul de mărfuri, acestea sunt considerate un tot întreg cumarfă, costul ambalajului, inclusiv costul materialelor de ambalaj şia lucrărilor de ambalare);
 partea din costul rfurilor şi serviciilor (materia primă,materialele, detaliile şi alte piese de completare, ce constituie partecomponentă a mărfii, materialele cheltuite la fabricarea mărfii,lucrările de proiectare, experimentale de construcţie, de amenajareesteti, designului şi desenelor tehnice executate în afarateritoriului RM în procesul operaţiilor de fabricare a mărfurilor),care direct sau indirect au fost oferite cumpărătorului gratis sau la preţ redus în legătură cu producerea ori vânzarea pentru export amărfii evaluate;
 plăţile pentru licenţe şi alte plăţi pe care cumpărătorul trebuie săle achite, direct sau indirect pentru utilizarea obiectelor proprietăţiiintelectuale, drept executare a condiei de nzare a rfiievaluate.Metoda respectivă nu poate fi aplicată dacă:1.există restricţii în privinţa drepturilor cumpărătorului asupra mărfiievaluate, cu excepţia restricţiilor:
stabilite de legislaţie
în privinţa regiunii geografice în care marfa nu poate fi vîndută
care nu influenţează esenţial preţul mărfii

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dumitru Cebotari liked this
Ana Manole liked this
incomparabil liked this
Pavaleanu Diana liked this
Alina Modval liked this
acandrei_unu liked this
awsqdrfe liked this
mariget liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->