Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
L3i4 System Obronnosci RP

L3i4 System Obronnosci RP

Ratings:
(0)
|Views: 8,079|Likes:
Published by jadols

More info:

Published by: jadols on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
Lekcja 3i4, LO 1kl 08
Temat:System obronności Rzeczpospolitej Polskiej
CEL:
ZAPOZNANIE Z SYSTEMEM OBRONNYM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZAGADNIENIA:1.Strategia bezpieczeństwa RP2.Strategia Obronności RP3.Podsystemy obronne państwa.
4.
Podsystem kierowania obronnością kraju.5.Układ pozamilitarny6.Organizacja podział i przeznaczenie Sił Zbrojnych RP.7.Struktura i zadania Obrony Terytorialnej Kraju.
UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:-uzasadnić potrzebę istnienia systemu obronnego;-wymienić warunki zewnętrzne wpływające na bezpieczeństwo kraju;-wymienić składniki systemu obronnego państwa;- wymienić strukturę i zadania -podsystemów Systemu Obronnego- omówić przeznaczenie Sił Zbrojnych RP,- przedstawić strukturę Sił Zbrojnych po względem podziałuadministracyjnego i operacyjnego;- wymienić i scharakteryzować Rodzaje Sił Zbrojnych-wymienić i scharakteryzować rodzaje wojsk-przedstawić zadania i strukturę Obrony Terytorialnej KrajuPOMOCE:Podręcznik:Smutek str.57-63, , Podręcznik F. Krynojewski , W. Wójcik str.91-95,podręcznik B. Breitkopf str69-79
1.Strategia bezpieczeństwa RP
13 listopada 2007 r. Prezydent RP Lech Kaczyński zatwierdził, na wniosek PrezesaRady Ministrów, Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.Dokument ten został wydany w oparciu o art. 4a ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zastępuje strategię przyjętą 8 września2003 r.Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP zawiera oficjalną wykładniępolskich interesów narodowych, określa cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiejw dziedzinie bezpieczeństwa wraz z koncepcją ich osiągania, uwzględniającą zadania dla poszczególnych podsystemów wykonawczych1.Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedziniebezpieczeństwa2.Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
 
3.Koncepcja bezpieczeństwa narodowego. Cele i zadania sektorowe3.1.Bezpieczeństwo zewnętrzne3.2.Bezpieczeństwo militarne3.3.Bezpieczeństwo wewnętrzne3.4.Bezpieczeństwo obywatelskie3.5.Bezpieczeństwo społeczne3.6.Bezpieczeństwo ekonomiczne3.7.Bezpieczeństwo ekologiczne3.8.Bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne4.System Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
CELE STRATEGICZNE- wzmacnianie suwerenności politycznej i ekonomicznej Polski,- zapewnienie wzrostu dobrobytu społeczeństwa i poprawy jakości życiaobywateli,- unowocześnianie sił zbrojnych i rozwijanie ich zdolnościwspółdziałania z armiami sojuszniczymi,- umacnianie międzynarodowej pozycji i wizerunku Polski orazzwiększanie jej udziału w kształtowaniu środowiska międzynarodowego.Zadania:
Członkostwo w Unii Europejskiej w istotnym stopniu determinuje podstawybezpieczeństwa Polski.
W interesie bezpieczeństwa Polski jest umacnianie pozycji Unii w świecie.
Polska opowiada się za rozwojem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa.
Szczególne znaczenie w polskiej poli tyce bezpieczeństwa zachowują stosunkidwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. Polska uznaje, iż mają onestrategiczny charakter i będzie zabiegać o dalszy ich rozwój wduchu solidarnegoi zrównoważonego partnerstwa.
Polska rozwija i otrzymuje przyjazne stosunki ze wszystkimi sąsiadami, dążyćbędzie do nawiązania i utrzymania równoprawnych i partnerskich stosunkówz Federacją Rosyjską 
2. Strategia Obronności RP
Stosownie do wyznaczonych celów i zadań strategicznych,
Polska utrzymywaćbędzie system obronności
o potencjale gwarantującym sprostanie wyzwaniom iskuteczne przeciwstawianie się wszystkim potencjalnym zagrożeniom zewnętrznym.Musi on także zapewnić możliwość aktywnego uczestnictwa w bieżącychmiędzynarodowych działaniach prewencyjno-stabilizacyjnych.
System obronności
Rzeczypospolitej Polskiej stanowią wszystkie siły i środkiprzeznaczone do realizacji zadań obronnych, odpowiednio do tych zadańzorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.
 
3 .Podsystemy obronne państwa.
 Art. 1. Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2. (1) Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienianarodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji  państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.
System obronności składa się z trzech podsystemów:I.Podsystem kierowania obronnośc(system kierowania obronnością państwa);II.Podsystem miltarny (siły zbrojne);III.Pozamilitarne ogniwa ochronne1.ogniwo informacyjne2.ogniwo ochronne3.ogniwo gospodarcze.
4.Podsystem kierowania obronnością kraju.
PODSYSTEM KIEROWANIA OBRONNOŚCIĄ 
Realizację decyzji państwa w dziedzinie obronności zapewniają 
organy kierowaniana wszystkich szczeblach struktury państwowej - centralnym (resortowym) iterenowym, w tym organy dowodzenia sił zbrojnych -
stosownie do swychkompetencji stawiając zadania podległym Jednostkom organizacyjnym lub zlecajączadania obronne innym jednostkom organizacyjnym państwa. Organy kierowania,odpowiadające za realizację zadań obronnych, powiązane informacyjnie ipozostające w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz ze swoimaparatem wykonawczym (administracyjnym, sztabowym, organizacyjnym) orazniezbędną infrastrukturą tworzą podsystem kierowania obronnością.
Podsystemten, przygotowywany w czasie pokoju, jest zdolny do stosownego rozwinięciana czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa
(zewnętrznego kryzysu polityczno-militarnego) i wojny./ Sejm, Senat, Prezydent, Premier, Rada Ministrów, Wojewodowie
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów
- jako organy sprawującewładzę wykonawczą - są naczelnymi organami kierowania obronnością i wykonują swoje zadania w tym zakresie na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej iinnych ustaw. Zgodnie z Konstytucją,
Prezydent
stoi na straży suwerenności ibezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maciej Matusiak liked this
Marlena Górnik liked this
Dark0Slayer liked this
drunio liked this
drunio liked this
Zdzis_aw_Kisie_2224 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->