Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1-r uliral

1-r uliral

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
no
no

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Apr 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

 
Дугаар Огноо Утга Кредит
 
төгрөг Э
.
З
.
 А
 -
ын
 
нэр Харилцагч Цонхны
 
төрөл
 Х
/
албан
 
тушаалтан
322014/03/07
 Кассын
 
орлогын
 
маягт
16,000.00
 Бичиг
 
хэрэг О
.
Оюунгэрэл Кассын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
192014/02/07
 Кнопны
 
нүх
 
гаргач
20,000.00
 Бичиг
 
хэрэг Наранцэцэг Кассын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
472014/03/28
 Аж
 
ахуйн
 
материал
34,500.00
 Бичиг
 
хэрэг О
.
Оюунгэрэл Кассын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
462014/03/28
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
35,000.00
 Бичиг
 
хэрэг О
.
Оюунгэрэл Кассын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
972014/02/12
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
66,000.00
 Бичиг
 
хэрэг ЭНИТРЕЙД
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
1082014/02/20
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
104,598.00
 Бичиг
 
хэрэг Номинтав
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
522014/01/28
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
111,200.00
 Бичиг
 
хэрэг Тэнгэр
 
алтай
 
трейд
 
ХХ Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
1122014/02/18
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
200,000.00
 Бичиг
 
хэрэг Тэнгэр
 
алтай
 
трейд
 
ХХ Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
962014/02/12
 Бланкны
 
үнэ
210,000.00
 Бичиг
 
хэрэг Үг
 
бичээс
 
ЗБН Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
2232014/03/19
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
237,600.00
 Бичиг
 
хэрэг Инк 
 
колор
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
752014/02/10
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
352,800.00
 Бичиг
 
хэрэг Тэнгэр
 
алтай
 
трейд
 
ХХ Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
2042014/03/10
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
360,000.00
 Бичиг
 
хэрэг Кока
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
762014/02/10
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
532,000.00
 Бичиг
 
хэрэг Таван
 
богд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
2122014/03/10
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
758,100.00
 Бичиг
 
хэрэг Таван
 
богд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
712014/01/30
 Бичиг
 
хэрэглэлийн
 
материал
1,034,000.00
 Бичиг
 
хэрэг Кока
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
154,071,798.00
Хог
 
цэвэрлэгээний
 
зардал
Дугаар Огноо Утга Кредит
 
төгрөг Э
.
З
.
 А
 -
ын
 
нэр Харилцагч Цонхны
 
төрөл
 Х
/
албан
 
тушаалтан
2242014/03/19
 Цэвэрлэгээний
 
материал
400,000.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Голденманглай
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
2882014/03/26
 Цэвэрлэгээний
 
материал
152,000.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Илдэнгүн
 
хошуу
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
2862014/03/26
 Цэвэрлэгээний
 
материал
29,400.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Космо
 
Трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
2132014/03/10
 Цэвэрлэгээний
 
материал
783,140.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Космо
 
Трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
1992014/03/10
 Хог
 
хаягдлын
 
мөнгө
450,000.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Нийтлэг
 
 Үйлчилгээний
 
ГазарХарилцахын
 
зарлага
Уянга
682014/01/30
 Хог
 
хаягдлын
 
мөнгө
450,000.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Нийтлэг
 
 Үйлчилгээний
 
ГазарХарилцахын
 
зарлага
Уянга
2252014/03/19
 Цэвэрлэгээний
 
материал
624,760.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Омбол
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
2852014/03/26
 Цэвэрлэгээний
 
материал
970,200.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Пи
 
Пи
 
Пи
 
Эм
 
 Жи
 
Эл
 
ХХ Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
1092014/02/18
 Цэвэрлэгээний
 
материал
4,402,585.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Ти
 
Эс
 
Эн
-
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
2872014/03/26
 Цэвэрлэгээний
 
материал
475,000.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Финпак 
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
2652014/03/21
 Хог
 
хаягдлын
 
мөнгө
1,217,824.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Элемент
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
1362014/02/20
 Хог
 
хаягдлын
 
мөнгө
2,435,648.00
 Хог
 
хаягдал
 
зайлуулах
,
Элемент
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Уянга
1212,390,557.00
Банк 
 
санхүүгийн
 
байгууллагын
 
хураамж
Дугаар Огноо Утга Кредит
 
төгрөг Э
.
З
.
 А
 -
ын
 
нэр Харилцагч Цонхны
 
төрөл
 Х
/
албан
 
тушаалтан
152014/01/29
 Банкны
 
хураамж
1,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
302014/02/28
 Банкны
 
хураамж
1,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
442014/03/27
 Банкны
 
хураамж
1,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
312014/02/28
 Орлогын
 
мэдүүлэг
20,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
432014/03/27
 Орлогын
 
мэдүүлэг
21,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
142014/01/29
 Орлогын
 
мэдүүлэг
22,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
452014/03/28
 Бэлэн
 
мөнгөний
 
чех
 
авахад
22,500.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Төрийн
 
банк Кассын
 
зарлага
 Санхүү
3082014/03/28
 Эрүүл
 
ахуйн
 
шинжилгээний
 
тө
82,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Нийгмийн
 
эрүүл
 
мэндийн
 
хүрээлэнХарилцахын
 
зарлага
Лаборатори
2342014/03/19
 Хяналтын
 
материал
90,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу ШУГТөв
 
эмнэлэг Харилцахын
 
зарлага
 Лаборатори
2972014/03/27
 Магадлалын
 
үнэ
210,000.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу Улаанбаатар
 
лифт
 
НӨҮГазарХарилцахын
 
зарлага
 Барилга
 
сантехник 
 
тасаг
2932014/03/26
 Телевизийн
 
үйлчилгээний
 
хура
217,800.00
 Банк 
,
санхүүгийн
 
байгу МҮОНРТ
 
ХМА Харилцахын
 
зарлага
 Өлзийбаяр
11688,300.00
Бага
 
үнэтэй
 
түргэн
 
эдлэгдэх
 
зүйл
Дугаар Огноо Утга Кредит
 
төгрөг Э
.
З
.
 А
 -
ын
 
нэр Харилцагч Цонхны
 
төрөл
 Х
/
албан
 
тушаалтан
2052014/03/10
 материалын
 
үнэ
117,000.00
 Бага
 
үнэтэй
,
түргэн
 
элэгКока
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
,
тасгууд
2102014/03/10
 материалын
 
үнэ
226,600.00
 Бага
 
үнэтэй
,
түргэн
 
элэгБодь
 
жинст
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
,
тасгууд
2092014/03/10
 материалын
 
үнэ
346,000.00
 Бага
 
үнэтэй
,
түргэн
 
элэгМонос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага О
.
Оюунгэрэл
,
тасгууд
3689,600.00
Хоолны
 
зардал
Дугаар Огноо Утга Кредит
 
төгрөг Э
.
З
.
 А
 -
ын
 
нэр Харилцагч Цонхны
 
төрөл
 Х
/
албан
 
тушаалтан
1982014/03/10
 Хүнсний
 
материал
1,300,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
сүү
 
тараг Гум
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2382014/03/19
 Хүнсний
 
материал
1,563,200.00
 Хоол
,
хүнс
 
сүү
 
тараг Гум
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
742014/02/04
 Хүнсний
 
материал
2,552,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
сүү
 
тараг Гум
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
942014/02/12
 Хүнсний
 
материал
825,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1052014/02/13
 Хүнсний
 
материал
1,050,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1692014/02/27
 Хүнсний
 
материал
1,275,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1282014/02/18
 Хүнсний
 
материал
1,275,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2172014/03/10
 Хүнсний
 
материал
1,445,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1352014/02/20
 Хүнсний
 
материал
1,475,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1942014/03/10
 Хүнсний
 
материал
2,550,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2832014/03/26
 Хүнсний
 
материал
2,720,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2392014/03/19
 Хүнсний
 
материал
4,845,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
мах Дарь
-
Угтаал
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1602014/02/21
 Хүнсний
 
материал
273,200.00
 Хоол
,
хүнс
 
импортын
 
б Дүүхээ
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1962014/03/19
 Хүнсний
 
материал
48,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
тахианы
 
махКапитал
 
Маркет
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1972014/03/10
 Хүнсний
 
материал
378,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
өндөг Түмэн
 
шувуут
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
3012014/03/28
 Хүнсний
 
материал
630,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
өндөг Түмэн
 
шувуут
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2014
оны
 1-
р
 
улирлын
 
худалдан
 
авалт
Бичиг
 
хэргийн
 
зардал
 
1682014/02/27
 Хүнсний
 
материал
139,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1592014/02/21
 Хүнсний
 
материал
176,650.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1062014/02/13
 Хүнсний
 
материал
249,800.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
952014/02/12
 Хүнсний
 
материал
338,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2162014/03/10
 Хүнсний
 
материал
377,100.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1292014/02/18
 Хүнсний
 
материал
496,850.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
1952014/03/10
 Хүнсний
 
материал
498,300.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2842014/03/26
 Хүнсний
 
материал
506,800.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
732014/02/04
 Хүнсний
 
материал
736,250.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
3022014/03/28
 Хүнсний
 
материал
745,000.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2402014/03/19
 Хүнсний
 
материал
1,703,850.00
 Хоол
,
хүнс
 
хүнсний
 
ногоЭрдэнэ
 
Энх
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Нарангэрэл
2730,172,000.00
Эм
,
эмнэлгийн
 
хэрэгсэл
Дугаар Огноо Утга Кредит
 
төгрөг Э
.
З
.
 А
 -
ын
 
нэр Харилцагч Цонхны
 
төрөл
 Х
/
албан
 
тушаалтан
1802014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
24,750.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1872014/03/10
 Эмийн
 
үнэ
132,590.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1392014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
769,240.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
662014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
1,587,100.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2772014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
2,327,455.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1222014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
3,087,100.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2542014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
5,161,790.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Азифарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
882014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
1,507,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3122014/03/28
 Эмийн
 
үнэ
2,293,750.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1932014/03/10
 Эмийн
 
үнэ
2,579,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
132014/01/15
 Эмийн
 
үнэ
3,303,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
282014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
6,306,200.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1552014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
6,878,850.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2612014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
7,020,450.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2822014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
10,113,820.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1252014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
11,761,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
642014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
17,027,750.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Айвико
 
интер
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
912014/02/12
 Кислород
3,450,600.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
 Альфамеда
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2662014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
326,700.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Баянгол
 
мед
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1142014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
327,700.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Баянгол
 
мед
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2802014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
156,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
ДИ
 
ЭЙ
 
 АЙ
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
792014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
312,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
ДИ
 
ЭЙ
 
 АЙ
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1162014/02/18
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
1,000,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
ДИ
 
ЭЙ
 
 АЙ
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2472014/03/21
 НЭг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
1,150,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
ДИ
 
ЭЙ
 
 АЙ
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2532014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
105,400.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Еврофарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
812014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
233,406.60
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Еврофарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1502014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
371,190.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Еврофарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
652014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
5,197,628.60
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Еврофарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1242014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
5,354,693.58
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Еврофарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2682014/03/26
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
930,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Интерсайнс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3112014/03/28
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
86,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
822014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
253,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1442014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
289,280.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
602014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
720,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
242014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
4,671,100.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1232014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
5,658,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2462014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
5,712,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Инээмсэглэл
-
Эрдэнэ
 
ХХХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
232014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
480,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Л
-
Хоёр
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2572014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
1,312,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Л
-
Хоёр
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1372014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
143,200.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медимпекс
 
интернейш Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2482014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
150,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медимпекс
 
интернейш Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
802014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
226,400.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медимпекс
 
интернейш Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1522014/02/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
94,490.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медмонгол
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1182014/02/18
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
229,240.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медмонгол
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1852014/02/27
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
240,240.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медмонгол
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2442014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
2,978,880.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медмонгол
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3252014/03/31
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
5,581,600.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Медмонгол
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
922014/02/12
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
1,764,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мон
 
орто
 
мед
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1432014/02/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
2,037,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мон
 
орто
 
мед
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
112014/01/15
 Эмийн
 
үнэ
2,604,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мон
 
орто
 
мед
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2492014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
3,567,200.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мон
 
орто
 
мед
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
302014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
200,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монбиофарм
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1782014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
142,340.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
612014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
242,300.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1542014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
474,100.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
102014/01/15
 Эмийн
 
үнэ
821,450.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2622014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
1,045,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1902014/03/10
 Эмийн
 
үнэ
1,402,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
272014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
6,684,150.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2792014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
7,854,330.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1272014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
8,176,190.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монгол
 
эм
 
импекс
 
ХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2502014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
3,324,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монголиан
 
Стар
 
Дистр Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3262014/03/31
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
10,266,840.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монголиан
 
Стар
 
Дистр Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1422014/02/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
1,116,750.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монголиан
 
Стар
 
МелшеХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
592014/01/29
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
5,015,620.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монголиан
 
Стар
 
МелшеХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
 
202014/01/22
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
6,132,370.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монголиан
 
Стар
 
МелшеХарилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
252014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
62,250.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
352014/01/23
 Эмийн
 
үнэ
112,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1822014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
257,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1892014/03/10
 Эмийн
 
үнэ
1,000,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
92014/01/15
 Эмийн
 
үнэ
1,507,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
872014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
1,552,700.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2782014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
2,658,240.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1532014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
2,690,660.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2642014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
4,878,430.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3052014/03/28
 Эмийн
 
үнэ
7,050,530.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1262014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
8,326,660.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
672014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
14,420,900.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монос
 
Фарм
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
862014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
685,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
МонФа
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1202014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
860,885.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
МонФа
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2812014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
1,453,750.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
МонФа
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
262014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
1,781,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
МонФа
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2592014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
2,017,933.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
МонФа
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1842014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
290,400.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2702014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
443,520.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
632014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
617,540.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1472014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
663,760.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1132014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
712,800.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2552014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
1,506,120.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
122014/01/15
 Эмийн
 
үнэ
2,088,280.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Монхимо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1152014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
160,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мөнхийн
 
тун
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2672014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
160,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мөнхийн
 
тун
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1512014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
516,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мөнхийн
 
тун
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2602014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
757,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мөнхийн
 
тун
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1792014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
916,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мөнхийн
 
тун
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
832014/02/10
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
976,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Мөнхийн
 
тун
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2632014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
1,007,590.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Нахиа
 
импекс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2692014/03/26
 Эмийн
 
үнэ
126,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Нуган
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1832014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
165,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Нуган
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1492014/02/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
483,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Нуган
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2582014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
1,712,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Нуган
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
932014/02/12
 Эмийн
 
үнэ
150,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Нью
 
Ремеди
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1402014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
300,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Палома
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3242014/03/31
 Эмийн
 
үнэ
10,524,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Палома
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2112014/03/10
 Хүчил
 
төгрөгчийн
 
хий
2,536,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Петрохими
-
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2762014/03/26
 Хүчил
 
төгрөгчийн
 
хий
3,562,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Петрохими
-
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1882014/03/10
 Эмийн
 
үнэ
509,600.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Пролианс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1812014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
628,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Пролианс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
582014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
1,076,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Пролианс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
222014/01/22
 Эмийн
 
үнэ
1,391,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Пролианс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2432014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
3,745,900.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Пролианс
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1192014/02/18
 Урвалжийн
 
үнэ
196,250.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1412014/02/21
 Урвалжийн
 
үнэ
646,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
212014/01/22
 Урвалжийн
 
үнэ
668,250.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2512014/03/21
 Урвалжийн
 
үнэ
2,082,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
782014/02/10
 Урвалжийн
 
үнэ
2,775,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1922014/03/10
 Урвалжийн
 
үнэ
5,766,175.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2752014/03/26
 Урвалжийн
 
үнэ
14,825,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
902014/02/12
 Урвалжийн
 
үнэ
21,296,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Сетунари
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2722014/03/26
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
50,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Тавин
-
Ус
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1462014/02/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
55,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Тавин
-
Ус
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1912014/03/10
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
85,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Тавин
-
Ус
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3102014/03/28
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
100,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Тавин
-
Ус
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1762014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
577,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Тавин
-
Ус
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2522014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
655,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Тавин
-
Ус
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
842014/02/10
 Эмийн
 
үнэ
149,800.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цомбо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
622014/01/29
 Эмийн
 
үнэ
151,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цомбо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1772014/02/27
 Эмийн
 
үнэ
279,500.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цомбо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1212014/02/18
 Эмийн
 
үнэ
672,510.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цомбо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2452014/03/21
 Эмийн
 
үнэ
996,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цомбо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1452014/02/21
 Эмийн
 
үнэ
1,181,680.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цомбо
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3032014/03/28
 Цус
,
цусан
 
бүтээгдэхүүн
257,850.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цус
 
сэлбэлт
 
судлалын
 
Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2712014/03/26
 Цус
,
цусан
 
бүтээгдэхүүн
282,650.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цус
 
сэлбэлт
 
судлалын
 
Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
142014/01/15
 Цус
,
цусан
 
бүтээгдэхүүн
315,850.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цус
 
сэлбэлт
 
судлалын
 
Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1582014/02/21
 Цус
,
цусан
 
бүтээгдэхүүн
498,600.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цус
 
сэлбэлт
 
судлалын
 
Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1342014/02/20
 Цус
,
цусан
 
бүтээгдэхүүн
562,800.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цус
 
сэлбэлт
 
судлалын
 
Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
562014/01/28
 Цус
,
цусан
 
бүтээгдэхүүн
1,304,100.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Цус
 
сэлбэлт
 
судлалын
 
Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1482014/02/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
268,800.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3042014/03/28
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
536,250.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2732014/03/26
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
646,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
1172014/02/18
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
1,581,360.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
852014/02/10
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
2,409,022.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2562014/03/21
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
2,877,182.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
3272014/03/31
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
7,144,160.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Чоно
 
гол
 
трейд
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
2742014/03/26
 Нэг
 
удаагийн
 
хэрэгсэл
666,000.00
 Эм
,
бэлдмэл
,
эмнэлгийн
 
Эмийн
 
үйлдвэр
 
ХХК Харилцахын
 
зарлага
 Гансаруул
145354,092,970.78

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->